Londonkongressen om radioaktiv strålning, kontroll och hälsa.

TITTA INUTI >>
LONDONKONGRESSEN OM RADIOAKTIV STRÅLNING, KONTROLL OCH HÄLSA.
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

En kongress så viktig att den hölls i Londons Royal Empire Society Hall. Efter att redan ha tillhandahållit de inledande resultaten av sin forskning, med lösningar för att ta itu med de omedelbara verkningarna av strålning, fortsatte L. Ron Hubbards forskning i ännu brådare takt. Under de tre månader som gick mellan kongresserna gav han inte mindre än 83 föreläsningar, då han personligen instruerade två avancerade kliniska kurser för auditörer. Och vad denna forskning avslöjade var inte bara det grundläggande och för evigt oföränderliga svaret på strålning, utan en teknisk milstolpe som står än i denna dag som verktyget för att nå varje fall: Kontroll, Kommunikation och Havingness (förkortas CCH efter det engelska Control, Communication och Havingness). Det är en trio som han hävdade hade samma betydelse som Affinitet, Verklighet och Kommunikation (förkortas ARC efter det engelska Affinity, Reality och Communication) och kan när den tillämpas lösa människans problem med en enkelhet som inte kan överdrivas. I hjärtat av denna kongress finns Hubbards otvetydiga föreläsningstrilogi om strålning – föreläsningar så banbrytande att parlamentsledamöter omedelbart begärde kopior, och dessa utgör stommen i boken Allt om strålning.

FULL BESKRIVNING

Det största problemet som vi möter idag är inte kontrollen över regeringar som misslyckas med att kontrollera provsprängningar och strålning, utan det är faktiskt problemet att fortsätta kontrollera en befolkning som kan bli för trött på att fortsätta leva eller som kan revoltera in i en hysteri som motsätter sig all kontroll. – L. Ron Hubbard

Bara fyra månader tidigare hade L. Ron Hubbard redan gett den första Kongressen om strålningsskydd och konfront i Washington, där han tillhandahöll omedelbara lösningar för att hantera strålningens verkningar på människor. Men det avslutade inte på något vis hans sökande efter lösningar på de globala angelägenheterna.

Året var 1957. Förenta staterna och kommunistiska propagandister i Sovjetunionen skröt om arsenaler av kärnvapen med tillräckligt många megaton för att kunna utplåna allt liv på den norra hemisfären (med undantag av en eller annan tålig art av insekter och buskar). Det gällande ordet var propaganda.

För ju djupare Hubbards forskning ledde, desto mer fick han det bekräftat:

”Vi talar bara om en sak när vi talar om radioaktiv strålning, och det är restimulering. Vi talar faktiskt inte om något annat än en mental reaktion.”

Det betydde inte att en atombomb som släpptes över en stad inte skulle vara förödande. Men det som blev allt klarare var att ett obegränsat vapen, mot vilket inget försvar var möjligt, utgjorde en helt annan typ av fara. Blotta rädslan för att det skulle användas och mystiken runt dess verkan, kunde inte bara orsaka sjukdom genom att restimulera människor, utan även framkalla masshysteri. Och däri ligger det verkliga problemet ... ett problem av stor omfattning.

Det var också ämnet för hans forskning inom radioaktiv strålning, från januari till mars, en forskning som nu framskred med ännu större brådska, vilket inbegrep hans personliga övervakning av två avancerade kliniska kurser som inkluderade inte mindre än 83 föreläsningar med instruktion för auditörer.

Resultatet av denna forskning var vad han lade fram när denna kongress samlades den 12 april 1957. Platsen var återigen mycket lämplig – Londons Royal Empire Society Hall. Varken Scientologin eller världen i stort skulle någonsin bli densamma igen.

Allt började med hans tillkännagivande av en ny teknisk milstolpe: Kontroll, Kommunikation och Havingness, eller CCH (från engelska Control, Communication, Havingness). Och som han först berättade för publiken, så var den en trio som han rankade i betydelse lika högt som ARC, och med lika breda tillämpningsmöjligheter:

”Det är fantastiskt. Den enkelhet med vilken människans problem kan lösas med dessa tre kan inte överdrivas, inte ens av mig. Och det vill inte säga lite.”

Faktum var att dess tillämpning utgjorde ett sådant genombrott att Hubbard redan i nästa mening till och med definierade om vad en scientolog är.

Och beträffande vad CCH:er betydde för Scientologins framtid – de kvarstår inte bara som den allra mest grundläggande teknologin för att nå vartenda fall och göra det möjligt för en person att till fullo gå uppför Bron, men för att lära ut deras tillämpning skulle i sin tur kräva att en helt ny typ av utbildningsövningar (TR:ar) för auditörer utvecklades, övningar som idag används i praktiskt taget all auditering.

