Handbok för preclears

TITTA INUTI >>
HANDBOK FÖR PRECLEARS
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Här är de femton åtgärderna i självprocessing, inriktade på att rehabilitera Självdeterminism. Denna bok innehåller dessutom flera essäer som ger en mycket omfattande beskrivning av Människans ideala tillstånd. Upptäck varför beteendemönster blir så fast fixerade, varför vanor inte tycks kunna brytas och hur beslut för länge sedan har mer makt över en person än hans beslut idag; och grunden till att en person håller kvar tidigare negativa upplevelser i nuet. Allt beskrivs klart på Hubbard -Attitydtabellen – ett enormt framsteg som kompletterar Hubbard -tabellen för bedömning av människan, som prickar in det ideala varandetillståndet och ens attityder och reaktioner på livet. I självprocessing används ”Handbok för preclears” tillsammans med ”Självanalys”.

FULL BESKRIVNING

Handbok för preclears är den legendariska självprocessinghandledningen som markerar övergången från Dianetik till Scientologi. Här är framstegen som uppenbarade fenomenet med LIVSKONTINUUM – en mekanism genom vilken varje individ övertar oförmågorna från avlidna eller de som gett sig av, tills man inte längre lever sitt eget liv. Här är således lösningen på hur du blir av med alla delar av ”dig” som egentligen inte är DU. I boken finner du:

 • Utförliga essäer som utgör den mest fullständiga beskrivningen av Människans ideala tillstånd
 • Människans mål, och varför hennes överlevnad hänger på erövrandet av det fysiska universum
 • Det mänskliga sinnet, hur det fungerar och dess underliggande syfte
 • Kontrollcentret, ”medvetande-om-medvetandeenheten” hos sinnet, och hur det är ORSAK över kroppen och omgivningen.
 • Hubbard -Attitydtabellen, enormt framsteg som kompletterar Hubbard-tabellen för bedömning av människan som förklarar ens förhållningssätt till livet
 • De Femton åtgärderna i självprocessing som tar en individ från EFFEKT till ORSAK – processer så kraftfulla att denna bok numera kallas mirakelboken
 • Och de Definitioner, logiker och axiom som utgör själva grunden för studiet av kunskap och de bakomliggande sanningarna om vad livet självt gör

I självprocessing används ”Handbok för preclears” tillsammans med ”Självanalys”.

Handbok för preclears
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

7:e amerikanska ACC-n

TITTA INUTI >>
7:E AMERIKANSKA ACC-N
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 4 100,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

L. Ron Hubbard isolerade varje övning och process som han fann mest användbar i händerna på andra auditörer, och samlade dem till Intensivproceduren – en auditeringsprocedur där en preclear kunde uppnå exteriorisering och öva upp sina förmågor som thetan oberoende av en kropp. Därför att målet hade avancerat mycket längre än till självdeterminism, och omfattade nu: ”villighet att vara orsak eller effekt, källpunkt, mottagarpunkt, villighet att vara vad som helst, att orsaka vad som helst, att vara effekt av vad som helst, villighet att tolerera vilket avstånd som helst, tolerera massa eller brist på det och tolerera allting rörande vetande.” Med tonvikten på att öka förmåga, hade Scientologin nått en ny platå. Det som låg bakom Intensivproceduren var Scientologi-axiomen, i synnerhet betydelsen och kraften i kommunikation. Här är en arsenal av teknologi för fallösning som inkluderar sambandet mellan kommunikationsformeln vid exteriorisering och kommunikationsprocesser, för att öka förmågorna hos en thetan i exterioriserat tillstånd. Och innan den 7:e amerikanska ACC-n var slut hade Hubbard inte bara utvidgat Intensivproceduren, utan också skrivit Auditörens handbok, senare publicerad som Skapandet av mänsklig förmåga. Här har vi således själva kärnan i Scientologi-religionen.

FULL BESKRIVNING

Förbättring av kommunikation är huvudpunkten i all auditering. – L. Ron Hubbard

Hubbard hade under nio fulla månader med sex avancerade kliniska kurser hela tiden gått in på lägre nivåer för fall och finslipat procedurerna och processerna i Scientologi för att alla auditörer skulle få en ordentlig förståelse av hur dessa skulle användas. Men det uttalandet förmedlar ändå inte hela innebörden av det som uppenbarade sig under detta intensiva program av föreläsningar, övningar och auditering i kurslokalerna i Phoenix. För allteftersom forskningsrön byggde på forskningsrön, vart och ett betydelsefullt och tillsammans monumentala, insåg de cirka hundra auditörer som valts ut för att få denna avancerade utbildning att de var en del av något verkligt historiskt. Och detta var inget mindre än att målet för religion hade uppnåtts så som det uttryckts under mänsklighetens hela skrivna historia, befrielse av själen genom visdom.

Så när Hubbard sammankallade den 7:e amerikanska avancerade kliniska kursen den 23 juni 1954 inför ett antal utvalda auditörer på 616 North 3rd Street, Phoenix, var entusiasmen på topp. Och på goda grunder. För med fördelarna från allt man lärt sig sedan starten av den första ACC-n i oktober 1953, isolerade han nu alla övningar och processer som hade fungerat bäst i händerna på andra auditörer än honom själv, och koncentrerade dem i ett enda auditeringsprogram. Detta kallades Intensivprocedur, och var ett steg-för-steg-program där en preclear kunde uppnå exteriorisering och utöva sina förmågor – som thetan och oberoende av en kropp.

”Vi har med detta (Intensivprocedur) övergett tanken på att självdeterminism skulle vara vårt främsta mål. Det är inte vårt främsta mål. Vårt främsta mål är villighet att vara orsak eller effekt, källpunkt, mottagarpunkt, villighet att vara vad som helst, att orsaka vad som helst, att bli effekt av vad som helst, villighet att tåla vilket avstånd som helst, att tåla massa eller brist på massa och att tåla allt som har att göra med vetande, förståelse osv.”

Utan hänsyn till de självklara följderna av en procedur som kunde användas av alla auditörer – som praktiskt taget tillhandahöll en checklista med steg för att kunna gå in på en lägre nivå för varje fall för att sedan föra dem uppåt till fullständig exteriorisering – var ett helt nytt tillvägagångssätt. Istället för att koncentrera sig på att utplåna oförmåga, kom betoningen att ligga på att höja förmåga, vilket i sin tur hanterade oförmåga som en rutinsak.

Ja, det här var rentav en helt ny platå, inte bara för auditering, utan för ämnet Scientologi i sig. För det som låg bakom Intensivprocedur och dessa nya processer var inget mindre än Scientologins axiom. Och processerna hade faktiskt tagits direkt från dessa axiom, i synnerhet den enastående betydelsen och kraften i kommunikation. L. Ron Hubbard beskrev senare att detta var en av de verkligt stora upptäckterna i Scientologi. Och för auditörer som deltog i den 7:e ACC-n gav den ett stort antal procedurer som de kunde använda för att lösa fall:

 • Konsiderationer – hur dessa står över mekanismerna rum, energi och tid;
 • Kommunikationsformeln – dess förhållande till exteriorisering;
 • Tvåvägskommunikation – hur den vägleder fallet och gör det möjligt för preclearn att as-isa vilket tillstånd som helst;
 • Kommunikationsprocesser – hur dessa används för att träna upp och höja en exterioriserad thetans förmågor;
 • Strukturen i mysterier – hur kommunikation fungerar för att lösa det;
 • Skapa och bryta – metoderna för att bryta en thetans kommunikationslinjer med kroppen så att han kan operera exterior;
 • Straightwire – ARC-straightwire, Straightwire i närvarande tid, Synpunkts-straightwire och SOP 8-D genom Straightwire, inklusive hur Straightwire får en person att dra en kommunikationslinje från orsak till effekt.

Och med detta hade Hubbard åstadkommit exakt det han hade föresatt sig i början av den 7:e ACC-n:

”Vårt mål är alltså inte att samla på oss massor av data. Vårt mål är att ta reda på hur data skapas. Vårt mål är inte att komma ihåg en mängd saker, utan att förstå hur minnet är skapat. Vårt mål är inte att gå ut och omfamna och älska hela världen, utan att förstå hur kärlek skapas. Inte nödvändigtvis att kommunicera med allt och alla på jorden och i detta universum, utan upptäcka hur kommunikation skapas.

Och när vi har upptäckt hur alla dessa saker skapas, ska vi inte vara lika fega som de filosofer som nöjer sig med att skriva om livet, men aldrig är tillräckligt modiga för att leva livet. När vi har lärt oss hur man skapar alla dessa saker, då ska vi skapa dem.”

Som bevis på att dessa mål hade uppnåtts hade L. Ron Hubbard innan den 7:e ACC-n avslutats inte bara utvidgat Intensivprocedur, utan dessutom skrivit en text som var så allomfattande i sin tillämpning att den fick titeln Auditörens handbok.Den fick senare titeln Skapandet av mänsklig förmåga och är det mest omfattande uttrycket om Scientologin – både 1954 och idag. Hubbard fortsatte sedan med att säkerställa dess tillämpning av alla scientologer genom en serie föreläsningar som var speciellt anpassade för att åtfölja boken. Denna kombination utgjorde kursplanen för en ny professionell kurs. Allt från historien om och arvet i Scientologi som en religion, till tillämpningen av axiom i auditering, och från de fyra existenstillstånden, till dynamikerna och Opererande thetan – var och en av så stor betydelse att de för alltid skulle kallas Phoenixföreläsningarna.

Här har vi alltså kärnan i Scientologi-religionen.

7:e amerikanska ACC-n
PRIS: 4 100,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 4 100,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi och tradition

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI OCH TRADITION
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

I en monumental föreläsning fastställer L. Ron Hubbard att Scientologi för vidare den tradition som skapade de stora civilisationerna i detta universum och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden finns hos alla människor, kommer en välriktad kommunikation av dessa upptäckter, syften och användningar av Scientologi att vinna omedelbart stöd. Här är en teknologi om hur man kommunicerar Scientologi som inte bara är väsentlig för disseminering, utan som mycket väl skulle kunna avgöra strukturen för framtida civilisationer.

FULL BESKRIVNING

Vi har gjort framsteg med hur man uppnår de mål människan har haft så länge hon har varit människa. Och det hon har ansett vara bra och det hon har ansett vara önskvärt inom filosofins område, har vi uppnått tekniskt – det är det framsteget vi har gjort. – L. Ron Hubbard

Under den senare delen av artonhundratalet invaderades filosofin och de mentala vetenskaperna av ett ämne som var främmande den tradition som funnits i århundraden. Det vände upp och ned på sedan länge etablerade sedvänjor och traditioner vilka lärde ut strävan efter och uttryckande av sanning. Denna inkräktare ansåg att kunskap om människan inte skulle användas för att förbättra hennes styrka utan för att utnyttja hennes svagheter. Alltmedan årtiondena passerade, kom manipulativa kontrollmekanismer att ta över de traditionella lärorna.

I en föreläsning av monumental omfattning fastställer L. Ron Hubbard att en invalidering av civilisationens sedvänjor orsakar dess fall. Scientologi har ärvt den traditionella filosofiska attityden och Scientologi för vidare den tradition som har skapat de stora civilisationerna på den här planeten och i detta universum. Den bygger vidare på dem och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden bor i hjärtat på alla människor så kommer en välriktad kommunikation av dessa upptäckter och syften och användningar av Scientologi att vinna omedelbart samförstånd och stöd.

Med detta i åtanke levererar L. Ron Hubbard en sammanhållande 360-graders redogörelse för hur Scientologins grunder relaterar till de sedvänjor, hävd, policy, lagar och traditioner som utgör kulturens substans. Här är en teknologi om hur man kommunicerar Scientologi som inte bara är väsentlig för disseminering, utan som mycket väl skulle kunna avgöra strukturen för framtida civilisationer.

Scientologi och tradition
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Bakgrunden till clearing

TITTA INUTI >>
BAKGRUNDEN TILL CLEARING
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är den väg han vandrade för att finna svaret på den länge olösta gåtan om människan och befria henne från ett töcken av smärtsamma erfarenheter. Här är således det historiska uppnåendet av ett tillstånd som aldrig tidigare varit känt i detta universum – ett tillstånd kallat Clear.

FULL BESKRIVNING

Så vår väg var åstadkommandet av en observationsplattform från vilken en människa kunde observera och utifrån dessa observationer fatta ett eget beslut. Och den observationsplattformen är vad vi kallar Clear. – L. Ron Hubbard

Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, störtade sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är den väg L. Ron Hubbard vandrade för att finna svaret på den länge olösta gåtan om människan och befria henne från ett töcken av smärtsamma erfarenheter.

Det är en historia som börjar med att han fördjupar sig i det mycket andliga, synnerligen traditionella Asien, där han blir vän med – bland andra visa män – den siste av de stora magikerna vars förfäder tjänade i den mongoliske kejsaren Kublai Khans hov. Trots bedrifter som vittnade om anmärkningsvärda krafter, hade vi här ett land i vilket visdom ansågs heligt – så heligt att dessa orientens heliga män vägrade använda sina avsevärda krafter för att lösa de verkliga och trängande problemen när det gällde tillvaron. När L. Ron Hubbard så återvände till USA stiftade han bekantskap med den västerländska akademiska världen, som uppvisade en helt annorlunda men – på ett klart motsatt sätt – lika opraktisk värld. Dominerad av vetenskapsmän inom fysiken vilka enbart koncentrerade sig på samverkan mellan materia, energi och rum, var det en värld där själen inte utgjorde någon del av ekvationen.

När han insåg att svaret inte låg i någon av dessa oförenliga läror, påbörjade L. Ron Hubbard en riskfylld upptäcktsfärd för att hitta ett sätt att befria individen från de barriärer som förvägrar honom lycka. När han insåg att människan är både en själslig och en materiell varelse, kom han fram till den banbrytande upptäckten ur vilken allt annat mynnade. Allteftersom han berättar om de stegvisa milstolparna längs forskningsvägen, framträder en fantastisk seger av monumentala proportioner – en som främjar hela mänskligheten.

Här har vi alltså berättelsen om den segern och det historiska uppnåendet av ett tillstånd som aldrig tidigare varit känt i detta universum – ett tillstånd kallat Clear.

Bakgrunden till clearing
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Londonkongressen om mänskliga problem

TITTA INUTI >>
LONDONKONGRESSEN OM MÄNSKLIGA PROBLEM
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Innan den första föreläsningen har slutat kommer du att upptäcka precis var människan gick vilse i alla tidigare sökanden efter sanning, och uppnå den effektiva scientologens vidare synpunkt: att inte titta inåt utan utåt, mot världen … och hantera andra. För detta är den kongress som signalerade teknologins framryckning till en bredd i tillämpningen som sträcker sig över alla dynamiker och alla människans problem – från personliga till globala. Efter att ha börjat med den där ”nästan mystiska” kvaliteten hos en thetan, förmågan att skänka liv, beskriver L. Ron Hubbard tillämpning efter tillämpning av Scientologi – principer för så gott som varje typ av mänsklig aktivitet – från undervisning av ungdomar, till att utbilda arbetare och till och med effektiva sätt att hantera det tilltagande hotet från kärnvapen. För att tillhandahålla verktygen så att varje scientolog skulle kunna ha ett positivt inflytande i den omgivande kulturen, presenterade han kursen Effektiv personal. Ron beskriver kursen som ”Människans ljUSA:ste hopp”, och visar hur till och med en mycket liten mängd Scientologi kan förvandla hela områden av livet – snabbt och lätt. Här är alltså den avgörande kongressen om att få ut Scientologins svar överallt och till alla, inklusive releasen av Arbetets problem: Scientologi tillämpad i arbetslivet – och scientologers bruk av denna bok för att hjälpa genomsnitts-arbetaren, och för att lösa problemen för ett helt samhälle och medlen för att återuppliva en hel nation till dess forna glans.

FULL BESKRIVNING

Huvudfrågan som människan idag står inför är naturligtvis: kommer hon att leva tillräckligt länge för att dra nytta av det här materialet? Och givetvis så är det där fullständigt beroende på ett tärningskast, ett kast med myntet, och andra sådana tillfälligheter – eller kanske upp till våra egna förmågor och ivriga bemödanden.

Det enda spel som jag tycker att vi inte vågar låta medmänniskan spela är att spränga jorden i bitar. Och om vi kan påverka så att man stoppar det på något sätt, ja, då tycker jag att vi mer eller mindre är förpliktigade att göra det. – L. Ron Hubbard

Även om andra världskriget var över sedan länge, och det hade gått mer än ett årtionde sedan England kände marken skaka på grund av de nattliga bombningarna, så fanns spillrorna fortfarande kvar – inte på gatorna men definitivt i människornas sinne.

Hösten 1956 begav sig L. Ron Hubbard iväg till Europa. Ombord på Queen Elizabeth skrev han en bok som berättade mycket om vad han skulle föra med sig till Storbritannien och en kontinent som fortfarande vacklade från krigets ekonomiska förstörelse.

Den nybyggda Royal Festival Hall i South Bank i London var ett passande forum för allt annat han hade med sig i form av nya idéer. Scenen hade dekorerats med flaggor från tjugo nationer, där var och en representerade ett av de länder som det kommit scientologer ifrån. Och i publiken satt hundratals som väntade på att få se, höra och, med lite tur, träffa L. Ron Hubbard vid denna hans första kongress utanför Amerika.

Men detta var inte vilken kongress som helst, utan kulmen på ett intensivt år av resor även för Hubbard. Vad de flesta inom Scientologins värld inte visste var att han, mellan allting annat som han höll på med – och samtidigt som han fortsatte med sin forskning, utbildade auditörer, föreläste vid kongresser i Phoenix och Washington – även hade etablerat en avlägsen bas för Scientologi i Dublin på Irland.

Platsen var speciellt utvald av honom som ett område i världen där Scientologi fortfarande var okänd, och allt i syfte att utveckla och prova ny teknologi för bredskalig tillämpning. Närmare bestämt fungerade centret som en bas för att förbättra administrativa förfaringssätt så att dess grundläggande teknologi på ett effektivt och framgångsrikt sätt kunde dissemineras av vilken scientolog som helst i hans eget område. Av just denna anledning var Dublin heller inte en stad som kände till namnet L. Ron Hubbard och på så sätt, vilket han poängterade, berodde inte dess framgång i något avseende på hans egen berömmelse – vilket därmed visade att det kunde upprepas var som helst.

Med det forskningsprojektet i bakgrunden började kongressen med någonting helt annat: en presentation av sex framstående talare som innefattade en biokemist, en radio-, tv- och teaterskådespelare, en pedagog, en företagsledare, den verkställande direktören för British Sales Promotion Association och slutligen en ärkebiskop som talade om de många problem som han ställdes inför när han utförde missionerande arbete ute i världen.

Därefter intog L. Ron Hubbard den 5 oktober själv scenen med sin monumentala inledningsföreläsning, ”Människans oförtröttliga sökande”. Vad som följde var en djupgående titt på de till synes oövervinneliga problem som mänskligheten stod inför och hur vart och ett ger med sig vid tillämpning av de enklaste principerna i Scientologi. Från undervisning av barn till att minska kriminalitet; från hantering av arbetsplatsen till att lösa eskalerande internationella konflikter – detta var uppmaningen att Scientologi skulle inta sin roll på den globala arenan.

Därefter följde hans tillkännagivande av de verktyg som scientologer överallt kunde använda sig av för att genomföra den uppgiften, med presentationen av resultaten från hans Dublincenter och vad han annars beskrev som: ”Människans ljUSA:ste vidsträckta hopp”: kursen Effektiv personal.

Den införlivade den nyligen utgivna Scientologi: Tankens grunder och det speciella sätt som den kunde läras ut på. Men det fanns också någonting mer – boken som han skrev på vägen dit, som tillhandahöll de överordnade principer och lagar som gäller för vad man än företar sig, upptäckter som förklarar livets struktur: Arbetets problem: Scientologi tillämpad i arbetslivet.

Likväl var Hubbard fortfarande inte färdig. Även om kursen Effektiv personal gav verktygen för tillämpning på gräsrotsnivå, tog han det därefter till det högsta globala perspektivet, och tillhandahöll Scientologi-lösningar för att både sätta stopp för de krafter som var destruktiva för mänsklighetens framtid, och ge metoderna för att blåsa nytt liv i en hel nation.

