Vägen till lycka

TITTA INUTI >>
VÄGEN TILL LYCKA
Av L. Ron Hubbard
Häften
PRIS: 170,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

170,00 kr
KÖP NU! >>

150,00 kr
KÖP NU! >>

340,00 kr
KÖP NU! >>

Dvd:
150,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Slovakian (Slovenčina), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa moralkodex som helt grundar sig på sunt förnuft.

FULL BESKRIVNING

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt, ohederligt och allmänt omoraliskt samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt hänt. Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig. Du kan med hjälp av den här boken, utan alltför mycket besvär, hjälpa dem att överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras.Och därigenom även dina.

Det står i din makt att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv.

Vägen till lycka
PRIS: 170,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 170,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Hur man använder Dianetik.

TITTA INUTI >>
HUR MAN ANVÄNDER DIANETIK.
Av L. Ron Hubbard
Blu-ray and DVD
PRIS: 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Ett koncept-för-koncept presentation av boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, är denna film en visuell guide till det mänskliga sinnet. Innehåller alla upptäckter och förfaranden som anges steg-för-steg för total förståelse, låter det dig att omedelbart börja tillämpa den teknik Dianetik.

FULL BESKRIVNING

Hur man använder Dianetik är inte bara en visuell guide till det mänskliga sinnet, utan inbegriper även de principer och procedurer som används av miljontals världen över för att uppnå ett tillstånd som människan har drömt om sedan urminnes tider – ett tillstånd som kallas Clear.

Denna filmpresentation är baserad på och fungerar som en följeslagare till boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.

För här är filmen Hur man använder Dianetik, som grafiskt illustrerar varje beståndsdel av Dianetikdynamikerna, det analytiska sinnet, det reaktiva sinnet, varje slags engram, födelsen, prenatala engram, emotion, livskraften, Clear med mera. Allt finns här, med högteknologiska visuella effekter, så att du kan se allt vad det reaktiva sinnet består av och följaktligen hur man blir av med det. Sedan, med demonstration efter demonstration, lär du dig också använda varje auditerings-teknik. Och allt presenteras steg för steg, vilket innebär att du lär dig behärska en princip i taget, samtidigt som du auditerar.

Hur man använder Dianetik.
PRIS: 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
FRAMGÅNGSVIDEOR
INFORMATIONSVIDEO
Ditt pris 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen

TITTA INUTI >>
DIANETIK: HUR TANKEN PÅVERKAR KROPPEN
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
190,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Blixten från en klar himmel som startade en världsomfattande rörelse. För här är L. Ron Hubbards banbrytande bok som presenterar hans upptäckt av det reaktiva sinne som ligger bakom och förslavar människan. Det är källan till dina mardrömmar, orimliga rädslor, upprördheter och osäkerhet. Och här presenteras sättet för hur man blir kvitt det och uppnår det länge eftersträvade målet Clear. Detta är den fullständiga handboken för Dianetik-proceduren, och med den kan två någorlunda intelligenta personer göra sig fria från de kedjor som hållit dem fastkedjade vid det förflutnas upprördheter och trauman. Då den har varit en bestseller i över ett halvt sekel, tryckts i tiotals miljoner exemplar, översatts till mer än femtio språk och används i över 100 av jordens länder, är Dianetik obestridligen den mest allmänt lästa och inflytelserika bok som någonsin har skrivits om det mänskliga sinnet. Och just därför kommer den för alltid att vara känd som Bok Ett.

FULL BESKRIVNING

Dianetik innehåller upptäckter som hävdats vara av större betydelse än både hjulet och elden, och har förblivit en bestseller i över 50 år. Och med över 20 miljoner tryckta böcker, vilket skapat en rörelse som omfattar 100 länder, är den tveklöst den mest lästa och inflytelserika bok som någonsin skrivits om det mänskliga sinnet.

Här är den fullständiga beskrivningen av det reaktiva sinnet, den tidigare okända källan till mardrömmar, orimliga rädslor, upprördhet och osäkerhet som förslavar människan. Denna bok visar hur man blir av med det och därigenom uppnår något som människan tidigare bara drömt om: tillståndet Clear.

