9 200,00 kr Ditt pris
Oavsett de höjder som L. Ron Hubbard hade nått genom att upptäcka lagarna för theta-universum och OTs potentialer, skulle hans nästa steg komma att bli ännu mer betydelsefullt. För när han inledde de Avancerade kliniska kurserna (ACC-erna), strävade han särskilt... Ta reda på mer >>
490,00 kr Ditt pris
Omedelbart efter utgivningen av Dianetik, började Ron ge föreläsningar till fullsatta hörsalar över hela USA. Han talade till tusentals åt gången och efterfrågan bara fortsatte att öka. För att tillgodose detta intresse spelades hans framträdande i Oakland, Kalifornien... Ta reda på mer >>
190,00 kr Ditt pris
Blixten från en klar himmel som startade en världsomfattande rörelse. För här är L. Ron Hubbards banbrytande bok som presenterar hans upptäckt av det reaktiva sinne som ligger bakom och förslavar människan. Det är källan till dina mardrömmar, orimliga rädslor, upprördheter... Ta reda på mer >>
390,00 kr Ditt pris
Blixten från en klar himmel som startade en världsomfattande rörelse. För här är L. Ron Hubbards banbrytande bok som presenterar hans upptäckt av det reaktiva sinne som ligger bakom och förslavar människan. Det är källan till dina mardrömmar, orimliga rädslor, upprördheter... Ta reda på mer >>
1 900,00 kr Ditt pris
I ett brev från L. Ron Hubbard stod det att teknologin hade nått en mirakelnivå: ”Jag kan knäcka ett verkligt svårt fall på 20 eller 25 timmar på sin höjd – förändra det fullständigt – och jag kan förändra en kronisk somatik på en halvtimme. Jag kan få barn som nyss var invalidiserade... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Från hans äventyrliga ungdom i en strapatsrik amerikansk västern till hans långa resa igenom ett fortfarande mystiskt Asien; från hans tjugo år långa sökande efter livets innersta natur till triumfen med Dianetik och Scientologi – detta är vad L. Ron Hubbard berättar i en föreläsning... Ta reda på mer >>
190,00 kr Ditt pris
Ett koncept-för-koncept presentation av boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, är denna film en visuell guide till det mänskliga sinnet. Innehåller alla upptäckter och förfaranden som anges steg-för-steg för total förståelse, låter det dig att omedelbart börja... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Slutgiltiga, avgörande, föredömliga och helt enkelt storslagna. Sådana är dessa monumentala föreläsningar med vilka L. Ron Hubbard sätter det slutgiltiga utropstecknet på den legend som bär namnet Saint Hill Special Briefing Course. För i sina allra sista föreläsningar... Ta reda på mer >>
170,00 kr Ditt pris
Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa... Ta reda på mer >>
6 800,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard föreläste morgon, eftermiddag och kväll, övervakade ACC-samauditeringarna däremellan, och upptäckte att avsaknad av framgång i auditörernas auditering berodde på att de saknade de grundläggande definitionerna i Dianetik och Scientologi. Denna upptäckt... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Baserad på boken Arbetets problem, denna film innehåller de överordnade principer och lagar som är tillämpliga på alla strävanden, alla problem rörande arbete. För de är de upptäckter som blottlägger kärnan... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
När scientologer i västra USA med eftertryck begärde en egen kongress till sitt område, sammankallade L. Ron Hubbard ”Den västliga kongressen” i Phoenix, Arizona.Vad som huvudsakligen utmärkte denna kongress var hur Ron meddelade data om sina senaste upptäckter för, som det rapporterades... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Här är grundstommen för upptäckterna i Dianetik: de ursprungliga axiomen, existensens dynamiska princip, det analytiska och det reaktiva sinnets struktur, dynamikerna, Tonskalan,... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Här är grundstommen för upptäckterna i Dianetik: de ursprungliga axiomen, existensens dynamiska princip, det analytiska och det reaktiva sinnets struktur, dynamikerna, Tonskalan,... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Här är grundstommen för upptäckterna i Dianetik: de ursprungliga axiomen, existensens dynamiska princip, det analytiska och det reaktiva sinnets struktur, dynamikerna, Tonskalan,... Ta reda på mer >>
1 900,00 kr Ditt pris
Efter sex månader av resande från kust till kust, och föreläsningar för de första dianetikerna, samlade L. Ron Hubbard auditörer i Los Angeles för en ny professionell kurs. Ämnet var hans nästa genomgripande upptäckt om livet – ARC-triangeln, som beskrev det inbördes... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vid en avgörande period, när hon behöver dem som bäst har människan berövats just de kvaliteter som hennes framtida överlevnad hänger på. Närmare bestämt kvaliteten i ledarskap. Här framför L. Ron Hubbard detta oförglömliga budskap, en föreläsning han ansåg... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Sedan tidernas begynnelse har människan försökt att befria själen från kroppen och på så sätt uppnå odödlighet. Mot bakgrund av detta storslagna dramat berättar L. Ron Hubbard hur Scientologi genom att utnyttja och bygga vidare på 10 000 års tänkande människor, representerar en historisk,... Ta reda på mer >>
8 300,00 kr Ditt pris
Så stor var efterfrågan från auditörer i väst på L. Ron Hubbards personliga instruktion att han planerade in en ”klinisk kurs i väst” i Phoenix, Arizona. Glädjestrålande dianetiker och scientologer från västra USA visste föga hur välgrundad deras glädje var. Även om ämnet var SOP... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik:... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik:... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den populäraste bok som någonsin publicerats om det mänskliga sinnet, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, skapade en våg av efterfrågan hos allmänheten om personlig instruktion från författaren. Denna föreläsning är L. Ron Hubbards första inspelade ord om den... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Orgplanen överskrider allt som människan tidigare har förstått om organisation och omfattar hela livet, beskriver syfte, samordnar syften för var och en av dess medlemmar; den har även ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt går parallellt med Bron,... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Platsen var Phoenix, Arizona, och ännu en milstolpe. Närmare bestämt Duplicering och dess roll i en preclears förmåga att as-isa och exteriorisera, och i en auditörs förmåga i att uppnå det resultatet. Här är den kongress där L. Ron Hubbard offentliggjorde Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Denna långfilm är en fängslande visuell presentation av Vägen till lycka, L. Ron Hubbards sunt förnuft av bättre boende. Parallellt med den fullständiga texten skildring av boken hittar du en rad sammanvävda historier som skildrar bokens universella och tidlösa budskap,... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Det som låg bakom utvecklingen av Tonskalan och Tabellen för bedömning av människan var ett monumentalt framsteg: Teorin Theta–MEST, som innehåller förklaringen om växelverkan mellan Liv – theta – och det fysiska universum... Ta reda på mer >>
