Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Tanke, emotion och ansträngning

Tanke, emotion och ansträngning

Tanke, emotion och ansträngning

Med sammanställningen av Axiomen kom medlen för att kunna ta itu med viktiga punkter hos ett fall, vilket kunde lösa all aberration. Grundläggande postulat, Primär tanke, Orsak och effekt och deras inverkan på allt från minne och ansvar till en individs egen roll i att ge kraft till engram – dessa saker tas bara upp i den här serien. Här finns också den mest fullständiga beskrivningen av servicefaksimil som står att finna – och varför hanteringen av dessa råder bot på en individs självpåtagna oförmågor.

Läs vidare 
köp
3.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 21

Mer om Tanke, emotion och ansträngning

En individ kan med andra ord när som helst och av egen fri vilja plötsligt säga: ”Jag kommer att vara.” Jag är säker på att det finns några personer här som inte har haft erfarenheten av att ha varit fullständigt olyckliga och nedslagna, och livet har trampat ner dem, och de har fotavtryck på sig och de har varit sjuka en längre tid, och helt plötsligt och utan några associativa anledningar överhuvudtaget, säger de helt plötsligt: ”Ja, jag kommer att vara.” Och plötsligt slutar de att vara sjuka och börjar vara effektiva och börjar uppnå saker och fortsätter vidare. Otroligt. – L. Ron Hubbard

Hösten 1951 var allas blickar i hela världen riktade mot ett nytt krig i Korea. Både Förenta staterna och Kina hade gått in i striden och det fanns risk för att konflikten skulle trappas upp och bli okontrollerbar. Huvudrubriker i amerikanska tidningar åberopade beredskap inför en annalkande rysk attack. Människan var i fara för krafter som var bortom hennes kontroll.

Men faktiskt höll en helt annan slags explosion på att inträffa – en som radikalt skulle komma att ändra på den eviga synen på ”Människan, offret”. Dess epicentrum var Wichita, Kansas, och särskilt, 211 Douglas Street, en flitig medelpunkt för en växande och livfull Dianetik-rörelse.

Studerande kom från hela USA för att lära sig auditering och delta i L. Ron Hubbards mycket värdesatta föreläsningar som han höll varje vecka. Där avslöjades resultaten av hans fortlöpande forskning som under de senaste 18 månaderna sedan publikationen av Dianetik hade gett nyckeln till ännu fler hemligheter om människans sinne.

I oktober när Ron sammanställde denna kunskap i logikerna och axiomen, avslöjade han dem för en särskilt sammankallad konferens för auditörer. Genom en serie av tio föreläsningar, Logikerna och axiomen, klargjorde han inte bara alla föregående upptäckter utan han lade fram ett nytt, djärvt direktiv för vad som komma skulle. För bland Hubbards stora framsteg var det en faktor som lyste starkare än alla andra: SJÄLVDETERMINISM.

I enlighet därmed var människan inte ett löv som flög runt med vinden av en slump. För de hårda, kalla fakta som följde från axiomen var att en människa blev aberrerad bara genom eget samtycke.

Så kom en helt ny dimension till hur man hanterar fall. För medan stimulus-responsmekanismer hos ANSTRÄNGNING hade utforskats i Dianetik, och komplexiteterna hos EMOTION var kartlagda i Vetenskapen om överlevnad, befanns en faktor ligga bakom båda och hålla aberration på plats: TANKE.

För att rikta sig till alla tre momenten, TANKE, EMOTION och ANSTRÄNGNING, utvecklade Hubbard de ”Femton åtgärderna” i avancerad procedur och i november publicerade han sina fullständiga upptäckter i en ny bok, Avancerad procedur och axiom.

Därefter tillkännagav han en professionell kurs som skulle hållas senare den månaden och där han skulle ge instruktion om tillämpningen av allt som fanns i texten. Sökande blev tillsagda att personligen komma till Wichitas stiftelse – och gjorde det i stort antal. Och så började professionella kursen och de elva föreläsningar som utgör serien Tanke, emotion och ansträngning.

Mycket viktig bland de framsteg L. Ron Hubbard avslöjade är den första och mest utförliga definition och beskrivning av SERVICEFAKSIMILET som någonsin har getts. Däri avslöjade han de mekanismer med vilka människan postulerar sina egna sjukdomar och sin egen oförmåga. Här var alltså hur och varför om denna dramatisering och allt det som låg bakom den – från POSTULAT och PRIMÄR TANKE till strukturen hos TRO och vägen till FULLSTÄNDIGT ANSVAR.

Kort och gott, här är den fullständiga utvecklingen från sammanställningen av logikerna och axiomen (föreläsningarna Logikerna och axiomen), till teknikerna i avancerad procedur som använder de viktiga framstegen från dessa axiom (boken Avancerad procedur och axiom), till professionella kursen som instruerar om deras fullständiga användning och tillämpning (föreläsningarna Tanke, emotion och ansträngning).

Här finns alltså de viktiga framstegen som utgjorde vändpunkten från Dianetik till Scientologi och från EFFEKT till ORSAK.

« Basics Lectures