Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

15:e amerikanska ACC-n

15:e amerikanska ACC-n

15:e amerikanska ACC-n

Samtidigt som ett krig hotade mellan stormakterna hade L. Ron Hubbard just gett London-kongressen om mänskliga problem. Han hade där introducerat introduktionskursen Effektiv personal och hade tillkännagivit Arbetets problem som kursbok. I sin inledningsföreläsning förmedlade han både hur angelägen kursen var och behovet: ”Vårt syfte är i hög grad ett utbildningssyfte. Och vi har nyligen insett att vi i våra ämnen har hela ämnet utbildning.” Det var här, på den 15:e ACC-n, som han lärde ut tillämpningen av enkelhet, och visade dess allmängiltiga kraft, både vad gäller auditering och utbildning och när det gällde global disseminering. Han utbildade auditörer, inte bara i hur man auditerar, utan också hur man kommunicerar data och utbildar andra, och han introducerade föregångaren till studieteknologin Inlärningsprocesser – vilka skar igenom komplexiteter som en kniv skär igenom smör. Och eftersom auditörer behövde organisatoriskt kunnande, deltog de parallellt i kvällsföreläsningen för att lära sig hur man leder Scientologi-grupper – en serie som idag heter Washington-föreläsningarna: Organisation och effektiv personal. Sammanfattning: Hubbard hade gjort ett jätteframsteg i hur man når ut, och med ACC-studerande redo för handling vid frontlinjerna tillkännagav han att den 15:e amerikanska ACC-n var den mest framgångsrika någonsin.

Läs vidare 
köp
2.700 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 26

Mer om 15:e amerikanska ACC-n

En av delarna när det gäller dissemineringen av Scientologi, och den mest väsentliga delen av den, är hur skicklig dess personal är – speciellt skickligheten hos dess nyckelpersonal. Och när dessa människor är bra, både på att få Scientologi att fungera och på att hantera och kontrollera människor och grupper, då har man Scientologi på högsta växeln. Det är på det viset den dissemineras. – L. Ron Hubbard

När oktober 1956 anlände, avlöste kriserna varandra på världsscenen. I juli hade Egyptens president Nasser lagt beslag på Suezkanalen, en viktig oljeled, och brittiska och franska styrkor gjorde sig redo att bomba egyptiska flygbaser. Under tiden planerade man en revolution på Kuba, vilket skulle komma att leda till en framtida konfrontation mellan USA och Sovjet som skulle föra världen till randen av krig.

Då L. Ron Hubbard visste att det inte fanns något hopp för en permanent lösning på världsliga konflikter om inte Scientologi tillämpades på bred front, vände han åter sin uppmärksamhet mot den helt avgörande dissemineringsuppgiften. Tidigare samma år hade han rest till Dublin på Irland, där han inledde och systematiserade den banbrytande kursen Effektiv personal. Under våren gav han ut två viktiga böcker: Scientologi: Tankens grunder och Arbetets problem – Scientologi tillämpad i arbetslivet. Båda böckerna gav mannen på gatan en handbok i Scientologins grunder, som han omedelbart kunde tillämpa för att förbättra inte bara sin egen tillvaro utan även sin familjs, sina vänners och kollegors. Första veckan i oktober gav Hubbard London-kongressen om mänskliga problem, återigen med fokus på tillämpningen av Scientologi-principer för att lösa hela registret över mänskliga problem i all deras skenbara komplexitet.

När han återvände till Washington inrättade han genast större lokaler bredvid Founding Church of Scientology, och etablerade ny inkvartering för de studerande i närheten – där han personligen gav anvisningar om alla detaljer, inklusive möbler och dekor. Med allt på plats, och i enlighet med samma mål – bred disseminering – förberedde Hubbard en mycket speciell ACC.

Ett upprop hade gått ut på sidorna i tidningen Ability där ”garvade veteraner” uppmanades att skriva in sig på den 15:e amerikanska avancerade kliniska kursen, som skulle ”hållas, läras ut, föreläsas, coachas och övervakas av L. Ron Hubbard personligen” – för första gången någonsin i Washington, på 1812 19th Street. Och när det gäller kravet på garvade veteraner så fanns det en anledning – att med denna kurs skapa ”Scientologins nyckelpersonal”.

Snart strömmade anmälningar från dessa veteraner – vilka i synnerhet inkluderade studerande som hade utexaminerats från tidigare ACC-er – till Hubbards kontor. För det var inte bara det att hans ACC-er redan hade blivit berömda, utan detta var den första amerikanska ACC-n som gavs av honom sedan den 9:e i Phoenix i december 1954. Och anledningen till detta hade allt att göra med auditörernas tillämpning av allt som han hade lärt ut med de föregående avancerade kliniska kurserna.

Allt sedan den första ACC-n hade Hubbard fokuserat på att inpränta auditeringens grunder ända in i märgen på varje studerande. Men med en växande kår av kompetenta auditörer var det dags att få allt detta arbete att bära frukt. Så omedelbart efter den 9:e ACC-n började han ge en helt annorlunda typ av avancerad klinisk kurs. Även om den instruerades av andra, betonade den något som man dittills aldrig hade upplevt. Istället för att se och höra honom föreläsa, såg och hörde de studerande honom auditera.

Ett specialnummer av tidskriften Ability tillkännagav de dramatiska nyheterna med stora rubriker: ”DEN KLINISKA KURSEN HAR GÅTT FRAMÅT!” Artikeln tillkännagav att ett banbrytande framsteg i utbildning till slut skulle besvara en fråga som auditörer länge hade ställt: ”Exakt vad gör Ron med ett fall för att få de resultat han får?”Artikeln beskrev hur man, med preclearns tillstånd, hade placerat en särskilt konstruerad, högteknologisk tv-kamera utom synhåll i auditeringsrummet, som fokuserade på både preclearn och Hubbard.

