Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

20:e amerikanska ACC-n

20:e amerikanska ACC-n

20:e amerikanska ACC-n

Sedan L. Ron Hubbard vid Clearingkongressen tillkännagivit att clearing nu var ett faktum, ägnade han den 20:e amerikanska ACC-n helt åt att på ett uttömmande sätt upprepa grundprinciper. Hubbard sade till de studerande: ”Vartenda framsteg inom Dianetik och Scientologi har tagit oss från att kunna hjälpa ett fåtal till att kunna hjälpa det stora flertalet”, varpå han lärde ut hur man clearar det stora flertalet. Det började med teknologin för hur man får preclearn att vilja delta – det vill säga få honom i session. Eftersom den vanligaste orsaken till att preclears går ur session är att deras originationer inte hanteras korrekt, gick han i detalj igenom hur man ser till att de förblir i session. Men det var långt ifrån allt, för på denna ACC ges rikligt med nytt material: en förklaring av hur man skall auditera Klippan, en händelse i det reaktiva sinnets kärna; en beskrivning av Atomen, ett engram som föregår Faktorerna, samt en presentation av viktiga upptäckter angående E-meterfenomen. I och med att L. Ron Hubbard lät auditörerna öva tills de kunde sina saker utan och innan, gjorde han den 20:e ACC-n till en ny utbildningsstandard för professionell auditörsutbildning. Med Rons målsättning att cleara det stora flertalet växte Scientologin snabbt redan när han steg ombord för att bege sig till England för att tillkännage nästa framsteg rörande clearing på bred front – ett framsteg som gick tillbaka till Dianetikens tidigaste dagar.

Läs vidare 
köp
3.600 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 35

Mer om 20:e amerikanska ACC-n

Vi kan nu säga att några hundra, säkert några tusen Clears är inom synhåll. Hundratusen skulle kunna förändra civilisationen på jorden.

Vi är på väg. – L. Ron Hubbard

Med slutförandet av den 19:e avancerade kliniska kursen, hade L. Ron Hubbard uppnått ett mål som han hade satt till och med innan publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.För även om auditörer alltid hade kunnat åstadkomma mirakulösa resultat på preclears, hade han nu förfinat teknologin så att vilken välutbildad auditör som helst konsekvent skulle kunna åstadkomma en Clear. Det tål att upprepas även om det påpekats tidigare: Redan 1947 hade Hubbard alltid kunnat skapa Clears. Hans främsta syfte – ända sedan den dag då Dianetik kunde köpas i bokhandeln och snabbt gick upp på bestsellerlistorna – hade därför varit att utveckla processer som andra – auditörer över hela världen – skulle kunna tillämpa på varje preclear, oavsett vem det var, för att uppnå samma resultat: Clear.

Och nu, 1958, hade åren med stabila och ofta dramatiska framsteg kulminerat i det länge eftersträvade mål som med eftertryck uppnåddes när 15 Clears åstadkoms i studerandeauditering som utfördes på en kurs där till och med all övervakning hade gjorts av andra instruktörer än Hubbard – den 19:e ACC-n.

Ögonblicket var historiskt och framgången firades på Clearingkongressen, där L. Ron Hubbard i en serie oerhört betydelsefulla föreläsningar tillkännagav för entusiastiska scientologer att clearing i stor skala nu var verklighet. Idag är dessa föreläsningar den enda filmade kongress där man således kan både se och höra tillkännagivandet att clearing nu var verklighet.

När clearing nu var ett fullbordat faktum, ägnade Hubbard den 20:e amerikanska avancerade kliniska kursen i Washington åt en omfattande omformulering av grunderna i auditering, ur perspektivet av allt man hade lärt sig under dessa intensiva år av forskning och upptäckter. Det handlade med andra ord inte bara om vilken process man skulle köra och varför, utan något ännu mer grundläggande – skickligheten och den tekniska tillämpningen som krävdes av en auditör för att frammana preclearns villighet att bli auditerad och dennes fulla deltagande i sessionen – det vill säga tillståndet av att vara i session:

”Gosse, vad effektivt auditering är om de verkligen är i session. Och gosse, vad ineffektivt det är om de inte är det. Vad är ett närvarande tidsproblem om inte den aktivitet som pågår i fysiska universum i detta ögonblick, som gör att en preclears uppmärksamhet är utanför sessionen och utanför auditören och därför inte på auditeringsproblemet.

Om du inte tror att detta är allvarligt, titta då på profiler före och efter 25 timmar med förträfflig professionell expertauditering på en pc som hela den tiden hade ett närvarande tidsproblem som inte berördes och som han aldrig berättade för auditören och som förblev dolt och begravt. Man får ingen förändring av profilen, ingen förändring av IQ, inget försvinnande av psykosomatiker eller någonting annat.

Det visar hur viktigt det är att pc-n är i session. Ganska viktigt, om det kan hindra varenda process som körs från att fungera. Därför måste det vara överordnat varenda process som körs.”

Sålunda finns det en rad metoder för auditörer för att åstadkomma förkravet för varje session: pc-n villig att vara där, villig att bli auditerad och villig att följa auditörens kommandon. Men det var långt ifrån allt, för L. Ron Hubbard instruerade dessa auditörer ytterligare i en omfångsrik samling nya framsteg och upptäckter. Hela föreläsningar ägnades till exempel åt att hantera klippan, som definierades av Hubbard som kärnan i det reaktiva sinnet. Sedan var det det engram som är gemensamt för alla thetaner, Atomen, med Hubbards ytterligare beskrivning om hur det kom före Faktorerna. Här finns också hans ytterligare förklaring om bruket av E-metern och avgörande upptäckter rörande nålreaktioner: den första beskrivningen av en rockslam, upphovet till en stage four-nål och den exakta teorin och tekniken för vad som skulle bli den berömda E-meterövning 16, Att framkalla nålreaktioner. Alla dessa samt en mängd besläktade tekniska tillämpningar, var och en av dem grundläggande:

  • Första postulatet – tillståndet att inte veta är den gemensamma nämnaren för tillståndet att inte vara Clear, eftersom preclearns lösning på de grundläggande problemen med smärta och medvetslöshet är att inte veta;
  • Clearing – kärnan i clearing är principen att förstörelse är helt och hållet underordnad den konstruktivitet som den föregicks av. Att rikta sig till konstruktivitet enbart skingrar destruktivitet;
  • Förändring, problem, hjälp, skapa och ansvar – de fem knapparna som man finner i all aberration och som man måste inrikta sig på för att åstadkomma en Clear;
  • Auditören – hur auditören är ”guden” över preclearns tidsspår och den ”professionella privatlivsinkräktaren”;
  • Auditörens intresse – grundvalen i auditeringen är auditörens intresse;
  • Originationer – fler preclears går ur session på grund av felaktigt hanterade originationer än av någon annan anledning;
  • Fallframsteg – hur man kontrollerar det med skalor och tester;
  • Utbildning – det är utbildning som skapar en OT.

När dessa auditörer undervisades och coachades tills de kunde rabbla upp grunderna i sömnen, visade sig kursen så framgångsrik att Ron fastställde den 20:e ACC-n som normen för professionell auditörsutbildning.

I och med att man uppnått en ny platå för auditörers färdigheter, vilket resulterade i att det nu hörde till regeln att man skapade Clears, accelererade dissemineringen och efterfrågan på Scientologi till oöverträffade nivåer. Från Perth i Australien kom nyheter om 100 studerande på en introduktionskurs, ytterligare 90–100 på en avancerad kurs, ett dussin studiegrupper som leddes av auditörer i fältet och en organisation som drunknade i telefonsamtal från intresserade personer. Samtidigt hade Scientologi: Tankens grunder översatts i Grekland, vilket gjorde Bok Ett i Scientologi tillgänglig för världens främsta filosofers arvtagare. Samtidigt fortsatte Dianetik-boken att säljas i tusental – totalt en kvarts miljon exemplar sålda av den inbundna utgåvan, och med förläggare nu inbegripna i diskussioner med Hubbard för att få ut en första utgåva i pocketformat för att möta efterfrågan från allmänheten. Inte nog med det – man gav sig ut på turné med föreläsningsfilmerna från Clearingkongressen till 27 städer i USA och senare i Storbritannien. Detta visade sig vara så populärt, att människor reste från närliggande städer för att närvara vid filmvisningarna, samtidigt som de utbildade sig på det senaste inom teknologin, och därigenom påbörjade cykeln på nytt i sina egna områden.

Även om detta var den allmänna stämningen för Scientologins expansion i världen när hösten 1958 närmade sig, fanns det ändå allt annat som denna nya tekniska platå skulle medföra. Faktum var att L. Ron Hubbard redan förberedde sig för att gå ombord på RMS Statendam, på väg till London. Där skulle han inte bara ge sin mest berömda föreläsning någonsin i det berömda Royal Empire Society Hall, dessutom skulle under hans besök släpps ytterligare en historisk landvinning – ett framsteg som förde tankarna till Dianetikens tidigaste dagar.

« ACC Lectures