Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

4:e amerikanska ACC-n

4:e amerikanska ACC-n

4:e amerikanska ACC-n

”Varje gång vi kan hantera ett lite svårare fall finner vi att ett lätt fall hanteras snabbare.” I syfte att hantera alla fall hade L. Ron Hubbard gjort en upptäckt som innefattades i ett enda kraftfullt ord – Varande. Det som följde var helt nya data från Hubbard om Varandeprocessing, som gjorde en preclear i stånd att vara eller sluta att vara vad som helst. Här är nyckeln till att stoppa den nedåtgående spiralen och förflytta en individ från tvångsmässigt varande till självdeterminerat varande – och raka vägen upp till vetande. Av inte mindre betydelse var framstegen i utbildning, där studerande lärde sig inte bara vad de skulle auditera, utan varför, och ett tillvägagångssätt för auditörsutbildning som ingen ACC-studerande kunde ha väntat sig. Istället för att ge teoriinstruktioner gav han informationen genom att auditera gruppen. Detta innebar 48 sessioner i ämnen som omfattade andradynamiken, fantasi, att ändra uppfattning, exteriorisering och ägandeskap. Och med en E-meter – modell E-AR-400 – för att demonstrera metabolismkontroll, förklarade Hubbard sambandet mellan thetan och kropp när det gällde metabolism, och lät de studerande kolla sin metabolism på E-AR-400 före gruppsessionerna. När den 4:e amerikanska ACC-n var slut begav sig genast omkring 30 auditörer ut och satte igång i fältet, och skapade mirakel efter mirakel genom att tillämpa dessa framsteg av L. Ron Hubbard.

Läs vidare 
köp
7.800 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 74

Mer om 4:e amerikanska ACC-n

Jag försöker utbilda några personer som har tillräcklig förståelse av hur det är att leva, av detta att leva, så att de kan uppnå resultat helt enkelt för att de förstår det, inte för att vi var tvungna att rita en stor tabell. Och inte för att vi har en massa processer med vilka vi kan säga till någon: ”Om du bara går här på just den här viltstigen, härifrån och hit, som en process, så kommer din preclear att bli bra.” – L. Ron Hubbard

Det var den 15 februari 1954 och L. Ron Hubbard skulle just ge en ACC som var helt olik alla andra. Framstegen inom teknologin var så stora, och så intensiv var den spänning som skapats av mirakelresultaten från utexaminerade i fältet, att det var knappt man kunde ta emot alla kursanmälningar.

Den 3:e ACC-n hade just fullbordats, och när nu Hubbard Association of Scientologists hade etablerats som en permanent bas i Phoenix, Arizona, var det knappt att Hubbard tog någon paus innan han började ge den 4:e amerikanska avancerade kliniska kursen tre dagar senare på 616 North 3rd Street. Med en global befolkning på flera miljarder preclears förblev hans fokus som tidigare: att gå in på en tillräckligt låg nivå i utbildning för att vilken auditör som helst skulle kunna hantera vilket fall som helst, och att auditeringstekniker skulle nå tillräckligt lågt för att även ”omöjliga” fall skulle kunna knäckas av vilken auditör som helst.

I just detta syfte hade Hubbard redan gjort ett banbrytande framsteg som innefattades i ett enda kraftfullt ord, men som ändå hade omfattande konsekvenser – Varande.

”Man materialiserar saker med sitt eget varande. Man ser detta MEST-universum här ute tillräckligt bra om man är villig att ha tillräckligt med varande för att skänka det varande.”

Det som följde var helt nya data han upptäckt om hur man råder bot på varande hos preclearn med Varandeprocessing – processer som gjorde en preclear i stånd att vara eller sluta vara vad som helst.

”Det finns en förmåga att vara saker på ett självdeterminerat, säkert sätt. Det är en typ av varande. Vem som helst kan gynnas av att köra denna auditering helt på en självdeterminerad basis. Han uppnår stor visshet om att han kan vara det ena, vara det andra, eller vara någonting annat. Det dröjer inte länge förrän han är mer och mer och mer fri att observera omgivningen, att vara i omgivningen, och han har färre och färre saker som han måste slåss mot.”

