Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

1:a amerikanska ACC-n

1:a amerikanska ACC-n

1:a amerikanska ACC-n

Oavsett de höjder som L. Ron Hubbard hade nått genom att upptäcka lagarna för theta-universum och OTs potentialer, skulle hans nästa steg komma att bli ännu mer betydelsefullt. För när han inledde de Avancerade kliniska kurserna (ACC-erna), strävade han särskilt efter att utveckla processer och utbilda auditörer för att uppnå dessa inneboende potentialer hos varje individ. Och på den första amerikanska ACC-n kom dessa resultat från Hubbards banbrytande upptäckter om exteriorisering och vad detta innebar för att rehabilitera en individ till ursprungstillståndet. Till studerandeauditörerna sade han: ”Exteriorisering ska ni inte anse vara en process. Det är inte en process. Det är ett naturligt tillstånd som vi ger tillbaka till en preclear.” Här förklaras inte bara dess teori och mekanismer, utan även hur man åstadkommer det, genom de sju stegen i Standardförfarande 8 (SOP 8). Hubbard öppnade en klinik på samma ställe som där man gav ACC-n, och under kursens hela gång – och under hans direkta ledning – auditerade ACC-studerande preclears som inkluderade alla möjliga fall, från dem som inte hade någon tidigare kunskap om Scientologi till dem som var ”omöjliga” fall. Auditörers efterfrågan på L. Ron Hubbards personliga instruktion fortsatte att växa. Hans svar? Inte mindre än åtta ACC-er skulle följa de nästkommande 12 månaderna, vilket kulminerade i vägen till OT-förmåga i exterioriserat tillstånd.

Läs vidare 
köp
9.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 70

Mer om 1:a amerikanska ACC-n

Jag upptäckte att varje gång jag utbildade en auditör väl, så spred sig ett ljussken omkring honom när han vandrade ut i samhället. – L. Ron Hubbard

I och med att L. Ron Hubbard fullbordade Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, så hade han upptäckt potentialerna för tillståndet Opererande thetan och rutten till hur man uppnår dem. Men oavsett vilka nivåer som han nu hade uppnått, så skulle hans nästa forsknings- och utvecklingssteg komma att bli ännu mer betydelsefullt. Detta innebar förfining och förenkling av procedurer och processer tills de kunde tillämpas av vilken auditör som helst så att dessa potentialer kunde uppnås av alla.

Av den anledningen inredde han åtta kontor på andra och tredje våningen på 726 Cooper Street i Camden, New Jersey, för vad som först kallades Särskild kurs i avancerad teknik. Den var faktiskt så speciell att från en störtflod av ansökningar, valdes endast de tolv bästa auditörerna på planeten ut för att delta – bokstavligen handplockade av Hubbard själv.

Och så kom det sig att denna historiska dag, i oktober 1953, gav L. Ron Hubbard öppningsföreläsningen för den allra första avancerade kliniska kursen. Under de nästkommande sex veckorna instruerade han auditörer i sina avgörande upptäckter om exteriorisering och dess förhållande till rehabilitering av en individ till ursprungstillståndet. När han i detalj redogjorde för dess exakta teori och mekanismer, och dess tillämpning med hjälp av teknikerna i Standardförfarande 8 (SOP 8), så klargjorde han att exteriorisering inte är en process, utan preclearns naturliga tillstånd som återställs till honom.

Sedan Hubbard hade etablerat SOP 8 som tillvägagångssättet för exteriorisering, beskrev han teorin och tillämpningen av vad som låg bakom vart och ett av dess sju steg, inklusive sådana banbrytande framsteg som:

  • Att skapa rum – de principer som är en naturlig del av en individs förmåga att operera som thetan i exterioriserat tillstånd
  • Ankarpunkter – och deras förhållande till att upprätthålla preclearns rum mellan sig själv och kroppen, liksom auditörens roll i att rehabilitera preclearns förmåga att skapa och variera detta rum och få det att försvinna
  • Genomsyrande – vad det egentligen innebär att en thetan vet. Och med det, hur genomsyrande förhåller sig till varande, havingness och en thetans förmåga att skapa tillräckligt med energi för att kunna göra i stort sett vad som helst
  • Samt faktorerna i subjektiv auditering kontra objektiv auditering – definierade och i detalj beskrivna med varför och när var och en används.

Men det fanns mer. Hubbard startade en klinik i lokalerna under ACC-n, och under kursens hela gång – och under hans direkta överinseende – auditerade ACC-studerande preclears som inkluderade alla möjliga fall, från dem som inte hade någon tidigare kunskap om Scientologi till dem som var ”omöjliga” fall. Detta försåg honom med ett testunderlag för forskning och ytterligare förfining av hans tekniker. Och det var just på detta vis som han skulle upptäcka metoderna för att nå och undersöka människans djupaste aberrationer och lösa dem, genom att tillämpa upptäckter och teknikerna från de allra högsta nivåerna av varande.

Däri ligger också historien om vad som skulle visa sig äga rum det nästkommande året. För även om den avancerade kliniska kursen redan var i gång (och även om Hubbard insisterade på att han bara skulle utbilda ett utvalt fåtal) så ”ansökte” inte längre auditörer världen över om att få delta – de krävde det. Och L. Ron Hubbards gensvar på detta är numera legendariskt: Hela åtta olika avancerade kliniska kurser under en period av 12 månader, vilka inbegrep över 500 föreläsningar, och som skulle kulminera i vägen till OT-förmåga i exterioriserat tillstånd.

Så, välkommen till den avancerade kliniska kursen. Och till den plats där allt började – i Camden, New Jersey, den 6 oktober 1953.

« ACC Lectures