Bland upptäckterna som beskrivs i denna bok:

 • Människans mål
 • Existensens dynamiska princip – sammanfattat i ett ord som motiverar allt levande
 • De fyra dynamikerna – de drivkrafter som allt i livet bygger på
 • Det beskrivande överlevnadsdiagrammet – ett diagram som visar ens verkliga potential och hur man uppnår den
 • Upptäckten av det reaktiva sinnet och exakt vad det består av
 • De smärtsamma upplevelserna – engrammen – som finns i det reaktiva sinnet, och som kontrollerar och befaller en att agera irrationellt, emot ens egna önskningar och mål
 • Prenatala engrams inverkan på en – vad som hände innan man föddes och hur detta har påverkat en ända sedan dess
 • Den fullständiga Dianetik-tekniken för hur du hittar och utplånar dessa skadliga erfarenheter, så att de aldrig påverkar dig igen, och avslöjar en person du alltid velat lära känna – dig själv.
Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen
PRIS: 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEOR
FRAMGÅNGSVIDEOR
INFORMATIONSVIDEOR
Ditt pris 390,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

1:a amerikanska ACC-n

TITTA INUTI >>
1:A AMERIKANSKA ACC-N
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 9 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
English (English)
English (English)

ÖVERSIKT

Oavsett de höjder som L. Ron Hubbard hade nått genom att upptäcka lagarna för theta-universum och OTs potentialer, skulle hans nästa steg komma att bli ännu mer betydelsefullt. För när han inledde de Avancerade kliniska kurserna (ACC-erna), strävade han särskilt efter att utveckla processer och utbilda auditörer för att uppnå dessa inneboende potentialer hos varje individ. Och på den första amerikanska ACC-n kom dessa resultat från Hubbards banbrytande upptäckter om exteriorisering och vad detta innebar för att rehabilitera en individ till ursprungstillståndet. Till studerandeauditörerna sade han: ”Exteriorisering ska ni inte anse vara en process. Det är inte en process. Det är ett naturligt tillstånd som vi ger tillbaka till en preclear.” Här förklaras inte bara dess teori och mekanismer, utan även hur man åstadkommer det, genom de sju stegen i Standardförfarande 8 (SOP 8). Hubbard öppnade en klinik på samma ställe som där man gav ACC-n, och under kursens hela gång – och under hans direkta ledning – auditerade ACC-studerande preclears som inkluderade alla möjliga fall, från dem som inte hade någon tidigare kunskap om Scientologi till dem som var ”omöjliga” fall. Auditörers efterfrågan på L. Ron Hubbards personliga instruktion fortsatte att växa. Hans svar? Inte mindre än åtta ACC-er skulle följa de nästkommande 12 månaderna, vilket kulminerade i vägen till OT-förmåga i exterioriserat tillstånd.

FULL BESKRIVNING

Jag upptäckte att varje gång jag utbildade en auditör väl, så spred sig ett ljussken omkring honom när han vandrade ut i samhället. – L. Ron Hubbard

I och med att L. Ron Hubbard fullbordade Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, så hade han upptäckt potentialerna för tillståndet Opererande thetan och rutten till hur man uppnår dem. Men oavsett vilka nivåer som han nu hade uppnått, så skulle hans nästa forsknings- och utvecklingssteg komma att bli ännu mer betydelsefullt. Detta innebar förfining och förenkling av procedurer och processer tills de kunde tillämpas av vilken auditör som helst så att dessa potentialer kunde uppnås av alla.

Av den anledningen inredde han åtta kontor på andra och tredje våningen på 726 Cooper Street i Camden, New Jersey, för vad som först kallades Särskild kurs i avancerad teknik. Den var faktiskt så speciell att från en störtflod av ansökningar, valdes endast de tolv bästa auditörerna på planeten ut för att delta – bokstavligen handplockade av Hubbard själv.

Och så kom det sig att denna historiska dag, i oktober 1953, gav L. Ron Hubbard öppningsföreläsningen för den allra första avancerade kliniska kursen. Under de nästkommande sex veckorna instruerade han auditörer i sina avgörande upptäckter om exteriorisering och dess förhållande till rehabilitering av en individ till ursprungstillståndet. När han i detalj redogjorde för dess exakta teori och mekanismer, och dess tillämpning med hjälp av teknikerna i Standardförfarande 8 (SOP 8), så klargjorde han att exteriorisering inte är en process, utan preclearns naturliga tillstånd som återställs till honom.

