Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

6:e amerikanska ACC-n

6:e amerikanska ACC-n

6:e amerikanska ACC-n

L. Ron Hubbard hade givit fem ACC-er i rasande tempo: 317 föreläsningar på 147 dagar. Trots ökad auditörsskicklighet kunde ingen uppnå samma resultat som honom. När Hubbard letade efter orsaken gjorde han en avgörande upptäckt – duplicering. ”Auditörer kan inte duplicera. Vad menar du, duplicera? Det är helt enkelt att göra detsamma som. Det är allt. De kan inte göra det. Vad är det för fel med fall? De kan inte duplicera.” Inte bara är duplicering tillvarons grundläggande handling, utan misslyckande med att duplicera är den punkt där en thetan först förfaller. Därför lärde Hubbard ut lösningen i Procedur 30, som består av tre processer: Problem och lösningar, Att skänka varande och Öppningsprocedur genom duplicering. Dessutom gav han en översikt av teori, principer och mekanismer: Definitioner i Scientologi, med deras praktiska tillämpning i auditering, Tre nivåer av helande, med sätt att hantera individer som upplever smärta, hur man auditerar lätta fall (auditörer stöter på många) och en demonstration av Grand Tour. I utbildningssyfte deltog ACC-studerande i Universumprocesserkongressen där L. Ron Hubbard offentliggjorde dessa framsteg. Och för att nå ut i samhället inledde han ”Operation Phoenix”, där auditörer gav hjälp i hem och på sjukhus, vilket resulterade i mirakulösa fallberättelser – den lame som började gå, den blinde som började se m. m.

Läs vidare 
köp
5.800 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 93

Mer om 6:e amerikanska ACC-n

Duplicering är oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Det kan helt enkelt inte betonas för mycket hos ett fall. – L. Ron Hubbard

Det var nu maj 1954. L. Ron Hubbard hade hållit de första fem ACC-erna i en rasande fart: 317 föreläsningar och grupprocessingsessioner på 147 dagar, utan uppehåll. Auditeringsresultat fortsatte att förbättras. Men på grund av storleken på uppgiften man hade framför sig – clearandet av planeten – så hade han ett större mål i sikte. För resultaten som han rutinmässigt kunde få på preclears, oavsett deras falltillstånd, översteg fortfarande de som åstadkoms av andra auditörer. Därför återstod frågan: Vilken teknologi tillämpade dessa auditörer inte fullständigt? Eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, vad gjorde Hubbard som dessa auditörer inte gjorde?

Det var utmaningen som L. Ron Hubbard stod inför när den 6:e amerikanska avancerade kliniska kursen började den 10 maj 1954, återigen på 616 North 3rd Street, Phoenix. Och från den punkt då han fann svaret, blev varken auditering eller utbildning någonsin vad de hade varit. Faktum är att upptäckten representerade någonting så grundläggande att det skulle genljuda i alla efterföljande framsteg rörande utbildning av auditörer och utvecklandet av processer.

Svaret var – duplicering.

Hubbard uttryckte det själv så här:

”Auditörer kan inte duplicera. Vad menar du, duplicera? Det är helt enkelt att göra detsamma som. Det är allt. De kan inte göra det.

Vad är det för fel med fall? De kan inte duplicera.”

Ron sade följande:

”Tillvarons grundläggande handling är duplicering.

Oförmåga att duplicera på vilken dynamik som helst är den punkt där en thetan först förfaller.”

Och allra viktigast när det gäller auditering – perception är beroende av duplicering, kommunikation är beroende av duplicering och utplåning sker genom duplicering. Eller för att uttrycka det ännu mer grundläggande, ingen varelse kan bli fri om han inte kan duplicera.

Vad gäller anledningen till att duplicering visat sig vara problematiskt för auditörer och preclears, så är det inget mindre än upptäckten av ett axiom, vilket avslöjas i SOP 8-C:

”I mest-universum är duplicering det enda brottet.”

Den omedelbara lösningen, som Hubbard tillkännagav till en utvald grupp auditörer som deltog i den 6:e ACC-n, kallades Procedur 30. Den bestod faktiskt av tre processer: Problem och lösningar, Att skänka varande och vad som snart skulle bli en av de mest berömda i hela Scientologin, Öppningsprocedur genom duplicering.

Den omedelbara och uppenbara fördelen med Procedur 30 var auditerings-hastighet: Enligt L. Ron Hubbard uppskattades den tid som sparades till flera timmar, eller till och med hundratals.

Även om denna enastående ACC är känd för utgivandet av Procedur 30 – i stånd att accelerera preclears vinster upp i stratosfären och mångfaldiga det antal som kunde uppnå dessa vinster – så inkluderade den också något som omfattade hela Scientologin. Därför att, nu från ett perspektiv av allt som hade uppnåtts sedan början av den första ACC-n i oktober 1953, gav Hubbard en omfattande översikt över teorin, principerna och mekanismerna rörande Scientologins grunder, i mitten av 1954, däribland:

  • Scientologi-definitioner – deras praktiska tillämpning i auditering;
  • Relationer människor emellan – hur de baseras på ARC-triangeln;
  • Fantasi – varför det finns en direkt koppling mellan den mängd fantasi en person har och hans förmåga att använda sitt sinne;
  • Tre nivåer av helande – olika sätt att hantera en individ som upplever smärta;
  • En thetans förmågor – hur man hanterar väldigt lätta fall, eftersom auditörer träffar på massor av dem;
  • Affinitet, verklighet och kommunikation – ARC och Tonskalan när det gäller exteriorisering, kroppar och universa;
  • Energi: Avlivaren – processer som förbättrar perceptionerna för en thetan som har exterioriserat;
  • Grand Tour – dess syfte och tillämpning, inklusive en fullständig auditeringsdemonstration på en preclear.

Och om dessa tekniska framsteg återspeglade de högsta nivåerna av auditering och varande, så innebar Hubbards program på gräsrotsnivå inte att han slog av på takten utan tiden tycktes snarare förlängas, och dessa program var precis lika oförtröttliga.

Först, för att ge alla scientologer de senaste forskningsrönen, och mitt i denna ACC, gav han Universumprocesserkongressen, där han släppte den första Gruppauditörshandboken och gav dessa synnerligen aktuella forskningsrön i form av Grupprocessing – vilka till och med inbegrep Öppningsprocedur genom duplicering.

Sedan sträckte han sig ut i det lokala samhället och drog igång ”Operation Phoenix” med ACC-studerande – nu Scientologi-pastorer. De besökte lokala sjukhus och vårdhem för att ge den senaste auditeringen till handikappade och det snabbt ökande antalet poliooffer. Och alltihop resulterade i fallberättelser som i dag ses som mirakler – faktiskt lama som snart kunde gå och blinda som nu kunde se.

Trots allt det ovanstående som fyllde L. Ron Hubbards dagar och kvällar, höll han ändå Scientologins trygghet och tillväxt i första rummet. Därför blev Hubbard Association of Scientologists i Phoenix nu Hubbard Association of Scientologists International, nu i samarbete med HASI London, för att föra den globala dissemineringen av Scientologi framåt. Snart stod det klart att dessa framsteg skulle komma att kombineras perfekt under den 7:e ACC-n, som skulle kulminera i vad som i dag står som Scientologins grund.

« ACC Lectures