L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi

Om L. Ron Hubbard

Som grundare av Dianetik och Scientologi är L. Ron Hubbard allmänt hyllad bland de mest inflytelserika författarna och humanitetsförkämparna i modern tid.

Hans författarskap spände över mer än ett halvt sekel, han var en ledstjärna inom amerikansk skönlitteratur och skrev dessutom över 35 miljoner ord av material som inte är att betrakta som skönlitteratur – den mest omfattande redogörelsen för människans sinne och ande som någonsin förekommit, en kartläggning som ger den enda vägen till fullständig andlig frihet.

Till dags dato har över 250 miljoner exemplar, fördelade på 71 språk, av hans arbeten kommit i omlopp i världen. Allt som allt utgörs detta verk av över 3 000 inspelade föreläsningar och omkring 5 000 skrifter, inklusive nitton bestsellers på New York Times.

Följaktligen bevisas omfattningen på hans litterära arv av att han innehar fyra av Guiness världsrekord: den mest publicerade författaren, den mest översatta författaren, författaren med flest ljudbokstitlar och den med mest översatt icke-religiöst arbete.

Men kärnan i L. Ron Hubbards arv uttrycks kanske bäst i hans enkla förklaring:

”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkar hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så kompakta och betungande att hon blir oerhört lycklig då hon upptäcker att de faktiskt är skuggor, att hon kan se genom dem, vandra genom dem och återigen stå i ljuset. Och jag vågar påstå att jag är precis lika lycklig som hon är.”

Om du vill veta mer om L. Ron Hubbards liv, besök www.lronhubbard.>>