Skapandet av mänsklig förmåga

TITTA INUTI >>
SKAPANDET AV MÄNSKLIG FÖRMÅGA
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 340,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
340,00 kr
KÖP NU! >>

340,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

I kölvattnet på upptäckterna om Opererande thetan blev det ett år av intensiv forskning, där Ron utforskade området thetan-exterior. Genom auditering och utbildning, inklusive 450 föreläsningar inom samma tolvmånadersperiod, sammanställde Ron hela ämnet Scientologi. Allt finns med i den här handboken, från en Sammanfattning av Scientologi till dess grundläggande Axiom och Kodexar. Dessutom finns här Intensivproceduren som innehåller de berömda Exterioriseringsprocesserna från Rutt 1 och Rutt 2 – processer som direkt baseras på Axiomen. Var och en beskrivs i detalj – hur processen används, varför den fungerar, den axiomatiska teknologi som ligger bakom dess användning, och den fullständiga förklaringen om hur en individ kan bryta de falska överenskommelserna och de självskapade barriärer som förslavar honom i det fysiska universum. Denna bok innehåller kort sagt den slutgiltiga sammanfattningen av en thetan-exteriors OT-förmågor, och hur man gör dessa permanenta.

FULL BESKRIVNING

I kölvattnet på upptäckterna om Opererande thetan blev det ett år av intensiv forskning, där Ron utforskade området thetan-exterior. Genom auditering och utbildning, inklusive 450 föreläsningar inom samma tolvmånadersperiod, sammanställde Ron hela ämnet Scientologi. Allt finns med i den här handboken, från en Sammanfattning av Scientologi till dess grundläggande Axiom och Kodexar. Dessutom finns här Intensivproceduren som innehåller de berömda Exterioriseringsprocesserna från Rutt 1 och Rutt 2 – processer som direkt baseras på Axiomen. Var och en beskrivs i detalj –hur processen används, varför den fungerar, den axiomatiska teknologi som ligger bakom dess användning, och den fullständiga förklaringen om hur en individ kan bryta de falska överenskommelserna och de självskapade barriärer som förslavar honom i det fysiska universum. Denna bok innehåller kort sagt den slutgiltiga sammanfattningen av en exterioriserad thetans OT-förmågor, och hur man gör dessa permanenta.
Skapandet av mänsklig förmåga
PRIS: 340,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 340,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Postulat & levande kommunikation

TITTA INUTI >>
POSTULAT & LEVANDE KOMMUNIKATION
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

Med den faktor som är avgörande för auditering framgångsrikt sammanställd i Dianetik 55! och till fullo utlärd under den 9:e amerikanska ACC-n, hade ämnet kommunikation uppenbarligen inte längre kvar några okändheter. Men detta var inte fallet. Och i denna första föreläsning till auditörer på en ny kurs vid Hubbard Professional College, avslöjade L. Ron Hubbard ett helt nytt datum: ”Kommunikation upplöser massa, så kommunikation och postulat kan åstadkomma förändring.” Det var inget mindre än upptäckten av det axiom som gör auditering möjlig – Axiom 51. Denna serie innehåller inte bara den första formuleringen av Hubbards klassiska definition på kommunikation som ”den universella lösningen”, utan bakgrunden till och teknikerna för att tillämpa axiom 51 inom allt vad auditering är. Här är alla föreläsningarna om Sex grundläggande processer, ägandeskapsprocessing, Tonskalan och tillämpningen av kommunikation på ett servicefaksimil och uträkningen ”den ende”. Ett nytt kapitel hade inletts. Efterhand som ryktet spred sig mångdubblades efterfrågan på utbildning och auditering, HASI i Phoenix flyttade till större lokaler och L. Ron Hubbard gjorde upp planer på att föra Scientologin in i framtiden med ett nytt kontor i Washington – ett kontor som snart skulle bli Founding Church of Scientology.

FULL BESKRIVNING

Vi har vänt ännu ett blad i Dianetikens och Scientologins historia, vad gäller det mycket kristallklara faktumet att den lösning för MEST som vi har letat efter, som är användbar och praktisk på varenda typ av fall med vilken kommunikation överhuvudtaget kan åstadkommas, är kommunikation. – L. Ron Hubbard

I och med publiceringen av Dianetik 55! hade L. Ron Hubbard kodifierat den faktor som var avgörande för framgång i auditering – kommunikation. Dianetik 55!, som lärdes ut mycket grundligt vid den 9:e amerikanska kliniska kursen och som släpptes vid Förenandekongressen i december 1954, utgjorde ett historiskt framsteg. Därför att genom att identifiera var och en av beståndsdelarna i kommunikation och visa hur de tillämpas för att höja en individs förmåga och medvetande, hade han gjort något som de lärda och filosofer i gångna tider bara hade drömt om.

Man kanske kunde tycka att Hubbards forskning nu hade gett allt som där fanns att veta i ämnet, men detta var inte fallet. För den 14 mars 1955, i sin allra första föreläsning till auditörer inskrivna på en ny kurs vid Hubbard Professional College, avslöjade han ett datum av sådan betydelse och kraft att det nådde bortom det fysiska universum och in i tillvarons kärna:

”Energi löses upp med kommunikation.

Och det ger oss – och jag vill berätta för er om detta – axiom 51.

Det var nödvändigt för mig att jag fick tala med er. Jag ska inte ge er ett uttalande angående axiom 51 så som det står i den nuvarande upplagan av Skapandet av mänsklig förmåga.Jag smög in det precis innan den gick i press. Så det kommer att finnas i den amerikanska utgåvan. Men det har att göra med detta – har bara att göra med detta – kommunikation löser upp massa, så kommunikation och postulat kan åstadkomma förändring.”

Med bara tio ord hade L. Ron Hubbard tillkännagivit ett framsteg i auditering vars verkningar skulle omfatta allt som följde i Dianetik och Scientologi. För det var på denna kurs, levererad till utbildade auditörer och personalen i internationella Hubbard-scientologförbundet i Phoenix, som Hubbard först uttalade sin klassiska definition på kommunikation som ”det universella lösningsmedlet”.

Han fortsatte att använda alla medel för att se till att auditörerna till fullo förstod hur man tillämpade axiom 51 i en session, och instruerade dem i en lång rad tekniker, däribland:

 • Tvåvägskommunikation – dess mycket viktiga roll i de kreativa konstarterna;
 • Meningsfullhet – hur man får preclearn att lägga in mening i liv, saker, föremål, rum, människor och tankar;
 • Tänkande – auditering är i praktiken inte svårare än att lära någons tankar att förbli där de är eller komma ut;
 • Uträkningen ”den ende” – vad det är, hur det skapar aberration och dess lösning;
 • Ägandeskap – felaktigt ägande resulterar i att faksimil består, således kan man skapa en mest-Clear om man fastställer vem som äger bilderna;
 • Bilder – hur en thetan omöjligen kan hamna i svårigheter i detta universum till dess han börjar skapa bilder.

Med ämnet kommunikation och dess avgörande roll i session nu till fullo utvecklad och i bruk, skulle auditering i sanning aldrig mer bli som den hade varit.

Således, och parallellt med L. Ron Hubbards uttalande om hans senaste upptäckter, spred sig ryktet som en löpeld över hela USA. Således var inte bara HASI Phoenix snart etablerat i nya och större lokaler på 1017 North 3rd Street – där Hubbard föreläste till studerande på den professionella kursen i det imponerande auditoriet – utan efterhand som efterfrågan av Scientologi ökade på östkusten gjorde han upp planer för att ta Scientologi långt in i framtiden med ett nytt kontor etablerat i Washington. Det kontoret skulle snart bli Founding Church of Scientology.

Postulat & levande kommunikation
PRIS: 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi och förmåga

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI OCH FÖRMÅGA
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Medan L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man och studerade vid universitet uppmanade han kollegiet att använda fysikens principer på sinnets område. Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen satte han själv igång med uppgiften. Genom att finna en mängd svar om människan och hennes potential, löste han i sanning sinnets långvariga gåta. Resultatet har idag blivit att miljoner människor är gladare, mer framgångsrika och mer kapabla.

FULL BESKRIVNING

Scientologi betyder helt enkelt ”visdom, studiet av”. Men det skulle också kunna sägas betyda detta: Tillämpningen av vetenskapens metodiker på sinnets problem. Och det är vad det är, och det här är, för att vara mycket sanningsenlig, vad som hänt. – L. Ron Hubbard

När L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man som gick på universitetet observerade han att de som verkade inom de humanistiska områdena saknade utbildning inom de exakta vetenskaperna. Med tron att exaktheten i de vetenskapliga metoderna skulle kunna ge en lösning på problemen rörande liv och leverne, uppmanade han medlemmar av den psykologiska fakulteten att tillämpa principer från fysiken på sinnets område.

Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen – vare sig då eller under senare år – tog L. Ron Hubbard själv på sig uppgiften. Genom att finna en mängd svar om människan och hennes potential, löste han i sanning sinnets långvariga gåta. Med upptäckten av dess exakta natur kom landvinning efter landvinning och det kulminerade i den första teknologi som gav medlen till avsevärt ökad förmåga.

Här är således den anmärkningsvärda berättelsen om hur L. Ron Hubbard slog en bro över klyftan mellan två verksamhetsområden som befann sig i helt olika världar. Resultatet har blivit att idag miljoner människor är gladare, mer framgångsrika och mer kapabla. För detta är äventyret Scientologi.

Scientologi och förmåga
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Äktenskap

TITTA INUTI >>
ÄKTENSKAP
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Här är för första gången en definition på den äktenskapliga relationen, inte vad gäller orden ”tills döden skiljer oss åt” utan när det handlar om ”individer” och ”postulat”. Ur den synpunkten kommer inte bara de exakta orsakerna till ett misslyckat äktenskap utan även en exakt teknologi för att återförena partners som har glidit isär – upptäckter som lika framgångsrikt kan tillämpas på ett blomstrande äktenskap. När det gäller barn är behållningen precis lika livsavgörande.

FULL BESKRIVNING

Om ni kan den här teknologin, så kan ni få vilket äktenskap som helst att hålla, eller återställa vilken aspekt som helst av vilket äktenskap som helst, eller plåstra ihop ett äktenskap igen, allt efter behag. Det är inte gjort i ett nafs och det krävs lite kurage.

Och det är en underdrift, om jag någonsin gjort en sådan. – L. Ron Hubbard

Vid tidpunkten för den här föreläsningen hade L. Ron Hubbard precis åstadkommit ett banbrytande framsteg när det gäller ansvar, något som tog bort hindren för fallvinster på alla nivåer av Bron. Omedelbart efter sitt tillkännagivande av den nya teknologin, beskrev han dess tillämpning på äktenskap och faktiskt även själva kulturens grundläggande byggsten, familjen.

