Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi 0-8: Boken om grunder

Scientologi 0-8: Boken om grunder

Scientologi 0-8: Boken om grunder

Ledsagaren till L. Ron Hubbards alla böcker, föreläsningar och material. Detta är verkligen Boken om grunder. Den innehåller oumbärliga data som du ständigt kommer att vända dig till: Dianetikens och Scientologins axiom; Faktorerna; en fullständig sammanställning av alla skalor – totalt över 150; förteckningar över perceptikerna och medvetenhetsnivåerna; trosbekännelsen och alla kodexar och mycket annat. I denna volym har koncentrerats tillvarons överordnade lagar, vilka tagits från mer än 20 000 sidor av skrifter, 3 000 föreläsningar och en mängd böcker.

Läs vidare 
köp
490 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: Inbunden
sidor: 544

Mer om Scientologi 0-8: Boken om grunder

Scientologi 0-8: Boken om grunder är det främsta komplementet till alla Hubbards böcker, föreläsningar och allt material – den oumbärliga referensboken i Scientologin.

Denna enda volym, som innehåller de överordnade lagarna om sinnet, anden och själva livet, är ett koncentrat av kunskap som tagits från över 3 000 föreläsningar, 20 000 skrivna sidor och hela biblioteket med Dianetik- och Scientologi-böcker.

Dessa axiom, kodexar och skalor är illustrerade förklaringar av tillvaron, som vunnits genom direkt observation av livets hela spektrum. De är tillämpliga på fall, på människor, på alla ting. Här ingår:

  • Över 150 skalor, diagram och tabeller som omfattar ämnena Tonskalan, ARC, MEST, perceptiker, logik, tanke, emotion och ansträngning, orsak och effekt, ansvar, medvetenhet, vetande, vara, göra och ha, skapande och förstörelse, havingness, kropp och många fler
  • Kodexar och principer för uppförande, däribland Auditörens kodex, En scientologs kodex, Hederskodexen, En sann gruppmedlems rättesnören, En bra och skicklig ledares rättesnören och Scientologi-kyrkans trosbekännelse
  • Q-na (Prelogikerna) och Logikerna
  • Faktorerna
  • Dianetikens och Scientologins alla axiom
  • Hubbard-tabellen för bedömning av människan och Attitydtabellen
  • Dynamikerna
  • Dikotomierna
  • Människans 57 perceptiker
  • Plus mycket mer som man inte hittar någon annanstans – allt finns där

Scientologi 0-8 innehåller de verkliga grunderna kring vilka existensens alla delar kretsar, på vilka vägen till total frihet är byggd, och med vilka du kan uppnå denna frihet till fullo.

« Basics Books