Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

3:e amerikanska ACC-n

3:e amerikanska ACC-n

3:e amerikanska ACC-n

Så stor var efterfrågan från auditörer i väst på L. Ron Hubbards personliga instruktion att han planerade in en ”klinisk kurs i väst” i Phoenix, Arizona. Glädjestrålande dianetiker och scientologer från västra USA visste föga hur välgrundad deras glädje var. Även om ämnet var SOP 8-C, hade Hubbard redan påskyndat dess användning med en särskild form av SOP 8-C, en som kunde auditeras på en grupp. Men även om studerande hade upplevt detta framsteg under den kongress som gavs före denna ACC, var det som väntade dem vid den 3:e amerikanska ACC-n inte bara SOP 8-C för att uppnå Theta-Clear, utan SOP 8-O för att uppnå ett ännu högre mål: Opererande thetan. SOP 8-O riktade sig till en thetan i exterioriserat tillstånd och var en utveckling av en procedur som var väsentlig för att återupprätta en thetans förmåga att hantera energi. L. Ron Hubbard sade: ”Man arbetar på en hög nivå av vetande för thetanen. Och givetvis har han en potential för totalt vetande.” Således kom en rad färdigheter som inkluderade Öppningsprocedur 8-C som används tillsammans med den näst sista listan i Självanalys, både på fall på en låg nivå och på exterioriserade thetaner. Förutom tekniska framsteg innebar den 3:e ACC-n ett stort organisatoriskt framsteg, i och med att Phoenix blev platsen för Hubbard Association of Scientologists huvudkontor.

Läs vidare 
köp
8.300 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 73

Mer om 3:e amerikanska ACC-n

SOP 8-O är givetvis en teknik som helt enkelt övar upp thetanens förmågor, på en gradientskala, så att han kan se, höra, tala, skicka ut elektricitet, göra postulat, kontrollera andra kroppar än sin egen och göra andra saker som ligger väl inom hans förmågor. – L. Ron Hubbard

Så intensiv var efterfrågan från auditörer som bodde i västra USA att utbildas av L. Ron Hubbard personligen att han kort efter det att den första avancerade kliniska kursen hade påbörjats i Camden, New Jersey, planerade in vad han kallade ”Den västliga kliniska kursen” i början av 1954.

Medan två av hans medarbetare reste i förväg till Phoenix, Arizona, för att förbereda både den kliniska kursen och kongressen som skulle föregå den, fullbordade Hubbard leveransen av den 2:a ACC-n och lämnade strax därefter Camden. Då han inte hade varit i Phoenix på två år var dianetikerna och scientologerna i väst entusiastiska. Men föga anade de hur välgrundad deras entusiasm var. För även om scientologer talade mycket om Standardförfarande 8-C (SOP 8-C) hade Hubbard redan fört upp bruket av den till oanade höjder, inte minst genom en speciell form av SOP 8-C för auditering av grupper.

Studerande blev först bekanta med denna landvinning under den Andra internationella kongressen för dianetiker och scientologer, men det var bara ett smakprov på vad som väntade dem när den 3:e amerikanska avancerade kliniska kursen startade den 4 januari 1954. För där lärde L. Ron Hubbard inte bara ut SOP 8-C så att man skulle kunna uppnå Theta-Clear, utan hela tillämpningen av Standardförfarande 8-O för att man ska uppnå en ännu högre målsättning: Opererande thetan. SOP 8-O inriktade sig på en exterioriserad thetan och innebar utveckling av en procedur som var intimt förknippad med en thetans förmåga att hantera energi, och att skänka liv.

”Problemet har två halvor, och ett av dessa problem är detta: han tror att MEST-universumet är farligt för honom. Du tar honom ur den villfarelsen. Det är första halvan av SOP 8-O. Och den andra halvan övertygar honom om att han minsann är förbaskat farlig för MEST-universumet.”

Även om SOP 8-O står i förgrunden under den 3:e ACC-n, instruerade L. Ron Hubbard också de studerande i en stor mängd relaterade färdigheter, fenomen och upptäckter rörande en thetans inneboende förmågor och auditörens roll i att uppnå dem, däribland:

  • Hur en preclear kan skänka liv åt MEST – genom den livskraft han själv besitter;
  • Hur berövandet och förlänandet av liv åt det förgångna, nuet och framtiden är de saker en individ gör bäst;
  • Hur ingjutandet av livskraft och varande i en individ åstadkoms genom processing av livskraft;
  • Hur processing av mod förhåller sig till serenitet;
  • Och hur Öppningsprocedur 8-C används med näst sista listan i Självanalys både för fall på lägre nivåer och exterioriserade thetaner.

Men utöver allt annat som den 3:e ACC-n innebar när det gäller tekniska framsteg, så markerade den också en vändpunkt inom organisatorisk etablering och den vidsträckta dissemineringen av nya upptäckter. Den kontinuerliga efterfrågan på Hubbards personliga instruktion hade redan resulterat i att man anskaffat nya lokaler två gånger i New Jersey – och det var här han fann den ideala platsen och de lokaler som skulle tjäna honom väl en bra bit in i framtiden. I just detta syfte, och med ett kontorskomplex spritt över flera byggnader, flyttade L. Ron Hubbard alla verksamheter och etablerade ett permanent huvudkontor för Hubbard Association of Scientologists i Phoenix, Arizona.

Så inleddes det första kapitlet av Scientologins era ”Solens dal”, en era som för alltid skulle bli känd som Skapandet av mänsklig förmåga.

« ACC Lectures