Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

6:e ACC-n i London

6:e ACC-n i London

6:e ACC-n i London

Nu fanns verktygen som möjliggjorde för auditörer att regelbundet skapa Clears. Även om det enbart var tid som hindrade att man utbildade tillräckligt många professionella auditörer för att individuellt kunna cleara varje person och därigenom åstadkomma global clearing, hade L. Ron Hubbard redan hittat en lösning – munkorgsauditering. Vem som helst kunde ge auditeringskommandot, under förutsättning att en professionell auditör startade, avslutade och tog fullt ansvar för alla sessioner. Så Hubbard planerade in den 6:e ACC-n i London för att lära ut vad han kallade det nyaste och mest genomgripande framsteget inom Scientologin. Och vad han presenterade var inget mindre än metoden för hur man clearar en planet – från hur man ställer i ordning en samauditering, till att öppna fallet och göra en bedömning; och från auditeringsprocedurer till administrativa linjer. När han ingående beskrev denna teknologi betonade han hur viktig den var: ”En HAS-samauditering är vad den är. Och det enda man behöver lägga till är en rejäl dos liv, förmåga att stå emot den enorma mängden förvirring som kommer att blossa upp och sedan försvinna, samt fortsätta med det och fullfölja det.” Och då L. Ron Hubbard hade en grundläggande upptäckt som han skulle avslöja vid Theta-Clear-kongressen, och som gav den exakta processen för HAS-samauditering, hade han teknologin för att rädda planeten.

Läs vidare 
köp
1.700 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 15

Mer om 6:e ACC-n i London

Nu finns det en möjlighet att förbättra jorden, för att ta till i underkant, och sätta den på vägen till Clear. Det är HAS-samauditering som kommer att åstadkomma detta. – L. Ron Hubbard

Det var den 12 maj 1959. I Scientologi-akademin på Fitzroy Street 37 i London skulle L. Ron Hubbard just inleda den avgörande avancerade kliniska kursen för professionella auditörer om hur man leder HAS-samauditering.

Men för att helt förstå innebörden av det som skulle hända får vi gå till en berättelse som börjar ett annat datum – den 9 maj 1950, och utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.För Hubbard hade visserligen alltid kunnat åstadkomma Clears med Bok Ett-tekniker – han hade faktiskt clearat människor sedan 1947 – men han hade lagt märke till att de resultat som andra auditörer åstadkom inte kunde mäta sig med hans egna.

Så trots de utomordentliga vinster som andra auditörer än L. Ron Hubbard faktiskt kunde åstadkomma hos preclears, var det inte tillräckligt. Målet var nämligen, och skulle alltid vara, att cleara hela planeten. Därför hade han de senaste nio åren ägnat sig intensivt åt forskning för att uppnå två specifika mål:

Processer som gick in på en nivå som var lägre än fallet, oavsett vilket fall det var, och

Med ännu skarpare fokus, utvecklingen av utbildningsprocedurer som skulle lära auditörer de färdigheter som var nödvändiga för att andra auditörer än Hubbard skulle kunna skapa Clears.

Det var ett forskningsspår som hade fått fram massor av teknologi, där idag allt framstår som centralt – Straightwire; Tanke, emotion och ansträngning; Svart och vitt; SOP; Intensivprocedur; Sex nivåer av processing och CCH:er, bara för att nämna några få av milstolparna – och allt ledde fram till utvecklandet av Clearprocedur, som han presenterade i början av 1958. Clearprocedur var en systematisering av de processer som han funnit vara mest användbara i händerna på auditörer, och innehöll en exakt serie steg för att uppnå tillståndet Clear. Många olika auditörer började använda dessa processer och när man snart började skapa Clear efter Clear hade man bokstavligen skrivit historia. Efter ytterligare finslipning och när ytterligare clearingprocedurer hade utvecklats, hade han nu inte bara de verktyg med vilka auditörer kunde knäcka vilket fall som helst, utan framför allt de tekniker med vilka de kunde utbildas till att standardmässigt tillämpa dessa procedurer för att skapa Clears – och att göra dem rutinmässigt.

Men även om man nått den tekniska tillämpningens höjdpunkt så fanns det fortfarande ett till synes oöverstigligt hinder – tiden. Enbart tiden i sig var ett hinder för att kunna cleara en befolkning med flera miljarder människor genom att utbilda tillräckligt många professionella auditörer som kunde auditera alla preclears på jorden, en och en. L. Ron Hubbard satte därför genast igång med nästa uppgift – vilket sammanföll med det som alltid hade varit målet – global clearing.

Faktum är att exakt samma forsknings- och utvecklingsspår som hade gjort det möjligt för andra auditörer att uppnå clearing av individer, också hade fått fram de forskningsrön som gjorde bred clearing möjlig. Närmare bestämt munkorgsauditering – som praktiskt taget var instruktioner om auditörens uppförande i syfte att maximera preclearns vinster:

”Det här är en mycket, mycket viktig typ av auditering och är någonting som faktiskt kommer att innebära en bred disseminering av Scientologi i stort. Det är ett fantastiskt framsteg, den här munkorgsauditeringen.”

För nu skulle vem som helst kunna promenera in direkt från gatan, och efter lite instruktioner slå sig ned tillsammans med en annan ny person och ge auditeringskommandot – allt under överinseende av en enda professionell auditör som startade, avslutade och hade ansvar för alla dessa sessioner. Så när Hubbard talade om HAS-samauditering, talade han bokstavligen om att cleara miljoner människor:

”Om man satte igång och auditerade tjugo människor på det här sättet och de sedan fick andra människor intresserade och man utbildade en del av dem, eller låt oss säga att det slutade med att hälften av dem auditerade tjugo personer – till och med med denna mycket begränsade syn ser man att vi får en mycket fin aritmetisk utveckling. Och detta är målsättningen med HAS-samauditering.”

Det var så han planerade den 6:e avancerade kursen i London – för att instruera utbildade auditörer i vad han beskrev som den nyaste och mest genomgripande utvecklingen i Scientologi. Från hur man arrangerar en samauditering till fallöppning och bedömning, och från att fastställa vilken process man ska köra till att etablera de administrativa linjerna för en förväntad ström av preclears –H Hubbard beskrev alltihop.

  • ARC-straightwire – den mest grundläggande processen för att skapa en Release;
  • Kommunikation – som den gemensamma nämnaren för materia, energi, rum, tid, livsformer och fortsatt existens;
  • Kommunikationsprocesser – deras tillämpning för clearing;
  • Varande – hur det förhåller sig till kommunikation;
  • Fixerade idéer och fixerade postulat – vad de är och hur auditering laddar ur dem;
  • Theta-Clear – dess praktiska definition och procedurer;
  • Opererande thetan – den första formeln för OT och dess förhållande till Theta-Clear;
  • Tredjedynamiken – när man börjar skapa ordning på förstadynamiken, är det också nödvändigt att skapa ordning på tredjedynamiken.

Här är den ACC där Ron ger metoderna för hur en enda utbildad auditör kan auditera hundratals, eller till och med tusentals preclears. Eller, när det handlar om att uppnå det där långsiktiga målet, här har vi teknologin och det administrativa kunnandet för att bokstavligen rädda jordens befolkning på flera miljarder människor och göra dem fria. Så här skrev Hubbard:

”En HAS-samauditering som körs väl har inlett projektet ’Cleara jorden’.”

« ACC Lectures