Orgplanen och levnad

TITTA INUTI >>
ORGPLANEN OCH LEVNAD
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Orgplanen överskrider allt som människan tidigare har förstått om organisation och omfattar hela livet, beskriver syfte, samordnar syften för var och en av dess medlemmar; den har även ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt går parallellt med Bron, med efter varandra följande departement som vart och ett representerar en medvetandenivå som direkt motsvarar de som en individ stiger uppför på Gradtabellen. Här är således L. Ron Hubbards legendariska föreläsning som avslöjar de mönster efter vilka man organiserar livet självt.

FULL BESKRIVNING

Att leva innebär att följa en viss kurs, framdriven av ett syfte och med någon plats att anlända till.

Det består till största delen av att undanröja barriärerna i kanalen, att hålla kanterna fasta, att ignorera distraktionerna och att förstärka och ge ens framsteg längs kanalen ny fart. Det här är vad livet är och vad denna orgplan är. – L. Ron Hubbard

Året var 1965, platsen Saint Hill. Och Saint Hill Special Briefing Course var i full gång. L. Ron Hubbards forskning hade fört teknologin till en helt ny platå. Mer specifikt, L. Ron Hubbard hade upptäckt själva kärnan till det reaktiva sinnet och kartlagt hela dess struktur. Här fanns det länge eftersökta och banbrytande framsteget för att åstadkomma säker clearing som resulterade i både Clearingkursen och den allra första Gradtabellen som märkte ut de exakta stegen upp till att åstadkomma detta för varje individ.

Dessutom och förutom omfattningen av dessa framsteg och vad de betyder för varje individ, avslöjade samma upptäckter också svaret till expansion och åstadkommandet av global clearing. För det som L. Ron Hubbard hade upptäckt i det reaktiva sinnets kärna, var syften och motsyften, gillrade som fällor för att aberrera en individ. Men å andra sidan, då en grupp eller ett samhälle inte är mer än alla dess individer sammantagna, fanns här svaret på aberrerade grupper, närmare bestämt, organisationer.Dessa upptäckter sträckte sig så vitt och brett att vad L. Ron Hubbard därpå avtäckte var inget annat än en Gradtabell för tredjedynamiken – Scientologins organiseringsplan.

Orgplanen övergår allt människan tidigare förstod om organisation och omfattar hela livet, samtidigt som den beskriver syfte och samordnar syften för var och en av dess medlemmar. Den har ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt detta parallellt med Bron, där varje departement representerade en medvetandenivå som direkt motsvarar de som en individ går uppför på Gradtabellen.

Här är således L. Ron Hubbards legendariska föreläsning som avslöjar de mönster efter vilka man organiserar livet självt.

Orgplanen och levnad
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Introduktion till Dianetik

TITTA INUTI >>
INTRODUKTION TILL DIANETIK
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Den populäraste bok som någonsin publicerats om det mänskliga sinnet, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, skapade en våg av efterfrågan hos allmänheten om personlig instruktion från författaren. Denna föreläsning är L. Ron Hubbards första inspelade ord om den banbrytande teknologi som inspirerade en rörelse som nu omfattar varje kultur, på varje kontinent och på över 50 språk. Det är således här som äventyret började, en utforskning av Terra Incognita – sinnet.

FULL BESKRIVNING

Folk frågar mig saker som: ”Hur kom det sig att du kom att tänka på Dianetik?”

Nå, det verkar som att det enda som krävdes var själva huvudfrågan för en kultur – den har följt människan nu i kanske 50 000 år: ”Hur är människan funtad?” ”Varför beter sig människan som hon gör?” Dessa frågor finns i den äldsta litteratur vi har. – L. Ron Hubbard

Boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, som gavs ut den 9 maj 1950, blev en omedelbar succé. Den gick omedelbart in på New York Times bestsellerlista och stannade där 26 veckor i rad. Det var tveklöst den populäraste bok som publicerats om det mänskliga sinnet – en prestation som står sig än idag.

Uppståndelsen var så stor att ungefär 750 Dianetik-grupper över hela Förenta staterna startades praktiskt taget över en natt, vilket bokstavligen satte igång en gräsrotsrörelse som spred sig som en löpeld. Det skapade även en oöverträffad våg av krav från allmänheten på personliga instruktioner från författaren L. Ron Hubbard. Följaktligen reste L. Ron Hubbard inom några veckor efter bokens ursprungliga utgivning, från kust till kust för att föreläsa inför tiotusentals nya läsare om sina upptäckter och deras tillämpning. Med tanke på alla de som han inte kunde nå bestämde L. Ron Hubbard snabbt att sina upptäckter och tillämpningen av dessa.

Så kom hans föreläsning att hållas i det fullpackade kommunala auditoriet i Oakland i Kalifornien. Den representerar idag de första inspelade orden om den banbrytande teknologin Dianetik.

Sedan dess har Dianetik fortsatt att hamna på bestsellerlistor över hela världen, decennium efter decennium, med tiotals miljoner böcker i cirkulation. Dessutom omfattar den rörelse som Dianetik inspirerade idag varenda kultur på varenda kontinent och på mer än 50 olika språk.

Som L. Ron Hubbard uttryckte det i Dianetik: ”Du står inför ett äventyr. Betrakta det som ett äventyr. Och må du aldrig bli densamma igen.”

Det är här det äventyret startade, ett utforskande av Terra incognita – sinnet.

Introduktion till Dianetik
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Universumprocesserkongressen

TITTA INUTI >>
UNIVERSUMPROCESSERKONGRESSEN
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Platsen var Phoenix, Arizona, och ännu en milstolpe. Närmare bestämt Duplicering och dess roll i en preclears förmåga att as-isa och exteriorisera, och i en auditörs förmåga i att uppnå det resultatet. Här är den kongress där L. Ron Hubbard offentliggjorde Procedur 30, som bestod av tre banbrytande processer: den som snart skulle bli legendarisk Öppningsprocedur genom duplicering, problem och lösningar och Att skänka varande. Men kongressdeltagarna fick mycket mer än bara en beskrivning eftersom Hubbard auditerade processerna på gruppen. Men oavsett de fantastiska resultaten skulle det snart komma något ännu större. Först med teknologi för att nå varje fall, publiceringen av den första Gruppauditörens handbok och gruppauditering som en viktig service i Scientologin. Sedan framstegen rörande duplicering, vilket resulterade i processer för att besegra sitt reaktiva sinne. Och slutligen, de blixtsnabba framstegen till fullständig sammanställning av teknologi från denna period, av utvecklingen av en thetans förmågor upp till de högsta nivåerna. För inom bara några månader hade L. Ron Hubbard sammanställt inte bara Scientologins axiom, utan även processer som tagits från själva kärnan i dessa axiom, vilka löser fall på den absolut lägsta nivån och även når upp till och åstadkommer OT-förmågor i exterioriserat tillstånd. Detta är således den kongress som överbryggar från thetas potential i Scientologi 8-8008 till tillståndet OT och Skapandet av mänsklig förmåga.

FULL BESKRIVNING

Om en människa har det svårt i livet, är det för att hon inte kan åstadkomma en duplicering och själv inte kan tolerera en duplicering. Med andra ord, hon själv kan inte vara orsak och hon vågar inte vara effekt av någon annans orsak. – L. Ron Hubbard

Berättelsen började arton månader innan dessa föreläsningar. Efter att L. Ron Hubbard hade kartlagt en individs potential och förmåga i hennes naturliga tillstånd – Theta-Clear – publicerade han upptäckterna och teknologin i Scientologi 8-8008, boken som hör samman med den legendariska Philadelphia doktorandkursen. Dessa upptäckter hade inte bara fört Scientologin upp till en ny platå, upptäckterna var av sådan betydelse att de utgjorde en språngbräda till det slutgiltiga målet. Så som han såg det, nu när han faktiskt kunde göra en individ fri, var det hans uppgift att se till att varenda auditör fick denna förmåga – så att alla kunde befrias.

Således sammankallade han i september 1953 den Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer, och tillkännagav exterioriseringstekniker för första gången för allmänheten. Vid denna kongress tillkännagavs också ett nytt auditeringscenter i Camden, New Jersey – ett center han betecknande nog beskrev som en ”klinik”. För det skulle inte bara tjäna som ett center där man auditerade de svåraste fallen, det skulle dessutom lansera ett helt nytt program:

”Så den här kliniken kommer dessutom att emellanåt ge mycket, mycket avancerad utbildning och utbildning av den typ som ges i en klinik (det är mycket avancerad utbildning, inte grundläggande).”

Ursprungligen kallades den Instruktionskursen i Camden, men skulle snart bli känd som den 1:a avancerade kliniska kursen (ACC). Den skilde sig från den professionella auditörsutbildning som redan tillhandahölls på tre kontinenter, för att för var ett minimikrav för tillträde till L. Ron Hubbards kliniska kurs att man hade en fullständig utbildning till auditör med alla certifikat. Och till och med då fick man bara tillträde genom att bli inbjuden – en ära förbehållen de bästa av de bästa när det gällde auditörer.

Så började hans nästa forskningsfas. Dess mål var att utveckla och förfina procedurer tills praktiskt taget vilken auditör som helst kunde knäcka vilket fall som helst och få det dithän att det utvecklade förmågor i exterioriserat tillstånd. I detta syfte kom Hubbard att utveckla processer, testa dem direkt på preclears och sedan ge dem till auditörer för att använda på sina preclears. Han kunde därefter observera hur de tillämpade dem på plats, och på så vis kunde han isolera områdena där de hade svårigheter och – förutom att han kunde förbättra processerna och göra dem ännu enklare – han kunde utveckla ytterligare procedurer för att finslipa auditörernas färdigheter i utbildningen.

Det var sådan forskning och sådana framsteg som L. Ron Hubbard hängav sig åt de följande tolv månaderna. Han hade inte mer än graduerat auditörerna från sex veckors intensiv ACC-utbildning förrän han satte igång med nästa grupp studerande. Och så rullade det på – den andra ACC-n, tredje ACC-n och det fortsatte med den ena efter den andra. Auditör efter auditör som utbildades, process efter process som utvecklades och föreläsning efter föreläsning som gavs – på ett år blev det allt som allt över 500 inspelningar som dag för dag skildrade hur forskningen gick framåt och vilka upptäcker som gjordes.

Organisationen expanderade så kraftigt att han redan hade etablerat ett nytt utbildningscenter i Phoenix, Arizona. Men vad det verkligen handlade om var teknisk expansion. För det verkade också som om varje nytt framsteg som gjordes trappade upp både hastigheten och antalet nya landvinningar man gjorde. Lägg till allt detta auditörerna som utexaminerades – och sedan berättade för andra om resultaten vitt och brett i sina hemtrakter – så hade det sommaren 1954 lett till att allmänhetens krav på ytterligare en av L. Ron Hubbards kongresser bokstavligt talat hade nått kokpunkten.

Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. För det var mer än bara ännu ett ”genombrott”, han hade än en gång anlänt till en milstolpe efter vilken inget skulle förbli detsamma. Det handlade om den roll duplicering spelar för preclearns förmåga att as-isa och exteriorisera. Och minst lika viktigt, den roll duplicering spelar ifråga om auditörens förmåga att tillämpa processerna så att han uppnådde det resultatet med sina preclears. Det var hela bakgrunden till allt det som han skulle lätta på förlåten till vid Universumprocesserkongressen.

Platsen var Phoenix i Arizona, där scientologer från världens alla hörn träffades i Phoenix Theatre, i hörnet av korsningen mellan Central och McDowell. När Hubbard hade börjat den första föreläsningen skulle kongressdeltagarna snart inte bara få höra om den universella tillämpningen av duplicering i all auditering, utan även det som han sedan avslöjade som Procedur 30. Utöver det skulle kongressdeltagarna få mycket mer än bara en beskrivning av dessa procedurer. De skulle själva snart få uppleva det, med Hubbard som för första gången någonsin auditerade dessa banbrytande processer på en grupp. Öppningsprocedur genom duplicering på alla deltagarna var bara början, han följde det med resten av Procedur 30 – Problem och lösningar, Att skänka varande och till och med flera experimentella exterioriseringsprocesser.

Men oavsett deltagarnas hänförelse var allt som följde i kölvattnet på denna kongress av ännu större betydelse. För här var en vändpunkt av verkligt allomfattande betydelse:

 • För det första, med teknologi med hjälp av vilken man nu kunde nå vartenda fall, publiceringen av Handbok för gruppauditörer och Grupprocessing som nu var en huvudsaklig service i Scientologin.
 • För det andra, med landvinningarna rörande duplicering – den grundläggande teknologi som inte bara får all auditering att fungera, utan också resulterade i processer som utplånar ens reaktiva sinne.
 • Och slutligen, de blixtsnabba framstegen som ledde till en fullständig sammanställning av teknologin från denna era av landvinningar och till höjderna av en thetans förmåga. För inom några månader hade L. Ron Hubbard inte bara sammanställt Scientologi-axiomen, utan också processer som tagits fram ur själva kärnan av dessa axiom – processer som knäckte fall både från botten av skalan och gav fall på de allra högsta nivåerna OT-förmågor i exterioriserat tillstånd.

Här har vi således kongressen som tjänar som en brygga från thetas potential i Scientologi 8-8008 till tillståndet OT och Skapandet av mänsklig förmåga.

Universumprocesserkongressen
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar

TITTA INUTI >>
VETENSKAPEN OM ÖVERLEVNAD – FÖRELÄSNINGAR
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Det som låg bakom utvecklingen av Tonskalan och Tabellen för bedömning av människan var ett monumentalt framsteg: Teorin Theta–MEST, som innehåller förklaringen om växelverkan mellan Liv – theta – och det fysiska universum av Materia, Energi, Rum (eng. Space) och Tid – MEST.I de här föreläsningarna, som gavs till studerande omedelbart efter utgivandet av boken, gav L. Ron Hubbard den mest omfattande beskrivningen av allt som ligger bakom Tabellen för bedömning av människan och dess tillämpning i själva livet. Dessutom finns här förklaringen på hur förhållandet mellan theta och en(turbulerad)-theta avgör ens läge på Tonskalan, och medlen för att höja sig till högre tillstånd.

FULL BESKRIVNING

Om man finner var han är på Tonskalan, kan man säga hur mycket ansvar han kommer att uppvisa, hur mycket uthållighet han kommer att uppvisa. Man kan säga hur han kommer att behandla barn, man kan säga hur han kommer att tala med en, hur han kommer att lyssna på en. Man kan säga vad han kommer att göra med ett meddelande som man ger till honom för att ge till någon annan. Man kan också säga, bara ganska automatiskt, det fysiologiska tillstånd som den här personen kommer att vara i. – L. Ron Hubbard

Människan har länge varit förbryllad över sina medmänniskors beteende. Varför beter sig människor som de gör? Hur kan man veta vem man kan lita på? Vem skall man se upp för? Vem kan man förlita sig på?

Det var på hösten 1950, och L. Ron Hubbard reste land och rike runt, från Elizabeth, New Jersey till Los Angeles och Kansas City, och försåg den snabbt växande Dianetik-rörelsen med vägledning och instruktioner.

Han fortsatte likväl sökandet efter den ”förbättrade Bron” som han efterlyste på sista sidan i Bok Ett. Hans nästa steg i att förverkliga den Bron var att vidga och stärka den så att den skulle klara alla fall – speciellt för att kunna erbjuda metoder att komma åt och knäcka alla fall på alla nivåer.

Nyckeln till detta ligger i själva Bok Ett – ”Överlevnadsdiagrammet”, som visar skalan från död och största möjliga smärta längst ner, till potentiell odödlighet och största möjliga njutning längst upp. Med detta som utgångspunkt, började L. Ron Hubbard undersöka de bakomliggande principer som kontrollerade en varelses nivå på den här skalan – och gav alltså metoderna att höja den.

Den forskning som blev en följd, gjordes i början av 1951 i hans hem, Palm Springs, Kalifornien, och resulterade snart i en upptäckt av vittgående betydelse. Det var faktiskt där och då som han avslöjade en helt ny syn på människan som en livskraft (efter den grekiska bokstaven theta) insnärjd i fysiska universums materia, energi, rum och tid (MEST). Från den här centrala Theta–mest-teorin, började allt annat snabbt uppenbara sig, och avslöjade de fullständiga manifestationerna av mänskliga emotioner, egenskaper och beteenden på varje nivå.

Snart hade detta enkla överlevnadsdiagram vuxit ut till att omfatta alla aspekter av mänskliga handlingar och reaktioner, och på så sätt tillkom den imponerande Hubbard-tabellen för bedömning av människan.Därnäst skrev Hubbard den omfattande, heltäckande texten som i detalj beskrev varje kolumn i tabellen och hur den skulle användas: Vetenskapen om överlevnad.

Här fanns inte bara de ”enklare, snabbare Dianetik-teknikerna”, som Ron hade efterforskat, utan även forskningsrön som gav en ny inriktning i ämnet vilket resulterade i vinster som till och med var utöver det man föreställt sig i Dianetik.

För att gå i spetsen för dessa framsteg skapade Hubbard ett centralt huvudkontor som var tillgängligt både från östkusten och västkusten, i Wichita, Kansas. Dianetiker från hela landet anslöt sig till honom i denna nya Stiftelse som låg på Douglas Avenue 211, där det fanns 26 rum och en stor föreläsningssal.

Den 21 maj var hallen fylld till sista plats inför L. Ron Hubbards första föreläsning: ”Theta–MEST-teorin”. I den här imponerande föreläsningen i två delar, beskriver Ron fullständigt det centrala genombrottet från vilket tabellen och hela teknologin om mänskligt beteende kommer. Och i ytterligare föreläsningar byggde han vidare på denna grund, och utforskade konsekvenserna av Theta-MEST-teorin både i livet och auditering. Han förmedlade ett nytt perspektiv på det reaktiva sinnet genom att definiera aberration från synvinkeln ARC och dynamikerna, och beskrev i detalj hur upptäckten av Theta–MEST-teorin helt och hållet hade förändrat var tyngdpunkten för auditörer låg.Istället för att attackera entheta, var målet att validera theta:

”Om ni vill att den här personen ska vara så högt på skalan som möjligt då ska ni validera honom. Och det sätt man validerar honom på är att plocka upp den högsta nivån av ARC som är tillgänglig på hans fall, därför att det är liv.

För att illustrera den nya tekniken avslutade han med en demonstration som gav en glimt av dessa möjligheter – han befriade en preclear från en ihållande huvudvärk som hade besvärat honom i nästan en månad.

Efter dessa inledande föreläsningar skrev han till alla Hubbard-Dianetik-auditörer och tillkännagav bildandet av en nationell grupp för utövare, både för att assistera dem och för att se till att de högsta normerna för auditering upprätthölls. Just i detta syfte sammankallade han i juni den första internationella konferensen för Hubbard-Dianetik-auditörer, och vid denna konferens gav han ännu en banbrytande föreläsning om ”Tabellen för bedömning av människan”.

Dessa föreläsningar utgör L. Ron Hubbards mest omfattande beskrivning av allt som låg bakom denna tabell och dess fullständiga tillämpning, vilket gav den första korrekta förutsägelsen av mänskligt beteende. Här är också den fullständiga förklaringen av vad som fastställer ens läge på Tonskalan – och således hur man tar sig upp till högre tillstånd.

Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap

TITTA INUTI >>
DIANETIK: UTVECKLANDET AV EN VETENSKAP
Av L. Ron Hubbard
Pocket
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
150,00 kr
KÖP NU! >>

240,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified...
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文 (中国)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Croatian (hrvatski), Czech (čeština), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), Farsi (Persian), Finnish (suomi), French (Français), Georgian (Georgian), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hindi (Hindi), Hungarian (Magyar), Indonesian (Bahasa Indonesia), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Kazakh (Kazakh), Korean (한국어), Kyrgyz (Kirghiz), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Macedonian (македонски), Nepalese (Nepali), Norwegian (Norsk), Polish (polski), Portuguese (Português), Romanian (română), Russian (Русский), Serbian (Српски), Sinhalese (Sinhalese), Slovakian (Slovenčina), Slovanian (Slovenščina), Spanish (Español), Swahili (Swahili), Swedish (Svenska), Tagalog (Tagalog), Thai (ไทย), Turkish (Türkçe), Ukrainian (українська), Urdu (Urdu), Vietnamese (Tiếng Việt)


UTDRAG FRÅN VIDEO
INFORMATIONSVIDEO

ÖVERSIKT

Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. – den gav upphov till en folkrörelse som praktiskt taget över en natt spred sig som en löpeld sedan boken hade publicerats. Här är således såväl grunderna i Dianetik som den enda berättelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet. Och således fullbordandet av människans 10 000-åriga sökande.

FULL BESKRIVNING

Boken skrevs och publicerades i nationella tidskrifter för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Här är L. Ron Hubbards egen berättelse om hans forskning och den två decennier långa resan fram till upptäckten av det reaktiva sinnet.