Sedan Hubbard hade etablerat SOP 8 som tillvägagångssättet för exteriorisering, beskrev han teorin och tillämpningen av vad som låg bakom vart och ett av dess sju steg, inklusive sådana banbrytande framsteg som:

 • Att skapa rum – de principer som är en naturlig del av en individs förmåga att operera som thetan i exterioriserat tillstånd
 • Ankarpunkter – och deras förhållande till att upprätthålla preclearns rum mellan sig själv och kroppen, liksom auditörens roll i att rehabilitera preclearns förmåga att skapa och variera detta rum och få det att försvinna
 • Genomsyrande – vad det egentligen innebär att en thetan vet. Och med det, hur genomsyrande förhåller sig till varande, havingness och en thetans förmåga att skapa tillräckligt med energi för att kunna göra i stort sett vad som helst
 • Samt faktorerna i subjektiv auditering kontra objektiv auditering – definierade och i detalj beskrivna med varför och när var och en används.

Men det fanns mer. Hubbard startade en klinik i lokalerna under ACC-n, och under kursens hela gång – och under hans direkta överinseende – auditerade ACC-studerande preclears som inkluderade alla möjliga fall, från dem som inte hade någon tidigare kunskap om Scientologi till dem som var ”omöjliga” fall. Detta försåg honom med ett testunderlag för forskning och ytterligare förfining av hans tekniker. Och det var just på detta vis som han skulle upptäcka metoderna för att nå och undersöka människans djupaste aberrationer och lösa dem, genom att tillämpa upptäckter och teknikerna från de allra högsta nivåerna av varande.

Däri ligger också historien om vad som skulle visa sig äga rum det nästkommande året. För även om den avancerade kliniska kursen redan var i gång (och även om Hubbard insisterade på att han bara skulle utbilda ett utvalt fåtal) så ”ansökte” inte längre auditörer världen över om att få delta – de krävde det. Och L. Ron Hubbards gensvar på detta är numera legendariskt: Hela åtta olika avancerade kliniska kurser under en period av 12 månader, vilka inbegrep över 500 föreläsningar, och som skulle kulminera i vägen till OT-förmåga i exterioriserat tillstånd.

Så, välkommen till den avancerade kliniska kursen. Och till den plats där allt började – i Camden, New Jersey, den 6 oktober 1953.

1:a amerikanska ACC-n
PRIS: 9 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 9 200,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Historien om Dianetik och Scientologi

TITTA INUTI >>
HISTORIEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO

ÖVERSIKT

Från hans äventyrliga ungdom i en strapatsrik amerikansk västern till hans långa resa igenom ett fortfarande mystiskt Asien; från hans tjugo år långa sökande efter livets innersta natur till triumfen med Dianetik och Scientologi – detta är vad L. Ron Hubbard berättar i en föreläsning så legendarisk att miljoner har lyssnat på den.

FULL BESKRIVNING

För att verkligen förstå livet måste man vara en del av livet. Man måste ta sig in och titta, man måste ta sig in i tillvarons vinklar och vrår. Man måste umgås med alla möjliga slags människor innan man till slut kan fastställa vad hon är. – L. Ron Hubbard

Genom sin unika resa fram till grundandet av Dianetik och Scientologi, gjorde L. Ron Hubbard exakt det. Från hans äventyrliga ungdom i en strapatsrik amerikansk västern till hans långa resa igenom ett fortfarande mystiskt Asien; från hans tjugo år långa sökande efter livets innersta natur till triumfen med Dianetik och Scientologi – detta är vad L. Ron Hubbard berättar i en föreläsning så legendarisk att miljoner har lyssnat på den.

Hur kunde en enda person upptäcka källan till människans alla aberrationer och komma fram till en faktisk teknologi med vars hjälp människan kan stiga till högre nivåer av ärlighet, anständighet och personlig frihet? Svaret finns här i L. Ron Hubbards personliga redogörelse av sin långa resa för att åstadkomma ett nytt existenstillstånd som människan drömt om i över 2 500 år, en historia som bara kan berättas av den man som upplevde det.

