Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

16:e amerikanska ACC-n

16:e amerikanska ACC-n

16:e amerikanska ACC-n

Trots den stormiga allmänna debatten över radioaktiv strålning var det ingen av alla ”experterna” som kunde ha avslöjat dess helspårshistoria. Och följaktligen kunde ingen ha identifierat vad dess verkliga hot bestod i. L. Ron Hubbard avslöjade: ”Man kan inte se det. Man kan inte känna det. Man kan inte…” Dessa är de engrammatiska fraserna bakom strålningens hela verkan. Så omedelbart efter kongressen om strålningsskydd, där han varnade för att den ökande strålningen gick parallellt med en ökande svårighet vad gällde fall, sammankallade han den 16:e amerikanska ACC-n för att lära ut, och det med stor brådska, en auditeringslösning av i sanning historiska dimensioner: ”På denna ACC ska vi ta upp kommunikation, kontroll och havingness. Det är allt vi ska ta upp.” Här är således de föreläsningar där Hubbard introducerade – och demonstrerade i en auditeringssession – en teknologisk landvinning av samma betydelse som upptäckten av ARC och som undanröjde barriärerna till clearing i stor omfattning. CCH var förutbestämt att stå som ett grundläggande auditeringsprogram på vägen till Clear och OT, och innebar ett nytt djup vad gällde att gå in på en lägre nivå för att finna en öppningspunkt för varje fall. Dessutom var L. Ron Hubbard i färd med att göra samma sak för auditörer med en serie revolutionerande utbildningsprocedurer som tagits från upptäckterna om CCH.

Läs vidare 
köp
4.600 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 40

Mer om 16:e amerikanska ACC-n

Målet för den här proceduren är att ta preclearn så långt nerifrån som preclears kan nås, och rakt upp så långt man kan hjälpa preclearn att komma. Därför är bredden i procedur CCH mycket större än i någon auditeringsprocedur, som tidigare offentliggjorts. – L. Ron Hubbard

I början av 1957, visade spänningarna mellan västmakterna och Sovjetunionen inga tecken på att avmattas. Sovjetunionens försvarsminister hade meddelat att hans regering hade för avsikt att lägga till kemiska och biologiska vapen till Rysslands redan massiva arsenal av vätebomber. USA:s president Eisenhower, hade begärt en ökning av den amerikanska kärnvapenframställningen 1956, och inlett det nya året med ett oväntat tillkännagivande till kongressen om sin avsikt att använda vilka medel som helst som han ansåg vara nödvändiga – inklusive militärmakt – för att förhindra kommunistisk expansion i Mellanöstern. Den amerikanska atomenergikommissionen fortsatte att hävda att de kärnvapen som testades i USA inte utgjorde något hot mot landets befolkning.

Även om farorna med strålning inte var förstådda, var de förvisso ett ämne för livliga diskussioner. I en artikel i National Geographic från den perioden, berättar ett ögonvittne om en kärnvapenexplosion i Nevadaöknen: ”Inom 24 timmar förde detta moln sina osynliga spottande radioaktiva partiklar så att de kunde spåras i Utah, Colorado, Kansas, Missouri och södra Ohio.”

Dessa partiklar var visserligen osynliga, men L. Ron Hubbards forskning hade avslöjat att det var just deras osynlighet som utgjorde hotet. För vad ingen av dessa myndighetsexperter kunde ha förklarat var strålningens bakgrund på helspåret. Som Hubbard skrev:

”’Man kan inte se det. Man kan inte känna det. Man kan inte …’ Det är dessa engrammatiska fraser som ligger bakom hela effekten av strålning.”

Och det fanns mer när det gällde effekterna på en individ:

”Vad händer med en person som förlorar sin framtid? Han blir verkligen pressad i nuet. Han säger: ’Det finns ingen tid’, och jösses, det där är verkligen nära sanningen. Därför minskas hans havingness enormt. Och därför får han inga fördelar från nuet, även om han hamnar i det. Varför? För han har ingen framtid!

Och hela ämnet strålning är fastlåst vid tanken ingen framtid.”

L. Ron Hubbard hade sammankallat kongressen om strålningsskydd i slutet av december 1956, då han insåg att det fanns ett överhängande globalt hot. Där informerade han scientologer om att parallellt med de ökade svårigheterna med fall sedan 1950, kunde man konstatera att strålningen i atmosfären ökade. Den 2 januari 1957, direkt efter denna kongress, presenterade han åtgärder som var lika angelägna och som skulle avhjälpa detta – speciellt den 16:e amerikanska avancerade kliniska kursen, som hölls på Founding Church of Scientology, 1812 19th Street i Washington.

Hubbard hade tidigare främst koncentrerat sig på att utveckla processer som andra auditörer än han själv kunde tillämpa för att knäcka fall, men nu hade han intensifierat sina ansträngningar för att nå ännu djupare in i själva fallen.

Resultatet var en landvinning vars betydelse, då och för alla som komma skulle, knappast kunde överdrivas. För som han sade:

”Vi har hittat inträdespunkten till ett fall, och det är havingness. Och vi har upptäckt hur man får över det till personen, och det är genom kontroll och kommunikation – därav CCH.”

Det var en upptäckt vars konsekvenser sträckte sig långt utanför jorden 1957. För även om Hubbard hade bedrivit sin forskning delvis på grund av behovet att accelerera Scientologins expansion mot bakgrund av en tänkbar förintelse, var det han nu presenterade en auditeringsupptäckt med svindlande följder. Dessa CCH:er skulle nämligen snart bli en avgörande beståndsdel i Clearingproceduren och därefter ta sin plats som en grundläggande serie processer som gjorde det möjligt för auditörer från New York till Tokyo att få preclears att röra sig upp mot Opererande thetan.

Jämsides med dessa framsteg presenterade han en mängd upptäckter som kunde avhjälpa preclearns förmåga att konfrontera och as-isa, vilket inkluderade:

  • Förmåga – hur en preclears förmåga alltid är närvarande och att auditören ökar hans möjlighet att visa detta;
  • Obnos – dess definition och mekanismer, observationens roll i kommunikation och auditörens roll i att få preclearn till att konfrontera det som finns där att konfrontera;
  • Bra kontroll – vad det är, hur man åstadkommer det och varför det är en väsentlig del i att få preclearn återställd;
  • Verklighetsskalan – hur den fungerar, dess samband med havingness och en detaljerad beskrivning av manifestationerna vid varje punkt av skalan;
  • Syn – en thetan tittar inte genom sina ögon utan genom guldskivor framför dem, och vad den försämrade synen har att göra med konfront;
  • Vad fällor består av – deras förhållande till en villighet att duplicera och konfrontera;
  • Overthandling–motivator-sekvens – den bakomliggande teorin och hur den följer Newtons lagar om rörelse;
  • Varande – hur vägen till varande innebär en ökande förmåga att kontrollera kroppen.

I och med releasen av CCH:erna, hade Hubbard inlett en ny era för auditering och banat väg för clearing i stor skala. Och medan auditörerna från den 16:e ACC-n begav sig ut över hela USA för att tillämpa och disseminera allt de hade lärt sig, fortsatte L. Ron Hubbard att utveckla en serie procedurer, hämtade från självaste stommen i upptäckterna rörande CCH:erna – procedurer som snart skulle revolutionera utbildningen av auditörer.

« ACC Lectures