Utvecklandet av en vetenskap är den enda bok som innehåller en beskrivning av:

 • Hur den optimala datamaskinen – sinnet – fungerar
 • Hur L. Ron Hubbard upptäckte Grundpersonligheten
 • Hur Existensens dynamiska princip – ÖVERLEV! – först isolerades
 • Hur felaktiga svar kommer in i sinnet och hålls nere, vilket ger fler felaktiga svar
 • Varför det verkar finnas ”demoner” i sinnet
 • Hur engrammet upptäcktes
 • Hur Dianetikens tekniker utvecklades

Detta är orsaken till att Utvecklandet av en vetenskap är historien om det största äventyret av dem alla – det utforskande som ledde fram till upptäckten av det reaktiva sinnet och teknologin för hur man besegrar det. Han skrev boken så att du skulle få veta.

Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
INFORMATIONSVIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Vetenskapen om överlevnad

TITTA INUTI >>
VETENSKAPEN OM ÖVERLEVNAD
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 350,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
350,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Den mest användbara bok du någonsin kommer att äga. Vetenskapen om överlevnad bygger på Hubbard-tabellen för bedömning av människan och erbjuder den första exakta metoden för att förutse mänskligt beteende. Tabellen innehåller alla manifestationer av en individs överlevnadspotential, graderade från den högsta till den lägsta, vilket gör det här till den fullständiga boken om Tonskalan. Genom att bara känna till en eller två egenskaper hos en person och använda den här tabellen, kan du hitta hans eller hennes läge på Tonskalan och därigenom känna till resten och få ett korrekt mått på individens hela personlighet, beteende och karaktär. Innan den här boken utgavs var världen övertygad om att fall inte kunde förbättras utan bara försämras. Vetenskapen om överlevnad presenterar idén om olika falltillstånd och den splitternya idén att man kan höja sig själv på Tonskalan. Och däri finns grunden till dagens Gradtabell.

FULL BESKRIVNING

Dianetik avslöjade det tidigare okända reaktiva sinnet som förslavar människan och auditeringsprocedurerna för att bli av med det. Men det var bara Plan A, vilket lade grunden för vidare forskning av livskraften. Här har vi således theta (livskraft) och MEST (det fysiska universumet med Materia, Energi, Rum och Tid) och deras samspel som är livet självt. I detta ligger också strukturen för Tonskalan och både skälen för en individs nedgång och metoderna för att stiga uppåt. Denna bok är skriven runt den nu legendariska Tabellen för bedömning av människan som ger en komplett beskrivning av reaktioner, karaktärsdrag och beteendemönster för en individ vid varje given emotionsnivå. Genom att bara känna till ett eller två kännetecken för en person kan man känna till resten – hela deras personlighet, beteende och karaktär. Sedan, med helt nya auditeringsmetoder, kan man frigöra en individs fulla inneboende theta-potential så att denne kan ta sig upp till de högsta nivåerna av frihet. Här beskrivs de grundläggande genombrott som är grunden för själva Gradtabellen.

Bland annat följande ämnen tas upp här:

 • Tonskalan
 • De grundläggande lagarna för theta – Affinitet, Verklighet och Kommunikation
 • Dynamikerna
 • Individers och gruppers handlingsmönster, uppförande och beteende vad gäller emotion, tal, hanterandet av kommunikation, verklighet, sexuellt beteende och barn, omgivningen, värde för samhället, etiknivå, sanning, mod, ansvarsnivå, uthållighet med mera
 • De grundläggande principerna för processing
 • Aberrationens mekanismer
 • Nya processingmetoder inklusive Direktminne och Lås-skanning – processing som befriar en individs theta som är fångad i det reaktiva sinnet
 • Hur man diagnostiserar och auditerar vilket som helst fall

Vetenskapen om överlevnad är den grundläggande handboken för varje auditör, och ger metoderna för att förutsäga mänskligt beteende i livet. Och det är därför det är den mest användbara bok som du någonsin kommer att äga.

Vetenskapen om överlevnad
PRIS: 350,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 350,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

4:e amerikanska ACC-n

TITTA INUTI >>
4:E AMERIKANSKA ACC-N
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 7 800,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

”Varje gång vi kan hantera ett lite svårare fall finner vi att ett lätt fall hanteras snabbare.” I syfte att hantera alla fall hade L. Ron Hubbard gjort en upptäckt som innefattades i ett enda kraftfullt ord – Varande. Det som följde var helt nya data från Hubbard om Varandeprocessing, som gjorde en preclear i stånd att vara eller sluta att vara vad som helst. Här är nyckeln till att stoppa den nedåtgående spiralen och förflytta en individ från tvångsmässigt varande till självdeterminerat varande – och raka vägen upp till vetande. Av inte mindre betydelse var framstegen i utbildning, där studerande lärde sig inte bara vad de skulle auditera, utan varför, och ett tillvägagångssätt för auditörsutbildning som ingen ACC-studerande kunde ha väntat sig. Istället för att ge teoriinstruktioner gav han informationen genom att auditera gruppen. Detta innebar 48 sessioner i ämnen som omfattade andradynamiken, fantasi, att ändra uppfattning, exteriorisering och ägandeskap. Och med en E-meter – modell E-AR-400 – för att demonstrera metabolismkontroll, förklarade Hubbard sambandet mellan thetan och kropp när det gällde metabolism, och lät de studerande kolla sin metabolism på E-AR-400 före gruppsessionerna. När den 4:e amerikanska ACC-n var slut begav sig genast omkring 30 auditörer ut och satte igång i fältet, och skapade mirakel efter mirakel genom att tillämpa dessa framsteg av L. Ron Hubbard.