7 800,00 kr Ditt pris
”Varje gång vi kan hantera ett lite svårare fall finner vi att ett lätt fall hanteras snabbare.” I syfte att hantera alla fall hade L. Ron Hubbard gjort en upptäckt som innefattades i ett enda kraftfullt ord – Varande. Det som följde var helt... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik:... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Efter att ha undersökt hela livet i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade L. Ron Hubbard den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev!Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
Den historiska kongress som tillkännagav återföreningen av Dianetik och Scientologi i och med releasen av Dianetik 55! Fram till nu hade var och en verkat i sin egen sfär: Dianetik riktade sig till människan som människa – de första fyra dynamikerna,... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Med den allra första teknologin för observation, och närmare bestämt konfrontering, är här L. Ron Hubbards historiska föreläsning som avslöjar den avgörande betydelsen av utbildningsövningarna (TR:ar). Här beskrivs även det framsteg som uttrycker... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Om man använder en serie lätta men ändå kraftfulla processer i denna bok, och använder dem så lite som bara en halvtimme om dagen i två veckor, kan man höja sig på Tonskalan och dra upp sig själv ur nästan vad som helst. L. Ron Hubbard sade vid dess publicering: ”Detta... Ta reda på mer >>
3 400,00 kr Ditt pris
Med sammanställningen av Axiomen kom medlen för att kunna ta itu med viktiga punkter hos ett fall, vilket kunde lösa all aberration. Grundläggande postulat, Primär tanke, Orsak och effekt och deras inverkan på allt från Ta reda på mer >>
350,00 kr Ditt pris
Den mest användbara bok du någonsin kommer att äga. Vetenskapen om överlevnad bygger på Hubbard-tabellen för bedömning av människan och erbjuder den första exakta metoden för att förutse mänskligt beteende. Tabellen innehåller alla manifestationer av en individs överlevnadspotential,... Ta reda på mer >>
3 600,00 kr Ditt pris
Om varje tidigare ACC hade signalerat ett banbrytande framsteg – exteriorisering, levnad, varande – var det som skedde under 5:e amerikanska ACC-n minst lika betydelsefullt. Det handlade om universa, eller som L. Ron Hubbard förklarade: ”Det är... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Det som utgör grunderna i LRHs organisationsteknologi är också den första faktiska organisationsteknologin. L. Ron Hubbard beskriver ingående de grundläggande lagar och stabila data som styr ämnet och visar hur man ska använda det. Även om dessa lagar utgör stommen... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Här är de femton åtgärderna i självprocessing, inriktade på att rehabilitera Självdeterminism. Denna bok innehåller dessutom flera essäer som ger en mycket omfattande beskrivning av Människans ideala tillstånd. Upptäck varför beteendemönster... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den länge sökta vägen till frihet … bron över avgrunden … avtäckt av L. Ron Hubbard själv. Denna historiska, filmade presentation av Bron till total frihet är Hubbards första beskrivning av den väg en individ färdas till det fulla återställandet av sin potential. Här är den... Ta reda på mer >>
1 900,00 kr Ditt pris
Fem års stabilt framåtskridande kulminerade i att Founding Church of Scientology etablerades i Washington. Efter att ha samlat scientologer till den första internationella kongressen i nationens huvudstad, inledde L. Ron Hubbard med föreläsningen Människans hopp. En... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Ansatt av förfrågningar efter sina senaste framsteg svarade L. Ron Hubbard med allt de ville ha och mer därtill vid den andra årliga konferensen för Dianetik-auditörer. Han beskrev den teknologi som ligger bakom självprocessingstegen i Handboken – häri finns Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Om man använder en serie lätta men ändå kraftfulla processer i denna bok, och använder dem så lite som bara en halvtimme om dagen i två veckor, kan man höja sig på Tonskalan och dra upp sig själv ur nästan vad som helst. L. Ron Hubbard sade vid dess publicering: ”Detta... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Under sin forskning inom ämnet utbildning, upptäckte L. Ron Hubbard den avgörande underliggande förutsättning som varit helt utelämnad från alla utbildningssystem. För att vara exakt, det har aldrig funnits en utbildning i själva ämnet: att studera.... Ta reda på mer >>
5 800,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard hade givit fem ACC-er i rasande tempo: 317 föreläsningar på 147 dagar. Trots ökad auditörsskicklighet kunde ingen uppnå samma resultat som honom. När Hubbard letade efter orsaken gjorde han en avgörande upptäckt – duplicering. ”Auditörer kan inte... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Det avgörande framsteget i denna bok, vilket pekade mot allt som skulle följa, innefattades i ett enda ord: Självdeterminism. Men även om självdeterminism i dess naturliga tillstånd är positivt och starkt, kan en individ besluta sig för att utnyttjas eller bearbetas av... Ta reda på mer >>
390,00 kr Ditt pris
Blixten från en klar himmel som startade en världsomfattande rörelse. För här är L. Ron Hubbards banbrytande bok som presenterar hans upptäckt av det reaktiva sinne som ligger bakom och förslavar människan. Det är källan till dina mardrömmar, orimliga rädslor, upprördheter... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vad är Scientologi? Vilken praktisk användbarhet har Scientologi för gemene man? Hur kan Scientologi hjälpa människor att övervinna sina problem? Varför befinner sig människan på den här planeten och vad är hennes syfte här? Dessa frågor ställer sig miljoner... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
På 1960-talet fastställde L. Ron Hubbard kriteriet för en helt ny filosofi. Den skulle inte kräva att man vände sig till personens sinne och, således, ingen auditering. Ändå måste dess fördelar vara snabba, bestående och så märkbara att individen omedelbart skulle känna igen sanningen.... Ta reda på mer >>
3 400,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard började den första föreläsningen i denna serie med sex ord som skulle förändra världen för evigt: ”Detta är en kurs i Scientologi.”Därefter beskrev han inte bara den oerhörda omfattningen av detta, ett då splitternytt ämne, utan redogjorde dessutom... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Av L. Ron Hubbard betecknad som Scientologins Bok Ett.Efter att till fullo ha förenat och sammanställt ämnena Dianetik och Scientologi kom förfinandet av dess grunder. Denna bok publicerades ursprungligen som en sammanfattning av Scientologi för... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
I denna klassiska föreläsning om sökandet efter sanning beskriver L. Ron Hubbard de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer genom vilka varje person tar itu med sitt eget personliga sökande för att upptäcka sanningen. Efterhand som individer... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Vad är livet? Detta är en fråga som sedan länge ställts, både i de heligaste tempel och av gemene man, men som aldrig besvarats. Under denna kongress presenterar L. Ron Hubbard det överraskande svaret – det kommer från hans banbrytande forskning inom något som kan... Ta reda på mer >>
4 100,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard isolerade varje övning och process som han fann mest användbar i händerna på andra auditörer, och samlade dem till Intensivproceduren – en auditeringsprocedur där en preclear kunde uppnå exteriorisering och öva upp sina förmågor... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Som L. Ron Hubbard beskriver i denna bok, består livet av sju tiondelar arbete, en tiondel familj, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här är således Scientologi tillämpad på sju tiondelar av tillvaron inklusive lösningen på utmattning och Hemligheten... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Här är de femton åtgärderna i självprocessing, inriktade på att rehabilitera Självdeterminism. Denna bok innehåller dessutom flera essäer som ger en mycket omfattande beskrivning av Människans ideala tillstånd. Upptäck varför beteendemönster... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Innan den första föreläsningen har slutat kommer du att upptäcka precis var människan gick vilse i alla tidigare sökanden efter sanning, och uppnå den effektiva scientologens vidare synpunkt: att inte titta inåt utan utåt, mot världen … och hantera andra.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
I en monumental föreläsning fastställer L. Ron Hubbard att Scientologi för vidare den tradition som skapade de stora civilisationerna i detta universum och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden finns hos alla människor, kommer en välriktad kommunikation... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard förklarade: ”Teknik 80 är tekniken för Att vara eller inte vara.” Därefter avslöjade han den helt avgörande grunden som förmåga och förnuft vilar på: individens förmåga att fatta ett beslut.Här är således strukturen hos... Ta reda på mer >>
390,00 kr Ditt pris
Den mest användbara bok du någonsin kommer att äga. Vetenskapen om överlevnad bygger på Hubbard-tabellen för bedömning av människan och erbjuder den första exakta metoden för att förutse mänskligt beteende. Tabellen innehåller alla manifestationer av en individs överlevnadspotential,... Ta reda på mer >>
2 700,00 kr Ditt pris
Sedan de avancerade kliniska kursernas början hade L. Ron Hubbard utvecklat processer som kunde läras ut, som auditörer kunde tillämpa. Följden blev: ”Vi vet nu hur och exakt vad man ska lära ut för att åstadkomma auditörer.” Så den 8:e... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Genom att identifiera tillstånden upptäckte L. Ron Hubbard medlen att för alltid eliminera ”ödets” verkningar på människors livsöden. Vägen till att uppnå det går genom tillståndsformlerna: kris, normal verksamhet, tillströmning, maktväxling... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Med bevis som kunde demonstreras snarare än enbart tro, fastställde L. Ron Hubbard att det verkligen finns en odödlig själ med oändliga överlevnadskrafter – en medvetande-om-medvetande-enhet som är personen själv. I och med att vetenskapen tillhandahöll... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Den första förklaringen av elektroniken hos mänskligt tänkande och energifenomenen hos varje individ. Upptäck hur till och med det fysiska universums rörelselagar avspeglas i en person, för att inte nämna elektroniken hos aberration. Här är länken mellan theta och... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Väsentliga Scientologi-data för livets alla aspekter. Grundläggande svar som ger dig kontroll över din tillvaro, sanningar du kan vända dig till om och om igen: Är det möjligt att vara lycklig?, Två regler för ett lyckligt liv, Personlig... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
”Teknik 88 är den mest hyperboliska, upplivande, dramatiska, oöverdrivbara, högtflygande, superlativa, grandiosa, kolossala och magnifika teknik som det mänskliga sinnet överhuvudtaget skulle kunna ta till sig. Den är lika omfattande som helspåret och alla händelser på det. Det är vad man... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Det ”kalla kriget” mellan USA och Ryssland höll på att hetta till. Medan världens ledare visade sin ”makt” mot varandra genom allt oftare förekommande kärnvapenprov, skapade de också konsekvenser som de inte kunnat föreställa sig. För även om ett kärnvapenprov i Ryssland kanske inte... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
I en värld som snabbt går mot ett osäkert öde, hur kan en ensam individ ha kontroll över sitt eget öde? Måste han stillatigande vänta på nästa oförutsedda slag? Eller skall han sträva efter att till vilket pris som helst och genom vilken plan som helst... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard började föreläsningarna med tillkännagivandet av sin nya bok – Scientologi 8-80 – och avslöjade inte bara sina viktiga framsteg om theta som källan till Livsenergi, utan han redogjorde dessutom i detalj för de forskningsmetoder... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
En kongress så viktig att den hölls i Londons Royal Empire Society Hall. Efter att redan ha tillhandahållit de inledande resultaten av sin forskning, med lösningar för att ta itu med de omedelbara verkningarna av strålning, fortsatte L. Ron Hubbards forskning i ännu... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
För att utbilda mängder av auditörer hade L. Ron Hubbard öppnat Hubbard Professional College, som nu gav sin första professionella kurs. Och när han gick fram till talarstolen för den första föreläsningen, var publiken fulla av förväntan. Hubbard spillde ingen tid, utan berättade om... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Den fullständiga beskrivningen av thetanens beteende och potentialer, och lärobok till föreläsningsserierna Philadelphia doktorandkursen och Faktorerna: Beundran och varandets renässans. Som L. Ron Hubbard sade: Titeln på... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Om man använder en serie lätta men ändå kraftfulla processer i denna bok, och använder dem så lite som bara en halvtimme om dagen i två veckor, kan man höja sig på Tonskalan och dra upp sig själv ur nästan vad som helst. L. Ron Hubbard sade vid dess publicering: ”Detta... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
I denna skalar L. Ron Hubbard bort den förvirring och de mysterier som har samlats under århundraden kring den urgamla frågan: ”Vad är sanning?” Och med tanke på att inget inom området mänsklig filosofi någonsin har närmat sig det djup och den förståelse som finns i denna föreläsning... Ta reda på mer >>
4 400,00 kr Ditt pris
”Det blir en stor chock för dianetiker att upptäcka att, trots att vi har den andra boken om Dianetik handlar den enbart om exteriorisering. Detta kommer att bli en stor chock. Men det blir i de flesta fall för att de aldrig läste den första boken.” När Ron talade om Dianetik... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Denna föreläsning, innehåller teknologi direkt från Faktorerna och har en särskild magi, ger svaret på en fråga som alla thetaner funderat över sedan tidernas begynnelse – att skänka varande eller inte skänka varande? Genom att detaljerat visa hur en thetan skänker... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Det avgörande framsteget i denna bok, vilket pekade mot allt som skulle följa, innefattades i ett enda ord: Självdeterminism.Men även om självdeterminism i dess naturliga tillstånd är positivt och starkt, kan en individ besluta sig för att utnyttjas eller bearbetas av... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Medan L. Ron Hubbard förberedde sin nyaste bok och doktorandkursen som han just skulle hålla, kallade han samman auditörer för en ny professionell kurs. ”För första gången med den här klassen kliver vi, verkligen, bortom omfattningen av ordet Överlevnad.”... Ta reda på mer >>
2 200,00 kr Ditt pris
Även om det bara hade gått några månader sedan Rons föregående kongress, kunde den här helt enkelt inte vänta. L. Ron Hubbard kallade den Frihetskongressen eftersom den började den 4 juli – på Amerikas självständighetsdag – och eftersom kongressen skulle handla... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Avgörande för de två årens utforskning som kulminerade i upptäckterna och framstegen i denna bok var den första E-metern, med vilken sedan länge begravda händelser och dold laddning inte bara kunde föras fram i ljuset, utan även verifieras hos ett stort antal preclears.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Här är för första gången en definition på den äktenskapliga relationen, inte vad gäller orden ”tills döden skiljer oss åt” utan när det handlar om ”individer” och ”postulat”. Ur den synpunkten kommer inte bara de exakta orsakerna till ett misslyckat äktenskap utan även en exakt... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
De närvarande välkomnades med ett handskrivet meddelande: ”Hej, kongressen! Varken ni eller fältet kommer någonsin att bli desamma efter detta.” Och varken de eller resten av Scientologi-världen blev det någonsin.Som kronan på verket efter ett år av stora landvinningar,... Ta reda på mer >>
12 000,00 kr Ditt pris
Denna berömda serie utgör det största enskilda verk som någonsin sammanställts om människoandens struktur, beteende och potential. Den ger just de grunder som ligger bakom vägen till Opererande thetan. Här ges det fullständigt i detalj – thetanens förhållande till skapelsen,... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
Med den faktor som är avgörande för auditering framgångsrikt sammanställd i Dianetik 55! och till fullo utlärd under den 9:e amerikanska ACC-n, hade ämnet kommunikation uppenbarligen inte längre kvar några okändheter.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Medan L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man och studerade vid universitet uppmanade han kollegiet att använda fysikens principer på sinnets område. Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen satte han själv igång med uppgiften. Genom... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
I kölvattnet på upptäckterna om Opererande thetan blev det ett år av intensiv forskning, där Ron utforskade området thetan-exterior. Genom auditering och utbildning, inklusive 450 föreläsningar inom samma tolvmånadersperiod, sammanställde Ron hela ämnet Scientologi.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
De som åstadkommer mer med mindre ansträngning är mer villiga, mer kapabla och, faktiskt, mer effektiva. De är mer lämpade att fatta viktiga beslut. Här är ett helt nytt perspektiv på effektivitet – inte i mekanisk bemärkelse, utan vad gäller tanke, emotion och ansträngning. Här är dessutom... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
När nu efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker kom in från så avlägsna platser som Kairo och Tel Aviv, bestämde Hubbard att en mer central plats behövdes för att leda den internationella Scientologins expansion. Således etablerades Founding Church of Scientology i Washington.... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
Inbjudningarna sade allt – ”Vi klarade det!” Här är alltså tillståndet Clear: dess dimensioner, friheter och egenskaper. Ingen annanstans har det beskrivits så grundligt. När L. Ron Hubbard definierar en Clear i termer av ”friheter från”, visar han de fortlöpande... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Men med alla framsteg hittills hade enda faktor isolerats som väsentlig för framgång inom varje typ av auditering. LRH sade: ”Kommunikation är så oerhört viktigt idag i Dianetik och Scientologi (som det alltid har varit på helspåret) att man skulle kunna säga att om man fick en preclear i... Ta reda på mer >>
2 700,00 kr Ditt pris
Med en thetans potentialer fullständigt fastställda kom en blick utåt som resulterade i L. Ron Hubbards monumentala upptäckt av ett universellt lösningsmedel och theta-universums grundläggande lagar – lagar som ganska bokstavligt... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Här är de femton åtgärderna i självprocessing, inriktade på att rehabilitera Självdeterminism. Denna bok innehåller dessutom flera essäer som ger en mycket omfattande beskrivning av Människans ideala tillstånd. Upptäck varför beteendemönster... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda. Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn.... Ta reda på mer >>
