Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

1:a ACC-n vid Saint Hill

1:a ACC-n vid Saint Hill

1:a ACC-n vid Saint Hill

Med L. Ron Hubbards upptäckt av de fyra faktorer som krävs för en auditeringssession – hjälp, kontroll, kommunikation och intresse, inleddes en ny era av framsteg för fall, från botten av Bron och upp. Dessa faktorer, som kom att kallas den dödliga kvartetten, var både en metod för att eliminera barriärer till fallframsteg, och ett kraftfullt verktyg för disseminering. Innan intresse kan väckas måste man ta hand om de andra tre delarna, och då alldeles särskilt den största förmågan som människan besitter och den avgörande punkten för en individ – hjälp. Efter att ha demonstrerat den dödliga kvartetten vid London-kongressen om disseminering & hjälp, tillhandahöll Hubbad teknologin för hur man sätter igång en preclear på vägen uppåt med presessionsförfarande – de processer och procedurer med vilka man får en person i session: villig att bli hjälpt, under auditörens kontroll, i kommunikation och intresserad av sitt eget fall. Här finns dessutom en allomfattande förklaring av auditörsnärvaro och altitud – väsentliga faktorer som möjliggör för preclearn att konfrontera sitt fall och som gör praktisk verklighet av auditeringsgrundsatsen: auditör plus pc är större än banken. Detta var den enda ACC som Hubbard gav vid Saint Hill, och det var här han sammanställde modern auditering. Därför anses den vara hans främsta ACC för alla auditörer.

Läs vidare 
köp
2.700 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 25

Mer om 1:a ACC-n vid Saint Hill

Program nummer 1 för Storbritannien börjar klockan 07.30 imorgon bitti vid Charing Cross–Embankment-tunnelbanestationen där bussen avgår till Saint Hill. Det är då det programmet börjar. – L. Ron Hubbard

Det programmet, så som det tillkännagavs för deltagarna vid London-kongressen om Disseminering & hjälp, skulle sträcka sig över de följande fyra veckorna och inkludera 25 föreläsningar av L. Ron Hubbard. Det skulle också gå till historien inom Scientologin som starten på en ny era av fallvinster – som sträckte sig ända från botten av Bron.

Allting hade sitt ursprung i Hubbards upptäckt i början av 1960 av fyra faktorer som utgör förutsättning för vilken som helst auditeringssession. Det vill säga, det här är faktorer som, om de utelämnades, skulle förhindra att en session ägde rum över huvud taget. Därför var detta de komponenter som definierade termen ”i session” med en praktisk grundlighet som aldrig tidigare hade uppnåtts. Dessa faktorer – hjälp, kontroll, kommunikation och intresse – ingick snart i alla Saint Hill-auditörers vokabulär som ”Den dödliga kvartetten”, på grund av deras kraftfulla inverkan på barriärerna för fallframsteg.

Dessa faktorer var faktiskt så genomträngande att de till och med användes på, och hanterade, anledningarna till att en person som aldrig hade hört talas om Scientologi inte var i session, vilket gjorde det till ett nytt och effektivt verktyg i disseminering.

Så kom det sig att en buss anlände till Saint Hill den 8 augusti med de studerande som skulle bli förtruppen till denna nya era. Under den kommande månaden skulle de få lyssna på föreläsningar som verkligen var monumentala i omfattning. Faktum är att dessa är hans första fullständiga redogörelse om auditörsnärvaro och altitud – väsentliga faktorer med vilka en auditör får preclearn att konfrontera sitt fall, och därmed tillämpar en av de äldsta auditeringsprinciperna: Auditör plus pc är större än banken.

Här finns också den fullständiga teknologin för presessionsförfarande, processerna och procedurerna för att få vem som helst helt i session – dvs. villig att bli hjälpt, under kontroll av en auditör, i kommunikation och intresserad av sitt eget fall. Och Hubbard talade om det övergripande datumet, förmågan att hjälpa, som den främsta av mänskliga förmågor. Och den destruktiva kraften hos en individs egna misslyckanden med att hjälpa.

Och som om inte det vore nog beskrev han i detalj en mängd andra grundprinciper:

 • Auditörskrav – varför man inte enbart måste veta hur man utför en rutinmässig procedur, utan även måste förstå vad som pågår i en session;
 • Auditeringsskicklighet – den lätthet och smidighet med vilka preclearn hanteras när man auditerar styr direkt den grad av koncentration som han kan sätta på sitt fall;
 • Hjälp – varför det är den främsta förmågan hos människan;
 • Misslyckande att hjälpa – varför det är den huvudsakliga bakgrunden och basen och kärnan hos en pcs fall;
 • Havingness – anledningarna till att man öppnar ett fall med det, skillnaden mellan Subjektiv och Objektiv havingness och varför Objektiv havingness förändrar testprofilen eller förbereder ett fall;
 • Att motsvara sinnet – vad det är och hur det görs i auditering;
 • Sec-checkning – den bakomliggande teorin om varför det används till att få en preclears fall i ordning;
 • Bedömning – om en terminal bedöms exakt kommer han att gå upp och falla medan man auditerar. Om tonarmen inte rör sig betyder det att auditören inte auditerar rätt terminal;
 • Förtroende för auditören – ju större förtroende pc-n har för auditören, desto större är tonarmens stigningar och fall;
 • Annandeterminism – det mest elementära mekaniska skeendet i auditering är att annandeterminism tillhandahålls och tenderar att köra ut en del av annandeterminismen i pc-ns bank, bara genom att auditören sitter där. Auditören skulle kunna gå igenom rörelserna i auditering och någonting skulle hända med fallet, till och med utan att en process körs;
 • Atomklyvning – den enda anledningen till att en person är rädd för atomklyvning är att den utvecklar oerhörd rörelse;
 • Rörelse – hur det kan komma sig att undanhållanden börjar komma av när en process angående rörelse körs.

Slutligen, och som avslutning, presenterade Hubbard ”Teori 67”, ett genombrott på sjätte- och sjundedynamikerna som gav ny inblick angående varande, havingness och varför en thetan introverterar in i MEST-universum.

Här är således den historiska 1:a avancerade kliniska kursen vid Saint Hill, vilket innebar gryningen av vad L. Ron Hubbard kallade ”Scientologins jetålder”.

« ACC Lectures