Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Teknik 88: Händelser på spåret före jorden

Teknik 88: Händelser på spåret före jorden

Teknik 88: Händelser på spåret före jorden

”Teknik 88 är den mest hyperboliska, upplivande, dramatiska, oöverdrivbara, högtflygande, superlativa, grandiosa, kolossala och magnifika teknik som det mänskliga sinnet överhuvudtaget skulle kunna ta till sig. Den är lika omfattande som helspåret och alla händelser på det. Det är vad man tillämpar den på; det är vad som har utspelat sig. Den innefattar gåtorna och hemligheterna, alla tiders mysterier. Man kan rubricera den här tekniken som en sidoföreställning, men ingenting som man kan säga, inget adjektiv man kan använda, kan på ett tillräckligt sätt beskriva ens en liten del av den. Den svävar inte bara högt över ens föreställningsförmåga, den får en att skämmas över att föreställa sig något överhuvudtaget”, är L. Ron Hubbards introduktion till dig i den här aldrig tidigare utgivna föreläsningsserien, som behandlar mer utförligt allt annat som finns i Människans historia. Det som väntar dig är helspåret.

Läs vidare 
köp
2.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 15

Mer om Teknik 88: Händelser på spåret före jorden

För de visste inte vad som aberrerade dem, de visste inte varför saker och ting blev värre. Nå, man förstår varför i Teknik 88.

Det är inte min mening att säga att den här tekniken är otrolig, att den är revolutionerande eller någonting sådant. Jag ska bara tala om för er att det är det mest förbaskade, enormaste, mest kolossala som kunde hända människosläktet sedan tidernas begynnelse. – L. Ron Hubbard

Människan hade grubblat över sitt förflutna i eoner. Varifrån hade hon kommit? Varför var hon här? Härstammade hon från gudar, eller bara en lycklig biologisk slump? Utvecklades hon från apor, eller anlände hon från stjärnorna?

1952 trädde en ny utveckling fram som förjagade mörkret med ljuset från hårda, kalla fakta:

TEKNIK 88.

Platsen var Phoenix i delstaten Arizona. Där, i skuggan av Camelback Mountain, avslutade L. Ron Hubbard sin tvååriga undersökning om tidigare liv. Detta fenomen hade dykt upp innan bläcket hunnit torka i de första exemplaren av Dianetik; det ökade med utvecklandet av Avancerad procedur, och hamnade i fokus i och med utgivandet av Handbok för preclears.

Han slog tidigt i sin forskning fast att händelser från tidigare liv måste tas itu med. När de ignorerades körde preclearn fast; när de togs upp blev vinsterna snabba och dramatiska. Vare sig man ”trodde” på tidigare liv eller ej, var det omöjligt att argumentera med resultat i auditering.

Avgörande för Hubbards utforskning av detta område var hans utveckling av den första E-metern. Med den kunde begravda händelser och gömd laddning inte bara bringas i ljuset, utan kontrolleras och dubbelkontrolleras hos mängder av preclears. På just detta sätt började Ron kartlägga de händelser som är gemensamma för alla fall, och slog fast vilka som är de viktigaste händelserna som kan hittas hos varje människa.

I början av 1952 publicerade L. Ron Hubbard resultaten av sin forskning i en ny bok, What to Audit, nu känd som Scientologi: Människans historia.Dess inledande ord avslöjade en ny processingmetod, Teknik 88, specifikt utformad för att lokalisera och auditera thetanen, individens ”jag”.

I juni samlades auditörer från hela Amerika för en sommarsession med föreläsningar vid det nästan 9 hektar stora Hubbard College som då låg på Indian School Road i Phoenix. Där, på en utomhusscen som byggts för det syftet, gav Hubbard de legendariska Teknik 88-föreläsningarna.

Vad som följde var ett äventyr långt bortom vad dessa auditörer kunnat föreställa sig.

För att ytterligare understödja auditörer i deras eget utforskande av detta nya territorium, försåg han dem med karta och kompass: två publikationer som medföljde Människans historia. En var Elektropsykometrisk auditering, den första instruktionsboken om E-meterns användning. Den andra var Individuell karta över tidsspåret, för att kartlägga händelserna som körs på ett fall.

För första gången kunde människan avsluta det långa kapitlet av fångenskap i det förflutna, och kartlägga sin väg till frihet.

Här är alltså L. Ron Hubbards föreläsningar om hela spåret av människans historia.

« Basics Lectures