Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi & tradition

Scientologi & tradition

Scientologi & tradition

I en monumental föreläsning fastställer L. Ron Hubbard att Scientologi för vidare den tradition som skapade de stora civilisationerna i detta universum och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden finns hos alla människor, kommer en välriktad kommunikation av dessa upptäckter, syften och användningar av Scientologi att vinna omedelbart stöd. Här är en teknologi om hur man kommunicerar Scientologi som inte bara är väsentlig för disseminering, utan som mycket väl skulle kunna avgöra strukturen för framtida civilisationer.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Scientologi & tradition

Vi har gjort framsteg med hur man uppnår de mål människan har haft så länge hon har varit människa. Och det hon har ansett vara bra och det hon har ansett vara önskvärt inom filosofins område, har vi uppnått tekniskt – det är det framsteget vi har gjort. – L. Ron Hubbard

Under den senare delen av artonhundratalet invaderades filosofin och de mentala vetenskaperna av ett ämne som var främmande den tradition som funnits i århundraden. Det vände upp och ned på sedan länge etablerade sedvänjor och traditioner vilka lärde ut strävan efter och uttryckande av sanning. Denna inkräktare ansåg att kunskap om människan inte skulle användas för att förbättra hennes styrka utan för att utnyttja hennes svagheter. Alltmedan årtiondena passerade, kom manipulativa kontrollmekanismer att ta över de traditionella lärorna.

I en föreläsning av monumental omfattning fastställer L. Ron Hubbard att en invalidering av civilisationens sedvänjor orsakar dess fall. Scientologi har ärvt den traditionella filosofiska attityden och Scientologi för vidare den tradition som har skapat de stora civilisationerna på den här planeten och i detta universum. Den bygger vidare på dem och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden bor i hjärtat på alla människor så kommer en välriktad kommunikation av dessa upptäckter och syften och användningar av Scientologi att vinna omedelbart samförstånd och stöd.

Med detta i åtanke levererar L. Ron Hubbard en sammanhållande 360-graders redogörelse för hur Scientologins grunder relaterar till de sedvänjor, hävd, policy, lagar och traditioner som utgör kulturens substans. Här är en teknologi om hur man kommunicerar Scientologi som inte bara är väsentlig för disseminering, utan som mycket väl skulle kunna avgöra strukturen för framtida civilisationer.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists