Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

London-kongressen om disseminering & hjälp

London-kongressen om disseminering & hjälp

London-kongressen om disseminering & hjälp

Den ”magiska formeln” för disseminering! Med teknologi som nu klarade av att hantera vilket fall som helst, var den enda återstående barriären att få dem in i session så att teknologin kunde användas. Och detta är berättelsen om L. Ron Hubbards upptäckt av fyra knappar, så kraftfulla att han kallade dem den ”Dödliga kvartetten”.

Allt detta hade sin grund i hans observation att innan preclears kunde få vinster var de tvungna att vara intresserade av sina egna fall. Men vad han fann var att de flesta människor låg under intressenivån – till och med under något intresse för livet överhuvudtaget. Han spårade detta tillbaka till den grundläggande orsaken och fann att hjälp var den huvudsakliga faktorn. Närmare bestämt, tidigare hjälp hade misslyckats så ofta att de flesta upplevde att det inte ens var möjligt. Det var det som fick honom att utveckla Presessionsprocesser – de kallades så eftersom de var nödvändiga innan någon session ens kunde börja – för att få preclears upp till punkten där de visste att hjälp var möjlig, och nu var intresserade av att få lite!

Dessutom upptäckte Hubbard att man kunde rikta sig till samma faktorer utanför auditeringsrummet och att de i själva verket var svaret på disseminering. De fick inte bara vem som helst intresserad av Scientologi, utan eftersom de är en process gav de fallvinster även när de användes i disseminering. Här är således två föreläsningsserier i en. Först gav han Öppna kvällsföreläsningarna i London, till både scientologer och deras vänner – där han gav mer information om dessa faktorer och faktiskt demonstrerade hur man använder dem i disseminering! Därefter, för att lära ut deras tillämpning i både auditering och disseminering sammankallade han scientologer till London-kongressen om disseminering & hjälp. Här har vi således L. Ron Hubbards föreläsningar för allmänheten om hur man får ut Scientologi till världen, och verktygen med vilka du kan göra samma sak och därigenom hjälpa till med att få resten av planeten i session.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 7

Mer om London-kongressen om disseminering & hjälp

I stort sett den enda overt vi kan begå nu i Scientologin är att inte disseminera den ordentligt.

Ens ansvar kan inte begränsas till att bara själv veta, helt enkelt för att man är bunden till en värld som inte vet. – L. Ron Hubbard

Det var sommaren 1960, och bara ett år sedan Hubbard hade etablerat Saint Hill Manor som centralt huvudkontor för all forskning och disseminering.

Teknologin hade redan gått framåt med enorma kliv, först med medlen för clearing i stor skala genom samauditering (Kongressen om Theta-Clear). Sedan genom det banbrytande framsteget med ansvar och dess teknologi om overtar och undanhållanden, för att föra framåt vilket fall som helst på vilken dynamik som helst (Kongress om människans tillstånd). Och med dessa framsteg i bruk över hela världen, hade antalet scientologer fördubblats på bara tio månader.

Men vad hans nästa upptäckt skulle innebära var ännu större tillväxt. Det var faktiskt den magiska formeln för disseminering.

Allt härrörde från faktumet att med befintlig teknologi kunde man nu ta vilket fall som helst raka vägen till Clear. Enda hindret var att få preclearn i session så att man kunde använda teknologin. Men som Hubbard snart tillkännagav:

”Har ni någonsin undrat över hur man skall övertala en främling att bli auditerad? Har ni någonsin varit tvungen att ’sälja’ Scientologi till en fientligt inställd anhörig innan ni kunde auditera en person? Har ni någonsin haft problem med att auditera någon?

Ja, då bör det glädja er att veta att dessa problem har övervunnits med material som jag har tagit fram.

Det som hade utvecklats var något fullständigt nytt – presessionsprocesser – så benämnda för att de användes till att få någon i session:

Om dessa fyra punkter inte föreligger i en session är det i de flesta fall osannolikt att några verkliga, bestående framsteg kommer att göras.”

Dessa fyra faktorer var hjälp, kontroll, kommunikation och intresse – knappar som var så kraftfulla att han kallade dem ”den dödliga kvartetten”. Men viktigare var att dessa faktorer, eftersom de är nödvändiga för att en session skall äga rum, också var lösningen på disseminering. Han upptäckte nämligen att det som hindrade en individ från att vara intresserad av sitt eget fall, också avhöll honom från att bli intresserad av Scientologin i sig. Det var anledningen till att han därnäst släppte teknologin vitt och brett så att den kunde användas av alla scientologer.

Anledningen till att människor i vår tid inte omedelbart blir intresserade när man nämner en ny, häpnadsväckande vetenskap är att majoriteten av dem befinner sig tre steg nedanför att vara i stånd till att bli intresserade.

Och även om L. Ron Hubbard sedan gav detaljerade ”steg för steg”-instruktioner för hur man skulle använda sig av den dödliga kvartetten i disseminering – bokstavligen ”Hur man gör” – kunde inget jämföras med vad han sedan tillhandahöll.

De kallades för Öppna kvällsföreläsningarna i London, då de var föreläsningar för allmänheten där alla var välkomna, i synnerhet de som inte var scientologer. Bland deltagarna fanns alltså scientologer, deras vänner och personer ur allmänheten som aldrig tidigare hört talas om ämnet. Och så kom det sig att han i Empire Rooms vid Londons Tottenham Court Road föreläste och demonstrerade användningen av dessa faktorer när man skulle återuppväcka någons intresse för livet.Närmare bestämt var beståndsdelarna i presessionsförfarande inte bara ett sätt att få folk ”i session”, utan kunde användas som sig själva för att revitalisera livet i sig.Detta gällde i synnerhet faktorn hjälp:

”Anledningen till att liv är liv och att människor är tillsammans och gräs växer och träd växer och uppenbarligen att regnet faller och allt annat, det är för att det hjälper någon.”

Sedan samlade Hubbard scientologer till London-kongressen om disseminering & hjälp vid Londons Royal Commonwealth Society Hall. Det var vid denna kongress, som gavs den 7 augusti, som han presenterade kraften i presessionsförfarande både i auditering och disseminering. Varvid ingen kunde undgå att inse den fulla betydelsen av vad denna teknologi innebar för att uppnå den större målsättningen, en ny civilisation:

”Om man nu, helt bortsett från auditering, reder ut dessa punkter med alla sina bekanta, eller om man får rätsida på dem i varenda grupp, oavsett vad det är för grupp (familj, yrkesverksamhet, det militära, det spelar ingen roll) – om man bara får rätsida på dessa saker, dessa fyra, då kommer gruppen praktiskt taget att agera som en clearad grupp, oavsett det tillstånd som de människor gruppen består av befinner sig i, vilket är mycket anmärkningsvärt.”

Här har vi alltså två föreläsningsserier i en – både teknologin i sig, och dess fulla användning i disseminering. Detta är den teknologi som tar itu med kärnan i djupt rotad apati. Utan denna teknologi kommer jordens människor kanske aldrig att ta sitt första steg på den väg som leder till frihet. Därför är denna kongress nyckeln till sann global hjälp.

« Congress Lectures