Men detta första bruk av intern-tv var bara en av denna utbildningsmetods tre delar. Därnäst kom den avgörande fasen – tillämpning – varvid ACC-ns studerande fick finna sina egna preclears inom samhällets alla områden. Sedan, vid auditörskonferensen som hölls på L. Ron Hubbards kontor, rapporterade de vilka processer de hade kört och exakt vilka resultat de hade uppnått, varvid Hubbard gav exakta instruktioner om vad de skulle göra i sina nästa sessioner med sina preclears.

Det var ett program som inte bara lyfte auditörsutbildningen till en högre nivå, utan människorna i närområdena fick reda på vilka mirakler Scientologin kunde åstadkomma, vilket gav en plattform från vilken man kunde tillämpa Scientologi-principer i mycket större skala. Och nu var Hubbard redo att ta dessa framsteg till en ny nivå just här i landets huvudstad.

Så inleddes den 15:e amerikanska ACC-n den 15 oktober 1956. Från den allra första föreläsningen instruerade Hubbard auditörerna i hur Scientologi skulle kommuniceras, för att få till stånd riktiga lösningar för både individen och samhället i stort. För kärnan i den 15:e ACC-ns landvinning var ett enda ord som skar bort aberrationens invecklade maskineri – enkelhet. Och även om begreppet absolut inte är svårt att förstå, med tanke på dess natur, såg han till att de studerande på ACC-n hade ett fast grepp om dess monumentala betydelse:

”Så, med tanke på det faktum att en person bara kan auditeras i riktning mot fler metoder och mer spel, blir det största trick som utförts sedan detta universum konstruerades att få honom tillbaka till enkelhet. Vanligtvis, om man bara försöker dra honom tillbaka rakt mot enkelhet direkt, berövar man honom alla hans spel och han kollapsar. Och då är det praktiskt taget slut med hans fall. Fattar ni?

Så hur man gör just detta, och hur man gör detta enkelt och väl, till fördel för både auditören och preclearn, är vad vi studerar på denna ACC.”

För att understryka vad enkelhet verkligen innebär när det gäller att förstå fall, så var det under denna ACC som Hubbard gav sin odödliga ”Historien om en statik”. Detta sjuraders mästerverk, som senare gavs ut av Ron som en Bulletin för professionella auditörer, är inte enbart mycket viktiga tekniska data, utan också ett bestående stabilt datum som reder ut hela tidsspårets komplexitet.

När han sedan gick framåt i riktning mot enkelheter i disseminering, avslöjade han det som Ability-tidskriften beskrev som en ”utbildningsmetodik”. Hubbard berättade för de studerande varför utbildning nu var av största betydelse:

”Vår uppgift är, till stor del, en utbildningsuppgift. Och vi har nyligen insett att vi i våra ämnen har hela ämnet utbildning – allting finns där.”

Samtidigt instruerade han de studerande i förhållandet mellan inlärningshastighet och aberration och valfrihet, och hur man förbättrar inlärningshastighet – och med inriktning på det gav han de allra första inlärningsprocesserna:

”Det är därför jag lär er inlärningsprocesser. Förstår ni? Det är därför jag lär er inlärningsprocesser. För här är några processer som är så fantastiskt direkta att allt ni gör är att göra slut på preclearns strävan att göra dem komplicerade.”

Med tanke på betydelsen av dessa utbildningsframsteg, mot bakgrund av Hubbards senare framsteg för att förbättra utbildningsnormer både i kurslokaler och i hela samhället, skulle han därefter hänvisa till dessa föreläsningar som början på studieteknologin.

Utbildning av dessa nyckelmedarbetare till den nödvändiga nivån av skicklighet, inkluderade definitivt också ingjutandet av organisationsmässiga grunder – närmare bestämt hur man etablerade och expanderade grupper som skulle verka som dissemineringspunkter för Scientologi, och i sin tur skapar nya grupper, vilket skapade en allt större tillväxt. Av den anledningen gav han, samtidigt med ACC-n, en separat serie kvällsföreläsningar där han presenterade de grundläggande principerna för organisering och en grundlig instruktion i hur man etablerar, administrerar och ger kursen Effektiv personal. Denna historiska serie – där även medarbetare och studerande från Founding Church deltog – skulle snart komma att kallas Washingtonföreläsningarna: Organisering & effektiv personal.

Och samtidigt med allt detta, lärde L. Ron Hubbard ut en hel uppsättning nya tekniska framsteg, däribland:

  • Postulat – hur deras styrka ligger i förmågan att besluta;
  • Härmningsprocesser – deras bakgrund och teori;
  • ”CRA”-triangeln – varför ”CRA” är det korrekta sättet att säga ARC;
  • Valens-sammanslagning – den exakta mekanismen och dess ursprung;
  • Kurer – vad de har att göra med alter-isness och hur kurer till slut fordrar fler kurer.

Och om allt detta kan man säga att det var en ACC som innebar ett gigantiskt steg framåt när det gäller att nå ut, och i sin avskedsföreläsning den 23 november tillskrev Hubbard dess framgång till att de studerande redan innan behärskade grunderna.

Senare, som förberedelse för starten på en framtida expansion som var större än någon annan i historien, beordrade han sin förläggare att trycka fem gånger fler exemplar av Scientologi: Tankens grunder, samtidigt som översättningen av denna omfattande text fortskred. Samtidigt gick L. Ron Hubbard vidare i forskning från den där utgångspunkten: enkelhet, och stod nu vid randen till ytterligare en landvinning – en helt ny serie processer för att knäcka även de svåraste fallen.

« ACC Lectures