Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Clearingkongressen

Clearingkongressen

Clearingkongressen

Inbjudningarna sade allt – ”Vi klarade det!” Här är alltså tillståndet Clear: dess dimensioner, friheter och egenskaper. Ingen annanstans har det beskrivits så grundligt. När L. Ron Hubbard definierar en Clear i termer av ”friheter från”, visar han de fortlöpande stegen för att föra vem som helst mot detta tillstånd, däribland hanterandet av närvarande tidsproblem och ARC-brott. Alltihop kulminerar i en ”magisk knapp” med förmågan att öppna varje fall – sammanfattat i ett enda ord: Hjälp.Han beskriver det som att den hanterar ”någonting i stil med TNT” – den spränger valenser, exterioriserar preclears och sätter människor i session, vilka tidigare inte var ens var i närheten av att vara auditeringsbara. Direkt i hälarna på Hjälp som ”de övre dynamikernas själ och hjärta” kommer måttstocken för bedömning: omdöme: På hur många dynamiker gör en person beräkningar på ett ögonblick? Medan vi på den andra sidan av myntet har de negativa dynamikerna – psykiatrikernas och atombombsskaparnas domäner. Och vid denna punkt avslöjar Hubbard hur man får en individ till ett tillstånd där han kan förbli orsakande, oavsett graden av våld i en värld som blivit vansinnig. Idag finns det tiotusentals Clears över så gott som hela världen. Här finns ögonblicket, förevigat för all framtid, när den första tillkännagavs.

Läs vidare 
köp
1.500 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Clearingkongressen

”VI GJORDE DET?

En Clear: en person som av egen vilja och medvetet är orsak över sitt eget liv, sin kropp och omgivning och utan ett reaktivt eller undermedvetet sinne.” – L. Ron Hubbard

Det var våren 1958 och det var ett ord som spred sig som en tidvattenvåg inom hela Scientologi-världen: CLEAR.

Men det uppnådda som man talade om var mer betydande än det första enskilda uppnåendet av detta tillstånd. Faktum är att L. Ron Hubbard hade skapat Clears sedan början av 1947 och ända fram till 1949, strax före publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Hela syftet med Bok Ett var faktiskt att göra framstegen och teknologin tillgängliga på bred front så att andra kunde göra samma sak.

Men medan Hubbard fortsatte att skapa Clears, genom sin personliga auditering av andra, kunde inte samma sak sägas om andra. Det var därför han under åtta hela år, kontinuerligt förfinade processer. Han gjorde detta dels för att få till stånd större fungerbarhet med processer som nådde djupare och gav snabbare vinster för preclears. Men han arbetade också för att utveckla processer som andra auditörer kunde tillämpa och ha framgång med. Följaktligen ägnades minst hälften av hans forskning åt utbildning.

Även om forskningsberättelsen var en berättelse om stadigt framåtskridande, kom genombrottet 1957 med utvecklandet av utbildningsövningar (TR:ar) för auditörer. Dessa övningar bokstavligen revolutionerade auditörsutbildningen (Frihetskongressen).

Som fullständigt bevis på det faktumet kom ett uppnående som sträckte sig långt utöver Hubbards åtta år av forskning sedan publiceringen av Bok Ett. Det var faktiskt det banbrytande uppnåendet av ett 2 500 år gammalt mål:

”I december 1957 skapades den första Clear som någon annan än jag själv skapat.

Detta var framgången. Detta var frukten av alla år.

Nu kan vi få många Clears. Vi kan få tusentals Clears. Och kan vi det då kan vi få en civilisation.

Detta var alltså flaskhalsen – andra auditörer kunde inte riktigt cleara folk. Och denna flaskhals är splittrad i småbitar.

Andra människor kan cleara andra. Så vi är på gång.” – L. Ron Hubbard

Det var en period av stigande förväntningar under de första sex månaderna av 1958, där scientologer läste artiklar med rubriken, ”Att uppnå Clear”, ”Hur man blir testad för ’CLEAR’” och ”Hur man lär sig cleara”. Men i det finns en ännu mer dramatisk historia. För medan varenda scientolog kan se tillbaka med vördnad på det historiska ögonblick då detta uppnåddes för första gången, så finns den mycket större berättelsen i allt det andra som 1958 förde med sig, och som är Scientologi idag.

  • Den slutgiltiga komponenten – utöver dessa utbildningsövningar – med vilken Hubbard utbildade de här auditörerna, och som är ett väsentligt verktyg i varje auditeringssession idag, var utvecklingen, tillverkningen och användningen av den första Hubbard-elektrometern (E-metern).
  • Den ”magiska knapp” som han upptäckte och försåg dessa auditörer med, för att kunna sätta folk i session vilka tidigare knappt var auditerbara, som knäcker valenser, helar psykosomatiska åkommor, tar bort ridger ur huvuden och exterioriserar preclears, var faktiskt en som inte bara öppnar upp fall på förstadynamiken utan också är det motto för scientologer och som möjliggör global clearing – HJÄLP. Och allt detta innefattas i hela strukturen i förkraven för auditering – från närvarande tidsproblem
  • till ARC-brott, till clearingens faktorer – thetan, sinne, kropp och universa, till en fullständig beskrivning av Friheterna med Clear.

Återigen, vad gäller beständigheten av detta uppnående så fanns det något annat som varenda scientolog känner igen idag: L. Ron Hubbards personliga design och tillverkning av det första cleararmbandet.

Men här fanns något än mer omfattande, nämligen det svar som varenda scientolog kan använda när han får frågan: ”Vad gör Scientologi egentligen?” Och detta summerades alltihop i en enda mening: ”Den gör folk Clear.”

Det förklarar också varför definitionen på Clear dekorerade ett plakat utanför Shoreham Hotels West Ballroom ... och varför, när kongressen började, mer än bara några få tursamma hotellgäster, sedan deras intresse väckts av plakaten, hade anmält sig till och deltog i en kongress olik alla andra.

Så i juli 1958 fyllde ljusen rummet, kamerorna rullade med färgfilm – när L. Ron Hubbard steg in på scenen med: Clearing som faktum.

För även om Hubbard fortsatte att arbeta, i över ett kvarts århundrade för att göra det lättare och snabbare för alla människor att nå det länge sökta målet, är här den legendariska kongressen där Clear blev verklighet för första gången, ögonblicket av framgång förevigat.

« Congress Lectures