I just det syftet röstade kongressdeltagare för att lämna in en petition till världsledarna, och lägga fram två livsviktiga frågor för regeringarnas dagordning: att först göra en fullständig undersökning av det så kallade området för läkekonst; och för det andra, att stoppa det okontrollerade utsläppet av strålning i atmosfären.

Det var så det började – scientologer ställde sig i främsta ledet som globala problemlösare.

Londonkongressen om mänskliga problem
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Vägen till oändlighet

TITTA INUTI >>
VÄGEN TILL OÄNDLIGHET
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

L. Ron Hubbard förklarade: ”Teknik 80 är tekniken för Att vara eller inte vara.” Därefter avslöjade han den helt avgörande grunden som förmåga och förnuft vilar på: individens förmåga att fatta ett beslut.Här är således strukturen hos ”kanske”, Våglängderna i ARC, och Beslutstonskalan, och hur man rehabiliterar en individs förmåga att vara ... nästan vad som helst.

FULL BESKRIVNING

Faktiskt så kontrollerar, behärskar och skapar man tid. Så efterhand som man går uppför Tonskalan begär man inte att något ska överleva under en viss tidsperiod. Man vill att någonting ska vara, och att vara inkluderar inte tid. – L. Ron Hubbard

Vilka förmågor har en theta-varelse? Exakt hur kraftfull är en varelse som inte kan dö, som ursprungligen inte ens är en del av det fysiska universumet? Vilka krafter under helspårets tidsrymd skulle kunna vara ansvariga för att få denna livskraftiga varelse ner i ett sådant tillstånd att han trodde att han var en kropp?

Det var 1952, och han flyttade från Wichita, Kansas, till Phoenix, Arizona, och öppnade det första av L. Ron Hubbards kontor. Där, vid randen av öknen, vid foten av Camelback Mountain, började han ge instruktioner i Scientologi i det som skulle bli centrum för Scientologi-verksamheter i många år. Här fanns kärnan i det som skulle bli den första världsomfattande organisationen, Hubbard Association of Scientologists International.

Det var i maj och Hubbard hade precis avslutat sin forskning med den första E-metern, isolerat och i detalj redogjort för de avgörande händelserna och inplanteringarna på helspåret. Och så uppstod behovet och utvecklingen av en auditeringsteknik betydligt mer avancerad än föregående procedurer som endast inriktat sig på det nuvarande livet.

Han offentliggjorde bokstavligen sina upptäckter under en föreläsning som hölls kvällstid i det fria, mitt bland apelsinlundarna, och detta utgjorde den allra mest avancerade proceduren fram till dags dato: Teknik 80.

Istället för att gå igenom allt trassel och all förvirring i preclearns bank hade L. Ron Hubbard upptäckt en ny infallsvinkel: ”Teknik 80 är utövandet av varande på varje dynamik i följd, och utövandet av varande på en dynamik tills man kan vara hela den dynamiken.”

I de här föreläsningarna överbryggar han gapet mellan den nuvarande situationen och den ideala. Förbered dig på en utvidgning av orsakande varande på alla dina dynamiker. Teknik 80 är din väg till oändlighet.

I den medföljande guiden återfinns schematiska teckningar, skalor och även de Dianetik-jinglar som de studerande fick av Hubbard under avslutningsföreläsningen och om vilka han senare skrev: ”Om ni kan tolka dessa, kommer ni att veta allt som finns att veta.”

Vägen till oändlighet
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Vetenskapen om överlevnad

TITTA INUTI >>
VETENSKAPEN OM ÖVERLEVNAD
Av L. Ron Hubbard
Inbunden
PRIS: 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
350,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Den mest användbara bok du någonsin kommer att äga. Vetenskapen om överlevnad bygger på Hubbard-tabellen för bedömning av människan och erbjuder den första exakta metoden för att förutse mänskligt beteende. Tabellen innehåller alla manifestationer av en individs överlevnadspotential, graderade från den högsta till den lägsta, vilket gör det här till den fullständiga boken om Tonskalan. Genom att bara känna till en eller två egenskaper hos en person och använda den här tabellen, kan du hitta hans eller hennes läge på Tonskalan och därigenom känna till resten och få ett korrekt mått på individens hela personlighet, beteende och karaktär. Innan den här boken utgavs var världen övertygad om att fall inte kunde förbättras utan bara försämras. Vetenskapen om överlevnad presenterar idén om olika falltillstånd och den splitternya idén att man kan höja sig själv på Tonskalan. Och däri finns grunden till dagens Gradtabell.

