Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

5:e ACC i London

5:e ACC i London

5:e ACC i London

L. Ron Hubbard kallade det: ”Det största tekniska framsteget på åtta år.” Även om han gav en glimt av detta framsteg under Clearingkongressen i London, började det stora tillämpningsäventyret vid Londons 5:e ACC. Allt kom från 1947 års engramkörning, en teknik som han använde för att skapa de första Clears, men som andra auditörer hade gått bet på. Men när man nu använde utbildningsövningar och andra auditörer clearade folk, återvände Hubbard till teknikerna från 1947 som ”gjorts smidiga, demonstrerats och visat sig fungera 1958”. Engramkörning i Scientologi kunde sammanfattas i ett enda ord: Konfrontering, vilket splittrade blockeringar på helspåret och gjorde att preclearn kunde se dolda erfarenhetsmönster – just den erfarenhet som var nödvändig för att hantera fallet. Hubbard hade funnit vad han kallade en snabb väg till Clear men hans sista föreläsning ger dess värde för utbildning: ”Ni vet mer om sinnets struktur än någon annan grupp i Dianetik eller Scientologi någonsin har lärt sig.” Och vad beträffar crescendot så fanns allt som denna ACC ledde till i boken Har du levt förut? ett banbrytande framsteg för global upplysning om tidigare liv och därmed en ledfyr som spred sanningen att varje individ är en andlig varelse.

Läs vidare 
köp
4.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 40

Mer om 5:e ACC i London

Auditering av engram kräver mer färdighet av auditören än någon annan enskild aktivitet han kan vara engagerad i. Det kräver finkänslighet, finess, oemotståndlig styrka, obestridlig beslutsamhet – på samma gång som svaren accepteras. Det krävs kort och gott av personen att han kan sina saker. – L. Ron Hubbard

Det var den 27 oktober 1958. Tidigare samma månad befann sig L. Ron Hubbard i London för att ge Clearingkongressen i London. På den här kongressen tillkännagav han vad han själv beskrev som det största tekniska framsteget på åtta år – Engramauditering med Scientologi-teknologi.Men vad han då presenterade för det stora Scientologi-fältet var bara början på allt han skulle tillkännage när det gällde teknisk tillämpning. För att då clearing nu var möjlig i stor skala, tack vare de framsteg Hubbard hade gjort inom auditörsutbildning, hade han upptäckt att det som var avgörande för dessa resultat inte handlade om att gå in på en lägre fallnivå – tvärtom, auditörernas förmåga.

Således kom det sig att 72 auditörsstuderande från så olika länder som Tyskland, Grekland, Israel, Marocko, södra Rhodesia och Australien nu hade anmält sig till Londons 5:e avancerade kliniska kurs och hade samlats i föreläsningssalen på Fitzroy Street 7, där de förväntansfullt såg fram emot hans inledande föreläsning. Vad de nu skulle få uppleva – och de färdigheter de skulle få lära sig – skulle inte bara ta clearing till en helt ny nivå, utan skulle också ta dem med på en upptäcktsresa vars like de aldrig hade upplevt.

Under de kommande fem veckorna skulle nämligen L. Ron Hubbard utbilda dessa auditörer i att använda Scientologi-teknologi på engramauditering från 1947, en teknik som han hade använt under Dianetikens tidigaste dagar för att skapa Clears. Det var en metod han aldrig gjort allmänt känd eftersom andra auditörer inte hade varit i stånd att uppnå samma resultat vid tillämpning. Men allt detta hade förändrats.

De tidigaste metoderna krävde en auditeringsförmåga som inte kunde läras ut vid den tidpunkten, men som nu kan läras ut.

Då auditörer över hela världen nu tillämpade de nyligen utvecklade utbildningsövningarna och skapade Clears, hade Hubbard återvänt till och vidareutvecklat de där teknikerna från 1947, och publicerade dem ”förfinade och beprövade fram till 1958”. Vad det innebar kan sammanfattas i ett enda allomfattande ord vars betydelse för clearing har varit oerhörd: Konfrontering.

”Teorin om auditering: Preclearn har förlorat förtroendet för sin egen förmåga att möta tillvaron och dess delar och har svårigheter med att delta i livet. Han är fångad i många av de saker som han har misslyckats med att konfrontera eller som han hindrats från att konfrontera eller som han hindrat andra från att konfrontera eller som inte existerade. Gradvis förbättras hans tillförsikt att konfrontera tanke, tid, liv, energi, materia och rum. Regeln lyder: ’Hitta någonting som preclearn kan konfrontera och förbättra den förmågan. ’”

Och detta bildar underlaget för det fantastiska äventyr som blev den 5:e London-ACC-n. För som Hubbard hade förutspått blev detta en ACC som skulle komma att röra om i grytan ordentligt. Men om man bortser från dramatiken så var hans målsättning att förse dessa auditörer med uttömmande kunskaper om varje aspekt av denna nya clearingteknik:

  • E-meterns historia och användning – hur L. Ron Hubbard utvecklade E-metern och hur han fastställde Clear-avläsningen för män respektive kvinnor;
  • E-meterutslag – att få fram utslag och använda E-metern för att upptäcka engram;
  • Lås – deras definition, hur de fick sitt namn, och vad de gör;
  • Typer av bilder – medvetet skapade, analytiskt observerade och reaktivt dolda, samt varför en individs förmåga att konfrontera livet går parallellt med hans förmåga att konfrontera sina egna bilder;
  • Intresse – den gemensamma nämnare för alla engram som gör att de kan köras, och varför det är så;
  • Lokalisering av datum – hur man hittar rätt datum vid engramauditering;
  • Auditeringsmetod – ursprunget till vad som skulle komma att kallas munkorgsauditering;
  • Fenomen på helspåret – Hubbards utforskning av helspårsdata och ett helt nytt perspektiv på den välkända bibliska berättelsen om hur Röda havet delades;
  • Språk – hur man återfår ett språk från helspåret.

Även om dessa nya tekniker visade sig vara så kraftfulla att blockeringar på helspåret splittrades – med ett helt mönster av hittills dold erfarenhet, just den erfarenhet som var nödvändig för att lösa fallet, som blev synlig för preclearn – så var det viktigaste ändå att Hubbard nu hade byggt vad han kallade för den snabba vägen till Clear.

Oavsett allt vad denna ACC innebar beträffande en ny platå för engramkörning, är den även legendarisk på grund av vad denna auditering avslöjade. Vid den här tidpunkten var tron på tidigare liv något som befolkningen i stort ansåg vara en uppfattning som enbart ett fåtal hade. Idag är det dock helt annorlunda. Man behöver bara titta på vad L. Ron Hubbard gjorde då han avslöjade ett helt nytt erfarenhetsområde som tidigare varit dolt för människan. Som ett bevis på detta finns alla de redogörelser från tidigare liv som beskrivs i boken: Har du levt förut? Även om det blev stor uppståndelse i media när boken publicerades så visar historien nu att den utgjorde en vändpunkt i riktning mot någonting oändligt mer betydelsefullt: nämligen en verklighet som spridit sig världen över att det finns tidigare liv, och därmed sanningen att varje individ är en andlig varelse.

« ACC Lectures