Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Livskontinuum

Livskontinuum

Livskontinuum

Ansatt av förfrågningar efter sina senaste framsteg svarade L. Ron Hubbard med allt de ville ha och mer därtill vid den andra årliga konferensen för Dianetik-auditörer. Han beskrev den teknologi som ligger bakom självprocessingstegen i Handboken – häri finns vad som ligger bakom det hela: upptäckten av Livskontinuum – den mekanism genom vilken en individ drivs att fortsätta en avliden persons liv, eller livet för någon som gett sig av, och att i sin egen kropp skapa de krämpor, svagheter och typiska maner som den bortgångne hade. I kombination med auditörsinstruktioner om hur man använder Hubbard-Attitydtabellen för att avgöra hur man skall inleda varje fall på rätt gradient, finns här också anvisningar för disseminering av Handboken och följaktligen medlen för att påbörja clearing i stor skala.

Läs vidare 
köp
1.700 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 10

Mer om Livskontinuum

Det kan mycket lätt visas att vi för första gången i matematikens och fysikens historia har att göra med vad man skulle kunna kalla en sann statik. Det må vara av stort intresse för en matematiker, och förvisso av ännu större intresse för en kärnfysiker, men det är framför allt av intresse för er. – L. Ron Hubbard

När 1951 närmade sig sitt slut gick Hubbards forskning om människans sinne framåt med stormsteg. Han utvecklade, efter att ha isolerat de tre faktorerna i fallet som håller aberrationen på plats – TANKE, EMOTION och ANSTRÄNGNING – ett upplägg av processing för att ta sig an dem: AVANCERAD PROCEDUR.I och med detta gick ämnet vidare till en ”andra nivå”, en som inte var inriktad på de mentala intrycksbildernas mekanismer, utan istället vände sig till individens postulat och beslut.

På Dianetik-stiftelsen i Wichita, Kansas, strömmade det in brev från auditörer som använde sig av de här nya landvinningarna, alla med samma berättelse: en betydelsefull ökning av framgångarna med auditering. Med dessa resultat i sin hand gav sig L. Ron Hubbard in på nästa uppgift – hur man ska göra teknologin tillgänglig för preclears i en helt ny omfattning. Med andra ord, hur man skulle kunna auditera tillräckligt stort antal för att snabba upp den globala clearingen. När december kom hade han sin plan på plats för nästa steg.

Så bjöd Ron in Dianetik-auditörer till Wichita för en konferens mellan jul och nyårsdagen. Fler anmälde sig än vad Stiftelsens lokaler klarade så man fick ta kristallrummet i Wichitas Shirkmere Hotel i bruk för tilldragelsen. Den 27 december påbörjade Ron den andra årliga konferensen för HDA-auditörer med det som skulle bli konferensens huvudtext och kärnan för hans plan – Handbok för preclears, ett komplement till Avancerad procedur och axiom, avsedd att användas i självprocessing.

Ett nyupptäckt fenomen, invävt i varenda en av processerna, ligger bakom handbokens effektivitet – livskontinuumet, en mekanism med vars hjälp en individ för vidare det liv som har tillhört en annan död, bortgången eller misslyckad person, genom att anamma dennes attityder, sjukdomar och aberrationer. Denna upptäckt gav så anmärkningsvärda resultat när den sattes i användning att stiftelsen sjöd av dagliga mirakler.

Mer än så, utöver de mirakulösa resultat handboken tillhandahöll fanns i bokens mittuppslag ytterligare ett avgörande framsteg tillämpligt för all processing, den nya Hubbard-Attitydtabellen, där attityder och reaktioner gentemot livet kartläggs och ett idealtillstånd för människan postuleras. Man kan använda tabellen som en mätare där man letar reda på en persons attityder och på så sätt snabbt hittar hans position på Hubbard-tabellen för bedömning av människan i Vetenskapen om överlevnad.

Hubbard gav till sist konferensdeltagarna – efter att han redogjort i detalj för hur auditörer kunde disseminera handboken i stor skala med vittomfattande tillämpning till följd – en skymt av vart hans forskning var på väg. Det vill säga, efter att han hittat livskontinuumet och anledningen till att en person lever andra människors liv, så utforskade han nu de många tidigare liven på helspåret – och därigenom tog han sig in på en ”tredje nivå” bortom världen med en kropp, ett liv. Detta centrala evenemang står sålunda för L. Ron Hubbards första inledning i ämnet som skulle komma att omfatta denna vidsträckta nya horisont – Scientologi.

Dessa hyllade föreläsningar redogör för inget mindre än utvecklingen från Dianetikens topp till Scientologins gryning.

« Basics Lectures