Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Erövring av det fysiska universum

Erövring av det fysiska universum

Erövring av det fysiska universum

I sin strävan att finna svaren till livet och människan, upptäckte L. Ron Hubbard att alla livsformer motiveras av en enda befallning: Överlev! Men frågor kvarstod. Exakt vad är liv och hur uppnår det sina överlevnadssyften? Här avslöjar han att liv är en energi, fullständigt separerad och avskild från det fysiska universumet. Genom denna kunskap kan man vända sina förluster, bygga på sina segrar och återvinna den entusiasm som ger bestående framgång.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_conquest_title

Mer om Erövring av det fysiska universum

Livet ägnar sig åt att förvärva, förstöra, skapa och så vidare och så vidare, materia, energi, rum och tid. Livet ägnar sig åt en offensiv erövring, med andra ord. – L. Ron Hubbard

I sin livslånga strävan att finna svaren på livet och människan, upptäckte L. Ron Hubbard att alla livsformer, från den lägsta till den högsta motiveras av en enda befallning: Överlev!

Men frågor kvarstod. Exakt vad är liv och hur uppnår det sina överlevnadssyften? Är liv bara levande materia? Eller innehåller det en helt annan kvalitet?

L. Ron Hubbard gav sig således ut för att plocka fram och identifiera själva livsessensen. Och genom att han framgångsrikt uppnådde sitt mål upptäckte han inte bara den svårfångade kvalitet som besjälar alla livsformer, han kom fram till förklaringen på de oändligt varierande fenomen som människor upplever – från den ”oförklarliga” starten på sjukdom, till varför individer som svämmar över av ambition och hopp slutar sina liv besegrade och desillusionerade.

I denna föreläsning avslöjar L. Ron Hubbard att liv är en energi, en som är fullständigt separerad och avskild från fysiska universum. Här finns dessutom svaren på hur livet tar sig an erövrandet av materia, energi, rum och tid.

Svaret på vad dessa upptäckter betyder för individens dagliga liv är allt. Det spelar ingen roll vad man arbetar med eller vad man gör, här finns både strukturen och följderna av den oundvikliga växelverkan med det fysiska universumet. Genom denna kunskap kan man vända sina förluster, bygga på sina segrar och som resultat, återerövra den energi och entusiasm som ger bestående framgång.

« The Classics