FULL BESKRIVNING

Jag försöker utbilda några personer som har tillräcklig förståelse av hur det är att leva, av detta att leva, så att de kan uppnå resultat helt enkelt för att de förstår det, inte för att vi var tvungna att rita en stor tabell. Och inte för att vi har en massa processer med vilka vi kan säga till någon: ”Om du bara går här på just den här viltstigen, härifrån och hit, som en process, så kommer din preclear att bli bra.” – L. Ron Hubbard

Det var den 15 februari 1954 och L. Ron Hubbard skulle just ge en ACC som var helt olik alla andra. Framstegen inom teknologin var så stora, och så intensiv var den spänning som skapats av mirakelresultaten från utexaminerade i fältet, att det var knappt man kunde ta emot alla kursanmälningar.

Den 3:e ACC-n hade just fullbordats, och när nu Hubbard Association of Scientologists hade etablerats som en permanent bas i Phoenix, Arizona, var det knappt att Hubbard tog någon paus innan han började ge den 4:e amerikanska avancerade kliniska kursen tre dagar senare på 616 North 3rd Street. Med en global befolkning på flera miljarder preclears förblev hans fokus som tidigare: att gå in på en tillräckligt låg nivå i utbildning för att vilken auditör som helst skulle kunna hantera vilket fall som helst, och att auditeringstekniker skulle nå tillräckligt lågt för att även ”omöjliga” fall skulle kunna knäckas av vilken auditör som helst.

I just detta syfte hade Hubbard redan gjort ett banbrytande framsteg som innefattades i ett enda kraftfullt ord, men som ändå hade omfattande konsekvenser – Varande.

”Man materialiserar saker med sitt eget varande. Man ser detta MEST-universum här ute tillräckligt bra om man är villig att ha tillräckligt med varande för att skänka det varande.”

Det som följde var helt nya data han upptäckt om hur man råder bot på varande hos preclearn med Varandeprocessing – processer som gjorde en preclear i stånd att vara eller sluta vara vad som helst.

”Det finns en förmåga att vara saker på ett självdeterminerat, säkert sätt. Det är en typ av varande. Vem som helst kan gynnas av att köra denna auditering helt på en självdeterminerad basis. Han uppnår stor visshet om att han kan vara det ena, vara det andra, eller vara någonting annat. Det dröjer inte länge förrän han är mer och mer och mer fri att observera omgivningen, att vara i omgivningen, och han har färre och färre saker som han måste slåss mot.”

Men framstegen i utbildning var inte av mindre betydelse. För L. Ron Hubbard ville inpränta mycket mer hos auditörerna som deltog i den 4:e ACC-n än förmågan att på ett rutinmässigt sätt utföra en process (även om detta rutinmässiga utförande skapade resultat). Avgörande var auditörens förståelse – att han inte bara visste vad han auditerade, utan också varför.

Hubbard åstadkom detta med en utbildningsmetod som inte en enda av de ACC-studerande hade kunnat vänta sig. Därför att i stället för ren teoriinstruktion så auditerade han gruppen för att förmedla informationen. Detta innebar 48 sessioner i ämnen som omfattade andradynamiken, fantasi, att ändra uppfattning, exteriorisering och ägandeskap. På så vis lärde sig de studerande genom att själva få processerna och uppnå resultat från dem, och fick därigenom subjektiv verklighet vilket gjorde att de kunde använda vad de hade lärt sig för att auditera andra.

Faktum är att dessa gruppauditeringssessioner var så viktiga för framtida forskning att L. Ron Hubbard insisterade på att det inte skulle finnas några dolda variabler som skulle kunna fördunkla fallresultaten. Av den anledningen, i stället för den vanliga praxisen att para ihop studerande som behövde reparation eller som bara ville ha mer auditering, ställde han till och med i ordning rum med nyinskaffade bandspelare, så att de studerande kunde lyssna på inspelningar av gruppauditeringssessioner och få dem på nytt – direkt från Hubbard.

Sedan, efter varje serie Grupprocesser, gick han igenom den teori som låg bakom den auditering som han just hade gett. Ett exempel: I sin legendariska föreläsning ”Vad din preclear försöker göra” går han i detalj igenom en thetans grundläggande motivationer och hur en auditör genom att förstå dessa behåller kommandot i sessionen.

Detta var heller inte allt som denna ACC representerade när det gällde tekniska framsteg. För det var också här som Hubbard för första gången instruerade auditörer i någonting som i dag är en integrerad del av standardmässig auditeringsprocedur – metabolismkontroll. Han använde ett litet mätinstrument, E-AR-400, för att demonstrera testet, samtidigt som han förklarade sambandet mellan thetanen och dennes kropp, så som det påverkar metabolismen – data som är så grundläggande för varje framgångsrik session att ingen auditör eller pc kan vara utan dem. Och när det gäller denna ACC, så placerades mätinstrumentet i ett rum så att varje studerande kunde kontrollera och/eller hantera sin metabolism innan gruppsessionerna.