5 300,00 kr Ditt pris
London var redan en plats som hade en unik betydelse för Scientologin, vilket i synnerhet inkluderade L. Ron Hubbards föreläsningar i november 1952 (Behärskandet av theta) som han gav som förberedelse till Philadelphia doktorandkursen. Denna period... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
Vid den berömda Clearingkongressen filmades sex av de nio föreläsningar som L. Ron Hubbard gav. Även om dessa filmer nu är nästan femtio år gamla, har de restaurerats till sin ursprungliga kvalitet (till och med bättre) med hjälp av särskild digitalteknik. Varje dvd... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
En storslagen berättelse, ett ojämförligt äventyr. Detta är berättelsen om den fria individen – de misstag han begick, varför han gjorde dem och hur de ledde till hans slutliga nederlag. Men en ny frihetscykel har inletts. Thetaner kan, efter en lång nedgång, till slut... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Andradynamiken, drivkraften att överleva för familjen och den framtida generationen, har länge varit en källa till mysterium och förvirring. Det är därför ett avsevärt framsteg att till slut besvara frågan om hur man åstadkommer överlevnad i överflöd i denna kritiska del av livet. Vem som... Ta reda på mer >>
3 600,00 kr Ditt pris
Här är panoramasynen på Scientologin i dess helhet. Efter att ha sammanställt ämnet Scientologi i Skapandet av mänsklig förmåga, gav L. Ron Hubbard en rad halvtimmelånga föreläsningar, specifikt som ett komplement till ett fullständigt studium av boken. Från de... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
”En kallblodig och faktisk beskrivning av dina senaste 76 biljoner år.” Så börjar Människans historia, som tillkännager den revolutionerande Teknik 88, och avslöjar för första gången sanningen om helspårsupplevelser och inriktandet enbart... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Av L. Ron Hubbard betecknad som Scientologins Bok Ett.Efter att till fullo ha förenat och sammanställt ämnena Dianetik och Scientologi kom förfinandet av dess grunder. Denna bok publicerades ursprungligen som en sammanfattning av Scientologi för... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Som L. Ron Hubbard beskriver i denna bok, består livet av sju tiondelar arbete, en tiondel familj, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här är således Scientologi tillämpad på sju tiondelar av tillvaron inklusive lösningen på utmattning och Hemligheten... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
När L. Ron Hubbard beskriver hur en individs nedgång från vetande till icke-förståelse på Tabellen för bedömning av människan går parallellt med Tonskalan, redogör han i detalj för konsekvenserna när vibrerande, förstående liv försöker kommunicera med död, själlös materia. Denna... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Det långa sökandet efter sanning, den slingrande resan från kultur till kultur, det farofyllda sökandet bland världar som få människor ens fått en glimt av, än mindre vågat sig in i – här är L. Ron Hubbards genom tiderna mest berömda föreläsning, Historien om Dianetik... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Ditt sinne: det är din ständiga följeslagare. Trots detta har människan praktiskt taget inte vetat någonting om hur det fungerar. Och i stort sett varje mänsklig kris, från äktenskap som slutar med skilsmässa till yrkesbanor som slutar i frustration, kan ledas tillbaka... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Från L. Ron Hubbards fortsatta forskning rörande Sex grundläggande processer kom Sex nivåer av processing, som nådde ännu fler fall på en ännu lägre nivå. Så avgörande var denna teknologi att han bestämde sig för att göra den tillgänglig för alla... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Den första förklaringen av elektroniken hos mänskligt tänkande och energifenomenen hos varje individ. Upptäck hur till och med det fysiska universums rörelselagar avspeglas i en person, för att inte nämna elektroniken hos aberration. Här är länken mellan theta och... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard utforskar historien om människans forskning och undersökning på den mänskliga själens område. Efterhand som de mekaniska teknologierna fick övertaget kom inget parallellt fram som gjorde att religion kunde tillämpas i vardagen. Således betyder Scientologins... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Här har vi den kongress som tillhandahöll det sista kapitlet i all utveckling till dags dato och inledde en helt ny era! För oavsett vad alla upptäckter året innan hade lett till – ifråga om clearing – hade de nu kulminerat... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Här är anledningarna till att en del dynamiker är specifika och andra generella, vad detta betyder, och konsekvenserna för alla scientologer allteftersom en dynamik samverkar med en annan. För hur kan någon bli fri samtidigt som deras egna samhällen,... Ta reda på mer >>
1 900,00 kr Ditt pris
Efter att ha fullbordat den 4:e ACC-n i London och den professionella kursen Rehabilitering av valförmåga, tog L. Ron Hubbard nästan ingen paus i sitt program för att förbättra auditörsfärdigheter. Dess nästa fas var praktisk utbildning i de... Ta reda på mer >>
1 700,00 kr Ditt pris
Medan Tankens grunder fungerar som en introduktion till ämnet för nybörjare, innehåller den även en sammanfattning av grunderna för varje scientolog. Här finns djupgående beskrivningar av dessa grunder. Varje föreläsning är en halvtimme lång och var och en ger en fullkomlig... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Den fullständiga beskrivningen av thetanens beteende och potentialer, och lärobok för föreläsningsserierna Philadelphia doktorandkursen och Faktorerna: Beundran och varandets renässans. Som L. Ron Hubbard sade: Titeln på... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Väsentliga Scientologi-data för livets alla aspekter. Grundläggande svar som ger dig kontroll över din tillvaro, sanningar du kan vända dig till om och om igen: Är det möjligt att vara lycklig?, Två regler för ett lyckligt liv, Personlig... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Ett nytt hopp för människan tänds med den första fungerande etikteknologin – en teknologi som hjälper en individ att ta sig upp ur livets nedåtgående spiral och till en högre nivå av överlevnad. Detta är en omfattande handbok som ger de livsviktiga grunderna: Grunderna för etik och rättvisa;... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den har ingen våglängd, ingen position i tid eller rum. Den är vad L. Ron Hubbard kallar ”en primär upptäckt inom humanismens område” och dess friläggande och identifiering har gett svaren till hela livet. Och med hans detaljerade redogörelse av dess möjligheter, trasslar sig medvetande-om-medvetandeenheten... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den har köpts och sålts i tusentals dramer. Den har predikats om från varje predikstol – debatterats, bestridits, fördömts och höjts till skyarna. Och utan någon möjlighet att på ett korrekt sätt kunna mäta eller sätta mått på den har de fysiska vetenskaperna antingen ignorerat den eller... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