Där var också vad faktorerna Kontroll, Kommunikation och Havingness betydde för att rädda planeten, allt beskrivet i den sista av L. Ron Hubbards tre föreläsningar om radioaktiv strålning – en serie inom en serie – vilka utgör en sammanfattning av hans framsteg vilka bedömdes så viktiga att parlamentsledamöter omedelbart begärde transkriptioner, samtidigt som de resulterande dokumenten kom att utgöra kärnan för boken Allt om strålning.

Till sist, för en slutlig sammanfattning av vad som finns i denna kongress när det gäller att fullständigt rädda vår värld, så är det inget mindre än en teknologi som kommer att sätta stopp för människans omänsklighet mot människan och skapa en bättre civilisation på jorden.

Londonkongressen om radioaktiv strålning, kontroll och hälsa.
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Källan till livsenergi

TITTA INUTI >>
KÄLLAN TILL LIVSENERGI
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

L. Ron Hubbard började föreläsningarna med tillkännagivandet av sin nya bok – Scientologi 8-80 – och avslöjade inte bara sina viktiga framsteg om theta som källan till Livsenergi, utan han redogjorde dessutom i detalj för de forskningsmetoder han använde sig av för att göra det och alla andra upptäckter i Dianetik och Scientologi: Q-na och Logikerna – metoder för tänkande som är tillämpbara på varje universum eller tankeprocess. Här finns alltså både hur man skall tänka och hur man skall utvärdera alla data och all kunskap, och därigenom grundstenen för en fullständig förståelse av både Scientologi och livet självt.

FULL BESKRIVNING

Den här enheten kan lokalisera i rum och tid, materia och energi; kan omvandla, bevara, förändra på många sätt, starta och stoppa materia och energi i rum och tid och – ser man på – kan även uppfinna rum och tid, och kan förmodligen uppfinna så många fler saker än rum och tid att rum och tid ser ut som en lek för små skolbarn. – L. Ron Hubbard

Vad är livsenergin? Varifrån kommer den? Hur får man den att öka? Under århundraden har filosofer, lärda och vetenskapsmän, förblindade av sina egna fixerade idéer, inte kunnat hitta något svar.

Ett hithörande fall var ett experiment som utfördes tidigt på 1950-talet vid ett framstående amerikanskt universitet för att mäta energifält som omger den mänskliga kroppen. Om deras ”gyttjemänniskan”-teorier var korrekta, skulle dessa fält utstråla från enskilda celler. Ändå gjorde de inte det. Energin hade en utgångspunkt. Och även om de där resultaten sopades under en vetenskaplig matta, fanns det en man som förstod deras innebörd.

Året var 1952. L. Ron Hubbard, då boende i Phoenix, Arizona, hade precis avslutat sin forskning om människans förflutna och hela dess omfattning och publicerade sina upptäckter i Scientologi: Människans historia. Genom att använda den första E-metern, hade han kartlagt helspåret, fastställt att människan inte var en begränsad individ med en livstid, utan en odödlig ande vars förflutna sträckte sig till oändligheten.

Men även om religion hade talat om själen eller anden under årtusenden, hade ingen isolerat och mätt livsenergin – dess kilowatt, ohm och ampere. I enlighet med det, började Hubbard sin forskning om tänkandets och varandets elektronik hos människan. I september 1952, hade han svaren.

Innan han åkte till England för att upprätta de första europeiska Scientologi-organisationerna, presenterade L. Ron Hubbard för scientologerna i Phoenix en begränsad upplaga av den nya boken som han skrev med arbetsnamnet Scientologi 88.

Efter att han därpå anlänt till London i mitten på september och etablerat den första professionella skolan på 163 Holland Park Avenue i London, började han leverera 20 timmar kvällsföreläsningar. Läroboken var avslutningen på det arbete som han hade påbörjat som Scientologi 88, nu utgiven som Scientologi 8-80, Upptäckten och förstärkningen av livsenergi i släktet Homo sapiens.

Under loppet av sina föreläsningar, avslöjade Hubbard allting som han hade lärt sig om theta som källan till livsenergin – exakt hur en thetan skapar energi, bildar materia och postulerar rum och tid. Han beskrev även i detalj alla thetanens energifenomen – flöden, skingringar, ridger, explosioner, våglängder, drag och tryckstrålar.

För att bräcka det, förklarade han ytterligare sin oöverträffade forskningsmetod – den metod som hade lett fram till varje upptäckt i Dianetik och Scientologi. Q-listan, den högsta kunskapsnivån varifrån allting annat härleds, och Logikerna, tankemetoder samt organiseringen och sammanställningen av data. I korthet blev det här stöttepelaren i förståelsen av både Scientologi och själva livet.

Här har vi alltså det arv L. Ron Hubbard lämnade oss i form av föreläsningar som avslöjar energifenomenen hos människoanden.

Källan till livsenergi
PRIS: 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 2 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Vägen till lycka

TITTA INUTI >>
VÄGEN TILL LYCKA
Av L. Ron Hubbard
Pocket
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

170,00 kr
KÖP NU! >>

340,00 kr
KÖP NU! >>

Dvd:
150,00 kr
KÖP NU! >>

150,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified...
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文 (中国)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Croatian (hrvatski), Czech (čeština), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), Farsi (Persian), Finnish (suomi), French (Français), Georgian (Georgian), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hindi (Hindi), Hungarian (Magyar), Indonesian (Bahasa Indonesia), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Kazakh (Kazakh), Korean (한국어), Kyrgyz (Kirghiz), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Macedonian (македонски), Nepalese (Nepali), Norwegian (Norsk), Polish (polski), Portuguese (Português), Romanian (română), Russian (Русский), Serbian (Српски), Sinhalese (Sinhalese), Slovakian (Slovenčina), Slovanian (Slovenščina), Spanish (Español), Swahili (Swahili), Swedish (Svenska), Tagalog (Tagalog), Thai (ไทย), Turkish (Türkçe), Ukrainian (українська), Urdu (Urdu), Vietnamese (Tiếng Việt)


ÖVERSIKT

Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa moralkodex som helt grundar sig på sunt förnuft.

FULL BESKRIVNING

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt, ohederligt och allmänt omoraliskt samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt hänt. Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig. Du kan med hjälp av den här boken, utan alltför mycket besvär, hjälpa dem att överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras.Och därigenom även dina.

Det står i din makt att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv.

Vägen till lycka
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi: Människans historia

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI: MÄNNISKANS HISTORIA
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Avgörande för de två årens utforskning som kulminerade i upptäckterna och framstegen i denna bok var den första E-metern, med vilken sedan länge begravda händelser och dold laddning inte bara kunde föras fram i ljuset, utan även verifieras hos ett stort antal preclears. Detta fastställde de viktigaste händelserna, vilka man kan hitta hos varje människa. Här beskrivs en theta-varelses förmågor och den i sanning storslagna berättelsen om konflikter med MEST-varelser. Och samtidigt som framtiden fortsatte att avslöjas sade Ron till auditörer: ”Jag skulle inte ge er dessa data om de inte lätt kunde demonstreras på vilken preclear som helst. Och jag skulle inte säga det till er om ni inte behövde det.”

FULL BESKRIVNING

En kallblodig och faktisk beskrivning av dina senaste 76 biljoner år.” Detta är introduktionen till Scientologi: Människans historia och den revolutionerande Teknik 88, som avslöjar sanningen om helspårsupplevelser och som innebär att man uteslutande vänder sig till thetanen i auditering. Här uppenbaras vår historia med hjälp av den första E-metern som kartlägger och beskriver de första huvudsakliga händelser på helspåret som man kan finna hos vilken människa som helst – de beskrivs alla i detalj här:
 • Förhållandet mellan den genetiska entiteten och theta-varelser
 • De mål man inriktar sig på i auditering – cellulära skador, den genetiska entiteten, tillförda entiteter och theta-varelsen
 • Den genetiska linjens historia och en beskrivning av händelser längs denna linje
 • Theta-linjens historia och en beskrivning av händelser längs denna linje
 • Specifika händelser på theta-linjen – händelser som avslöjar den sanna historien om mellan-liven. Varför en individ glömmer att han levt tidigare och den lömska beskaffenheten hos elektronik som används för att förslava thetaner
 • Förmågorna hos theta-varelsen, bland annat den sanna episka berättelsen om konflikten med MEST-varelser ... och framtiden som ännu inte har uppenbarat sig
 • Här har vi en sammanfattning där ”helspårets” förflutna läggs i dagen och frihetens portar öppnar sig på vid gavel till din framtida evighet
Scientologi: Människans historia
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

9:e amerikanska ACC-n

TITTA INUTI >>
9:E AMERIKANSKA ACC-N
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 4 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

