Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

7:e amerikanska ACC-n

7:e amerikanska ACC-n

7:e amerikanska ACC-n

L. Ron Hubbard isolerade varje övning och process som han fann mest användbar i händerna på andra auditörer, och samlade dem till Intensivproceduren – en auditeringsprocedur där en preclear kunde uppnå exteriorisering och öva upp sina förmågor som thetan oberoende av en kropp. Därför att målet hade avancerat mycket längre än till självdeterminism, och omfattade nu: ”villighet att vara orsak eller effekt, källpunkt, mottagarpunkt, villighet att vara vad som helst, att orsaka vad som helst, att vara effekt av vad som helst, villighet att tolerera vilket avstånd som helst, tolerera massa eller brist på det och tolerera allting rörande vetande.” Med tonvikten på att öka förmåga, hade Scientologin nått en ny platå. Det som låg bakom Intensivproceduren var Scientologi-axiomen, i synnerhet betydelsen och kraften i kommunikation. Här är en arsenal av teknologi för fallösning som inkluderar sambandet mellan kommunikationsformeln vid exteriorisering och kommunikationsprocesser, för att öka förmågorna hos en thetan i exterioriserat tillstånd. Och innan den 7:e amerikanska ACC-n var slut hade Hubbard inte bara utvidgat Intensivproceduren, utan också skrivit Auditörens handbok, senare publicerad som Skapandet av mänsklig förmåga. Här har vi således själva kärnan i Scientologi-religionen.

Läs vidare 
köp
4.100 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 74

Mer om 7:e amerikanska ACC-n

Förbättring av kommunikation är huvudpunkten i all auditering. – L. Ron Hubbard

Hubbard hade under nio fulla månader med sex avancerade kliniska kurser hela tiden gått in på lägre nivåer för fall och finslipat procedurerna och processerna i Scientologi för att alla auditörer skulle få en ordentlig förståelse av hur dessa skulle användas. Men det uttalandet förmedlar ändå inte hela innebörden av det som uppenbarade sig under detta intensiva program av föreläsningar, övningar och auditering i kurslokalerna i Phoenix. För allteftersom forskningsrön byggde på forskningsrön, vart och ett betydelsefullt och tillsammans monumentala, insåg de cirka hundra auditörer som valts ut för att få denna avancerade utbildning att de var en del av något verkligt historiskt. Och detta var inget mindre än att målet för religion hade uppnåtts så som det uttryckts under mänsklighetens hela skrivna historia, befrielse av själen genom visdom.

Så när Hubbard sammankallade den 7:e amerikanska avancerade kliniska kursen den 23 juni 1954 inför ett antal utvalda auditörer på 616 North 3rd Street, Phoenix, var entusiasmen på topp. Och på goda grunder. För med fördelarna från allt man lärt sig sedan starten av den första ACC-n i oktober 1953, isolerade han nu alla övningar och processer som hade fungerat bäst i händerna på andra auditörer än honom själv, och koncentrerade dem i ett enda auditeringsprogram. Detta kallades Intensivprocedur, och var ett steg-för-steg-program där en preclear kunde uppnå exteriorisering och utöva sina förmågor – som thetan och oberoende av en kropp.

”Vi har med detta (Intensivprocedur) övergett tanken på att självdeterminism skulle vara vårt främsta mål. Det är inte vårt främsta mål. Vårt främsta mål är villighet att vara orsak eller effekt, källpunkt, mottagarpunkt, villighet att vara vad som helst, att orsaka vad som helst, att bli effekt av vad som helst, villighet att tåla vilket avstånd som helst, att tåla massa eller brist på massa och att tåla allt som har att göra med vetande, förståelse osv.”

Utan hänsyn till de självklara följderna av en procedur som kunde användas av alla auditörer – som praktiskt taget tillhandahöll en checklista med steg för att kunna gå in på en lägre nivå för varje fall för att sedan föra dem uppåt till fullständig exteriorisering – var ett helt nytt tillvägagångssätt. Istället för att koncentrera sig på att utplåna oförmåga, kom betoningen att ligga på att höja förmåga, vilket i sin tur hanterade oförmåga som en rutinsak.

Ja, det här var rentav en helt ny platå, inte bara för auditering, utan för ämnet Scientologi i sig. För det som låg bakom Intensivprocedur och dessa nya processer var inget mindre än Scientologins axiom. Och processerna hade faktiskt tagits direkt från dessa axiom, i synnerhet den enastående betydelsen och kraften i kommunikation. L. Ron Hubbard beskrev senare att detta var en av de verkligt stora upptäckterna i Scientologi. Och för auditörer som deltog i den 7:e ACC-n gav den ett stort antal procedurer som de kunde använda för att lösa fall:

  • Konsiderationer – hur dessa står över mekanismerna rum, energi och tid;
  • Kommunikationsformeln – dess förhållande till exteriorisering;
  • Tvåvägskommunikation – hur den vägleder fallet och gör det möjligt för preclearn att as-isa vilket tillstånd som helst;
  • Kommunikationsprocesser – hur dessa används för att träna upp och höja en exterioriserad thetans förmågor;
  • Strukturen i mysterier – hur kommunikation fungerar för att lösa det;
  • Skapa och bryta – metoderna för att bryta en thetans kommunikationslinjer med kroppen så att han kan operera exterior;
  • Straightwire – ARC-straightwire, Straightwire i närvarande tid, Synpunkts-straightwire och SOP 8-D genom Straightwire, inklusive hur Straightwire får en person att dra en kommunikationslinje från orsak till effekt.

Och med detta hade Hubbard åstadkommit exakt det han hade föresatt sig i början av den 7:e ACC-n:

”Vårt mål är alltså inte att samla på oss massor av data. Vårt mål är att ta reda på hur data skapas. Vårt mål är inte att komma ihåg en mängd saker, utan att förstå hur minnet är skapat. Vårt mål är inte att gå ut och omfamna och älska hela världen, utan att förstå hur kärlek skapas. Inte nödvändigtvis att kommunicera med allt och alla på jorden och i detta universum, utan upptäcka hur kommunikation skapas.

Och när vi har upptäckt hur alla dessa saker skapas, ska vi inte vara lika fega som de filosofer som nöjer sig med att skriva om livet, men aldrig är tillräckligt modiga för att leva livet. När vi har lärt oss hur man skapar alla dessa saker, då ska vi skapa dem.”

Som bevis på att dessa mål hade uppnåtts hade L. Ron Hubbard innan den 7:e ACC-n avslutats inte bara utvidgat Intensivprocedur, utan dessutom skrivit en text som var så allomfattande i sin tillämpning att den fick titeln Auditörens handbok.Den fick senare titeln Skapandet av mänsklig förmåga och är det mest omfattande uttrycket om Scientologin – både 1954 och idag. Hubbard fortsatte sedan med att säkerställa dess tillämpning av alla scientologer genom en serie föreläsningar som var speciellt anpassade för att åtfölja boken. Denna kombination utgjorde kursplanen för en ny professionell kurs. Allt från historien om och arvet i Scientologi som en religion, till tillämpningen av axiom i auditering, och från de fyra existenstillstånden, till dynamikerna och Opererande thetan – var och en av så stor betydelse att de för alltid skulle kallas Phoenixföreläsningarna.

Här har vi alltså kärnan i Scientologi-religionen.

« ACC Lectures