FULL BESKRIVNING

Dianetik avslöjade det tidigare okända reaktiva sinnet som förslavar människan och auditeringsprocedurerna för att bli av med det. Men det var bara Plan A, vilket lade grunden för vidare forskning av livskraften. Här har vi således theta (livskraft) och MEST (det fysiska universumet med Materia, Energi, Rum och Tid) och deras samspel som är livet självt. I detta ligger också strukturen för Tonskalan och både skälen för en individs nedgång och metoderna för att stiga uppåt. Denna bok är skriven runt den nu legendariska Tabellen för bedömning av människan som ger en komplett beskrivning av reaktioner, karaktärsdrag och beteendemönster för en individ vid varje given emotionsnivå. Genom att bara känna till ett eller två kännetecken för en person kan man känna till resten – hela deras personlighet, beteende och karaktär. Sedan, med helt nya auditeringsmetoder, kan man frigöra en individs fulla inneboende theta-potential så att denne kan ta sig upp till de högsta nivåerna av frihet. Här beskrivs de grundläggande genombrott som är grunden för själva Gradtabellen.

Bland annat följande ämnen tas upp här:

 • Tonskalan
 • De grundläggande lagarna för theta – Affinitet, Verklighet och Kommunikation
 • Dynamikerna
 • Individers och gruppers handlingsmönster, uppförande och beteende vad gäller emotion, tal, hanterandet av kommunikation, verklighet, sexuellt beteende och barn, omgivningen, värde för samhället, etiknivå, sanning, mod, ansvarsnivå, uthållighet med mera
 • De grundläggande principerna för processing
 • Aberrationens mekanismer
 • Nya processingmetoder inklusive Direktminne och Lås-skanning – processing som befriar en individs theta som är fångad i det reaktiva sinnet
 • Hur man diagnostiserar och auditerar vilket som helst fall

Vetenskapen om överlevnad är den grundläggande handboken för varje auditör, och ger metoderna för att förutsäga mänskligt beteende i livet. Och det är därför det är den mest användbara bok som du någonsin kommer att äga.

Vetenskapen om överlevnad
PRIS: 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Arbetets problem

TITTA INUTI >>
ARBETETS PROBLEM
Av L. Ron Hubbard
Pocket
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified...
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文 (中国)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Croatian (hrvatski), Czech (čeština), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), Farsi (Persian), Finnish (suomi), French (Français), Georgian (Georgian), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hindi (Hindi), Hungarian (Magyar), Indonesian (Bahasa Indonesia), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Kazakh (Kazakh), Korean (한국어), Kyrgyz (Kirghiz), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Macedonian (македонски), Nepalese (Nepali), Norwegian (Norsk), Polish (polski), Portuguese (Português), Romanian (română), Russian (Русский), Serbian (Српски), Sinhalese (Sinhalese), Slovakian (Slovenčina), Slovanian (Slovenščina), Spanish (Español), Swahili (Swahili), Swedish (Svenska), Tagalog (Tagalog), Thai (ไทย), Turkish (Türkçe), Ukrainian (українська), Urdu (Urdu), Vietnamese (Tiếng Việt)


UTDRAG FRÅN VIDEO
FRAMGÅNGSVIDEO

ÖVERSIKT

Som L. Ron Hubbard beskriver i denna bok, består livet av sju tiondelar arbete, en tiondel familj, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här är således Scientologi tillämpad på sju tiondelar av tillvaron inklusive lösningen på utmattning och Hemligheten bakom effektivitet. Här finns också analysen av själva livet – ett spel sammansatt av exakta regler. Känner du till dem så har du framgång. Arbetets problem innehåller teknologi som ingen kan leva utan, och som omedelbart kan tillämpas av alla i vardagslivet.

FULL BESKRIVNING

Livet utgörs av sju tiondelar arbete, en tiondel familjeliv, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här är Scientologi tillämpad på de viktiga sju tiondelarna av tillvaron.

Arbetets problem innehåller de överordnade principerna och lagarna som gäller varje strävan och varje problem på arbetet. För de är de upptäckter som blottlägger kärnan i dessa problem och förklarar livets struktur.

De stora framsteg som beskrivs utförligt här inkluderar:

 • Förvirringens struktur – och dess botemedel
 • Grundsatsen om det stabila datumet – den mest grundläggande lagen om arbete, och livet
 • Kontrollens struktur – och hur man får ”dålig kontroll” att bli bra kontroll
 • Strukturen hos livet som spel – och de spelregler som gäller
 • ”Hemligheten” med effektivitet
 • De mest grundläggande beståndsdelarna i livet – Affinitet, verklighet och kommunikation
 • Och den absoluta grundorsaken till utmattning, med effektiva Scientologi-processer som gör att man återfår ungdomens energi

Här finns inte bara teknologin för att ge stabilitetarbetsplatsen, utan också de magiska processerna för att återfå själva glädjen hos allt liv. Därför att detta är Scientologi.

Arbetets problem
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
FRAMGÅNGSVIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi 8-80

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI 8-80
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Den första förklaringen av elektroniken hos mänskligt tänkande och energifenomenen hos varje individ. Upptäck hur till och med det fysiska universums rörelselagar avspeglas i en person, för att inte nämna elektroniken hos aberration. Här är länken mellan theta och MEST som avslöjar vad energi är och hur du skapar den. Det var det här framsteget som avslöjade ämnet: en thetans flöden som i sin tur används i varje auditeringsprocess idag. I bokens titel står ”8-8” för oändlighet-oändlighet, och ”0” representerar statiken, theta. Här inkluderas Våglängderna för emotion, Estetik, Skönhet och Fulhet, Inflöde och Utflöde och Tonskalan under noll – som endast har att göra med thetanen.

