Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

18:e amerikanska ACC-n

18:e amerikanska ACC-n

18:e amerikanska ACC-n

Med CCH:erna hade L. Ron Hubbard medlen med vilka auditörer kunde lösa även de ”svåraste” fallen. Även om processerna krävde uthållighet och skicklighet av en auditör på nivån Ton 40 – en nivå för vilken bara Clears och OTs kvalificerade – hade Hubbard redan offentliggjort lösningen vid Frihetskongressen, där han demonstrerade den genom att coacha Högre instruktions-TR:ar. Och under den 18:e ACC-n satte han dessa tekniker i händerna på auditörer. Mot bakgrund av att kärnan i TR:ar är förmågan att uppfatta, angav han kursen med sitt klassiska uttryck om konfrontering – Scientologi & effektiv kunskap. Därefter gick ACC-studerande bokstavligen i spetsen för vad som skulle bli hörnstenen i framtida utbildning. Med TR:ar som ett vitalt lägre steg i förhållande till processer, lärde Hubbard ut en hel uppsättning av relaterade upptäckter: definitionen av och tillämpningen av nödvändighetsnivå; bruket av Informell auditering, formell auditering och Ton 40-auditering; förhållandet mellan nivåerna på Effektskalan och Tonskalan och de länge sökta svaren på ett av människans äldsta mysterier – döden. Här finns således hela den tekniska tillämpningen av de revolutionerande framsteg som inte bara för alltid ändrade orgernas akademier, utan också gav människan hennes första fungerande teknologi för hur man konfronterar.

Läs vidare 
köp
2.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 22

Mer om 18:e amerikanska ACC-n

Det som styr förmåga är en villighet att göra, och det är det enda som styr förmåga. – L. Ron Hubbard

Kontroll, Kommunikation och Havingness (CCH – Control, Communication and Havingness) innebar ett genombrott där L. Ron Hubbard hade utvecklat teknologin till en punkt där en välutbildad och kompetent auditör kunde knäcka till och med de ”svåraste” fallen. Eller, med andra ord, hans fortsatta forskning och tekniker för att kunna gå in på en tillräckligt låg nivå för varje pc, hade gett auditeringsprocedurer som innebar att till och med de mest motsträviga Homo sapiens gav upp sina aberrationer och gav sitt medgivande till att bli befriade. Så här skrev Ron i juni 1957:

”Vi kan nu på ett exakt och förutsägbart sätt auditera en dagsgammal baby, en person i koma, en katatoniskt schizofren, ett ingen-verklighet-fall och en person i mycket bra skick. Det här är självfallet någonting nytt, men det förändrar också en massa saker.”

Med avseende på vad detta betydde för clearing i stor skala, betonade Hubbard att över 50 % av resultaten var helt beroende på auditörens förmåga. Och detta var i allra högsta grad sant när det gällde CCH:er, eftersom dessa processer i sig var så kraftfulla att de innebar en ny utmaning – de satte definitivt auditörens uthållighet och skicklighet på prov. I själva verket hade han upptäckt att CCH:ernas effektivitet i stor utsträckning berodde på auditörens fallnivå och tonnivå. För att CCH:er skulle vara effektiva, krävdes en auditör på ton 40. Här hade man ett till synes oöverstigligt hinder, för när det handlade om ton 40 fann man detta tonläge bara hos Clears och Opererande thetaner. Med ett skriande akut behov av tusentals auditörer för att kunna påbörja clearing i global skala, räckte inte tiden till för att varje auditör först skulle uppnå Clear innan han kunde köra andra på dessa processer.

Detta var situationen när L. Ron Hubbard kom fram till en lösning. Han presenterade sin landvinning vid Frihetskongressen, som fick sitt namn både på grund av att den startade den 4 juli 1957, USA:s självständighetsdag, och för att det var dagen för lanseringen av nya teknologier som kunde befria varenda person i världen. Under kongressen gavs en oförglömlig och instruktiv demonstration av utbildningsrutinerna och Högre instruktions-TR:ar. I samband med den 18:e amerikanska avancerade kliniska kursen var Hubbard i färd med att testa dessa nya tekniker för att fastställa deras fullständiga användbarhet när det gällde att utbilda auditörer.

