Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kongressen Hur människans sinne fungerar

Kongressen Hur människans sinne fungerar

Kongressen Hur människans sinne fungerar

Med nya upptäckter på plats för att nå varje fall, var L. Ron Hubbard redo att ”trycka på knappen” för global expansion. Och detta är vad denna knapp satte igång: en ny kurs för att presentera grunderna i Dianetik och Scientologi på ett helt nytt sätt. Det följde på det enkla antagandet: Man kan demonstrera kemiska reaktioner eller hur maskiner fungerar, men hur demonstrerar man det mänskliga sinnets och andens delar och fenomen? Hubbard ger svaren, och visar hur man gör det med kursen Hur människans sinne fungerar. Här är då hans demonstration på scenen av ”Scientologins saker”, var och en lika solid och verklig som vad som helst inom naturvetenskaperna. Som han vidare förklarade, så kunde inget tidigare ämne inom sinnets område någonsin demonstrera sådana saker eftersom de allihopa var ”fundera-fundera”. Men här har vi inget av det. Inte när dessa live-demonstrationer inkluderade de mest färgstarka och livliga demonstrationer som förekommit i någon kongress – från provrör och statisk elektricitet, till kranier och hjärnor – allt för att visa vad sinnet är och vad det inte är. Dessutom finns här sättet för alla scientologer att visa människor att de är andliga varelser, vad sinnet verkligen är och att Scientologi kan hjälpa dem. Och nu vet du varför Ron, när han frågade de närvarande: ”Vart går vi efter detta?” L. Ron Hubbard gav svaret: ”Vi går hela vägen.” För dörrarna hade öppnats till att ge förståelse åt alla.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 5

Mer om Kongressen Hur människans sinne fungerar

Jag är rädd för att verkligheten av det här kommer att vara över oss alltför snart. Ni står just i begrepp att ärva den här planeten, oavsett om ni gillar det eller ej. Jag kan bara hoppas att ni är i tillräckligt bra tillstånd för att gilla det. – L. Ron Hubbard

Som Hubbard skulle komma att tillkännage, hade tiden kommit för honom att göra exakt vad han hade planerat under tio år – öppna inkörsportarna för en störtflod av helt nya personer. Det var ett beslut som hade allt att göra med tekniska framsteg under det gångna året. Han sade till kongressdeltagarna:

”Det är inte clearing av fall som har hållit oss uppe. Det är startandet av fall som har hållit oss uppe. Att starta fall. Om vi kan starta dem kan vi cleara dem. Vårt problem har varit att få dem startade så att de får stabila vinster. Och vi kan fullborda dem allihop dessa dagar.”

Efter flera års forskning hade han utvecklat processer för att nå vilket fall som helst och teknologin för att ta det upp till Clear. Det kvarstod bara en barriär – att få preclearn i session så att teknologin kunde tillämpas.Detta var hans primära fokus 1960. Och det han inriktade sig på hade allt att göra med själva definitionen på ”i session”: intresserad av sitt eget fall och villig att tala till auditören. Så kom hans häpnadsväckande upptäckt att vissa preclears inte hade något intresse av sitt eget fall. Och utan det var ingen fallvinst ens möjlig! När han undersökte vidare isolerade han fyra faktorer som förhindrade intresse av vilka den viktigaste var hjälp. I själva verket var de inte intresserade av att hantera sina egna fall för de trodde inte ens att hjälp var möjligt.

Varpå Hubbard gjorde en landvinning angående ”att starta fall”, i och med utvecklandet av presessionsprocesser. De kallades så för att de hanterade de faktorer som var nödvändiga för att en session ens skulle kunna påbörjas – härav, presession.

Efter att ha släppt dem för omedelbar användning inom disseminering (London-kongressen om disseminering & hjälp), påbörjade han därnäst en ny kurs, den 1:a avancerade kliniska kursen vid Saint Hill (ACC), för att lära auditörer den fulla användningen av dessa i auditering. För helt förutom att föra människor upp till intresse och börja deras första auditering, var de här presessionsfaktorerna ytterst viktiga för varenda scientologs fall:

”All right. Någonstans under oktober 1960 blev jag medveten om det faktum att vi hade det hela klart för oss. Den första ACC-n vid Saint Hill förde fall uppför linjen i massor som aldrig tidigare hade rört på sig under åratal av auditering. En del av dessa fall hade aldrig rört sig under auditering och vi fick dem att röra på sig. Vi fick saker och ting klart för oss precis där.”

Allt detta förklarar vad L. Ron Hubbard tog med sig till den här kongressen. För om de sista tio åren hade varit inriktade på tekniska framsteg för att göra detta uppnående möjligt, så var det nu dags att ta detta oundvikliga nästa steg. Ron förklarade:

”Nu kan ni tryggt öppna den där framdörren. Släpp in dem allihop, släpp in dem allihop.”

Dessutom visste han exakt hur han skulle göra det. För genom att kombinera alla sina år av utveckling, däribland varenda faktor som förhindrade fallvinst, hade han utvecklat en splitterny kurs som exemplifierade kännetecknet för Dianetik och Scientologi:

”Det som är uppseendeväckande är att vi har gjort banbrytande framsteg när det gäller området människans sinne, genom att vi har tagit det förutsägbara och praktiska hos naturvetenskaperna och flytta över det till humaniora. Och det är vad som skett inom Dianetik och Scientologi.”

Och däri ligger också substansen i vad han presenterade som kursen Hur människans sinne fungerar. Dess antagande var uppenbart. Om stora delar av befolkningen faktiskt trodde att ingen hjälp var möjlig, så berodde detta i inte så ringa utsträckning på det faktum att ”sinnets värld” alltid hade tillhört filosofins grubblerier.

Ändå, vilket Hubbard därnäst presenterade, fanns det 20 artiklar – ”saker” – i Dianetik och Scientologi som var lika ”solida som provrör”, och som kunde visas och demonstreras i det fysiska universumet.

Så började en av historiens mest färgstarka kongresser. För om Shoreham Hotel redan hade sett allting från grupprocessing till Högre instruktions-TR:ar, så fanns här bubblande provrör, plastskallar, dockor, hjärnor och till och med eldar!

Men än mer relevant var att L. Ron Hubbard efter att ha utvecklat teknologi för att göra Clears, nu placerade de enklast tänkbara redskapen i händerna på varenda scientolog för att bringa medvetenhet till var och en som ännu inte var på vägen. Och däri ligger innehållet i dessa ord:

”Hur långt kommer vi att gå nu?

Ja, jag kan säga helt uppriktigt till er att vi kommer att gå hela vägen.”

« Congress Lectures