Men framstegen i utbildning var inte av mindre betydelse. För L. Ron Hubbard ville inpränta mycket mer hos auditörerna som deltog i den 4:e ACC-n än förmågan att på ett rutinmässigt sätt utföra en process (även om detta rutinmässiga utförande skapade resultat). Avgörande var auditörens förståelse – att han inte bara visste vad han auditerade, utan också varför.

Hubbard åstadkom detta med en utbildningsmetod som inte en enda av de ACC-studerande hade kunnat vänta sig. Därför att i stället för ren teoriinstruktion så auditerade han gruppen för att förmedla informationen. Detta innebar 48 sessioner i ämnen som omfattade andradynamiken, fantasi, att ändra uppfattning, exteriorisering och ägandeskap. På så vis lärde sig de studerande genom att själva få processerna och uppnå resultat från dem, och fick därigenom subjektiv verklighet vilket gjorde att de kunde använda vad de hade lärt sig för att auditera andra.

Faktum är att dessa gruppauditeringssessioner var så viktiga för framtida forskning att L. Ron Hubbard insisterade på att det inte skulle finnas några dolda variabler som skulle kunna fördunkla fallresultaten. Av den anledningen, i stället för den vanliga praxisen att para ihop studerande som behövde reparation eller som bara ville ha mer auditering, ställde han till och med i ordning rum med nyinskaffade bandspelare, så att de studerande kunde lyssna på inspelningar av gruppauditeringssessioner och få dem på nytt – direkt från Hubbard.

Sedan, efter varje serie Grupprocesser, gick han igenom den teori som låg bakom den auditering som han just hade gett. Ett exempel: I sin legendariska föreläsning ”Vad din preclear försöker göra” går han i detalj igenom en thetans grundläggande motivationer och hur en auditör genom att förstå dessa behåller kommandot i sessionen.

Detta var heller inte allt som denna ACC representerade när det gällde tekniska framsteg. För det var också här som Hubbard för första gången instruerade auditörer i någonting som i dag är en integrerad del av standardmässig auditeringsprocedur – metabolismkontroll. Han använde ett litet mätinstrument, E-AR-400, för att demonstrera testet, samtidigt som han förklarade sambandet mellan thetanen och dennes kropp, så som det påverkar metabolismen – data som är så grundläggande för varje framgångsrik session att ingen auditör eller pc kan vara utan dem. Och när det gäller denna ACC, så placerades mätinstrumentet i ett rum så att varje studerande kunde kontrollera och/eller hantera sin metabolism innan gruppsessionerna.

Och allt som nämnts ovan är blott en glimt av den oskattbara informationen i dessa föreläsningar, vilka nu är tillgängliga för första gången, däribland:

  • Straightwire – varför det är den bästa processen att köra på någon som är exterioriserad;
  • Värdering och invalidering – vad de består av, vilken relation de har till skada och förlust, och hanteringen;
  • Att leva – hur det kan delas upp i varande och kommunikation;
  • Att vara levande – en människa är levande i samma mån som hon har hopp och drömmar, och hur man återställer hennes förmåga att postulera framtiden.

När den 4:e ACC-n avslutades den 26 mars strömmade ett 30-tal utvalda auditörer tillbaka ut i fältet och började ivrigt använda de auditeringsfärdigheter som de hade förvärvat. Genomslaget från L. Ron Hubbards framsteg ekade över hela Scientologi-världen och skapade den ena mirakulösa framgången efter den andra, vilket nådde hans högkvarter i Phoenix, redan innan nästa ACC började tre dagar senare.

Och som för att sätta ett utropstecken på de framgångar som hade åstadkommits, innebar denna ACC ytterligare en milstolpe som verkligen är det mest historiska datumet i Scientologins historia: den 18 februari och grundandet av den första Scientologi-kyrkan.

« ACC Lectures