Historien om Dianetik och Scientologi
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Scientologi-definitioner

TITTA INUTI >>
SCIENTOLOGI-DEFINITIONER
Av L. Ron Hubbard
CD
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Slutgiltiga, avgörande, föredömliga och helt enkelt storslagna. Sådana är dessa monumentala föreläsningar med vilka L. Ron Hubbard sätter det slutgiltiga utropstecknet på den legend som bär namnet Saint Hill Special Briefing Course. För i sina allra sista föreläsningar – och från den fördelaktiga position ämnet nu hade nått – avslutade han genom att definiera själva Scientologin. Här har vi L. Ron Hubbards banbrytande översikt och sammanfattning från OTs höjder, vilket utgör höjdpunkten av vad scientologer världen över vet och tillämpar idag.

FULL BESKRIVNING

Sanningen är den att definitioner och betydelser i Scientologin – från de mest elementära begreppen hela vägen upp – aldrig har blivit fullständigt behandlade. Så ni får kanske en helt ny inblick i hela saken. – L. Ron Hubbard

Slutgiltiga, avgörande, föredömliga och helt enkelt storslagna. Sådana är dessa monumentala föreläsningar med vilka L. Ron Hubbard sätter det slutgiltiga utropstecknet på den legend som bär namnet Saint Hill Special Briefing Course.

Precis så som L. Ron Hubbard planerade från början skapade Briefingkursen en helt ny slags auditör, en vars tekniska färdighet definierar själva ordet. Med allt som Saint Hill-epoken i sig själv representerar är detta stället där L. Ron Hubbard fullständigt kartlade vägen till Clear och utmejslade dess exakta steg på Gradtabellen. Det var också här som han utvecklade organiseringsplanen, bokstavligen en gradtabell för tredjedynamiken.

Perioden var redan en epok men dess höjdpunkt var icke desto mindre historisk, Då L. Ron Hubbard i de allra sista Briefingkursföreläsningarna – och från den fördelaktiga utsiktspunkt ämnet nu hade nått – avslutar genom att definiera själva Scientologin.

Här har vi L. Ron Hubbards banbrytande översikt och sammanfattning från OTs höjder, vilket utgör höjdpunkten av vad scientologer världen över vet och tillämpar idag.

Scientologi-definitioner
PRIS: 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 150,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer

TITTA INUTI >>
FÖRSTA INTERNATIONELLA KONGRESSEN FÖR DIANETIKER OCH SCIENTOLOGER
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 1 900,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

I ett brev från L. Ron Hubbard stod det att teknologin hade nått en mirakelnivå: ”Jag kan knäcka ett verkligt svårt fall på 20 eller 25 timmar på sin höjd – förändra det fullständigt – och jag kan förändra en kronisk somatik på en halvtimme. Jag kan få barn som nyss var invalidiserade att gå på några minuter.” Hubbard hade inte bara löst mänsklig aberration och psykosomatisk sjukdom, han hade visat den sanna naturen hos varje individ som andlig individ. Efter att ha upptäckt de fulla potentialerna hos en individ på nivån Opererande thetan i Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, började han sammanställa auditeringstekniker, skriva texter och utbilda auditörer. Nästan 400 personer samlades i Philadelphia, där Hubbard berättade att det nu fanns ett nytt verktyg med vilket man kunde skapa en ny civilisation. Med detta mål betonade han organiserande handlingar och samarbete, och räknade upp funktioner som en scientolog borde utföra i samhället vilka – genom handling – besvarar frågan: ”Vad är en scientolog?” Här är en kongress som både omfattar L. Ron Hubbards forskning rörande exterioriseringsteknikerna i SOP 8 och förklarar vad som måste göras för att människan ska få en mänsklig civilisation.

FULL BESKRIVNING

Jag kan knäcka ett verkligt besvärligt fall på 20 eller på sin höjd 25 timmar – förändra det fullständigt – och jag kan förändra en kronisk somatik på en halvtimme. På några få minuter kan jag få barn som varit invalidiserade att gå. – L. Ron Hubbard

Så skrev Ron från Sevilla i Spanien sommaren 1953.

