Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Orgplanen & levnad

Orgplanen & levnad

Orgplanen & levnad

Orgplanen överskrider allt som människan tidigare har förstått om organisation och omfattar hela livet, beskriver syfte, samordnar syften för var och en av dess medlemmar; den har även ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt går parallellt med Bron, med efter varandra följande departement som vart och ett representerar en medvetandenivå som direkt motsvarar de som en individ stiger uppför på Gradtabellen. Här är således L. Ron Hubbards legendariska föreläsning som avslöjar de mönster efter vilka man organiserar livet självt.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Orgplanen & levnad

Att leva innebär att följa en viss kurs, framdriven av ett syfte och med någon plats att anlända till.

Det består till största delen av att undanröja barriärerna i kanalen, att hålla kanterna fasta, att ignorera distraktionerna och att förstärka och ge ens framsteg längs kanalen ny fart. Det här är vad livet är och vad denna orgplan är. – L. Ron Hubbard

Året var 1965, platsen Saint Hill. Och Saint Hill Special Briefing Course var i full gång. L. Ron Hubbards forskning hade fört teknologin till en helt ny platå. Mer specifikt, L. Ron Hubbard hade upptäckt själva kärnan till det reaktiva sinnet och kartlagt hela dess struktur. Här fanns det länge eftersökta och banbrytande framsteget för att åstadkomma säker clearing som resulterade i både Clearingkursen och den allra första Gradtabellen som märkte ut de exakta stegen upp till att åstadkomma detta för varje individ.

Dessutom och förutom omfattningen av dessa framsteg och vad de betyder för varje individ, avslöjade samma upptäckter också svaret till expansion och åstadkommandet av global clearing. För det som L. Ron Hubbard hade upptäckt i det reaktiva sinnets kärna, var syften och motsyften, gillrade som fällor för att aberrera en individ. Men å andra sidan, då en grupp eller ett samhälle inte är mer än alla dess individer sammantagna, fanns här svaret på aberrerade grupper, närmare bestämt, organisationer.Dessa upptäckter sträckte sig så vitt och brett att vad L. Ron Hubbard därpå avtäckte var inget annat än en Gradtabell för tredjedynamiken – Scientologins organiseringsplan.

Orgplanen övergår allt människan tidigare förstod om organisation och omfattar hela livet, samtidigt som den beskriver syfte och samordnar syften för var och en av dess medlemmar. Den har ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt detta parallellt med Bron, där varje departement representerade en medvetandenivå som direkt motsvarar de som en individ går uppför på Gradtabellen.

Här är således L. Ron Hubbards legendariska föreläsning som avslöjar de mönster efter vilka man organiserar livet självt.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists