Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi: Milsten ett

Scientologi: Milsten ett

Scientologi: Milsten ett

L. Ron Hubbard började den första föreläsningen i denna serie med sex ord som skulle förändra världen för evigt: ”Detta är en kurs i Scientologi.”Därefter beskrev han inte bara den oerhörda omfattningen av detta, ett då splitternytt ämne, utan redogjorde dessutom i detalj för sina upptäckter om tidigare liv. Han fortsatte därifrån med att beskriva den första E-metern och hur den först användes för att upptäcka theta-linjen (en thetans hela tidsspår) som något helt fristående från kroppens genetiska linje (tidsspåret för kroppar och deras fysiska utveckling), tillintetgjorde lögnen om ”ett liv”, och avslöjade den andliga existensens helspår. Detta är således Scientologins verkliga begynnelse.

Läs vidare 
köp
3.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 22

Mer om Scientologi: Milsten ett

Just nu är det vi måste göra att fortsätta tillräckligt långt, som individer, bortom den första milstenen, så att vissa av människans faktiska ursprungliga mål kan förverkligas i det här universumet. Och vi kan göra det, eftersom varje tvekan som du har i just det här ögonblicket bara är en aberration. Vad det än är som bekämpar dig just i det här ögonblicket finns inom dig. Det finns ingenting – eld, svärd, polis, nationella regeringar, ekonomiska system – inget av de här sakerna skulle kunna stoppa människan när hon har startat. Och det vi försöker göra är att starta människan. – L. Ron Hubbard

Tidigt 1952, hade Hubbards forskningar lett honom till en helt ny syn på människans historia. Vägen till upptäckt började sommaren efter utgivningen av Dianetik, den tändande gnistan var auditörers rapporter om att preclears kontaktade händelser som bara kunde förklaras i begrepp av tidigare liv.

”Ju mer man undersökte” skrev han, ”desto mer kom man till insikt att här, i den här varelsen Homo sapiens, fanns alldeles för många okända saker.”

Under de följande tjugo månaderna, undersökte L. Ron Hubbard noggrant dessa okändheter, bestyrkte sin egen forskning med information som försågs av auditörer i fältet. Av enorm betydelse i den här forskningen var utvecklandet och användningen av den första E-metern, som gjorde det möjligt för honom att avtäcka och kartlägga sedan länge dolda händelser, och i sin tur leda till den förbluffande upptäckten att livskraften, eller theta, hade sitt eget tidsspår, oberoende av en kropp och som sträckte sig bakåt i miljontals år. Han upptäckte dessutom att vissa händelser på den här theta-linjen var gemensam för alla fall.

Som en följd av detta uppstod en ny och revolutionerande bild av människan, inte som ett begränsat djur av kött-och-ben, utan ett odödligt väsen vars rötter sträckte sig till själva tidens begynnelse. Som Hubbard då sade: ”Att ta reda på var människan kom från, att ta reda på vart hon är på väg, att ta reda på varför hon vet vad hon vet och vad hon försöker göra är förstås det största äventyr som människan kan ta sig an.”

Ett Western Union-telegram som togs emot på stiftelsens kontor i Wichita, Kansas, gav ingen antydan om det väntande äventyret, ”Ger en serie föreläsningar”, stod det helt enkelt, ”som föreläsningarna till Professionella kursen, start 3 mars. Denna serie ska täcka hela Dianetiken som den existerar nu.” Men de samlade studerandena visste att de gav sig in på nytt territorium när L. Ron Hubbard började den första föreläsningen med sju ord som för evigt skulle ändra på Scientologin: ”Det här är en kurs i Scientologi.”

På så sätt började den första kursen som någonsin gavs i det här helt nya ämnet. Och i de över tjugo föreläsningar som utgör den här serien, beskrev han inte bara Scientologi, dess omfattning och vart den var på väg. Han beskrev detaljerat upptäckter på helspåret, och utforskade grundligt en händelse som är gemensam för alla individer – en händelse som var tillräckligt djävulsk för att kväva OT-förmågor och degradera en ras av kraftfulla thetaner. Han kallade den för Faksimil ett.

Vid kursens slut, var det som låg framför de studerande vidöppna horisonter. Lögnen med ”ett liv” hade tillintetgjorts. Som Hubbard sade: ”Det är som att ta en dömd man ut ur en cell och säga: ’Där är solen! ’”

Här är alltså begynnelsen till Scientologi och med det följer möjligheten att ge människan en orubblig visshet om sin egen sanna andliga natur.

« Basics Lectures