I kölvattnet på upptäckterna om Opererande thetan blev det ett år av intensiv forskning, där L. Ron Hubbard utforskade området thetan-exterior. Genom auditering och utbildning, inklusive 450 föreläsningar inom samma tolvmånadersperiod, sammanställde han hela ämnet... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Ett experiment som fascinerade världen: Sex meter höga tomatplantor och slanggurkor stora som vattenmeloner skapade rubriker över hela världen. Men vad tidningarna kände till var inte ens hälften av den rad anmärkningsvärda händelser som omgav L. Ron Hubbards växthusexperiment, och ett... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
När det kom fram att beståndsdelarna i spel var grundläggande i auditering, gav L. Ron Hubbard en mycket speciell professionell kurs. Han hade beskrivit teorin rörande spel och dess tillämpning i föreläsningarna Havingnesskorrektiv – Varför spel och satte nu igång... Ta reda på mer >>
2 700,00 kr Ditt pris
Samtidigt som ett krig hotade mellan stormakterna hade L. Ron Hubbard just gett London-kongressen om mänskliga problem. Han hade där introducerat introduktionskursen Effektiv personal och hade tillkännagivit Arbetets problem... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Men med alla framsteg hittills hade enda faktor isolerats som väsentlig för framgång inom varje typ av auditering. L. Ron Hubbard sade: ”Kommunikation är så oerhört viktigt idag i Dianetik och Scientologi (som det alltid har varit på helspåret) att man skulle kunna säga att om man fick en... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
När nu auditörsutbildningskurserna hade standardiserats, clearingteknologin användes i stor omfattning och ett centralt dissemineringscenter nu hade etablerats vid Saint Hill, gav sig L. Ron Hubbard ut på en jordenrunt-turné för att nu försäkra sig om alla Scientologi-organisationers stabilitet.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vilket är det datum som varje scientolog kan kommunicera till familj, vänner och världen – ett datum som på några minuter kan vända apati till entusiasm och orörlighet till aktivitet? I en föreläsning som har uppnått legendarisk status ger L. Ron Hubbard sitt odödliga svar. Allteftersom... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vad händer när någon sätter ett helt tankeområde ”på automatik”? Eller till och med hela sitt liv? Här får man reda på de mentala ”mekanismer” som underminerar en individs förmåga att fatta beslut, och hur man upptäcker dem hos både en själv och andra. Och... Ta reda på mer >>
240,00 kr Ditt pris
Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa... Ta reda på mer >>
4 600,00 kr Ditt pris
Trots den stormiga allmänna debatten över radioaktiv strålning var det ingen av alla ”experterna” som kunde ha avslöjat dess helspårshistoria. Och följaktligen kunde ingen ha identifierat vad dess verkliga hot bestod i. L. Ron Hubbard avslöjade: ”Man kan inte se... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vad gäller livet beskriver L. Ron Hubbard i detalj förvirringens struktur och illustrerar varför ett stabilt datum är av långt större värde än en logisk slutsats. Och vad gäller auditering kan fenomen som inträffar rutinmässigt mellan auditör och preclear, såväl utanför som i auditeringsrummet,... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
Årtiondet började med Bok Ett 1950 och fortsatte varje därpå följande år med monumentala upptäckter och banbrytande teknologi i riktning mot målet Clear. Här är således den kongress som inledde nästa årtionde, och förde in hela Scientologin i riktning mot Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Ett extraordinärt drama spelades upp under tusentals år, det var människans enträgna försök att genomtränga mysteriet ”medmänniskor” – och att på så sätt förstå sig själv – det här kom inte enbart till uttryck i filosofi och religion, utan även i krig och erövring. När L. Ron Hubbard... Ta reda på mer >>
4 600,00 kr Ditt pris
USA, Storbritannien och Sovjetunionen hade nu alla atomvapen – som allihopa var dödligare än allting tidigare i historien. Men vad deras diplomater inte hade, vilket L. Ron Hubbard påminde auditörerna om, var kunskap om ”en endaste liten grundprincip... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Det har ingen massa och ingen position. Det är inte energi. Ändå är det levande och det ger liv. Sådana är karaktäristikerna för ”en livgivande enhet” – inte bara källan till all tankeverksamhet men också till allt som är ärbart, etiskt... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Av L. Ron Hubbard betecknad som Scientologins Bok Ett.Efter att till fullo ha förenat och sammanställt ämnena Dianetik och Scientologi kom förfinandet av dess grunder. Denna bok publicerades ursprungligen som en sammanfattning av Scientologi för... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Utan den kunskap om sinnet, själen och livet som upptäckts inom Scientologin har utbildning inte bara saknat delar som varit nödvändiga för framgång, utan dess defekter har handikappat civilisationer. Således ger L. Ron Hubbard en omfattande och mycket specifik redogörelse om hur man omformar... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Omedelbart efter Kongressen Hur människans sinne fungerar i Washington, flög L. Ron Hubbad till Johannesburg. Där höll han samma kongress, anpassad specifikt för sydafrikaner. Under detta unika evenemang, demonstrerar han kursen Hur människans sinne fungerar för en fullsatt... Ta reda på mer >>
2 400,00 kr Ditt pris
Med CCH:erna hade L. Ron Hubbard medlen med vilka auditörer kunde lösa även de ”svåraste” fallen. Även om processerna krävde uthållighet och skicklighet av en auditör på nivån Ton 40 – en nivå för vilken bara Clears och OTs kvalificerade – hade Hubbard redan offentliggjort lösningen... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den sviker individers ljUSA:ste förhoppningar, splittrar familjer, den skapar tumult i organisationer och kastar nationer in i kaos. Vilket elakartat frö gror i det mänskliga sinnet som inte bara hindrar individer från att ”tänka rätt” utan tvingar dem att agera på sina irrationaliteter? I... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Den ”magiska formeln” för disseminering! Med teknologi som nu klarade av att hantera vilket fall som helst, var den enda återstående barriären att få dem in i session så att teknologin kunde användas. Och detta är berättelsen om L. Ron Hubbards upptäckt av fyra... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Vad är en optimal hastighet? Vad är en optimal temperatur? Vad är en optimal färg? Svaren är allt annat än samstämmiga från person till person. Till och med så vardagliga saker som val av underhållning, bedömning av vad som är god smak när det gäller mat och dryck, faktiskt i stort sett... Ta reda på mer >>
