Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Havingnesskorrektiv

Havingnesskorrektiv

Havingnesskorrektiv

Efter att ha fullbordat den 4:e ACC-n i London och den professionella kursen Rehabilitering av valförmåga, tog L. Ron Hubbard nästan ingen paus i sitt program för att förbättra auditörsfärdigheter. Dess nästa fas var praktisk utbildning i de senaste processerna, samtidigt som auditörer skickades ut i fältet för att finslipa sina förmågor. Detta kom att kallas föreläsningarna vid Auditörsmötet i London och det var här de mest grundläggande processerna utvecklades vilka senare ingick i boken Scientologi: Tankens grunder – processer som kunde användas för att börja cykeln med clearing i vilket område som helst. De omfattar allting från tvåvägskommunikation – i synnerhet den mest allmänt fungerande tekniken för ett fall på lägre nivå – till en hel föreläsning om hur man matchar auditeringen med preclearns tonnivå. Här ges även definitionen på havingness när det gäller postulat, förhållandet mellan havingness och kognitioner, och skillnaden mellan reparation av havingness och havingnesskorrektiv. Hubbard definierade auditering som sättet att förbättra förmågan att spela ett spel, vilket gav ännu bättre förståelse. Och för att ytterligare förse auditörer med verktyg, tillhandahöll han dissemineringens know-how, genom att lära ut tre beprövade metoder för att skaffa nya preclears. Här är således de grundläggande och kraftfulla sanningarna om hur man ökar en individs förmåga att skapa den glädje som ett verkligt spel ger.

Läs vidare 
köp
1.900 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 17

Mer om Havingnesskorrektiv

Sättet att vara fri i det här livet är att kunna ha eller inte ha det här livet som det passar en. Att kunna ha eller inte ha kroppar, rum, omgivning, planeter, uppmockningar, vad som helst. Förstår ni idén?

När man väl kan ha alla de här sakerna, eller inte ha dem, efter eget gottfinnande, skulle man vara fri och likaledes skulle ens preclear vara fri. Och det är en grundläggande väg till Clear. – L. Ron Hubbard

Vid början av december 1955, hade L. Ron Hubbard just gett den 4:e Avancerade kliniska kursen i London, den Professionella kursen Rehabilitering av valfrihet och Lindsey Theater-föreläsningarna.Men trots det intensiva programmet tog han inte ett ögonblicks paus. För då Scientologin fortsatte att växa snabbt – numera verksam på fyra kontinenter och i tretton större länder – var behovet av skickliga auditörer av största vikt. Och då London fortfarande var huvudstaden i det brittiska samväldet, vilket motsvarade 25 % av världens befolkning, utgjorde staden en viktig startpunkt för att påskynda den expansionen. Därför fortsatte Hubbard att stadigt gå vidare med sitt program att förbättra auditörsskickligheten, med början den 1 december då han inledde en serie kvällsföreläsningar som gavs en kväll i veckan; avsikten var att hålla auditörer ajour med de senaste processerna och hur man använde dem: Auditörsträffar i London.

Även om miljön kan ha tyckts vara mindre organiserad än, låt oss säga, en avancerad klinisk kurs, var informationen direkt relevant, inte bara för en session, utan även i livet. För det som L. Ron Hubbard förmedlade var guldklimpar rörande teknisk tillämpning, som man skulle ta med sig och använda: Hur man upprättar tvåvägskommunikation med vilket fall som helst, skillnaden mellan tvåvägskommunikation och att låta preclearn bara prata på, till och med hur viktigt det var att välkomna preclears vid deras ankomst för att få en framgångsrik session – och allt detta i den allra första föreläsningen.

Faktum är att Hubbard lärde ut grunder av sådan betydelse att hans forskning skulle komma att kulminera i den banbrytande boken Scientologi: Tankens grunder, Scientologins ”Bok Ett”. Närmare bestämt, är här utvecklingen av de mest grundläggande processerna i den boken – processer för att påbörja cykeln för clearing i vilken zon som helst. Från Havingnesskorrektiv till Exteriorisering genom avskiljande och, naturligtvis, de dominerande beståndsdelarna i Spel:

”Exteriorisering kontra havingness. En kille kan vara så kapabel som han kan lämna ett spel och komma tillbaka till det, förresten, och det är en exteriorisering.

Och han är kapabel att ha ett spel i samma mån som han är säker på att det finns barriärer inom vilka han kan spela detta spel.”

Och hela tiden instruerade Hubbard auditörer i de bakomliggande grunderna och tillämpningar av havingness, vilket inkluderade:

  • ARC – som fungerar som en grundprincip på en nivå under auditering, och hur höjandet av ARC hos preclearn ökar hans medvetenhet;
  • Skapande – dess roll i aberration, och hur tillvarons besvärligheter och upprördheter försvinner om man rehabiliterar det;
  • Kognition – vad det är, och skillnaden mellan att ha förståelse av något i kontrast till att ha vetande angående det;
  • ”Titta på mig. Vem är jag?”– berättelsen bakom processen;
  • Förkylningar – hur man blir av med en;
  • Sömn – dess ursprung, och vad den betyder för en thetan;
  • Postulat och beslut – hur de är överordnade valfrihet;
  • Tonskalan – dess användning i auditering för att öppna upp fall, och hur en auditör anpassar auditering till tonnivå;
  • Icke-vetande – på vilket sätt det är en av barriärerna och begränsningarna i ett spel;
  • Ett tillstånd av inget spel – vad det är, hur det uppkommer när man vinner eller förlorar fullständigt, och dess utplåning med auditering.

Om allt detta kan man säga: Målet med processing är i riktning mot förmågan att spela ett bättre spel – spelet som kallas livet. Och, som han beskrev det, det är dit preclearn är på väg.

Men trots allt som Hubbard lärde dessa auditörer visste han att för att de skulle bli verkligt framgångsrika med att expandera sina områden och Scientologins fält, behövde de även veta hur man disseminerar. Därför instruerade han dem i tre beprövade sätt att disseminera och skaffa nya preclears, och vad gällde att bygga upp ett Scientologi-nätverk genom att bilda grupper, så gjorde L. Ron Hubbard det klart att han förväntade ett spel stort nog för att påbörja clearing av planeten:

”En auditör som har en grupp på mindre än trettio eller fyrtio personer borde tänka i dessa banor: ’Jösses, det var förfärligt vad lite folk det är här. Och om en auditör har omkring femtonhundra i sin grupp, skulle jag vara ganska nöjd. Jag skulle säga: ’Ja, det går ganska bra för honom. Han är naturligtvis ung. ’ Det är i den andan som vi borde ta oss an saker.”

Och i just den andan presenteras här de grundläggande och effektiva sanningarna om hur man återställer en individs förmåga att skapa den glädje som ett verkligt spel ger.

« ACC Lectures