För första gången finns det en definition på äktenskap, inte vad gäller ”tills döden skiljer oss åt”, utan ”individer” och ”postulat”. Ur den synpunkten kommer inte bara de exakta orsakerna till ett misslyckat äktenskap utan även en precis teknologi för att återförena partners som har glidit isär. Upptäckterna är så omfattande att de lika väl kan tillämpas på ett framgångsrikt äktenskap.

När det gäller barn är behållningen precis lika livsavgörande. Även om samhället anser det oundvikligt att ungdomar i tonåren kommer att göra livet svårt för sina föräldrar och slutligen lämna familjen, så avslöjar L. Ron Hubbard inte bara orsaken till detta så kallade ”naturfenomen”, han ger ett effektivt botemedel.

Inget äktenskap behöver avslutas i oförsonlighet, inga familjer behöver splittras för evigt, för här finns teknologi som har räddat oräkneliga äktenskap och återförenat familjer.

Äktenskap
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Philadelphia doktorandkursen

TITTA INUTI >>
PHILADELPHIA DOKTORANDKURSEN
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 12 000,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Denna berömda serie utgör det största enskilda verk som någonsin sammanställts om människoandens struktur, beteende och potential. Den ger just de grunder som ligger bakom vägen till Opererande thetan. Här ges det fullständigt i detalj – thetanens förhållande till skapelsen, bevarandet och förstörelsen av universa.Med just de orden är här strukturen hos materia, energi, rum och tid, och att postulera skapelsen av universa. Här beskrivs också hur thetanen förlorade sina helspårsförmågor och de allmängiltiga lagar med hjälp av vilka man återställer dem. Kort sagt, här är L. Ron Hubbards sammanställning av de övre nivåerna hos thetas varande och beteende. I föreläsning efter föreläsning utvidgar han fullständigt varje begrepp i kursens handbok, Scientologi 8-8008 och ger den totala omfattningen av dig i ursprungligt tillstånd. Inkluderar reproduktioner av LRHs ursprungliga 54 handritade skisser från föreläsningarna.

FULL BESKRIVNING

Vad kan en thetan göra? Vi säger nu en clearad Theta-Clear. Man skulle inte kunna skriva ner ett sådant mål, för det är den postulerade, yttersta, ouppnåeliga absolutheten. Förmodligen är allt vi förstår att det är redan uppnåeligt, men vad har det för en yttersta gräns? Det vete gudarna. Jag har ingen aning, och det har inte ni heller. – L. Ron Hubbard

Genom hela historien har mysticism, filosofi och religion postulerat den mänskliga själens, eller andens, existens. Inom österländskt tänkesätt strävar en individ efter att uppnå ett tillstånd av personlig insikt, fritt från den materiella världen. Själva kristendomen grundades på hoppet om att människans ande kunde överskrida döden.

Och ändå så hade man inga bevis, trots människans teorier och hopp. Och i vår moderna tidsålder, där förnuftsmässighet inom vetenskapen blev överlägsen, blev själens faktiska existens ifrågasatt. När det kom till kritan var det ingen som hade sett den, mätt dess storlek eller avläst dess energiutflöde.

Och således tvivlade människan. Och den mänskliga anden blev föremål för vidskeplighet, mysticism och tro. Och materialismens nya präster kunde diktera att människans förhoppningar, drömmar, kreativitet och etik bara var en produkt av kemisk växelverkan i hjärnan.

Det var denna värld som L. Ron Hubbard steg in i – med eftertryck.

Utbildad som han var inom både österlandets andlighet och västerlandets praktiska kompromisslöshet ägnade han sig redan vid tidig ålder åt att ta reda på sanningen om exakt vad människan var. Oavsett vilken denna sanning skulle kunna bli.

Hans obevekliga forskning inom Dianetik hade till sist låst upp hemligheterna rörande det mänskliga sinnet. Fenomenet med mentala intrycksbilder och deras dolda inverkan på människan hade provats och dokumenterats i fall efter fall. Trots detta fanns det fortfarande frågor, delar av pusslet som inte passade in i den totala bilden.

Som till exempel, i letandet efter aberrerande händelser halkade preclearn ibland in i tidigare liv. Och kanske ännu mer överraskande, aberrationen löstes då upp med snabba och dramatiska resultat.

I milstolpen från 1951, boken Vetenskapen om överlevnad, postulerade L. Ron Hubbard en livskraft, som han betecknade med den grekiska bokstaven theta, som en typ av energi som var olik den från det fysiska universumets materia, energi, rum och tid, eller MEST (eng. matter, energy, space och time). Med detta som utgångspunkt påbörjade han intensiv forskning in i den exakta naturen och potentialen hos denna livskraft – inte genom övertygelse eller förtröstan, utan genom att lägga fram det vetenskapligt korrekt. Hubbard sade om detta sökande:

”Vi studerar själen, anden. Vi studerar den som sig själv. Vi försöker inte använda denna granskning till att förbättra något annat studium eller någon annan trosinriktning.”

Nyckeln till denna forskning var att finna en väg att i kvantitet mäta mentala och andliga fenomen. Detta blev bara möjligt genom hans utvecklande av den första elektropsykometern, eller E-metern. Ett instrument som var tillräckligt känsligt för att spåra ytterst små förändringar i motstånd orsakade av mentala intrycksbilder. Beväpnad med detta forskningsverktyg, började han att spåra det mest svåråtkomliga av väsen, människoanden. Han anmärkte senare:

”Så snart detta instrument släpptes lös på problemet, slutade problemet att existera. Genom att lägga ihop och kontrollera möjligheter på massvis av personer, kunde karaktären, omfattningen och innehållet på hela tidsspåret kartläggas.”

