Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Överleva och duka under

Överleva och duka under

Överleva och duka under

När tomatplantor sköt upp sex meter var experter överens om att L. Ron Hubbards forskning utgjorde ”en upptäckt av oerhörd betydelse för alla trädgårdsmästare”. Men den verkliga historien omfattade mycket mer. Från L. Ron Hubbards nya undersökning av Existensens grundläggande princip (Överlev!) hade kommit en upptäckt som skulle få enorm betydelse. Här är en ny förståelse av de grundläggande postulat som direkt påverkar en individs resa i riktning mot den slutliga friheten, samtidigt som de öppnar portarna för global clearing.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Överleva och duka under

För att fortsätta att leva krävs det att man penetrerar mysterierna som får en att hålla sig tillbaka. Och det största av de mysterierna är mysteriet ”Ska jag överleva? Eller ska jag duka under?”
– L. Ron Hubbard

Från sitt växthus på Saint Hill Manor i England, fascinerade L. Ron Hubbard hela den botaniska världen. Experter höll med om att hans forskning utgjorde ”en upptäckt av oerhörd betydelse för alla odlare” när tomatplantor höjde sig fem och en halv meter och gurkor växte sig stora som vattenmeloner. Snart hakade världspressen på och anspelade på osynliga dramer som utspelade sig över grönsakstäckta landskap: ”Växter oroar sig och känner smärta.” Trots detta visste de ingenting.

Den verkliga historien var en mycket större berättelse och dess rötter sträckte sig mycket djupare. Från L. Ron Hubbards nya undersökning av Existensens grundläggande princip (Överlev!) hade kommit ett framsteg som han beskrev som: ”så idiotiskt enkelt att man visste det hela tiden”. Men det var icke desto mindre en upptäckt med enorma konsekvenser. Här har vi en ny förståelse av de grundläggande postulat som har direkt betydelse på en individs färd mot den slutgiltiga friheten, samtidigt som den öppnar portarna till planetär clearing. Bokstavligt talat.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists