Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Randomitet

Randomitet

Randomitet

Vad är en optimal hastighet? Vad är en optimal temperatur? Vad är en optimal färg? Svaren är allt annat än samstämmiga från person till person. Till och med så vardagliga saker som val av underhållning, bedömning av vad som är god smak när det gäller mat och dryck, faktiskt i stort sett allt i livet – styrs av vad en individ anser vara optimal randomitet. Här är upptäckter om individer som är oumbärliga för auditörer och livsviktiga för varje scientolog

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Randomitet

Så, man kan då säga att livet skulle vara möjligt att leva i den fart som personen har bestämt att det är möjligt att leva i. Förstår ni det? Livet går att leva i en trygg hastighet, eller livet går att leva vid en optimal randomitet, eller livet går att leva så länge som ens randomitet inte är lägre eller högre än vad man anser vara behagligt. – L. Ron Hubbard

Vad är en optimal hastighet? Vad är en optimal temperatur? Vad är en optimal färg?

Svaren är allt annat än samstämmiga från person till person, därför att individer spelar olika spel och deras tolerans för randomitet avgör de spel de spelar.

Här undersöker L. Ron Hubbard randomitet från alla dess vinklar och vrår, redogör i detalj för dess struktur och illustrerar varför folk beter sig på så många olika sätt. Till och med så vardagliga saker som val av underhållning, bedömning av vad som är god smak vad gäller att äta, dricka, faktiskt i stort sett allt i livet – är styrt av vad en individ anser vara optimal randomitet.

Människan har länge letat efter anledningar till de oändligt olika uttrycken för mänskligt beteende. Här är således svaren – upptäckter gällande individen som är oumbärliga för auditörer och livsviktiga för varje scientolog.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists