Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Clearingkongressen i London

Clearingkongressen i London

Clearingkongressen i London

Det långa sökandet efter sanning, den slingrande resan från kultur till kultur, det farofyllda sökandet bland världar som få människor ens fått en glimt av, än mindre vågat sig in i – här är L. Ron Hubbards genom tiderna mest berömda föreläsning, Historien om Dianetik och Scientologi. Och det är bara den första monumentala föreläsningen! Bortom den finns den storslagna vyn av Scientologin – det förflutna, nuet och framtiden. Med början i det förflutna, blickar Hubbard från sin nuvarande fördelaktiga utsiktspunkt, tillståndet Clear, tillbaka på varje tidigare upptäckt … hela vägen tillbaka till de första Clears han gjorde 1947. Vad det avslöjade var svaret på frågan: ”Vad hände med resten av banken i det ögonblick de uppnådde Clear?” Frågan var häpnadsväckande men vad svaret avslöjade var lösningen för total stabilitet. Här är alltså inte bara upptäckten av vad som hindrar en preclear från att ”utplåna” sina mentala intrycksbilder, utan ett avslöjande som bokstavligen besvarar frågan hur livet såg ut … vid skapelseögonblicket. Vilket alltsammans öppnade ett nytt panorama av görande, som omfattade varje dynamik, och som kunde sammanfattas i frasen ”Bringa ordning”. Så L. Ron Hubbard började med en monumental blick mot det förflutna, men när kongressen var över hade han börjat skapa en berättelse som fortsätter att utveckla sig varje dag, Scientologins och den västerländska civilisationens framtid.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 6

Mer om Clearingkongressen i London

”Jag skulle vilja berätta lite om historien om Dianetik och Scientologi – några saker som jag aldrig har berättat för någon.

Vill ni höra det?” – L. Ron Hubbard

Det var den 18 oktober 1958 och platsen var Londons Royal Empire Society Hall. Med dessa ord inledde L. Ron Hubbard det som skulle bli hans genom tiderna mest berömda föreläsning. Här var hans egen berättelse om den långa färden för att åstadkomma ett nytt varandetillstånd som människan drömt om i över 2 500 år ... En historia som endast kunde berättas av den som levt den ... Historien om Dianetik och Scientologi.

Som tydligt framgick av hans öppningsord, skulle det bli Hubbards mest omfattande redogörelse hittills av vad som motiverade hans sökande efter svar på människans gåtor. Beträffande vad som fick honom att berätta den historien vid denna tid och på denna plats, så är det första svaret uppenbart: Clearing.

Det var över ett år sedan hans sista framträdande i England, men det som möjliggjorde detta framsteg hade i själva verket börjat under den föregående resan. Det var då han utvecklade processerna som kunde nå vilket fall som helst. (Kontroll, Kommunikation och Havingness – London-kongressen om radioaktiv strålning, kontroll & hälsa) som i sin tur hade hjälpt honom att ta fram nya sätt att utbilda auditörer, (utbildningsövningar – Frihetskongressen), vilket revolutionerade auditörsutbildning.

Men det fanns någonting mer – och det hade allt att göra med varför tiden var inne för den nu legendariska föreläsningen. Och fastän det kanske inte är så uppenbart idag, så var titeln för dem som var där lika framträdande som en ledfyr: Dianetik.

Ja, under 1958 hade clearing, utförd av andra – som använde Scientologi – blivit verklighet. Men, som han förklarade:

”De första Clears gjordes 1947, och sedan försökte jag lära andra personer att göra det. Och väldigt snabbt och kvickt, på tio år, kunde jag åstadkomma det. Det tog bara tio år, vilket är ganska bra.”

1947 var förstås före publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.Det var faktiskt Hubbards inledande utveckling och praktik av Dianetik från 1947 till 1949, (och den resulterande efterfrågan från andra att lära sig mera, så att även de kunde auditera), som drev på publiceringen av Bok Ett. Men å andra sidan, om någon av deltagarna hade den felaktiga uppfattningen att de nuvarande framgångarna i clearing berodde på nyare processer från de 10 gångna åren, så skingrade hans nästa uttalande den idén helt och hållet:

”Clearing var beroende av skickligheten i auditeringen, och det var den enda verkliga barriären!”

Innebörden i den upptäckten sträckte sig långt bortom hur man löste auditörsutbildningen. För även om dessa auditörer nu åstadkom Clears, så var det fortfarande en fråga om hastighet: hur snabbt kunde det göras? Och dessutom, om hindren för clearing hade varit ”auditörens skicklighet”, vad var då den verkliga användbarheten hos tidigare processer som ”inte tycktes fungera” i händerna på outbildade auditörer? Detta var de frågor som öppnade helt nya perspektiv för clearing, och fick Hubbard att sluta cirkeln och återvända till Dianetik:

”Jag var ganska röd i ansiktet förra året när jag upptäckte att jag inte hade vetat exakt vad jag gjorde 1947 när jag gjorde Clears. Det anmärkningsvärda med det är att jag på något omedvetet, klumpigt sätt visste det, men jag kunde inte uttrycka det. Jag kunde inte beskriva det.”

Alla faktorer rörande clearing, varje på varandra följande framsteg, från den allra första början till nuet, skulle ge det svar som han hade letat efter sedan 1947. Närmare bestämt, från hans upptäckt om den sanna källan till mentala intrycksbilder kom ett ännu mer häpnadsväckande genombrott som besvarade en kvardröjande fråga som rörde alla dessa Clears – ”helt stabila Clears” – som han hade skapat för så många år sedan:

”Men någonting hände 1947 som jag inte kunde förklara på tio år: vad hände med resten av banken?”

Svaret var inte utplåning. Snarare fanns det i ett ord som innebar nästa stora milstolpe i Dianetik och Scientologi: Konfrontering.

Här är således den Här är så den dramatiska historien om hur Hubbard återvände till de första metoderna i Dianetik från 1947, genom att använda den absolut senaste Scientologi-teknologin. Vad detta i sin tur skapade var en ny våg av clearing som Hubbard senare skulle tillkännage under rubriken: ”Någonting har hänt!!!”

Det var dessutom bara början. Därför att, som kronan på verket, kom strukturen hos förvirring och ordning, som sträckte sig ut till områden långt utanför auditeringssessionen. Det löser den urgamla gåtan om skapande, ligger bakom mottot ”Skapa ordning”, som nu kan ses i varje Hubbard Communications Office (HCO), och än idag är den vägledande principen för vad en scientolog gör.

Clearingkongressen i London skedde definitivt vid rätt tid och plats. För även om den började med det förflutna, Historien om Dianetik och Scientologi, så hade L. Ron Hubbard då den avslutades presenterat en ännu mer dramatisk historia, en som fortsätter att utspela sig varje dag: Scientologins och den västerländska civilisationens framtid.

« Congress Lectures