Under de tre händelserika år som snabbt hade förflutit sedan publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, hade teknologin gått framåt till mirakelnivå. Hubbard hade löst problemet med mänsklig aberration och psykosomatiska sjukdomar. Men mer än så, för första gången hade han med säkerhet visat vad människan bara hade spekulerat om och hoppats på: den sanna naturen som andlig varelse hos varenda person.

Efter att ha upptäckt och kartlagt en individs fullständiga potential vid nivån för Opererande thetan, i Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, stod Ron nu inför uppgiften att förverkliga denna potential. Auditeringstekniker skulle systematiseras, böcker skulle skrivas och material till auditörsutbildning behövde sammanställas. Därför gav sig Ron, som befann sig i Europa, i kast med att förbereda de studieplaner och skriva det material som behövdes.

När han återvände till Amerika i slutet av september samlades nästan 400 deltagare i Philadelphia för den Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer. Under fem dagar med föreläsningar, seminarier och möten, fick deltagarna inte bara en överblick över forskningen från de tidigaste dagarna, de fick också veta hur Dianetik och Scientologi hade spridit sig i samhället:

”Den verkliga bedriften är i dess tillämpning och användning, som ett verktyg med vilket man kan förbättra människans kultur, från det rena barbari där hon nu befinner sig – höja henne från en nivå av krig, hungersnöd och epidemier, av korrumperade domstolar, rovgiriga myndigheter, skenheliga religioner och råbarkat barbari i hundratusentals förklädnader.”

Icke desto mindre, som Ron fortsatte:

”Ett verktyg har nu tillhandahållits med vilket detta kan göras. Ett verktyg har nu tillhandahållits med vilket detta kan göras. Målsättningen var att detta verktyg tas i bruk, inte att det upptäcks. Att smidandet av redskapet har slutförts framgångsrikt innebär inte att arbetet har slutförts.”

För att få denna målsättning att bära frukt betonade Ron behovet av smidiga organisatoriska åtgärder och samarbete. Han räknade upp de funktioner en scientolog borde utföra i samhället, funktioner som, genom handling, besvarar frågan, ”Vad är en scientolog?”

Denna kongress omfattar alltså hela Rons forskning, från tekniker som exterioriserar en individ, vilka beskrivs i Standardförfarande 8 (SOP 8), till metoder som scientologer kan använda för att ingjuta goda egenskaper som samarbete, kärlek, godhet, barmhärtighet och rättvisa i samhället.

Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer
PRIS: 1 900,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Ditt pris 1 900,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik – föreläsningar och demonstrationer

TITTA INUTI >>
DIANETIK – FÖRELÄSNINGAR OCH DEMONSTRATIONER
Av L. Ron Hubbard
Föreläsningsserier
PRIS: 490,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


ÖVERSIKT

Omedelbart efter utgivningen av Dianetik, började Ron ge föreläsningar till fullsatta hörsalar över hela USA. Han talade till tusentals åt gången och efterfrågan bara fortsatte att öka. För att tillgodose detta intresse spelades hans framträdande i Oakland, Kalifornien in. I dessa fyra föreläsningar berättade Hubbard om de händelser som startade hans undersökning och personliga resa till de banbrytande upptäckter som han gjorde. Han avslutade med en personlig demonstration av Dianetik-auditering – den enda inspelade presentationen av Bok Ett som finns.

FULL BESKRIVNING

Du står inför ett äventyr. Betrakta det som ett äventyr. Och må du aldrig bli densamma igen. – L. Ron Hubbard

Det var hösten 1959 och Dianetiken ”Tog USA med storm”, som rubrikerna så passande beskrev. Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, var redan inne på sjunde tryckningen och klättrade på bestsellerlistorna över hela landet och grupper växte upp i hundratal.

I stormens centrum fanns L. Ron Hubbard, som bokstavligen korsade hela landet, gav föreläsningar, lärde ut och gav personliga demonstrationer av den nya teknologin som, för första gången, uppnådde verkliga resultat inom området det mänskliga sinnet. Hubbards forskningsstiftelse för Dianetik i Elizabeth, New Jersey, som låg i startgroparna, hade snabbt etablerat avdelningskontor i New York, Washington, Chicago, Honolulu och Los Angeles, för att kunna ge service åt ett växande antal dianetiker.

