Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Den gyllene gryningen: Kvälls-föreläsningarna i Phoenix

Den gyllene gryningen: Kvälls-föreläsningarna i Phoenix

Den gyllene gryningen: Kvälls-föreläsningarna i Phoenix

Här är en serie som är helt unik i hela biblioteket med L. Ron Hubbards inspelade föreläsningar – en effektiv kombination av föreläsningar för allmänheten och gruppauditeringssessioner, särskilt avsett för dem som nyligen blivit intresserade av Scientologi.

Var och en är idag legendarisk och har valts ut från en serie kvällsföreläsningar som gavs i Phoenix, Arizona, från 1954 till maj 1955. Kvällarnas agenda tillkännagavs i förväg med inbjudningar som skickades ut vitt och brett till allmänheten, och inkluderade en föreläsning den första timmen, vilket följdes av en timmes gruppauditering – alltihop levererat av Hubbard själv.

Idag representerar denna serie hans allmänna tillkännagivande av ämnet Scientologi och dess upptäckter, och är en omfattande översikt av de grundläggande principerna och deras tillämpning på individen, familjen, gruppen och världen. Det var definitivt L. Ron Hubbards avsikt att dessa föreläsningar och gruppauditeringen skulle introducera folk i Scientologi och anvisade särskilt att de skulle distribueras till enskilda auditörer, grupper och organisationer för deras bruk.

Här är således inte bara en unik serie för allmänheten, utan det verktyg med vilket man får till stånd den gyllene gryningen för en ny civilisation.

Läs vidare 
köp
2.900 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 26

Mer om

Den gyllene gryningen: Kvälls-föreläsningarna i Phoenix

Räddningen som man hoppats på under de senaste tvåtusen åren är här. Det berättas för dig i det här stycket. Och det är sant.

Den har inte kommit med trumpetfanfarer eller dunder och brak och flammande fyrverkerier. Den har kommit tyst och stilla i din brevlåda och du vet inte alls om du skall våga tro på det. – L. Ron Hubbard

Platsen var Phoenix, Arizona, och året var 1954. L. Ron Hubbard skickade ut en Inbjudan till frihet som bokstavligen markerade början på gryningen till en gyllene tidsålder med sitt erbjudande om ingenting mindre än odödlighet.

Tillämpningen av upptäckterna för hur man utplånar det reaktiva sinnet, upptäckter som byggde vidare på Dianetik och Bok Ett från 1950, resulterade i sin tur i ett genombrott av ännu större omfattning: Hubbard isolerade och beskrev den mänskliga anden och hur den skulle hanteras. Scientologin var född. Trots att den mänskliga anden hade upptäckts redan 1952, två år tidigare, så var det inte som om det var något som var känt av den stora allmänheten 1954 – vilket var fullt avsiktligt från Hubbards sida. Fram till nu.

Vad han hade uppnått kunde, för att vara mer specifik, till fullo summeras i ett enda ord: Exteriorisering.I och med att både han själv och andra uppnått detta tillstånd, gav han sig omedelbart i kast med nästa avgörande mål: att utveckla tekniker och processer som varenda auditör skulle kunna tillämpa för att bidra till att hjälpa varenda människa att uppnå denna ultimata frihet. Trots att han under de två föregående åren hade gett inte mindre än sju avancerade kliniska kurser och över 450 föreläsningar i syfte att utbilda de främsta experterna bland auditörer, så hade det bara varit till ett fåtal utvalda i förberedelse till det han nu kunde påbörja. För Ron var nu redo att föra till torgs över hela planeten en teknologi som renodlats och kodifierats – exakta processer som när de användes i en exakt sekvens gav ett exakt och ofrånkomligt resultat.

Med det som nu hade uppnåtts hade Scientologin verkligen, med sin förmåga att förverkliga de drömmar människan hyst sedan tidernas gryning, en gång för alla gjort sitt inträde i religionens domäner. Och däri låg bakgrunden till en ny publikation som nu gavs ut från hans högkvarter i Phoenix, Arizona. Under den passande titeln ”Den gyllene gryningen” ingick artiklar författade av L. Ron Hubbard om ”Scientologi-kyrkan”, ”Kyrkans trosbekännelse”, ”Vad är Scientologi?” ”Hur det går till på en gruppsession” och utövningar för att ”hjälpa sina vänner” – särskilt att auditera assister. Men det han erbjöd var mer än information. Det var snarare en inbjudan till att bli introducerad till Scientologin av Hubbard själv.

Och så började en serie föreläsningar tidigt på hösten 1954, onsdag kväll varje vecka för att vara precis. Föreläsningarna som först gavs vid Scientologi-kyrkan på 403 East Roosevelt ledde snart till en sådan efterfrågan att han började ge föreläsningarna i Monroe Schools auditorium på 215 North 7th Street. Även om det som deltagarna då upplevde var något unikt för hela deras liv, så var det som han presenterade så tidlöst att det inte är mindre extraordinärt idag.

