Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

22:a amerikanska ACC-n

22:a amerikanska ACC-n

22:a amerikanska ACC-n

Sedan teknologin för clearing hade utvecklats och man hade metoder för att utbilda auditörer i att använda den, knäckte HGC-er vartenda fall. Eran med konstanta resultat hade anlänt. L. Ron Hubbard sade på den 22:a amerikanska ACC-n: ”Vi har helt enkelt kartlagt en väg, inte bara igenom livet så att en person kan navigera sig fram på den, utan vi har även kartlagt en väg igenom de data vi funnit om livet, så att man kan få en person igenom tämligen snabbt.” Mot den bakgrunden hade han beslutat sig för att öppna portarna för nya människor. Och med en exakt kurs som välkomnade dem, till fullo presenterad vid Kongressen Hur människans sinne fungerar, följde en exakt session för att auditera dem. Närmare bestämt en modellsession för vilken Hubbard lärde ut det första manuskriptet någonsin. Här var data av sådan betydelse att han sade till auditörerna att lära sig det så att de kunde det utan och innan. Med målsättningen att skapa professionella auditörer utan motstycke gav han detaljerade instruktioner om allting, från närvarande tidsproblem och varför dessa hindrar preclears från att ha verklighet på det bakre tidsspåret, till de fullständiga mekanismerna i det reaktiva sinnet. Dessa föreläsningar var så viktiga att Hubbard beordrade att de skulle studeras i vartenda HGC där man knäckte fall.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 10

Mer om 22:a amerikanska ACC-n

Men när man kommer till en formel kör man enligt modellsession, exakt som det står skrivet. Och man måste kunna det bra, mycket bättre än man någonsin lärde sig de tio budorden, för människors liv hänger på modellsessionens text. – L. Ron Hubbard

Det var januari 1961 och Hubbards program med avancerade kliniska kurser för forskning och utveckling accelererade till både en fullbordan och en nivå som man tidigare inte kunnat föreställa sig skulle gå att uppnå. För efter att ha tagit fram teknologin som skulle föra varenda person utan undantag till Clear, utvecklade Ron de procedurer med vilka man kunde utbilda varenda auditör i att tillämpa denna teknologi. Nästan utan att ens hämta andan riktade han sin uppmärksamhet mot det sista och avgörande steget. Eftersom den enda saken som återstod – en sak som uppenbarligen skulle kunna förhindra att alla människor uppnådde frihet – skulle vara att de helt enkelt inte använde sig av det. Av den anledningen följde teknologin för presessionsförfarande, för att få varenda person informerad och i session (London-kongressen om disseminering & hjälp). Och när dessa tekniker togs i bruk i auditering (1:a ACC-n vid Saint Hill), var det verkligen en ny platå – fall knäcktes utan undantag och vi upplevde gryningen till en ny tidsålder med oföränderliga och enhetliga resultat. I och med detta kunde L. Ron Hubbard nu ”lägga in högsta växeln” för disseminering och öppna portarna så att mängder av nya människor kom till Scientologin. Med en exakt kurs för att göra detta (Kongressen Hur människans sinne fungerar) höll han på att få fram den precisa och exakta sessionen för när de anlände. Inte bara någonting som var tillämpbart till en särskild process, utan snarare en procedur för varenda session.

Närmare bestämt, den 2 januari 1961 i Washington, och med starten av 22:a amerikanska avancerade kliniska kursen, skulle Hubbard nu lära ut den första texten någonsin för en ”modellsession”. Detta var så väsentliga data att han sade till de studerande på den 22:a ACC-n att han inte ville att de skulle lära sig det utantill. Nej, han ville att de skulle lära sig det så att det blev till en del av dem. De här auditörerna skulle komma att testas till det yttersta. För med texten i hand fanns det ingen ursäkt för något mindre än en exakt tillämpning av en exakt teknologi:

”En modellsession måste vara perfekt. Om någon går ut från den här enheten utan att kunna göra en perfekt session från början till slut, kommer jag att be dem lämna in sin thetan. Lyssnar ni på mig nu. Mycket viktigt.

Texten är viktig. Ni är så vana vid att ha auditeringskommandot exakt att ni inte märker att texten måste vara exakt. Så se till att ni kan det. Kan det perfekt.”

Och med målet att med den 22:a ACC-n frambringa en ny kull auditörer, som kunde knäcka och cleara vilket fall som helst, tillhandahöll han detaljerade instruktioner för att göra var och en till en mästare i auditeringsteknologi. Från E-meterns historia, syfte och användning, särskilt när det gällde tonarmen och nålens reaktioner, till den fullständiga mekanismen för den reaktiva banken, till närvarande tidsproblem och varför dessa förnekar preclearn verklighet på tidsspåret – det här var verkligen en fullständig och omfattande genomgång av allt en auditör behövde för att skapa stabila fallvinster och få fall att göra framsteg mot Clear:

  • Formel, presession, regim – vad var och en åstadkommer och förhållandet mellan dem;
  • Havingnessprocess – hur man testar för rätt och dess syfte att stabilisera pc-n i närvarande tid;
  • Närvarande tidsproblem – hur de förhindrar verklighet på det bakre tidsspåret;
  • Glömska – hur detta är ett undanhållande från en själv;
  • Overtar och undanhållanden – en beskrivning av den exakta mekanismen och hur overtar/undanhållanden fungerar som en havingnessprocess;
  • Presession 37 – vad den åstadkommer och hur den auditeras;
  • Hjälp – dess användning, och varför det är den sista sköra tråden för sinnesfriskhet;
  • Dianetik-assister – deras användning vid presessionsförfarande.

Som vittnesbörd för vad som uppnåddes när dessa auditörers kunnande tillämpades på en rad långsamma fall, beskrivs skillnaden vad gällde snabbare fallvinster bäst genom L. Ron Hubbards egen kommentar att alla nu ”rörde sig som skrämda gaseller”. På grund av dessa föreläsningars betydelse brukade Hubbard beordra dem som obligatoriska studier vid vart och ett av de HGC-er som knäckte svåra fall.

« ACC Lectures