I mitten av september reste Hubbard med tåg till Oakland i Kalifornien på en inbjudan från en av de största Dianetik-grupperna i norra Kalifornien. Ryktet om hans kommande föreläsningar spred sig som en löpeld genom hela området i San Francisco-bukten, och fick mer bränsle genom en tv-intervju med L. Ron Hubbard själv på den lokala stationen KGO.

Så kom det sig att lördagen den 23 september Oaklands kommunala auditorium var fyllt med tusentals människor ivriga att höra författaren själv prata om sina stora framsteg i Dianetik. Och således startade vad som skulle bli den mest berömda föreläsningsserien som någonsin givits av L. Ron Hubbard i ämnet Bok Ett.

I sitt öppningsanförande berättade Ron om de händelser som var den tändande gnistan till hans undersökning in i det mänskliga sinnet, och hans personliga resa till den banbrytande teknologin Dianetik. Sedan utvecklade han inte bara dessa genombrott, han beskrev också vad han dessutom upptäckt sedan boken publicerats. Och slutligen demonstrerade han personligen Dianetikens procedurer på scenen – den enda inspelade presentation av detta som existerar.

Dessa föreläsningar står fast som Hubbards slutgiltiga redogörelse av Bok Ett, en blixt som kommer direkt från den där första stormen som svepte över USA, och som för alltid förändrade människans syn på sitt sinne, sina potentialer, sin framtid.

Här har vi alltså L. Ron Hubbards historiska föreläsningar om hans upptäckt av det reaktiva sinnet och teknologin för hur man blir av med det.

Dianetik – föreläsningar och demonstrationer
PRIS: 490,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
Ditt pris 490,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen

TITTA INUTI >>
DIANETIK: HUR TANKEN PÅVERKAR KROPPEN
Av L. Ron Hubbard
Pocket
PRIS: 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
190,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

390,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified...
African (Afrikaans), Albanian (shqipe), Arabic (العربية), Bengali (Bengali), Brazilian Portuguese (Português (Brasil)), Bulgarian (български), Castilian (Español (España)), Chinese Simplified (中文 (中国)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Croatian (hrvatski), Czech (čeština), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), Farsi (Persian), Finnish (suomi), French (Français), Georgian (Georgian), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hindi (Hindi), Hungarian (Magyar), Indonesian (Bahasa Indonesia), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Kazakh (Kazakh), Korean (한국어), Kyrgyz (Kirghiz), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Macedonian (македонски), Nepalese (Nepali), Norwegian (Norsk), Polish (polski), Portuguese (Português), Romanian (română), Russian (Русский), Serbian (Српски), Sinhalese (Sinhalese), Slovakian (Slovenčina), Slovanian (Slovenščina), Spanish (Español), Swahili (Swahili), Swedish (Svenska), Tagalog (Tagalog), Thai (ไทย), Turkish (Türkçe), Ukrainian (українська), Urdu (Urdu), Vietnamese (Tiếng Việt)


ÖVERSIKT

Blixten från en klar himmel som startade en världsomfattande rörelse. För här är L. Ron Hubbards banbrytande bok som presenterar hans upptäckt av det reaktiva sinne som ligger bakom och förslavar människan. Det är källan till dina mardrömmar, orimliga rädslor, upprördheter och osäkerhet. Och här presenteras sättet för hur man blir kvitt det och uppnår det länge eftersträvade målet Clear. Detta är den fullständiga handboken för Dianetik-proceduren, och med den kan två någorlunda intelligenta personer göra sig fria från de kedjor som hållit dem fastkedjade vid det förflutnas upprördheter och trauman. Då den har varit en bestseller i över ett halvt sekel, tryckts i tiotals miljoner exemplar, översatts till mer än femtio språk och används i över 100 av jordens länder, är Dianetik obestridligen den mest allmänt lästa och inflytelserika bok som någonsin har skrivits om det mänskliga sinnet. Och just därför kommer den för alltid att vara känd som Bok Ett.

FULL BESKRIVNING

Dianetik innehåller upptäckter som hävdats vara av större betydelse än både hjulet och elden, och har förblivit en bestseller i över 50 år. Och med över 20 miljoner tryckta böcker, vilket skapat en rörelse som omfattar 100 länder, är den tveklöst den mest lästa och inflytelserika bok som någonsin skrivits om det mänskliga sinnet.