FULL BESKRIVNING

Scientologi 8-80 avslöjar den första förklaringen av elektroniken hos mänskligt tänkande och varande och demonstrerar hur det fysiska universums rörelselagar verkar inom vilken individ som helst. Här finns även de banbrytande framstegen ”Svart och vitt” och ”Begreppsprocessing” – metoder för att övervinna och utradera hundratals eller tusentals faksimil åt gången. De legendariska upptäckter som finns i den här boken inkluderar:
 • En beskrivning av Livsstatiken och dess kvaliteter, hur den agerar som en spegel och spelar in intryck av fysiska universum
 • Tonskalan över våglängder och den allomfattande kraftfulla roll som estetik spelar när det gäller både att förslava och att befria en individ
 • Dikotomierna (motsatta existenstillstånd) och beskrivningen av dem och deras användning i auditering för att skapa energi
 • Bracketar och anledningen till att flöden körs i auditering och hur man kör dem, vilket är tillämpligt på i stort sett alla processer, och den underliggande anledningen till att processer fungerar
 • Tonskalan under noll som endast är tillämplig på thetanen och inte på den sammansatta enheten thetan plus hans MEST-kropp
 • Kroppar, anledningen till att individer fastnar vid och tror att de är kroppar
 • Och Energins manifestationer som innehåller upptäckten av ett grundläggande fel som har existerat inom området elementär elektricitet sedan den första uppfinningen – ett framsteg som kulminerar i en matematisk formel för livskällans energi
Scientologi 8-80
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

8:e amerikanska ACC-n

TITTA INUTI >>
8:E AMERIKANSKA ACC-N
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 2 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

Sedan de avancerade kliniska kursernas början hade L. Ron Hubbard utvecklat processer som kunde läras ut, som auditörer kunde tillämpa. Följden blev: ”Vi vet nu hur och exakt vad man ska lära ut för att åstadkomma auditörer.” Så den 8:e ACC-n började med inspelade föreläsningar från föregående ACC-er, vilket omfattade själva kärnan i grundprinciperna och skulle komplettera ett studium av Skapandet av mänsklig förmåga. Med de 26 föreläsningar som Hubbard därefter gav till denna ACC försäkrade han sig om att varje auditör kunde sina data perfekt. I synnerhet Rutt 1 och Rutt 2 från Intensivprocedur – för att göra vilken preclear som helst i stånd att agera i exterioriserat tillstånd – varvid Hubbard betonade visshet i tillämpning: ”Vetenskapen som ni studerar just nu är upplevelsen att man stöter ihop med livet och livet stöter ihop med en, i livets verksamhet i vilket som helst universum. Detta är i Scientologi. Det är Scientologins breda omfattning: Det är upplevelsen att konfronteras av vilken form av liv som helst i vilket universum som helst. Och de är de femtio axiomen. De är väldigt viktiga axiom och ni bör gå igenom dem mycket noga.” Och de här auditörerna gick verkligen igenom dem noggrant. Därför att kraften hos auditeringsprocedurerna var så stor att preclears skulle utveckla dessa axiom – en förståelse av själva tillvaron – på egen hand.

FULL BESKRIVNING

Man gör inte saker för sitt eget höga nöjes skull! Varje gång man börjar göra saker för sitt eget nöjes skull, eller leva för sitt eget nöjes skull, så slutar man leva.

Och konstigt nog slutar man också att göra saker. För här har vi någonting annat som är fantastiskt: ens förmåga är precis så bra som man tror att man kan skapa en effekt, och den är så bra som det avstånd du tror att du kan nå. Förstår ni det här? – L. Ron Hubbard

Det var nästan på dagen ett år sedan den 1:a ACC-n startade. Efter att ha gett ut Auditörens handbok under den 7:e ACC-n och fastställt en ny kursplan för utbildning av professionella auditörer, hade man nu procedurer med vars hjälp alla välutbildade auditörer kunde återställa en persons förmågor och frihet, något som man före Scientologin bara hade kunnat drömma om. Och lika viktigt var att vägen nu låg vidöppen för disseminering och tillämpning av dessa genombrott. För det rådde inga tvivel om vad L. Ron Hubbard främst hade inriktat sig på under dessa tolv månader. Inte på att upptäcka processer som fungerade – till och med processer innan 1950 fungerade perfekt i Hubbards egna händer – utan på processer som, med hans egna ord, kunde läras ut.

I det syftet inledde han den 4 oktober 1954 den 8:e amerikanska kliniska kursen. Det var en ACC som han kommenterade så här:

”Den åttonde enheten får en annan slags behandling. Vi vet nu hur och exakt vad vi ska lära ut för att skapa auditörer.”

De studerande som gick in i kurslokalen på North 3rd Street 806, i Phoenix insåg snart vad han menade, för Hubbard meddelade dem omedelbart att de skulle göra en åttaveckorskurs under de första två veckorna av den nya ACC-n. Och till skillnad från vad som var vanligt under en ACC, skulle det koncentrerade tvåveckorsstudiet bestå av bandinspelade föreläsningar givna av L. Ron Hubbard. Det var föreläsningar som Hubbard valt ut från alla de avancerade kliniska kurserna (och som snart skulle utgöra en ny professionell kurs och senare ges ut som Phoenix-föreläsningarna) och omfattade de viktiga grunderna och forskningsrönen vilka gick hand i hand med studiet av Auditörens handbok.