Det gick till på det sättet att det varje gång var en entimmes föreläsning om grunderna för Dianetik och Scientologi, och därefter följde en timme med gruppauditering – och alltihop gavs av Hubbard själv. Den dagordningen var kanske utformad för de som nyligen blivit intresserade av Scientologi, men sessionerna med grupprocessing byggde direkt på de mest avancerade processerna han hade utvecklat för att åstadkomma exteriorisering och förmågor i exterioriserat tillstånd. Vi har således här en föreläsningsserie för allmänheten som inte är lik någon annan, med en effektiv kombination av föreläsning och grupprocessing, både som introduktion på en grundläggande nivå och för avancerad clearing av grupper.

Det som L. Ron Hubbard förde fram i de här första föreläsningarna för allmänheten sedan 1950 framstår idag som tidlösa klassiker – ”Mirakler”, ”Scientologi och förmåga”, och ”Om andradynamiken”, bara för att nämna en handfull av det stora urvalet titlar. Likaså tillkännagavs i dessa föreläsningar för allmänheten för första gången på bred front data från Hubbard som omedelbart väckte intresset hos både scientologer och icke-scientologer. Ett typexempel är hans berömda beskrivning av att ”vara där” och ”att kommunicera” som de enda två ”brotten” som det här universumet bestraffar. Och Hubbard fortsatte därefter med ett grundligt svep genom Dianetiken och Scientologin, och gav hela föreläsningar om Scientologins grunder och tillämpningen av Scientologins lösningar inom samhället: ”Triangeln affinitet–verklighet–kommunikation”, ”De åtta dynamikerna”, och han tar till och med upp ett problem, vanligt både då och nu, för individen såväl som för samhället: ”Alkoholism”. Grupprocessingsessionerna i sin tur var hämtade direkt från Skapandet av mänsklig förmåga, och inte ens de mest allvarliga kunde hålla masken när L. Ron Hubbard gav kommandot: ”Börja skratta.”

Trots allt vad dessa föreläsningar erbjöd så höll något ännu mer storslaget på att utveckla sig: Hubbard fastslog den framtida kurs Scientologin skulle slå in på med en formel för att skapa en ny civilisation.

”En grupp som består av scientologer och dianetiker som arbetar i samhället kan därför helt enkelt genom att bara peka ut för samhället – utan att göra något annat, förstår ni, ingen processing eller någonting sådant – utan bara genom att helt enkelt peka ut för samhället att det kan finnas frihet och faktiskt gör det; genom att bara göra det skulle de förmodligen, om de gjorde det genomgående hela tiden, få till stånd en guldålder för ett släkte.”

Han presenterade en hel uppsättning framsteg för att uppnå just dessa målsättningar:

 • Att delta – hur en persons fysiska välmående speglar hur väl han kan delta i livet;
 • Spel – hur ett spel är en aktivitet som en eller flera individer engagerat sig i för att upprätthålla sitt intresse för kommunikation i livet;
 • Omgivning – hur människan gör framsteg när hon anpassar sin omgivning till sig själv och inte tvärtom;
 • Framgång – hur en person uppnår framgång då han kan se sig omkring och se vad som måste göras, vad som måste åtgärdas, hur det faktiskt är, och sedan går och gör någonting åt det;
 • Dianetik och Scientologi – historien om deras utveckling;
 • Verklighet – individers verklighet på olika nivåer av Tonskalan och varför en individ i apati bara tydligt skulle se de saker som var apatiska;
 • Familjen – varför den andra dynamiken idag är det som till största delen leder individen;
 • Auditering – hur auditörens uppdrag är att få upp individen till en nivå där han i någon mån kan vara en spelare;
 • Sinnet – hur berättelsen och äventyret om Dianetik och Scientologi i själva verket är inom auditörens område;
 • Gruppauditering – den ökar ens medvetenhet om omgivningen, och ens kommunikation;
 • Rum och energi – om man inte förstår dem inom deras psykologiska referensramar kommer man aldrig att förstå fysik;
 • Vetenskap – de olika vetenskaperna som fysik, kemi och biologi saknar liv som ett grundläggande element;
 • Visshet – de två typerna;
 • Specialisering – om man hade en kultur där individerna kunde stå i förbindelse med alla delar av tillvaron utan fruktan och utan minsta obehag, då skulle man inte ha några specialister, man skulle ha en civilisation.

Undrar man vad L. Ron Hubbards föreläsningar betydde för Phoenix med omnejd behöver man inte titta längre än till ett snabbt växande fält, Scientologins expansion till åtta byggnader och ett auditorium som fylldes med hängivna människor till hans föreläsningar – varpå de blev alltför talrika också för de lokalerna, vilket ledde till att man etablerade Founding Church, moderkyrkan, i landets huvudstad.

Och vad gäller deras betydelse för scientologer idag, här har ni de verkliga föreläsningar och sessioner med Grupprocessing som han gav till allmänheten, tagna från de högsta nivåerna, och som ändå tillhandahåller de data och medlen som behövs för att få till stånd den gyllene gryningen för en ny civilisation.

« Introductory Lectures