Och allt som nämnts ovan är blott en glimt av den oskattbara informationen i dessa föreläsningar, vilka nu är tillgängliga för första gången, däribland:

 • Straightwire – varför det är den bästa processen att köra på någon som är exterioriserad;
 • Värdering och invalidering – vad de består av, vilken relation de har till skada och förlust, och hanteringen;
 • Att leva – hur det kan delas upp i varande och kommunikation;
 • Att vara levande – en människa är levande i samma mån som hon har hopp och drömmar, och hur man återställer hennes förmåga att postulera framtiden.

När den 4:e ACC-n avslutades den 26 mars strömmade ett 30-tal utvalda auditörer tillbaka ut i fältet och började ivrigt använda de auditeringsfärdigheter som de hade förvärvat. Genomslaget från L. Ron Hubbards framsteg ekade över hela Scientologi-världen och skapade den ena mirakulösa framgången efter den andra, vilket nådde hans högkvarter i Phoenix, redan innan nästa ACC började tre dagar senare.

Och som för att sätta ett utropstecken på de framgångar som hade åstadkommits, innebar denna ACC ytterligare en milstolpe som verkligen är det mest historiska datumet i Scientologins historia: den 18 februari och grundandet av den första Scientologi-kyrkan.

4:e amerikanska ACC-n
PRIS: 7 800,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 7 800,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi och effektiv kunskap

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI OCH EFFEKTIV KUNSKAP
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Med den allra första teknologin för observation, och närmare bestämt konfrontering, är här L. Ron Hubbards historiska föreläsning som avslöjar den avgörande betydelsen av utbildningsövningarna (TR:ar). Här beskrivs även det framsteg som uttrycker coachens viktigaste roll, som kan sammanfattas i två ord: Gör det! I denna utomordentligt viktiga framställning om vad konfront betyder för människan, avslöjar L. Ron Hubbard det som ständigt betonas inom Scientologin, och i och med det vägen till fullständigt vetande.

FULL BESKRIVNING

Enkelheten i observation, enkelheten i kommunikation i sig, och bara i sig, är något som fungerar och kommer att ta människan från botten och hela vägen upp. Och det enda jag försöker lära er är att titta. – L. Ron Hubbard

Under 2 500 år har människan vandrat genom en komplicerad labyrint. Utifrån omsorgsfullt utarbetade myter om människans ursprung till psykoterapier som inte fungerar har hennes ansträngningar att finna en väg ut ständigt misslyckats. I stället har hon, ovillig att helt enkelt se på människan för att upptäcka vad hon är, utvecklat system som erkänt sig besegrade genom att hävda att det inte går att lyfta en individ till högre tillstånd. Och som en konsekvens har inte en enda teknologi uppstått för skapandet av bestående frihet för någon människa över huvud taget.

Gentemot denna långa tradition av falsk kunskap står den effektiva kunskapen inom Scientologin i ett eget universum, som representerar något påtagligt och unikt, något nytt på den här planeten. Scientologin gör det inte bara möjligt för individen att uppnå fullständigt vetande om sig själv och livet, utan även att se att det som gör detta vetande möjligt från första början är den allra första teknologin för observation, och närmare bestämt, konfront.

Här är en omvälvande föreläsning av L. Ron Hubbard som avslöjar den avgörande vikten av utbildningsövningarna (TR:ar). Här är också det framsteg som är den viktigaste rollen för en coach och som kan sammanfattas med två ord: Gör det!

I denna utomordentligt viktiga framställning om vad konfront betyder för människan, avslöjar L. Ron Hubbard det som ständigt betonas inom Scientologin, och i och med det vägen till fullständigt vetande.

Scientologi och effektiv kunskap
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dynamikerna

TITTA INUTI >>
DYNAMIKERNA
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Efter att ha undersökt hela livet i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade L. Ron Hubbard den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev!Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes dagliga tillvaro? Genom att undersöka hennes aktiviteters hela bredd och djup i ljuset av denna nya upptäckt, föll människans oändligt varierande beteende på plats. För Existensens dynamiska princip kan faktiskt delas upp i inte mindre än åtta olika men inbördes beroende drivkrafter i riktning mot överlevnad – de åtta dynamikerna.Detta är således inte bara kunskap om livet. Det är livet.

FULL BESKRIVNING

Det finns något som kallas för dynamikerna. En dynamik är en strävan mot överlevnad. Och det finns åtta sådana dynamiker. – L. Ron Hubbard

Vad driver liv? Vad driver människan? Det var dessa frågor som L. Ron Hubbard ställde sig när han letade efter användbara svar till de problem som såväl individen som samhället har.

Efter att ha undersökt allt liv i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade han den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev! Här var ett avgörande genombrott för människans förståelse av människan. Eftersom, trots att ”alla vet” att livsformer överlever, så var det en helt ny upptäckt att överlevnad är dessas enda drivkraft.

Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes dagliga existens? Genom att undersöka hennes aktiviteters hela bredd och djup i ljuset av denna nya upptäckt, föll människans oändligt varierande beteende på plats.

L. Ron Hubbard upptäckte att Existensens dynamiska princip faktiskt kan brytas ner i inte mindre än åtta separata men ömsesidigt beroende drivkrafter för överlevnad: En individ överlever som sig själv (1); för familjen och de framtida generationerna (2); för gruppen (3); för mänskligheten (4); för alla organismer vilket inkluderar djur- och växtriket (5); för fysiska universum bestående av materia, energi, rum och tid (6); som eller för anden (7) och av eller för oändligheten (8).