Denna forskning avslöjade att både andens ålder och möjligheter hade blivit kolossalt underskattade – liksom även den invecklade beskaffenheten hos de händelser som hade aberrerat och fångat varelsen i en kropp. Med helspårsåterkallande som sträckte sig flera billioner år bakåt, var antalet aberrerande händelser som skulle köras flera miljarder i antal. Att försöka närma sig dessa med Dianetik-engramkörning skulle vara en nedslående uppgift. Så Ron började titta på problemet från en annan synvinkel: varför hänger sådana faksimil över huvud taget kvar hos en andlig varelse? Var det möjligt att människans isolerade delar – ande, sinne, kropp – kunde bändas isär från varandra?

Tester avslöjade att det var en överraskande enkel process att separera anden från kroppen. Det kunde uppnås, i ca 50 procent av fallen, med det exakta kommandot ”var en meter bakom ditt huvud”.

Med detta, i ett enda avgörande ögonblick, isolerade L. Ron Hubbard människoanden, inte som ett väsen eller en kraft avskild från individen, inte som en ”själ” som man ”skickade till himlen”, utan som personligheten och varandet som faktiskt är individen och som är medveten om att vara medveten.Han fann att denna theta-varelse, eller thetan, är odödlig och är i besittning av förmågor långt över vad som hittills hade förutspåtts för människan.

Genom att exteriorisera thetanen från kroppen, hade religionens sedan länge sökta mål – andlig existens oberoende av kroppen – uppnåtts förnuftsmässigt och systematiskt.

Detta utanförtillstånd visade sig emellertid vara instabilt eftersom de faktorer som aberrerade varelsen fortfarande fanns kvar för att fånga honom. Vid London-föreläsningarna (Källan till livsenergi) i november 1952, sade L. Ron Hubbard till de studerande:

”Ni har varit i det tillståndet många gånger och ni visste inte tillräckligt för att fortsätta i det tillståndet. Ni trodde inte att det var möjligt. Ni trodde ni var tvungna att ha en kropp. Ni trodde att ni måste ha det här. Med andra ord så var hela saken en lömsk fälla.”

Det som behövdes var en thetan som visste tillräckligt för att hantera problemen i MEST-universum. Som visste tillräckligt om universa för att hantera och skydda sitt eget och som visste tillräckligt om tidsspåret och vad som händer i MEST-universum så att det inte kunde hända honom igen.

Med andra ord, en Opererande thetan.

Att brygga över från Homo sapiens till tillståndet av Opererande thetan, eller OT, krävde en fast grund av kunskap – både om ens egna andliga förmågor och fångenskapens struktur.

Sent 1952 började Hubbard därför förberedelser för en omfattande kurs som började i Philadelphia den 1 december 1952.

I sitt brev till Hubbard Foundation of Philadelphia, åtog han sig ett omfattande föreläsningsschema för att täcka bredden och omfattningen av detta material, upp till 5 föreläsningar per dag. Sammanlagt 45 föreläsnings- och demonstrationstimmar. I verkligheten skulle han komma att väl överskrida till och med detta genom att hålla totalt 62 föreläsningar under en 18-dagarsperiod, med 14 kompletterande föreläsningar som hölls påföljande januari i London.

Som textbok för kursen, skrev L. Ron Hubbard Scientologi 8-8008.Siffrorna i titeln uttrycker hans mål:

”Den ursprungliga definitionen av Scientologi 8-8008, var uppnåendet av oändlighet (8) genom reduceringen av MEST-universums skenbara oändlighet (8) till noll (0) och en utvidgning av det egna universumets skenbara noll (0) till oändlighet (8) för en själv ... Det kan ses att oändlighet som ställs upprätt ger siffran åtta: Således är Scientologi 8-8008 inte bara ytterligare ett tal, utan avser att i individens sinne fixera en väg genom vilken han kan rehabilitera sig själv, sina förmågor, sin etik och sina mål.”

Eftersom han visste att informationen som han skulle komma att leverera skulle behöva spridas från Philadelphia till resten av världen, snabbt, oförändrat och oavkortat, ordnade han så att föreläsningarna skulle bli professionellt inspelade. En av de studerande vid Philadelphia Foundation var också inspelningstekniker för RCA och tillhandahöll dåtidens toppmoderna bandspelare och mikrofoner för att göra vad som skulle bli de ”första banden i hi-fi som någonsin gjorts” av hans föreläsningar.

Det hela kulminerade den första december 1952 när Hubbard anlände med den första manuskopian av Scientologi 8-8008 i handen. De trettioåtta utvalda studerandena trängdes ivrigt i stiftelsens kurslokal på 237 North 16th Street i Philadelphias innerstad. Som en studerande minns: ”Ingen av oss, inte ens de som hade hört honom föreläsa många gånger i Wichita och Phoenix, var förberedda på kvällarnas fantastiska fyrverkerier.”

I sitt öppningsanförande sade L. Ron Hubbard till dem:

”Jag tror inte att detta ämne någonsin förut har lärts ut på jorden. Det har funnits otroliga ämnen som har undervisats här.”

Och så fortsatte Hubbard att i detalj lägga fram resultaten av sin forskning om thetanens natur, förmågor, potentialer och kapaciteter.

Materialets omfattning var vidsträckt och omfattade hela området mänsklig och andlig aktivitet. Ron beskrev i detalj hur en thetan förhåller sig till en kropp och exakt hur en kropp kontrolleras och körs av en thetan som använder energiflöden och motoriska kontroller. Men till och med ännu mer grundläggande, förklarade han varför en thetan har en kropp överhuvudtaget och hur anden, steg för steg, blev attraherad av, intresserad av och slutligen beroende av en kropp.

I föreläsning efter föreläsning, beskrev han detaljerat thetanens förhållande till det materiella universumet av materia, energi, rum och tid. Han beskrev dessutom en graderad skala för varande, från det lägsta tillståndet av att vara i total överenskommelse med, och kontrollerad av MEST-universum, till det högsta tillstånden där en varelse skapar sitt eget universum.

Vid kursens slut hade Hubbard givit totalt 62 föreläsningar – vardera en timme lång – som åtföljdes av totalt 54 tabeller och diagram som ritades för hand under föreläsningarnas gång. Under den följande månaden levererades ytterligare 14 kompletterande föreläsningar i London så att det allt som allt blev 76 föreläsningar som utgör en storslagen samling kunskap om thetanens fulla potential och möjligheter.

Philadelphia doktorandkursen och dess bok, Scientologi 8-8008 står idag som den största enskilda samlingen av arbeten rörande identiteten, karaktären och potentialerna hos människoanden som någonsin samlats. L. Ron Hubbard ägnade de följande trettiofyra åren åt att helt utveckla Bron till total frihet och tillhandahålla, steg för steg, en väg som vem som helst skulle kunna färdas för att uppnå sina fullständiga potentialer som beskrivs i denna kurs – Opererande thetan.

Philadelphia doktorandkursen
PRIS: 12 000,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 12 000,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Förmågakongressen

TITTA INUTI >>
FÖRMÅGAKONGRESSEN
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

De närvarande välkomnades med ett handskrivet meddelande: ”Hej, kongressen! Varken ni eller fältet kommer någonsin att bli desamma efter detta.” Och varken de eller resten av Scientologi-världen blev det någonsin.Som kronan på verket efter ett år av stora landvinningar, med processer för att nå vartenda fall, och utbildningsövningar som revolutionerade auditering, stod L. Ron Hubbard i begrepp att presentera verktygen för att skapa en ny civilisation – en värld baserad på dig. Alltihop kom från upptäckten att ”Den aberrerade tredjedynamiken är de sammanlagda oansvarigheterna på förstadynamiken. En vansinnig grupp är en som bildats av de svaga för att skydda sig mot de starka. En sinnesfrisk grupp är ett kommunikationsuttryck för dem som, var och en, skulle kunna stå ensamma.” Och så kom Hubbards banbrytande teknologi om både betydelsen av grupper och verktygen för att skapa verkliga tredjedynamiker. Varpå han tillhandahöll program efter program, med steg-för-steg-åtgärder som på ett detaljerat sätt syftade till att entusiasmera andra runt en överlevnadssak. Och vad gäller denna värld som är baserad på dig – här är den dramatiska upptäckten av de mentala intrycksbildernas sanna natur – en landvinning av sådan betydelse att han sade att det borde skrivas på ett gyllene pappersark. När allt kom omkring öppnade det portarna för att upptäcka den förmåga du alltid har haft … under flera miljarder år. Här är alltså kongressen där L. Ron Hubbard flyttade Scientologin, som helhet, till en meter bakom samhällets huvud.

FULL BESKRIVNING

Om du vill veta vad din roll är i en ny atomålder, kom!

Detta är den viktigaste kongress vi någonsin har hållit. Din tideräkning kommer i framtiden att utgå från den här kongressen. – L. Ron Hubbard

Och fastän ingen egentligen ifrågasatte sanningen av detta tillkännagivande vintern 1957, skulle knappast någon ha kunnat förutspå det som historien sedan har visat. Därför att oavsett allt som Scientologin står för idag som en stark kraft för jordens överlevnad, började alltihop vid Förmågakongressen.

Därmed inte sagt att L. Ron Hubbard inte visste precis vad det var han lanserade för framtiden. Faktum var att hans tillkännagivande, bara det senaste i en hel serie som hade pågått i månader, i synnerhet inbegrep en artikel med titeln ”Varför du borde komma till en kongress”. För även om kongresserna sedan länge hade varit en möjlighet för scientologer att få höra och möta Hubbard, så hade hans nya upptäckter spritt ett helt nytt ljus över tredjedynamikens betydelse som helhet, vilket han skrev så här om i den kongressartikeln:

”Den aberrerade tredjedynamiken är de sammanlagda oansvarigheterna på förstadynamiken. En vansinnig grupp är en som bildats av de svaga för att skydda sig mot de starka. En sinnesfrisk grupp är ett kommunikationsuttryck för dem som, var och en, skulle kunna stå ensamma.”

Och det var bara en glimt av vad han var på väg att avslöja. För som han beskrev vidare avslöjade dessa genombrott misslyckanden av regeringar och i politik, som helhet, och gjorde det möjligt att skapa en ny civilisation:

”Det är en idé för en värld baserad på dig, inte på en politisk struktur.”

Även om dessa framsteg var tidlösa så måste man, för att fatta deras hela omfattning, ha i åtanke den tidens händelser och uttrycket: ”din roll i en ny atomålder”. Jordens länder hade kommit in i en ny ålder av teknologiska landvinningar. Till exempel hade Sovjetunionen, den 4 oktober 1957, sänt upp Sputnik, den första av människan tillverkade satelliten, i en framgångsrik omloppsbana runt jorden.

Jorden hade officiellt kommit in i rymdåldern, varpå Hubbard gav en synpunkt ur ett helspårsperspektiv:

”Rymdopera har återigen anlänt till en planet som vi lever på. Tidigare har det alltid inneburit förstörelse.

