Klassikerna är enskilda pärlor som hämtats från den ofantliga skatt som L. Ron Hubbards inspelade föreläsningar utgör. Alla de 52 klassikerna är ett måste för varje scientolog, och 26 av dem utgör även en perfekt introduktion för dem som är nya i ämnet.

De klassiska föreläsningarna

Enbart det faktum att folk ser denna sanning, upptäcker att de här sakerna är sanna och tillämpar dem och uppnår högre existenstillstånd skulle oundvikligen, oavsett om någon sade det eller ej, ge en ett lugnare liv, en lugnare omgivning, en lugnare civilisation. – L. Ron Hubbard

Världen kanske definierar en klassiker som ”ett litterärt verk av högsta rang och av erkänd hög kvalitet”, men L. Ron Hubbards klassiker omdefinierar det ordet. Var och en är en pärla i sig, tagen från den rikedom som är Hubbards inspelade teknologi – den enda dokumenteringen av de kronologiska framsteg som gav svar på både universums och livets gåtor.

Klassikerna omfattar hela vidden av Scientologin och täcker allt från livet och tillvaron till oändliga förmågor, och från den bistra verkligheten på jorden, till den bistra verkligheten om livet under det eviga förflutna. Kort sagt, här är de grundläggande föreläsningar som L. Ron Hubbard ville att du skulle höra – så att du skulle förstå ditt liv och din egen roll i den ändlösa framtiden.

Tjugosex av klassikerna utgör en idealisk introduktion för personer som är nya i Scientologi, samtidigt som alla 52 erbjuder oumbärliga kunskaper för scientologer.

Klassikerna
för nya och erfarna scientologer

LIVSVIKTIG KUNSKAP FÖR VARENDA SCIENTOLOG OCH EN PERFEKT INTRODUKTION FÖR DEM SOM ÄR NYA I ÄMNET

Klassikerna för erfarna scientologer

OUMBÄRLIG KUNSKAP FÖR ERFARNA SCIENTOLOGER