Här är den fullständiga beskrivningen av det reaktiva sinnet, den tidigare okända källan till mardrömmar, orimliga rädslor, upprördhet och osäkerhet som förslavar människan. Denna bok visar hur man blir av med det och därigenom uppnår något som människan tidigare bara drömt om: tillståndet Clear.

Bland upptäckterna som beskrivs i denna bok:

 • Människans mål
 • Existensens dynamiska princip – sammanfattat i ett ord som motiverar allt levande
 • De fyra dynamikerna – de drivkrafter som allt i livet bygger på
 • Det beskrivande överlevnadsdiagrammet – ett diagram som visar ens verkliga potential och hur man uppnår den
 • Upptäckten av det reaktiva sinnet och exakt vad det består av
 • De smärtsamma upplevelserna – engrammen – som finns i det reaktiva sinnet, och som kontrollerar och befaller en att agera irrationellt, emot ens egna önskningar och mål
 • Prenatala engrams inverkan på en – vad som hände innan man föddes och hur detta har påverkat en ända sedan dess
 • Den fullständiga Dianetik-tekniken för hur du hittar och utplånar dessa skadliga erfarenheter, så att de aldrig påverkar dig igen, och avslöjar en person du alltid velat lära känna – dig själv.
Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen
PRIS: 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEOR
FRAMGÅNGSVIDEOR
INFORMATIONSVIDEOR
Ditt pris 190,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>

Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen

TITTA INUTI >>
DIANETIK: DEN URSPRUNGLIGA AVHANDLINGEN
Av L. Ron Hubbard
Ljudbok
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   


LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
Andra format:
240,00 kr
KÖP NU! >>

150,00 kr
KÖP NU! >>

290,00 kr
KÖP NU! >>

SPRÅKVAL:
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano),...
Castilian (Español (España)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


UTDRAG FRÅN VIDEO
INFORMATIONSVIDEO

ÖVERSIKT

Här är grundstommen för upptäckterna i Dianetik: de ursprungliga axiomen, existensens dynamiska princip, det analytiska och det reaktiva sinnets struktur, dynamikerna, Tonskalan, Auditörens kodex och den första beskrivningen av en Clear.Dessutom finner man här de viktigaste lagarna som beskriver hur och varför auditering fungerar.

FULL BESKRIVNING

Här är Rons första beskrivning av Dianetik. Den cirkulerade ursprungligen i manuskriptform till några vänner och kopierades snart och skickades från hand till hand tills den bokstavligen spreds över hela planeten. Och ryktet som följde bara ökade intresset. Det kom in tusentals brev med begäran om mer information och Ron insåg att det enda sättet att besvara alla frågor var att skriva en bok. Den boken var Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, som idag är den största bästsäljaren om sinnet. Ta reda på vad som startade det hela. För här är de grundläggande upptäckterna om Dianetik, bland annat:

 • Dianetikens grundläggande axiom – de axiom som hela ämnet bygger på
 • Upptäckten av existensens dynamiska princip som driver alla livsformer – ÖVERLEV!
 • De fyra dynamiker som livet är uppdelat i och som avgör en persons överlevnad
 • Upptäckten av och strukturen hos det reaktiva sinnet
 • Engram, den enda källan till allt oförnuftigt beteende
 • Det kraftfulla kommando i varje engram som före Dianetiken förhindrade att de upptäcktes och hanterades
 • Det analytiska sinnet – hur det fungerar
 • Den första beskrivningen av tillståndet Clear, dess kännetecken och potential
 • Och viktigast av allt – här finns lagarna för återvändande – med förklaringar av både hur och varför auditering fungerar.

Här finns de grundläggande landvinningar som Ron använde för att åstadkomma sina första Clears – landvinningar som möjliggjorde utvecklandet av en teknologi som kunde användas av alla individer som ett första steg för att cleara planeten, landvinningar som bara finns i Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen.

Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen
PRIS: 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:   

LÄGG I INKÖPSKORGEN >>
UTDRAG FRÅN VIDEO
INFORMATIONSVIDEO
Ditt pris 240,00 kr
GRATIS FRAKT
Antal:    
LÄGG I KUNDVAGNEN >>
Syndicate content