ACC-n startade den 8 juli 1957 och hölls i en vacker fyravåningsbyggnad i hörnet av R och 19th Street NW i Washington. Kurslokalen var fylld av surret från alla deltagare. Över 65 auditörer från hela USA – några till och med så långväga ifrån som Sydafrika och Nya Zeeland – väntade på att han skulle inta scenen för den första föreläsningen. Ron gick rakt på sak i sin klassiska och oförglömliga föreläsning ”Scientologi och effektiv kunskap”, där han formulerade den grundläggande skillnaden mellan det ”fantastiska fantasiland” som utmärkte tidigare studier av sinnet och anden, och allt det som Scientologin representerar:

”Största delen av vår information vilar på den fasta grunden observation.

Och er förmåga att kunna ämnet beror på er förmåga att observera! Inget annat.”

I samma föreläsning sätter han kursen inför de kommande sex veckorna genom att ange att det bästa råd en coach kan ge en studerande är:

”Gör det! Konfrontera det!”

För att ytterligare sätta standarden för utbildning av auditörer, har vi hans uttalande: ”Det enda fel en Scientologi-instruktör kan begå är i riktning mot att bli för mild.”

Och detta visar vad den 18:e ACC-n syftar till. Ändå kanske inte de studerande fullt ut insåg att de var pionjärer som under Hubbards ledning var med och byggde grunden till framtidens auditörsutbildning. För allt vad de lärde sig och tillämpade skulle komma att bilda hörnstenarna för de professionella TR:ar som idag är välkända och som används av auditörer över hela världen – från Sydney till Miami till Budapest.

För att uppnå detta föreläste han och coachade auditörerna om sina upptäckter och framsteg:

  • Auditeringsteori – hur auditör plus preclear är större än det engrammatiska innehållet i preclearns bank;
  • Nödvändighetsnivå – definition och en detaljerad beskrivning, samt hur den används när man ska hantera nödsituationer;
  • Sömnens anatomi – skillnaden mellan sömn och anaten och ett botemedel mot sömnlöshet;
  • Auditeringsstilar – beskrivning av informell auditering, formell auditering och auditering med ton 40, och hur de används;
  • Effektskalan – förhållandet mellan Effektskalan och de olika tonnivåerna och Havingnesskalan, samt hur man hanterar någon som är fast på ”ha”;
  • IQ – vilka faktorer som påverkar IQ och hur tester används;
  • Grupper – instruktion i hur man hanterar människor och grupper och hjälper auditörer i fältet att uppnå deras lokala expansionsplaner.

För att ännu bättre summera vad som uppnåddes under dessa historiska sex veckor, följer här Hubbards ”Sagan om den 18:e ACC-n” från septembernumret 1957 av Ability:

”Vi har nu, som alla studerande väl känner till, färdigställda rutiner för vår utbildning. Vi vet idag bättre än någonsin hur utbildning ska gå till.

Konsten att utbilda handlar om att bibehålla villigheten samtidigt som man kommunicerar ämnet. Idag kan vi göra exakt detta – och till och med lyckas förbättra villigheten.

Efterhand som de gamla skolorna psykologi och psykiatri och prästerskapet dör ut och våra nya kunskaper kommer in i bilden, förändras världen. Lugnt och stilla erövrar vi mer och mer av det territorium som tidigare var enbart förbehållet ’de utvalda få’ – det vill säga hjärnskrynklare och hjärnkonservatorer.

Anledningen till att vi idag kan göra detta är utmärkta HCA-auditörer och erfarna studerande som utexaminerats från ACC-er.”

Auditörsutbildningen skulle aldrig bli sig lik igen, och L. Ron Hubbard hade redan påbörjat nästa forskningsfas, den här gången för att placera Scientologin en meter bakom samhällets huvud med ett datum som i framtiden skulle vara vägledande för all global clearing.

« ACC Lectures