”Det blir en stor chock för dianetiker att upptäcka att, trots att vi har den andra boken om Dianetik handlar den enbart om exteriorisering. Detta kommer att bli en stor chock. Men det blir i de flesta fall för att de aldrig läste den första boken.” När Ron talade om Dianetik 55!öppnade han den enastående ACC-n om kommunikation. Forskningen hade startat från utgångspunkten exteriorisering (Scientologi 8-8008 och Philadelphia doktorandkursen) och hade varit inriktad på att alla auditörer uppnådde det målet med vartenda fall. Denna första platå var Intensivprocedur, en sammanställning av processer som fungerade bäst i auditörernas händer, som utgavs som Auditörens handbok och sedan, mycket utökad, som Skapandet av mänsklig förmåga. Och nu gav kommunikationsformeln ett framsteg som banade väg för ännu mer omfattande tillämpning, och med det medlen för att förena Dianetik och Scientologi. Hubbard planerade in en kongress och sammankallade omedelbart den 9:e amerikanska ACC-n för att lära auditörer att tillämpa Dianetik 55! för att göra Clears. 9:e ACC-n står som det fulländade uttrycket rörande kommunikation och tog ingående upp varenda detalj i ämnet. Här är ett ingående, professionellt studium av den avgörande beståndsdel som skulle styra all framtida auditering, vilket fullbordade en utveckling som började med den 1:a ACC-n.

FULL BESKRIVNING

Dianetik 1955! är helt och hållet ägnad åt skapandet av Clear, utan annat nonsens. Och det är vad den här boken handlar om. Och innan ni är färdiga med den här enheten kommer ni att ha ett eget exemplar av den här boken. – L. Ron Hubbard

Det var den 6 december, 1954. Platsen var Phoenix, Arizona. Och med dessa ord påbörjade L. Ron Hubbard det som skulle bli den främsta ACC-n i ämnet kommunikation, dess tillämpning på exteriorisering och att skapa Clears.

Faktum var att detta inte bara var ännu en avancerad klinisk kurs, utan kulmen på en hel era av framsteg, som började med den 1:a ACC-n och nu omfattade den avgörande beståndsdel som skulle styra all framtida auditering. Efter att ha satt igång från punkten exteriorisering (Scientologi 8-8008 och Philadelphia doktorandkursen), hade Hubbards forskningsspår varit inriktat mot två bestämda mål:

 • Uppnåendet av exteriorisering och övervinnandet av barriärerna så att varje individ kunde uppnå det.
 • Inte bara att utveckla processer för det syftet, utan ännu viktigare, sådana som andra auditörer än Hubbard kunde använda med framgång.

Och det var en viktig punkt. För L. Ron Hubbard hade länge lagt märke till att det som han kunde uppnå med auditering inte nödvändigtvis motsvarade vad andra auditörer kunde uppnå. Huruvida de borde ha kunnat uppnå samma resultat som han hade inte så stor betydelse för honom. Global clearing krävde mer än en auditör. Således var intensiteten i hans forskning, både vad gällde utbildning av auditörer och utveckling av processer som de kunde tillämpa, precis lika viktig som att utforska varandet och förmågorna hos människan själv.

Den första platån hade nåtts med den 7:e avancerade kliniska kursen och systematiserandet av alla de processer som nu hade visat sig fungera när andra auditörer använde dem. Genom att först ge ut detta material som Intensivprocedur och sedan i form av Auditörens handbok, hade Hubbard nu utvidgat dess text till den allomfattande Skapandet av mänsklig förmåga. Sedan, för att komplettera boken, hade han handplockat specifika föreläsningar från de avancerade kliniska kurserna, som motsvarade studiet av boken. Genom att ge ut dem som Föreläsningarna till den professionella kursen (och senare under den täckande titeln Phoenix-föreläsningarna), hade Ron nu den kursplan som utgjorde grundläggande professionell auditörsutbildning.

För att sedan få till stånd materialets disseminering och tillämpning, höll och övervakade Hubbard den 8:e avancerade kliniska kursen, som inkluderade ett fullständigt studium av Skapandet av mänsklig förmåga, Phoenixföreläsningarna och ytterligare föreläsningar, vilka punkt för punkt i detalj redogjorde för tillämpningen av varje teknik och procedur.

Men hans arbete var inte färdigt. För, även om han hade systematiserat den väg som var Scientologi, hade han också förbindelselänken till ännu bättre tillämpning för varje fall, ända nerifrån botten och upp till högsta toppen. Närmare bestämt, även om målet nu kunde sammanfattas med ett enda ord – exteriorisering – så var ett annat ord den överlägset viktigaste faktorn när det gällde att uppnå det: kommunikation.

Samtidigt som Hubbard gav den 8:e avancerade kliniska kursen hade han skrivit ytterligare en bok, vars titel hade en viktig innebörd, för även om ämnet hade förts framåt från Dianetik till Scientologi, så hade de två gångna åren (1952 till 1954) enbart ägnat sig åt det senare ämnet. Men i och med framsteget beträffande kommunikation hade han nu den avgörande länken för att förena båda ämnena – Dianetik och Scientologi – till en kombinerad helhet. Och däri låg innehållet i den historiska Dianetik 55!