4 400,00 kr Ditt pris
”Vi går just nu in i en rymdoperatidsålder. Och vi är förmodligen de enda människorna som vet något om vad onkel Sammy och onkel Khrushy står inför.” Medan Sovjetunionens ledare Chrustjov gladde sig över den ryska satelliten Sputnik och Rysslands nyvunna övertag... Ta reda på mer >>
290,00 kr Ditt pris
Som L. Ron Hubbard beskriver i denna bok, består livet av sju tiondelar arbete, en tiondel familj, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här är således Scientologi tillämpad på sju tiondelar av tillvaron inklusive lösningen på utmattning och Hemligheten... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Ordet ”frihet” uttrycker inte bara grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, utan många andra livsviktiga begrepp: möjlighet, val, trygghet och till och med lycka. Dess kraft gör det dock benäget att användas till dåliga syften helt motsatta dess sanna mening. Genom... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Med nya upptäckter på plats för att nå varje fall, var L. Ron Hubbard redo att ”trycka på knappen” för global expansion. Och detta är vad denna knapp satte igång: en ny kurs för att presentera grunderna i Dianetik och Scientologi på ett helt nytt sätt. Det följde på det enkla antagandet:... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Allt började med en häpnadsväckande upptäckt som gav specifika know-how – för formeln är exakt – om hur man för ut Scientologins sanningar till varje del av samhället. När den först tillämpades, producerade formeln ”magiska” resultat som direkt skapade en oerhörd expansion, och den... Ta reda på mer >>
3 600,00 kr Ditt pris
Sedan L. Ron Hubbard vid Clearingkongressen tillkännagivit att clearing nu var ett faktum, ägnade han den 20:e amerikanska ACC-n helt åt att på ett uttömmande sätt upprepa grundprinciper. Hubbard sade till de studerande: ”Vartenda framsteg inom Dianetik och Scientologi... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
När villighet att ta ansvar omfattar en bred sfär och den är fri och utan rädsla, kan även en enskild individ påverka ett område långt bortom sin omedelbara sfär. Det är som L. Ron Hubbard säger, ett fenomen som trotsar en förnuftig förklaring. Detta är ett övertygande... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Här är den märkliga berättelsen om hur en man, den atenske statsmannen Perikles, föreställde sig en bättre framtid för mänskligheten – en framtid fri från tyranni. Och för att fullt ut kunna uppnå denna bättre framtid, har vi här L. Ron Hubbards personliga historia om hur han höll... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
Det hade gått ett år sedan hans senaste kongress, och under den tiden hade något nytt hänt, något som verkligen var banbrytande. För när Hubbard tillkännagav: ”Ni har en ny horisont, en ny framtid”, så menade han faktiskt utvecklandet av modern auditering som ledde... Ta reda på mer >>
4 400,00 kr Ditt pris
L. Ron Hubbard kallade det: ”Det största tekniska framsteget på åtta år.” Även om han gav en glimt av detta framsteg under Clearingkongressen i London, började det stora tillämpningsäventyret vid Londons 5:e ACC. Allt kom från 1947 års... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Som en passande avslutning på Scientologi-kongresserna kom L. Ron Hubbards sista kongress från den absolut högsta nivån. Det var det framsteg som skulle leda fram till Clearingkursen, Gradtabellen och Organiseringstavlan.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Med en ny blick på de åtta dynamikerna ger L. Ron Hubbard en klassisk beskrivning av förhållandet mellan dynamikerna och Tonskalan. Det börjar med en beskrivning av dynamikerna som en ”gradientskala av universum”. För första gången beskrivs det L. Ron Hubbard kallar ”teorin om individualism”.... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Att döma av det tvång och den ängslan förbundet med pengar är det få människor som är medvetna om dess verkliga syfte och funktion. När L. Ron Hubbard beskriver dess egentliga roll för att bistå överlevnaden för individer, grupper och kulturer blir det klart att pengars dåliga rykte inte... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Väsentliga Scientologi-data för livets alla aspekter. Grundläggande svar som ger dig kontroll över din tillvaro, sanningar du kan vända dig till om och om igen: Är det möjligt att vara lycklig?, Två regler för ett lyckligt liv, Personlig... Ta reda på mer >>
1 500,00 kr Ditt pris
Vid Framgångskongressen avslöjade L. Ron Hubbard upptäckter om hur en thetans högsta förmåga är att skapa ordning och därmed tillhandahålla ledarskap. Ingen förkroppsligar dessa saker bättre än auditören – och därmed markerade den 21:a amerikanska ACC-n inledningen... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Sedan man började använda de första kärnvapnen har människor överallt levt med möjligheten att allting som de uppskattar skulle kunna utplånas. För många är deras enda skydd hoppet att det aldrig kommer att hända. Men genom att antalet länder med atom- och kärnvapen... Ta reda på mer >>
490,00 kr Ditt pris
Ledsagaren till L. Ron Hubbards alla böcker, föreläsningar och material. Detta är verkligen Boken om grunder. Den innehåller oumbärliga data som du ständigt kommer att vända dig till: Dianetikens och Scientologins axiom; Faktorerna;... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Den västerländska civilisationens överlevnad är oviss. Den egentliga faran vilar istället i själva naturen av det som hotar människan som helhet – individuell aberration. Sålunda, bara en organisation med en teknologi som kan konfrontera och hantera individen kan frigöra... Ta reda på mer >>
1 600,00 kr Ditt pris
Nu fanns verktygen som möjliggjorde för auditörer att regelbundet skapa Clears. Även om det enbart var tid som hindrade att man utbildade tillräckligt många professionella auditörer för att individuellt kunna cleara varje person och därigenom åstadkomma global clearing,... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
I sin strävan att finna svaren till livet och människan, upptäckte L. Ron Hubbard att alla livsformer motiveras av en enda befallning: Överlev! Men frågor kvarstod. Exakt vad är liv och hur uppnår det sina överlevnadssyften? Här avslöjar han... Ta reda på mer >>
490,00 kr Ditt pris
Introduktion till Scientologi-etik innehåller allt man behöver för att effektivt kunna använda etikteknologin i sitt dagliga liv. Detta är den grundläggande etikhandboken. Och med den kan man faktiskt vända varje nedåtgående... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
När tomatplantor sköt upp sex meter var experter överens om att L. Ron Hubbards forskning utgjorde ”en upptäckt av oerhörd betydelse för alla trädgårdsmästare”. Men den verkliga historien omfattade mycket mer. Från L. Ron Hubbards nya undersökning av Existensens grundläggande princip... Ta reda på mer >>
3 600,00 kr Ditt pris
Efter en omfattande kongress där L. Ron Hubbard gav ett särskilt budskap till de australiska scientologerna om deras unika ansvar för Scientologin, presenterade han något ännu mer storslaget vid Melbournes 1:a ACC. För med ett flertal vägar som kartlagts till Clear återvände han till det högre... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Syftet förblir vad det alltid har varit – att cleara varje individ på jorden. Men även om de tekniska procedurerna har funnits länge så kräver ett så viktigt företag också något mer. Närmare bestämt möjligheten att se till att det som auditörerna levererar till sina preclears är den... Ta reda på mer >>
150,00 kr Ditt pris
Hjälp genomsyrar varje del av livet. Ändå inser få personer till vilken grad det avgör deras överlevnad. För villigheten att ge och få hjälp ligger till grund för alla mänskliga reaktioner och beteenden. Hur ökar man en persons självförtroende, förbättrar hans förmåga att kommunicera... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
När 1950-talet försvann in i historien, vaknade 60-talet till liv med buller och bång. Vid kongressen om människans tillstånd hade L. Ron Hubbard tagit ut kursen mot OT för hela Scientologin genom att tillkännage framsteget rörande ansvar och teknologin för overtar... Ta reda på mer >>
340,00 kr Ditt pris
Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa... Ta reda på mer >>
2 700,00 kr Ditt pris
Med L. Ron Hubbards upptäckt av de fyra faktorer som krävs för en auditeringssession – hjälp, kontroll, kommunikation och intresse, inleddes en ny era av framsteg för fall, från botten av Bron och upp. Dessa faktorer, som kom att kallas den dödliga... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Sedan teknologin för clearing hade utvecklats och man hade metoder för att utbilda auditörer i att använda den, knäckte HGC-er vartenda fall. Eran med konstanta resultat hade anlänt. L. Ron Hubbard sade på den 22:a amerikanska ACC-n: ”Vi har helt enkelt kartlagt en väg, inte bara igenom... Ta reda på mer >>
1 900,00 kr Ditt pris
Utöver allt annat som tog L. Ron Hubbards uppmärksamhet i anspråk under sju och ett halvt år, hade han gett över 1 000 föreläsningar under de professionella och avancerade kliniska kurserna – en samling teknologi som beskriver varje tänkbar aspekt av sinnet och anden och stakar ut en väg... Ta reda på mer >>
1 150,00 kr Ditt pris
Presenting the photographic overview of Ron's greater journey is L. Ron Hubbard: Images of a Lifetime. Drawn from his own archival collection, this is Ron's life as he himself saw it. Ta reda på mer >>
220,00 kr Ditt pris
220,00 kr Ditt pris
”Dianetiken är ett äventyr. Det är en utforskning in i Terra incognita, det mänskliga sinnet, den där väldiga och hittills okända världen ett par centimeter innanför vår panna.” Så inledde L. Ron Hubbard Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen,... Ta reda på mer >>
80,00 kr Ditt pris
Här är grundstommen för upptäckterna i Dianetik: de ursprungliga axiomen, existensens dynamiska princip, det analytiska och det reaktiva sinnets struktur, dynamikerna, Tonskalan,... Ta reda på mer >>
80,00 kr Ditt pris
Väsentliga Scientologi-data för livets alla aspekter. Grundläggande svar som ger dig kontroll över din tillvaro, sanningar du kan vända dig till om och om igen: Är det möjligt att vara lycklig?, Två regler för ett lyckligt liv, Personlig... Ta reda på mer >>
80,00 kr Ditt pris
80,00 kr Ditt pris
80,00 kr Ditt pris
2 900,00 kr Ditt pris
Här är en serie som är helt unik i hela biblioteket med L. Ron Hubbards inspelade föreläsningar – en effektiv kombination av föreläsningar för allmänheten och gruppauditeringssessioner, särskilt avsett för dem som nyligen blivit intresserade av Scientologi. Var och en är idag legendarisk... Ta reda på mer >>
760,00 kr Ditt pris
Det fullständiga paketet för hur man använder Dianetik innehåller allt man behöver för att inleda sitt auditeringsäventyr och starta på vägen till Clear, inklusive steg-för-steg-instruktioner, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen i pocketformat, filmerna Hur... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
En sak har alltid stimulerat explosiv expansion av Scientologin: enastående resultat. Och det var ämnet för denna historiska föreläsningsserie som gavs för allmänheten i fullsatta lokaler i Londons New Lindsey Theatre i oktober 1955. Under fyra veckoslut gav L. Ron Hubbard vad som för... Ta reda på mer >>
1 200,00 kr Ditt pris
Vem kan man lita på? Vem kan man ha förtroende för? Vem kommer att vara en skattad vän eller en betrodd kollega? På föreläsningarna till En särskild kurs i bedömning av människan visar L. Ron Hubbard hur man tillämpar teknologin från Vetenskapen... Ta reda på mer >>
900,00 kr Ditt pris
Scientologin är den enda större nya religionen som har kommit fram under 1900-talet och den växer i en häpnadsväckande takt. Men vad är Scientologi? Vad är det med denna religion som tilltalar såväl innerstadens ungdomar som företagsledare? Hur kommer det sig att... Ta reda på mer >>
200,00 kr Ditt pris
Scientologin är den enda större nya religionen som har kommit fram under 1900-talet och den växer i en häpnadsväckande takt. Men vad är Scientologi? Vad är det med denna religion som tilltalar såväl innerstadens ungdomar som företagsledare? Hur kommer det sig att... Ta reda på mer >>
275,00 kr Ditt pris
What is the “meaning of life?” So many of us spend most of our lives searching for the answer to this age-old question. Well, what if you have had the answers all along and all you ever needed were the tools to access them? In this groundbreaking film, Scientology:... Ta reda på mer >>
230,00 kr Ditt pris
What is the “meaning of life?” So many of us spend most of our lives searching for the answer to this age-old question. Well, what if you have had the answers all along and all you ever needed were the tools to access them? In this groundbreaking film, Scientology:... Ta reda på mer >>