Och när vi talar om Handboken så var det en kurstext som hade utökats något enormt från de ursprungliga 29 processerna. ”Boken”, som ACC-studerande med tillgivenhet kallade den, och som strax efter gavs ut med titeln Skapandet av mänsklig förmåga, hade vuxit till mer än 70 processer när kursen avslutades. Och med de 26 föreläsningar som han höll speciellt för den här ACC-n, såg han till att alla auditörer kunde dessa data perfekt.

Särskilt Rutt 1 och Rutt 2 av Intensivprocedur – processer som gör det möjligt för en preclear att operera exterior. De som nästan inte hade något kommunikationsdröjsmål och kunde exteriorisera lätt, gick direkt till Rutt 1, och gjorde sedan hela Rutt 2 medan de var exterioriserade. Preclears som hade ett långt kommunikationsdröjsmål fick först göra Rutt 2, en serie processer som var avsedda att åstadkomma exteriorisering. När Rutt 2 var avslutad, fick dessa pcs fortsätta till Rutt 1.

Att programmet var krävande var förväntat, eftersom tyngdpunkten låg på tillämpning. I ett nummer i slutet av oktober 1954 av Journal of Scientology beskrevs den 8:e ACC-n samtidigt som den pågick:

”Dagens aktiviteter börjar kl. 8.00 när de studerande anländer till skolan och kommer inrusande med en kopp kaffe i ena handen och en munk i den andra. De kastar sig ner i en stol och är redo att börja dagens program, tar paus kl. 11.30 för lunch fram till 12.30, varpå man fortsätter med mer instruktioner, auditering eller demonstrationer. Kl. 14.00 travar de iväg till den stora föreläsningssalen som ligger lite längre bort, för att lyssna på en föreläsning av LRH. Efter föreläsningen blir det rusning till Snappy Grill för en kopp kaffe – det tar 1 minut och 45 sekunder jämnt. Dagsprogrammet fortsätter och avslutas kl. 17.30, och kl. 19.00 återupptas det för bandföreläsningar fram till kl. 22.00 då de studerande släpar sig hem …Det råder inget tvivel om att den avancerade kliniska kursen är krävande, men de studerande är stolta över att vara med.”

För vad L. Ron Hubbard kort och gott försökte lära dessa ACC-auditörer var visshet. Så här sa han till dem:

”Vetenskapen som ni studerar just nu är upplevelsen att man stöter ihop med livet och livet stöter ihop med en, i livets verksamhet i vilket som helst universum. Detta är i Scientologi. Det är Scientologins breda omfattning: Det är upplevelsen att konfronteras av vilken form av liv som helst i vilket universum som helst. Och de är de femtio axiomen. De är väldigt viktiga axiom och ni bör gå igenom dem mycket noga.” Och dessa auditörer gick verkligen igenom dem noga. För kraften i dessa auditeringsprocedurer var så stark att de preclears som de tillämpades på, skulle utveckla dessa Scientologi-axiom – en förståelse av tillvaron – på egen hand.

Det som lärdes ut överskred vida de fysiska begränsningarna i en kurslokal i Phoenix, Arizona, i slutet av 1954, men Hubbard gick faktiskt tillbaka till och instruerade om varenda enskild grundprincip och forskningsrön som utvecklats under det gångna året, däribland:

 • Tid – på vilket sätt ”Måste hända igen” och ”Får inte hända igen” är de två postulat som skapar tid;
 • Intresse – exakt hur det bildar en bro mellan konsiderationer och mekanismer;
 • Havingness – varför engram blir svårare att tömma ut när det uppstår en förlust av havingness;
 • Problem – hur en individ utvecklar en enorm aptit på problem, och gör så att han själv blir ”intressant” genom att hitta på dem;
 • ”Vad skulle du göra om ...?”– en hel period med frågor och svar, som ägnas åt att hantera auditeringsscenarier, som till exempel en äldre dam med en ovanlig sjukdom och man har bara en timme på sig att auditera henne.

Och även om schemat var späckat, och utbildningen rigorösare än någonsin, så fortsatte L. Ron Hubbard parallellt med sina program för att expandera Scientologin till allmänheten. Från oktober till maj året därpå, gav han ett stort antal föreläsningar och gruppauditeringssessioner för allmänheten. Faktum är att det var under dessa föreläsningar som Hubbard gjorde sitt klassiska uttalande om ansvar: ”Fel sak att göra är ingenting.” När folk berättade för andra om dessa föreläsningar blev det nödvändigt att skaffa många nya byggnader för att hantera expansionen. Men den 8:e ACC-n ledde också till någonting som var mycket mer fantastiskt än nya lokaler – nämligen de forskningsrön som skulle känneteckna den 9:e ACC-n, och den fullständiga upptäckten och systematiseringen av det avgörande element som ligger bakom all framgångsrik auditering.

8:e amerikanska ACC-n
PRIS: 2 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 2 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>
Syndicate content