En kongress schemalades för att sprida dessa upptäckter på bred front, och inbjudningar skickades ut världen över, både till dianetiker och scientologer. Under tiden, och som förberedelse, höll L. Ron Hubbard omedelbart den 9:e ACC-n för att utbilda professionella auditörer i färdigheterna och processerna i den kommande Dianetik 55! som nu höll på att tryckas.

Här är således den 9:e amerikanska avancerade kliniska kursen – ett djupgående professionellt studium av Dianetik 55! Och där Hubbard, under trettiofyra föreläsningar, utvecklar och demonstrerar de underliggande teorierna, formlerna och processerna, med betoning på tillämpning från auditörer.

Här redogör L. Ron Hubbard också för mekanismerna i kommunikation, den fullständiga kommunikationsformeln och dess användning som en process i kommunikationsprocessing.

Slutligen är det här som Hubbard ger instruktioner angående Sex grundläggande processer – från deras karaktär (taget från Definitioner och Axiom i Dianetik och Scientologi) till auditeringsdemonstrationer av var och en: Tvåvägskommunikation, Elementär Straightwire, Öppningsprocedur 8-C, Öppningsprocedur genom duplicering, Havingnesskorrektiv och Finna punkter i rummet.

Detta och väldigt mycket mer, inklusive:

 • Tre hela föreläsningar som ger ordförklaringar – inte bara definitioner, utan även deras bakgrund och teori, samt till och med processing och övningar rörande deras tillämpning;
 • Vikten av språk, dess aberrerande verkningar på preclears och hur ord egentligen är ett spel;
 • Definitionen på axiomen som ”överenskomna konsiderationer”, där lagarna hos konsiderationer, deras tillämpning på kommunikation samt en thetans förmåga, noggrant täcks;
 • Perfekt dupliceringsprocessing, inklusive studerandeövningar i hur man gör ett perfekt duplikat och, därmed, själva tillämpningen av axiomen och hur man ”as-isar”.

Som en bekräftelse på den stabila platån av teknisk utveckling, skulle L. Ron Hubbard inte komma att ge fler avancerade kliniska kurser på tolv månader efter denna. För nu var det dags att börja använda dessa historiska upptäckter. Och när han nästa gång träffade studerandeauditörer, så var det sannerligen någonting nytt. För som bevis på vart hans forsknings- och utvecklingsspår hade tagit honom, hade han nu bildat Founding Church of Scientology i Washington.

9:e amerikanska ACC-n
PRIS: 4 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 4 400,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Spel

TITTA INUTI >>
SPEL
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet är ett spel. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel.

FULL BESKRIVNING

Vad är ett spel? Ett spel är en aktivitet som en eller flera individer ägnar sig åt för att bevara sitt intresse för kommunikation i livet. – L. Ron Hubbard

Vad är liv?

Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Efter att ha undersökt existensens alla sidor och beståndsdelar kom han fram till en på det hela taget förvånande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över alla livets olika fenomen.

Livet är ett spel.

I denna föreläsning förklarar L. Ron Hubbard varför livet bäst förstås genom att likna det vid ett spel, varpå han definierar både dess förutsättningar och dess villkor och visar att de följer reglerna för vilket spel som helst. Därför att oavsett vilket, var eller hur en individ spelar existensens spel – och oavsett om han har gått med på att spela eller inte – dessa regler är alltid desamma. Och med allt det som L. Ron Hubbard radar upp ger han en fullständigt ny förståelse av allt det som mänskligt beteende består av. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel.

Spel
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Frihetskongressen

TITTA INUTI >>
FRIHETSKONGRESSEN
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 2 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Även om det bara hade gått några månader sedan Rons föregående kongress, kunde den här helt enkelt inte vänta. L. Ron Hubbard kallade den Frihetskongressen eftersom den började den 4 juli – på Amerikas självständighetsdag – och eftersom kongressen skulle handla om frihet från mänsklig förvirring. Närmare bestämt hade tillämpningen av CCH (efter det engelska Control, Communication och Havingness) åstadkommit en ny nivå av fallvinster. Med det kunde en skicklig auditör auditera en dagsgammal baby, en person i koma, en helt psykotisk person och, viktigast av allt, en person i mycket bra skick. Det fanns emellertid ett problem. CCH:ernas effektivitet var beroende av auditörens eget fall och hans tonnivå – i själva verket Ton 40. Hur skulle då processerna för att nå varje fall kunna tillämpas på bred basis, om varje auditör först måste förbättra sitt eget fall till Clear? Svaret revolutionerade utbildning och auditering: De högre instruktions-TR:arna. Och vad gällde deras betydelse för varje scientolog, så innebar de betydligt mer än att bara lära en auditör auditeringsfärdighet – de åstadkom ganska bokstavligt en ”syntetisk Clear”. Och det är bara början av vad du kommer att få höra. För när de högre instruktions-TR:arna drabbar scenen på Frihetskongressen– så sker det med en skräll! Längst upp på Tonskalan – Ton 40 – live och med bullbaiting! Här är inte bara det korrekta utförandet av dessa färdigheter, utan här finns även all den humor som ingår i Hubbards coachning – på en kongress så livlig att man måste påminna sig om att detta inte bara är för nöjes skull!