Dessutom, som L. Ron Hubbard vidare avslöjar i denna föreläsning, är dessa dynamiker så ömsesidigt beroende av varandra, att om man inte verkar på en dynamik kan detta dra ner de övriga, och på samma sätt, att koncentrera sig på en enda dynamik kommer också att skada de andra. Men en förståelse för och därmed en balans mellan alla åtta dynamikerna skapar en väg att uppnå den bestående framgång och lycka som är själva essensen i överlevnad – för en själv, ens familj, ens medmänniskor och i allra högsta grad hela civilisationen.

Detta är således inte bara kunskap om livet. Det är livet.

Dynamikerna
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Förenandekongressen

TITTA INUTI >>
FÖRENANDEKONGRESSEN
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Den historiska kongress som tillkännagav återföreningen av Dianetik och Scientologi i och med releasen av Dianetik 55! Fram till nu hade var och en verkat i sin egen sfär: Dianetik riktade sig till människan som människa – de första fyra dynamikerna, medan Scientologi riktade sig till livet i sig – femte- till åttondedynamiken. Den formel som skulle tjäna som grund för all framtida utveckling innefattades i ett enda ord: kommunikation.Det var ett ytterst viktigt framsteg som L. Ron Hubbard senare kallade ”den stora upptäckten i Dianetik och Scientologi”. Här är alltså föreläsningarna från när det hände.

FULL BESKRIVNING

Låt oss ta reda på hur kapabel en kille kan bli och hur fri han kan bli. Om vi upptäcker detta så kommer vi genast att upptäcka varför forskning och undersökning inom Dianetik och Scientologi kommer att fortsätta att expandera – eftersom inriktningen mot förmåga är den enda inriktning den i själva verket någonsin haft. Ju mer kapabel vi kan göra en person, desto friare är han. Ju fler dynamiker han överlever på, desto mer varande är han. Därför blir vi kapabla om vi strävar efter förmåga. – L. Ron Hubbard

Hösten 1954 blev det känt att L. Ron Hubbard tänkte tala på en unik kongress – som sponsrades både av Hubbard Dianetic Research Foundation och Hubbard Association of Scientologists International. Den gemensamma sponsringen var betydelsefull, för den signalerade återföreningen av Dianetik och Scientologi, både i fysisk och filosofisk bemärkelse.

Tidigare hade båda ämnena fungerat oberoende av varandra. Dianetik inriktade sig på människan som människa på de första fyra dynamikerna, medan Scientologi behandlade allt liv – vilket omfattar dynamikerna från den femte till åttonde.

Med förflyttningen av den ursprungliga Hubbard Dianetic Research Foundation från Elizabeth, New Jersey till Phoenix, platsen för HASI, åtog Hubbard sig att svara fullständigt på två frågor, i ljuset av allt som hade hänt sedan 1950: ”Vad är Dianetik?” och ”Vad är Scientologi?”

Och så, den 28 december 1954, samlades ett fullsatt auditorium i Phoenix, Arizona för Förenandekongressen.Det beskrevs i Journal of Scientology som ”det viktigaste som någonsin hänt ifråga om Dianetik och Scientologi-evenemang”, och de orden var väl valda.

För Hubbard inledde med att släppa en ny bok, Dianetik 55! Här fanns den fullständiga omdefinieringen och arrangemanget av både Dianetik och Scientologi, vilket integrerade fyra års upptäckter till en sammanhängande helhet. Centrala frågor om människans och livets natur, som ursprungligen ställdes i slutet av Bok Ett, hade nu blivit besvarade i Scientologi, i och med isolerandet av människoanden och faktumet med exteriorisering. Detta kastade i sin tur ett nytt ljus över den verkliga beskaffenheten och källan till engram, aberration och det reaktiva sinnet, och därigenom hade man gått varvet runt. L. Ron Hubbard benämnde därför den här nya texten ”Dianetikens andra bok”.

Därefter skulle båda ämnena utvecklas sida vid sida. Och i just detta syfte avslöjade han nästa steg – ett framsteg som inte bara skulle revolutionera auditering utan allt som har att göra med mänskliga relationer. Detta forskningsrön var den tidigare okända kommunikationsformeln – exakta principer, som för första gången definierade perfekt kommunikation.

I dessa föreläsningar inte bara definierar Hubbard tillämpningen av kommunikationsformeln i session, utan i förhållande till en persons kommunikation med andra, med sig själv, sin kropp och det fysiska universum. Således omfattade och klargjorde dessa upptäckter mekanismerna i spel och fällor, varför det fysiska universum består, och till och med varför en varelse har ett reaktivt sinne.

Dessa föreläsningar var så viktiga att inspelningarna skickades vitt och brett till organisationer internationellt för att förse alla dianetiker och scientologer med den teknologi som L. Ron Hubbard senare skulle hänvisa till som den stora upptäckten i Dianetik och Scientologi.För kommunikationscykelns magi, som avslöjades på denna kongress, är grunden i auditering och den främsta orsaken till att det fungerar.

Här är således de framsteg rörande kommunikation som ligger bakom allt liv.

Förenandekongressen
PRIS: 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>
Syndicate content