Kanske kan en människovänlig värld existera den här gången, tack vare våra ansträngningar.”

Och även om bara scientologer skulle kunna uppskatta detta som ett episkt helspårsdrama, så kunde ingen missa den underliggande oron för ”förstörelse”. Detta var när allt kom omkring, mitt under det kalla kriget – ett ideologiskt krig där den ena sidan sade ”individen är ingenting” (kommunism) och den andra förkunnade att inget är bättre än ”individuell frihet” (demokrati). Allt detta förklarar varför den första kommunistsatelliten skakade om en hel nation, USA, och stegrade spänningarna i världen ännu mer.

Som ett direkt svar på dessa destruktiva globala krafter, hade ett långt större teknologiskt genombrott kommit på Scientologins front. Hubbards forskning om strålning hade resulterat i nya processer (CCH:er) för att få bukt med alla fall utan undantag, detta resulterade i sin tur i nya utbildningsövningar (TR:ar) som revolutionerade auditering.

Efter sitt tillkännagivande vid Frihetskongressen, satte han igång med att utbilda auditörer under den 18:e amerikanska avancerade kliniska kursen (ACC) för att sprida det överallt. Det markerade slutet på ett tidevarv av sökande efter svar som skulle vara effektiva nere på människans nuvarande nivå:

”Jag berättade för den 18:e ACC-n att ’jag är klar med att utforska botten. All vidare HGC-forskning kommer att bestå i att gå uppåt’. Jag gick uppåt snabbare än jag hade trott jag skulle. Jag har nu lärt auditörerna i Washington och akademiinstruktörerna hur man går hela vägen uppåt.”

Allt detta är vad Hubbard tog med sig till den här kongressen. Ett framsteg angående mentala intrycksbilder, så viktigt att han sade att det borde skrivas ned på guldpapper. Vilket i sin tur öppnade dörren för Clear-proceduren. Och allt detta innefattas i det ordet förmåga och medlen för överlevnad på tredjedynamiken. Allt finns här, från nyckelorden syfte och ansvar, till program efter program uttryckligen avsedda att entusiasmera andra kring ett syfte, och från det legendariska tillkännagivandet om kontrollens struktur, starta, förändra och stoppa, till definition på Opererande thetan – allt finns med här.

Och vad Sputnik beträffar så inledde han Förmågakongressen den 29 december inför en rekordpublik på det berömda Shoreham Hotel, genom att skjuta upp sin egen ”Ffftnik”, som fräste upp till toppen av scenen och exploderade med en smäll i en skur av pingpongbollar. Nöjet var befogat. För när allt kom omkring var det denna punkt från vilken L. Ron Hubbard nu förde Scientologin: En meter bakom samhällets huvud.

Förmågakongressen
PRIS: 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 1 500,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik 55!

TITTA INUTI >>
DIANETIK 55!
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
340,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Men med alla framsteg hittills hade enda faktor isolerats som väsentlig för framgång inom varje typ av auditering. LRH sade: ”Kommunikation är så oerhört viktigt idag i Dianetik och Scientologi (som det alltid har varit på helspåret) att man skulle kunna säga att om man fick en preclear i kommunikation så skulle man få honom frisk.” Och den här boken beskriver de exakta, men tidigare okända strukturen och formlerna, för perfekt kommunikation. Magin i kommunikationscykeln är grunden i auditering och den grundläggande anledningen till att auditering fungerar. Landvinningarna här öppnade nya tillämpningsperspektiv – upptäckter så avgörande att Ron kallade Dianetik 55! för Dianetikens andra bok.

FULL BESKRIVNING

Vad är Kunskap? Vad är Sanning? Vad är den främsta hemligheten? Om du visste svaren skulle du förstå allt. Tursamt nog för dig så finns de precis i dina händer. Efter att ha sammanställt axiomen och vägen till exteriorisering och Opererande thetan presenterade Ron alltihop i Handboken för Scientologi-auditörer – Skapandet av mänsklig förmåga. En faktor bland dessa landvinningar var långt viktigare än alla andra – Kommunikation. I det ordet ryms inget mindre än den ”magiska formeln” som leder hela vägen ut och som sätter en ny riktlinje för auditering på alla nivåer. Med avseende på just det återvände Ron till Bok Ett och inom ramen för de problem som tas upp däri tillämpade han de mest avancerade upptäckterna för att lösa dem. Här har vi alltså både den Andra boken i Dianetik och milstenen i Förenandet av Dianetik och Scientologi som en kombinerad helhet – med den Fullständiga handboken för mänsklig kommunikation:

 • Den fullständiga beskrivningen av Medvetande-om-medvetande-enheten – först avslöjad i Bok Ett och nu utifrån en synpunkt av exterior förmåga
 • Det nya sättet att närma sig all auditering och i livet – betoningen på ökad förmåga, snarare än att radera oförmåga
 • Den mest fullständiga beskrivningen av A-R-C-triangeln – avslöjad som inget annat än en matematisk formel för att lösa alla frågor, alla problem och själva livet
 • ”Hemligheten” och dess svar – avslöjar källan till all Fångenskap och ger i sin tur nyckeln som kan låsa upp alla barriärer
 • Kommunikationsformeln – som innehåller strukturen och beståndsdelarna i en kommunikationscykel och som, när den tillämpas, inte är någonting annat än ett universellt lösningsmedel
 • Tvåvägskommunikationscykeln – nödvändig för all framgång i auditering och ... till och med mer viktig när det gäller att leva
 • Allt detta och så mycket mer – från det fysiska universumets ”evighet” till ”tystnadens” försåtliga roll i att få en att fastna på spåret, och från ”kommunikationsdröjsmålets” struktur till den enda process som skapar en ”Ett-försöks-Clear

Sammanfattningsvis har vi här just den bok som inte bara står som grundbulten i auditering, utan även i praktiskt taget all frihet som sådan.