FULL BESKRIVNING

Vi kommer nästan med en gång att ha en kongress.

Vi kallar den Frihetskongressen eftersom den börjar den 4 juli 1957, och eftersom den handlar helt om frihet från mänsklig förvirring. – L. Ron Hubbard

Det var Hubbards tillkännagivande i juniutgåvan av tidskriften Ability. Och datumet kunde inte ha varit mer lämpligt. För det som just skulle tillkännages var en frihet som den amerikanska unionens fäder, som undertecknade självständighetsförklaringen 1776, aldrig kunde ha föreställt sig.

Vad brådskan anbelangade – ”nästan med en gång” – så hade Hubbard redan gett två kongresser och två avancerade kliniska kurser under de gångna sex månaderna. Dessutom hade han nyligen återvänt från London där han lagt sista handen vid sin senaste bok, Allt om strålning. Men oavsett de rubriker i världspressen som boken skapade i fråga om nationell överlevnad här och nu, så hade hans forskning om strålning faktiskt frambringat en långt större teknisk upptäckt för evig räddning: Kontroll, kommunikation och havingness (CCH för engelska Control, Communication, Havingness).

Deras betydelse som processer kunde inte överdrivas. De tillhandahöll den avgörande inkörsporten för att få vartenda fall att röra sig uppåt, och allt bottnade i insikten om hur långt nutidens människor hade sjunkit:

”Om vi tidigare trodde att en person var 10 procent thetan och 90 procent kropp, så talade vi förmodligen om de människor som drogs in i Scientologi. Vi talade inte om allmänheten.

Det är inte 10 procent/90 procent. Det skulle vara någonting i stil med en hundradels eller en tusendels procent thetan och resten kropp och kretsar. Det finns ungefär lika mycket varelse närvarande för att ingjuta liv i maskineriet.”

Och däri ligger problemet. Därför att, som han därefter förklarade, med så lite thetan närvarande hos preclearn var CCH:ernas effektivitet i hög grad beroende av auditören:

”Det hänger i ganska hög grad på att ni är kapabla att få dem att samarbeta och göra rätt sak, från en tillräckligt hög tonnivå så att de inte på ett kretsmässigt sätt kan stå emot det.”

Så helt och hållet förutom auditeringsfärdighet, berodde de här processerna i ej ringa grad på auditörens tonnivå och på tillståndet hos hans eget fall. Å andra sidan var detta inte ett nytt problem och utbildningen av auditörer hade under en längre tid innefattat auditering av deras eget fall med de senaste teknikerna. Under tidigare år restimulerades auditörerna ibland av preclearns engram. Men nu, med CCH:er – processer så kraftfulla att de kunde knäcka vilket fall som helst – nådde den restimuleringen hos auditören en helt ny nivå. Därtill kommer, som Hubbard upptäckte, att restimuleringen av auditörer faktiskt förhindrade dem från att uppnå resultat med sina preclears. Att ge CCH:er krävde i själva verket att auditörens fall var på en mycket hög nivå – nämligen ton 40 – en Clear!

Det besvärliga i situationen var: hur ska man processa tillräckligt med auditörer till Clear så att den här teknologin kunde göras tillgänglig vitt och brett. Snart upptäckte han att det inte gick att göra:

”Ni måste starta med en eller två eller tre. Och allt emellanåt har auditörer föreslagit mig att jag skulle auditera någon upp till tillståndet Clear, och sedan får den personen att auditera två personer, och sedan auditerar var och en av dem två till och då hade allt varit klart. Ja, det är ju bra, det är ingenting fel med det, förutom att det inte är praktiskt genomförbart; det skulle inte fungera. När man hade nått till ungefär fyra personer så skulle någonting ha förlorats någonstans.”

Dock löste Hubbard det här problemet. Dessutom var det en landvinning som skulle placera Scientologin på en helt ny kurs och revitalisera auditörsutbildning för alltid: Högre instruktionsutbildningsövningar (TR:ar):

”Det är tretton nivåer av färdighet, var och en mer avancerad, vilket i slutändan ger en auditör som agerar som en Clear.

Dessa utbildningsnivåer skapar, när de administreras noggrant, en syntetisk Clear utan att man hindrar att en personen auditeras hela vägen till Clear.”

