About Bridge Publications, Inc.

Om Bridge Publications, Inc.
Utgivare av böcker av L. Ron Hubbard, författare av New York Times och internationella bestsellers

Bridge Publications digitala tryckeri-linje
Bridge Publications, Inc. grundades år 1981 i Los Angeles, Kalifornien, och är utgivaren av den litteratur som inte hör till det skönlitterära slaget av den internationelle bestsellerförfattaren L. Ron Hubbard. Bridge är förlaget som ansvarar för det geografiska området som omfattar Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland och Stilla havs-området. Bridge syster organisation, New Era Publications ApS i Köpenhamn, Danmark, publicerar både L. Ron Hubbards skönlitteratur och den av annat slag för Europa, Storbritannien, O.S.S., Indien och Mellanöstern.

HISTORIEN OM BRIDGE PUBLICATIONS, INC.

För att börja med råvaror så tillverkar Bridge Publications i Los Angeles de cd-skivor som används för att kopiera upp till 925 000 cd-skivor av L. Ron Hubbards Dianetik- och Scientologi-föreläsningar varje vecka.
Historien om Bridge Publications började faktiskt strax efter utgivningen av 1950 års fyrbåk bland L. Ron Hubbards arbeten, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Det första förlaget som var helt ägnat åt Hubbards arbeten etablerade 1951 i Wichita, Kansas, för att möta den allt mer ökande efterfrågan på fler titlar runt omkring i USA. Det var där författaren ägnade sig åt ytterligare efterforskningar om sinnet och själen, skrev böcker och artiklar som lade fram hans upptäckter och gav föreläsningar till människorna där och dianetiker från hela landet.

Följande år flyttade Hubbard sitt kontor till Phoenix, Arizona, och fortsatte där verksamheten med att ge ut böcker och annat material han skrev under sin forskning. I och med att Dianetik och Scientologi expanderade över världen så började snart utgivningar komma från förlag i London och Philadelphia. Kort därefter etablerades 1955 Distribution Center Inc. i Silver Spring, Maryland. Denna anläggning – som försåg fem kontinenter med L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar – befann sig i närheten av moderkyrkan, Founding Church of Scientology, i Washington, DC, där L. Ron Hubbard sedan tjänstgjorde som verkställande direktör.

För att strömlinjeforma utgivningen etablerade Hubbard 1971 på nytt en förlagsorganisation i USA på Temple Street i centrala Los Angeles. Efter fem år hade man växt ur anläggningen, och verksamheten flyttade till Catalina Street i Hollywood. Organisationen omorganiserades 1981 som Bridge Publications, Inc. för att bättre svara mot omfattningen i sin uppgift.

Expansionen tvingade 1988 Bridge att återigen uppsöka nya lokaler, denna gång på det närbelägna Fountain Avenue(där de administrativa kontoren förblev ända till mitten av 2009) År 1991 flyttade tillverkningen och distributionen till Bandini Boulevard i Commerce, Kalifornien. Bridge Publications installerade sin första digitala press i Bandinianläggningen 2003. År 2006 expanderade tryckeriet – som då upptog endast ett rum – till ett fullskaligt digitalt boktryckeri.

Efter att många delar av L. Ron Hubbards skrivna arbeten och inspelade föreläsningar som gått förlorade återfunnits och allt återställts till sitt ursprungsskick omorganiserade Bridge Publications för att möta den alltjämt ökande efterfrågan, och man förde samman alla delar på en plats: en över 25 000 kvadratmeter stor högteknologisk anläggning på Olympic Boulevard i Los Angeles.

Idag finns i den nya byggnaden en, med utmärkelser belönad, högteknologisk digital anläggning för tillverkning av böcker och CD-skivor, ett helautomatiskt distributionscenter såväl som administrativa kontor varifrån annonsering, marknadsföring och försäljningen av den icke skönlitterära delen av L. Ron Hubbards material sköts.