Dianetik 55!
PRIS: 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 290,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Axiomet om det stabila datumet

TITTA INUTI >>
AXIOMET OM DET STABILA DATUMET
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

När nu efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker kom in från så avlägsna platser som Kairo och Tel Aviv, bestämde Hubbard att en mer central plats behövdes för att leda den internationella Scientologins expansion. Således etablerades Founding Church of Scientology i Washington. Men dessutom kom med denna nya kyrka något annat: den första Scientologi-akademin – Academy of Religious Arts and Sciences (ung. Akademin för religiös konst och vetenskap). Även om dessa organisatoriska framsteg innebar något helt nytt, utgjorde även de tekniska framstegen en monumental bild. Närmare bestämt, med upptäckten av en av de mest genomgripande principerna i Scientologi, axiom 53 (axiomet om det stabila datumet), hade L. Ron Hubbard hittat ett svar på all aberration och den grundläggande teorin för förnuft och förmåga. Och samtidigt med axiom 53 skedde ett annat banbrytande framsteg – de fyra postulat som fick thetanen att falla från sitt naturliga tillstånd, och processerna för hur man hanterar dem. Samtidigt hattade Hubbard auditörer på hur man disseminerar, och försåg dem med Scientologen: En handledning i hur man disseminerar material, samt en artikel, ”Börja den där praktiken!” där han i detalj beskrev hur man går i spetsen för framgång.

FULL BESKRIVNING

Så vi har postulat ett, Icke-veta (detta är på en analytisk nivå); postulat två, Veta; postulat tre, Glömma; och postulat fyra, Komma ihåg. – L. Ron Hubbard

Sommaren 1955 hade Hubbards internationella scientologförbund (Hubbard Association of Scientologists International – HASI) i Phoenix vuxit till åtta byggnader och en avsevärd personalstyrka som arbetade heltid. Anledningen till detta var att när de som utexaminerades från ACC-erna nu gav sig ut och ledde expansionen i sina respektive geografiska zoner, gav sig den kombinerade styrkan med scientologer till känna över hela planeten. Scientologin i England, med femhundra auditörer, sträckte sig från Liverpool i norr till Croydon i söder. Dussintals auditörer utbildades i Sydafrika. Scientologin hade slagit rot i Australien, och Nya Zeeland boomade. Men det var inte allt. Nyheterna om L. Ron Hubbards framsteg hade cirkulerat i sådan omfattning att förfrågningar om böcker kom in från så avlägsna platser som Tel Aviv och Kairo. Och hela tiden, från kust till kust i USA, fortsatte expansionen att gå framåt.

När Hubbard insåg att en mer central plats behövdes för att leda Scientologins internationella expansion, beslöt han sig för att flytta till Washington. Så i juli 1955, med ett distributionscenter etablerat i det närliggande Silver Spring i delstaten Maryland, för att publicera och disseminera materialet, etablerades Founding Church of Scientology på 1845 ”R” Street NW. Men viktigare var att med denna nya kyrka etablerades den första Scientologi-akademin – Academy of Religious Arts and Sciences (ung.

Denna period utmärktes av en rad organisatoriska framsteg, och det var likadant när det gällde teknologin. För med en hel arsenal processer som nu användes – både från Skapandet av mänsklig förmåga och Dianetik 55! hade Ron gjort en ny upptäckt som inte bara var tillämplig på auditering, utan på hela begreppet Vetande, som hade drivit människans sökande under tusentals år. Så den 11 juli 1955 började han ge Akademiföreläsningarna i Washington. Han inledde med en detaljerad beskrivning av moderna procedurer och fortsatte med tillämpningen i auditering av fyra avgörande postulat som en thetan gör. Och med tanke på titeln på en av föreläsningarna, rådde det ingen tvekan för dessa studerande om hur stora dessa framsteg var: ”Det okända datumet – en föreläsning som skakar om Mest-universum”.

”Nu när vi har begreppet att det högsta vetande som man kan uppnå är att inte veta om någonting har vi gått i en helt annan riktning i förhållande till Österns filosofier, och har gått bortom dessa. Vi har just lämnat den mänskliga rasen.

Det var denna idiotiska hemlighet som höll ihop detta universum.”

För det som gjorde sin entré tillsammans med de fyra postulaten var vad som skulle bli en av Scientologins mest betydelsefulla principer: Axiom 53, eller som Hubbard beskrev det: ”Axiomet om det stabila datumet.” Och den roll som axiom 53 och de fyra postulaten spelade i auditering var sannerligen grundläggande. Han förklarade det så här:

”Det finns två grundläggande beslut i detta universum: Överlev, duka under. Och dessa är de två stabila datumen.

Han ligger i en sjukhussäng, han har det eländigt och ont och han läser Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap eller något sådant, och helt plötsligt säger han: ’Nej, men ... Vänta! Detta – pang!’ och han reser sig upp och är inte sjuk längre. Magi! Ren magi! Det är faktiskt ett av de två stabila datumen.

Det andra datumet, som är av en liten aning mindre betydelse, är duka under, förstår ni? Bara dessa två. Dessa är de två stabila datumen enligt vilka livet inordnar sig, och när dessa två data inte är i samklang får man aberration.”