Det var vad L. Ron Hubbard förde med sig till Frihetskongressen.Och även om man hade haft många Scientologi-kongresser på Shoreham Hotel kunde ingen matcha denna – inte när Hubbard intog scenen och demonstrerade ton 40, avsikt utan reservation.Och vid den punkten var det någonting som ingen scientolog hade sett heller!

För även om han hade arbetat sedan 1950 med att förfina procedurerna så att varenda auditör kunde uppnå samma resultat i sin auditering, hade man här uppnått det målet.

Men även om amerikaner möjligen har firat det under några hundra år, så kommer den 4 juli nu att firas in i evigheten av en helt annan orsak. För det var den dag då L. Ron Hubbard tillhandahöll hjälpmedlen för att befria varenda människa på jorden.

Frihetskongressen
PRIS: 2 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 2 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Att skänka varande

TITTA INUTI >>
ATT SKÄNKA VARANDE
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Denna föreläsning, innehåller teknologi direkt från Faktorerna och har en särskild magi, ger svaret på en fråga som alla thetaner funderat över sedan tidernas begynnelse – att skänka varande eller inte skänka varande? Genom att detaljerat visa hur en thetan skänker varande och sedan bekämpar det varande han har skänkt, undersöker L. Ron Hubbard problemets alla konsekvenser. Här är således mycket viktiga sanningar för varje scientolog, och alltihop ryms i vad han kallar ”det finaste en thetan kan göra”.

FULL BESKRIVNING

Vi pratar om vad livet gör bäst: det viftar med sitt trollspö och säger ”var” eller ”lev” eller ”existera” och saker gör det. Och det är vad livet gör. – L. Ron Hubbard

Här en föreläsning med en speciell magi, med innehåll som tagits direkt från Faktorerna – en föreläsning som L. Ron Hubbard betraktade som så avgörande att han fick den kopierad för att distribueras till alla auditörer. För här finns svaret på en fråga som alla thetaner funderat över i alla sina oändliga dagar – att skänka varande eller inte skänka varande?

Genom att detaljerat visa hur en thetan skänker varande och sedan bekämpar det varande han har skänkt, undersöker L. Ron Hubbard alla problemets konsekvenser. Från ögonblick till ögonblick då han skapar sin framtid skänker en thetan varande på oräkneliga sätt – till MEST-universumet, sina egna skapelser, andra liv och till och med sitt eget tidsspår. För skänkandet av varande är inte någon sällsynt talang eller särskild färdighet, utan en naturlig förmåga som varje individ besitter i obegränsad mängd. Och medan L. Ron Hubbard forskar i dess oändliga område av tillämpningar i auditering, konst och att leva, illustrerar han hur livet sträcker ut ett välkomnande till en som skänker varande och behandlar dem som inte gör det med förakt.

Här finns då vitala sanningar inte bara för auditörer, utan för varje scientolog. För det här är inget mindre än det livet består av, och alltihop finns i det L. Ron Hubbard kallar ”det finaste en thetan kan göra”.

Att skänka varande
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Behärskandet av theta

TITTA INUTI >>
BEHÄRSKANDET AV THETA
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Medan L. Ron Hubbard förberedde sin nyaste bok och doktorandkursen som han just skulle hålla, kallade han samman auditörer för en ny professionell kurs. ”För första gången med den här klassen kliver vi, verkligen, bortom omfattningen av ordet Överlevnad.” Utifrån denna fördelaktiga position ger Behärskandet av theta den teknologi som överbryggar kunskapen från 8-80 till 8-8008, och som ger den första fullständiga förklaringen av ämnet Orsak och en permanent förändring av inriktningen i livet från mest till theta.

FULL BESKRIVNING

Vi är ute efter detta: vi är ute efter att förbättra en individs förmågor. Så vi vill därför veta vad en individ är för att därefter förbättra hans förmågor upp till det idealet. Det är vår ambition. – L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard var hösten 1952 djupt involverad i en långvarig och intensiv utforskning av människoandens natur, förmågor och potential.

Han gjorde förbluffande upptäckter. Hubbard utnyttjade alla verktyg som stod till buds för sin forskning, inbegripet 1900-talets vetenskapliga teknologier. Han tog sig långt bortom allting som tidigare forskare överhuvudtaget hade kunnat föreställa sig, och identifierade inte bara den faktiska livsenergin, utan gjorde dessutom precisa mätningar av de elektroniska fenomenen i det mänskliga tänkandet. När han var i England för att etablera Storbritanniens första professionella skola, beskrev han i detalj dessa upptäckter i en serie kvällsföreläsningar, vilka idag finns tillgängliga som Källan till livsenergi.

