L. Ron Hubbard på film

”Detta material innehåller alla grunder för det enda spel i universum där alla vinner, det triumferande livets spel.”

– L. Ron Hubbard