Således, när det gällde axiom 53 var det av central betydelse hur man auditerade preclears till den punkt då de kunde förändra eller flytta stabila data:

 • Barsk individualism – om man inte ständigt och jämt behövde slå vakt om sin individualitet, skulle han återfå sin förmåga att fritt fatta beslut i livet;
 • Medvetslöshet – som en lägre harmonierande nivå av icke-vetande;
 • Komma ihåg-het – som en lägre harmonierande nivå av vetande;
 • Vansinne – dess mekanismer, och varför det är ett kaos där det inte finns några stabila data;
 • Kaos – hur det stödjer och ger kraft åt det stabila datumet på en reaktiv nivå;
 • En thetans idealiska tillstånd – att glömma och komma ihåg med urskillning – och på vilket sätt Scientologi är en metod med vilken en individ kan veta eller icke-veta efter eget bestämmande.

Och beträffande vad dessa framsteg innebar när det gällde disseminering, så meddelade Hubbard att han ville att varenda scientolog skulle vara en meter bakom samhällets huvud i sitt eget närområde. Eller, som han skrev i ett brev som skulle medfölja ett nummer av tidskriften Ability i början av september 1955:

”Med denna utgåva och material under utveckling, blir Dianetikens och Scientologins mål, de mest optimistiska, verklighet.

Vi kan vinna genom behärska omgivningen mot en meningsinriktning – mus-ologi – som bara anpassar sig till den.”

I detta syfte instruerade L. Ron Hubbard auditörer om hur de skulle disseminera – försåg dem med Scientologen: En handledning i hur man disseminerar material, om hur man utför en fältaktivitet, och ”Starta den där praktiken!” – där han uppmanar auditörer att ”bära facklan” och talar om för dem hur de kan bli framgångsrika. Hösten 1955 anlände, och med Founding Church of Scientology på en central plats, en fullt fungerade akademi och resurserna för disseminering till hands, stod Scientologin inför sin nästa, helt nya expansionsfas.

Axiomet om det stabila datumet
PRIS: 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Att höja effektiviteten

TITTA INUTI >>
ATT HÖJA EFFEKTIVITETEN
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

De som åstadkommer mer med mindre ansträngning är mer villiga, mer kapabla och, faktiskt, mer effektiva. De är mer lämpade att fatta viktiga beslut. Här är ett helt nytt perspektiv på effektivitet – inte i mekanisk bemärkelse, utan vad gäller tanke, emotion och ansträngning. Här är dessutom förklaringen till varför tanke är av största betydelse. Vad L. Ron Hubbard tillhandahåller är de faktiska metoderna för hur man övervinner emotionens nycker och det ansträngande med att arbeta.

FULL BESKRIVNING

Vad vi mycket abrupt och väldigt rakt på sak pratar om är det här: En individs effektivitet kan fås att variera, och en individs effektivitet kan höjas. Den kan förbättras eller den kan försämras.
– L. Ron Hubbard

En organisations och faktiskt civilisationens framgång beror på individen. De som åstadkommer mer med mindre ansträngning är mer villiga, mer kapabla och, faktiskt, mer effektiva. De lider mindre av känslomässig ansträngning och stress. De är mer lämpade att fatta viktiga beslut. Och när effektiviteten ökar över hela näringsgrenar, är det till fördel för hela samhället.

Sådant är ämnet Att höja effektivitet, i vilket L. Ron Hubbard avslöjar upptäckter som ger effektivitet ett helt nytt perspektiv – inte på ett mekaniskt sätt utan i termer av tanke, känsla och ansträngning. Här är dessutom förklaringen till varför det är av yttersta vikt att vända sig till tanken, då enbart tanken kan ändra känsla och ansträngning. Denna föreläsning innehåller fullt ut effektivitetens ”hemlighet” och de riktiga hjälpmedlen för att övervinna känslomässiga nycker och arbetets ansträngning.

Att höja effektiviteten
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi för barn

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI FÖR BARN
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda. Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn. Men utöver allt detta är avslutningen på denna föreläsning i sig historisk: den berömda namngivningsceremonin där nyfödda på ett passande sätt introduceras i sina nya liv – en ceremoni som genomförs av L. Ron Hubbard själv.

FULL BESKRIVNING

Så, det här är anledningen till att studiet av barn har varit en sådan försåtlig fälla för hela vårt sätt att tänka. Det här är mycket viktigt därför att det ändrar på hela grundbegreppet – om ni kan förstå det här – det kommer att ändra hela ert grundläggande synsätt på vad beteende är. – L. Ron Hubbard

I denna klassiska föreläsning om tillämpningen av Scientologins grunder på barn, orienterar L. Ron Hubbard alla scientologer – såväl föräldrar som auditörer – i riktning mot barnets universum. I motsats till vissa teorier så är inte barn en ”viss sorts” människa och de står inte heller för människans ”naturliga tillstånd”. Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda.

Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn. Med förutsättningen att de kanske inte kan klä sina subjektiva erfarenheter i ord, specificerar han vilka sorters processer man skall använda och hur man tillämpar dem. Dessutom avslöjar han det avgörande genombrott på vilket framgångsrik auditering av barn vilar och som är avgörande för genomförandet av varje session.

Men utöver allt detta, avslutningen på denna föreläsning är i sig själv historisk: den berömda namngivningsceremonin i vilken nyfödda ordentligt och på ett passande sätt introduceras i sina nya liv – en ceremoni som genomförs av L. Ron Hubbard personligen.

Scientologi för barn
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>
Syndicate content