Men hans forskning gick så snabbt framåt under denna avgörande period, att till och med när han gav dessa föreläsningar så höll han redan på att avancera in i en ny fas av upptäckter, en fas där alla tidigare framsteg utvidgades och ytterligare klargjordes. I ett omvälvande uttalande till studerande inskrivna på en ny professionell kurs i London i november, förklarade han för första gången varför materialet till och med överskred gränserna för överlevnad:

”Vi stiger plötsligt ut utanför en kontinuerlig existens under en tidsrymd. Vi har någonting annat, någonting nytt, och det skulle vara varande, vilket inte har något samband med den tidsrymd som kallas MEST-universum, men skulle ha något att göra med tidsrymder, men inte nödvändigtvis. Varande skulle kunna existera oberoende av en tidsrymd.”

Det som följde var en upptäcktsfärd, steg för steg, och framsteg för framsteg, in i ett helt nytt och okänt rike. Här var en introduktion till ett universum som omfattade allting från Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen till Scientologi 8-80. Dessa upptäckter gick över gränsen till ett nytt område att utforska, men de utgjorde också inledningen till allt som L. Ron Hubbard skulle avtäcka månaden därefter i Philadelphia doktorandkursen. Faktum var att han redan höll redan på med en ny bok Scientologi 8-8008 i ett syfte som stämde överens med det centrala temat i vad han lärde ut i dessa föreläsningar på den professionella kursen i London: att minska betydelsen av allvar hos mest-universum och dess auktoritet, och att öka förmågan att bygga och skapa ett eget universum.

Här är alltså den punkt som utgör en permanent övergång i livets orientering från MEST till theta och till tröskeln av OT. Dessa föreläsningar innehåller den teknologi som överbryggar från Scientologi 8-80 till Scientologi 8-8008. De ger inte bara en omfattande introduktion till det universum ens eget sanna varande utgör, man hittar också Rons första fullständiga utforskning av orsak i dem:

”Förlora inte ur sikte hur hög den platån är. Ingen gud har någonsin definierats vid den platån. De har definierat en gud som någon som kan skapa detta universum. Någon har då och då tänkt att han kanske skapade många universa. Men ingen bröt någonsin ner detta till en punkt där han också använde sin förmåga att göra detta med allting han skapade och han definierade därmed den mänskliga själen utifrån Gud.”

Behärskandet av theta
PRIS: 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 700,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Avancerad procedur och axiom

TITTA INUTI >>
AVANCERAD PROCEDUR OCH AXIOM
Av L. Ron Hubbard
Inbunden
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Det avgörande framsteget i denna bok, vilket pekade mot allt som skulle följa, innefattades i ett enda ord: Självdeterminism.Men även om självdeterminism i dess naturliga tillstånd är positivt och starkt, kan en individ besluta sig för att utnyttjas eller bearbetas av omgivningen och dess människor. I boken skrev Ron också detta: ”Engram är bara verksamma när individen själv bestämmer att de skall vara verksamma.” De ”femton åtgärderna” i Avancerad procedur är inriktade på rehabilitering av preclearns självdeterminism.

FULL BESKRIVNING

Med nya framsteg rörande engrammens natur och struktur kom upptäckten av individens användning av en mekanism som används för att bortförklara misslyckanden i livet men som sedan låser fast personen i skadliga beteendemönster och fler misslyckanden. Och med det kommer teknologin för Avancerad procedur och metoderna för att rehabilitera Självdeterminism.

I denna bok finner du:

 • Beskrivningen av och det inbördes förhållandet mellan tanke, emotion och ansträngning
 • De Femton åtgärderna i Avancerad procedur
 • De Fem falltyperna – och ledtrådarna för att upptäcka dem
 • Den Emotionella kurvan – vad som får den att falla eller stiga i livet och hur lösningen på den öppnar ens förmåga
 • Ansträngningsprocessing – den banbrytande teknologi som gjorde slut på ”bara levt en gång-teorin” och avslöjade hela människans förflutna tidsspår och den fullständiga genetiska evolutions-kedjan
 • Fullt ansvar – i ett enda kapitel som är så fantastiskt att det utgjorde förändringen från Effekt till Orsak och följaktligen är vägen till sann frihet
 • Logikerna, ett system för att tänka och för postulat, som har att göra med arrangemangets organisatoriska uppbyggnad av data
 • Och axiomen, som innehåller kodifieringen av själva livet

Här är alltså den bok som beskriver hur varenda aberration i sinnet och kroppen har ett första postulat för att personen ska bli så aberrerad. Och på dessa sidor kommer du att finna hur du skall upptäcka dessa beslut, slutledningar, utvärderingar och uträkningar som gjorde dig till effekt ... av din egen orsak.

Avancerad procedur och axiom
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>
Syndicate content