Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Föreläsningarna till den professionella kursen i Dianetik

Föreläsningarna till den professionella kursen i Dianetik

Föreläsningarna till den professionella kursen i Dianetik

Efter sex månader av resande från kust till kust, och föreläsningar för de första dianetikerna, samlade L. Ron Hubbard auditörer i Los Angeles för en ny professionell kurs. Ämnet var hans nästa genomgripande upptäckt om livet – ARC-triangeln, som beskrev det inbördes förhållandet mellan Affinitet, Verklighet och Kommunikation. Genom en serie på femton föreläsningar, tillkännagav LRH många framsteg, däribland Spektrum av logik, som innehåller en oändlighet av gradienter från rätt till fel; ARC och dynamikerna; Tonskalor av ARC; Auditörens kodex och hur den förhåller sig till ARC; och Tabellen över graderna av tillgänglighet som klassificerar ett fall och hur man auditerar det. Här är således både den slutliga framställningen om auditeringsprocedurerna i Bok Ett och den upptäckt som all vidare forskning skulle utgå ifrån. I över femtio år trodde man att informationen i dessa föreläsningar hade gått förlorad och att de bara var tillgängliga i anteckningar från studerande som publicerades i boken Notes on the Lectures. De ursprungliga inspelningarna har nu upptäckts och gjorts allmänt tillgängliga för första gången. Här är således både den slutliga framställningen om auditeringsprocedurerna i Bok Ett och den upptäckt som all vidare forskning skulle utgå ifrån. Liv i sitt högsta tillstånd, Förståelse, är sammansatt av Affinitet, Verklighet och Kommunikation. Och som L. Ron Hubbard sade: den bästa beskrivningen av ARC-triangeln som finns överhuvudtaget, finns i dessa föreläsningar.

Läs vidare 
köp
1.900 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 15

Mer om Föreläsningarna till den professionella kursen i Dianetik

”Fortsatt arbete och forskning i ämnet emotion kommer utan tvivel att medföra en ännu grundligare förståelse av det. Men nu har vi en användbar kunskap om emotion. Vi kan använda vad vi vet och åstadkomma resultat med det. När vi vet mer kommer vi att kunna uppnå ännu bättre resultat, men just nu kan vi åstadkomma en Release och en Clear. Om vi behandlar emotion som uppbunden livskraft, och om vi följer dessa allmänna regler för att frigöra den, kommer vi göra mycket stora framsteg med vilken preclear som helst. Vi kommer faktiskt att åstadkomma våra allra största framsteg genom att på detta sätt frigöra emotion.” – L. Ron Hubbard

Med utgivandet av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, 9 maj 1950, hade L. Ron Hubbard inte bara gett oss en handbok för Dianetik-procedurer, utan han hade dessutom gett oss riktningen för framtida forskning mot större och snabbare resultat. Hans avslutande sidor i denna första bok drev faktiskt på framåtskridande för existerande tekniker:

”Vi har här något som inte har existerat förut, en oföränderligt fungerande vetenskap om sinnet. Tillämpningsmetoderna kan inte undgå att bli förfinade.”

För att tillhandahålla både utbildning av auditörer och fallen på vilka förfinade tekniker för tillämpning kunde testas, grundades en Dianetik-forskningsstiftelse och skola inom några veckor efter bokens ursprungliga utgivning. En överväldigande efterfrågan på undervisning överskred resurserna nästan med en gång, och Dianetik-läsare som ville börja på kurs bokstavligen campade på gräsmattan framför Hubbards hus i Elizabeth, New Jersey. Trots att man utvidgade till större lokaler, så tog det bara några veckor innan de också var för små. Och så fortsatte det, bokstavligen vecka efter vecka, månad efter månad, allt medan tidningarna helt riktigt beskrev Dianetik-rörelsen som en ”löpeld” som spred sig från kust till kust.

Detta gjorde att han etablerade ett andra huvudkvarter på den amerikanska västkusten: i Los Angeles, Kalifornien. Därefter reste han regelbundet från kust till kust och presenterade varje dag sina framsteg för dessa första dianetiker, med 135 föreläsningar på 150 dagar.

Medan varje efterföljande framsteg förde målet för Clear ännu närmare, inträffade i november 1950 vad Ron beskrev som nästa milstolpe i Dianetik – själva strukturen och källan för emotion i sig själv. Boken Dianetik inkluderade redan ett diagram som beskrev överlevnadspotential på de fyra dynamikerna, vilket gav en Tonskala för emotion. Men Ron skulle komma att tillkännage att beskrivningen av den skalan var tvådimensionell, medan det han nu hade upptäckt beskrevs i tre dimensioner. Den upptäckten var triangeln för Affinitet, Verklighet och Kommunikation (ARC, eng. Affinity, Reality, Communication).

Dess praktiska tillämpning omfattade allt – från varje aspekt av auditering till mellanmänskliga relationer och livet i sig. Det första tillkännagivandet av dessa framsteg och deras tillämpning kom i november 1950, vid den nu legendariska Professionella kursen i Los Angeles.

Från Tonskalan för Affinitet, Verklighet och Kommunikation, till ARC och dynamikerna, till Tabellen över tillgänglighet som visar auditörer hur man öppnar ett fall och startar vem som helst på vägen uppåt – i dessa föreläsningar finns inte bara sista ordet och finputsningen på Dianetik-proceduren enligt Bok Ett, utan även byggstenen för framtida forskning om själva livskraften.

För att kunna erbjuda detta material till dianetiker överallt publicerades inom några månader studerandes anteckningar från föreläsningarna som boken Notes on the Lectures. Men korrespondens från Hubbard från den tiden i november 1950 inkluderade hans instruktioner om att föreläsningarna skulle göras tillgängliga i deras helhet, och studerandes anteckningar skulle bara tjäna som en omedelbar publicering av dessa framsteg, tills föreläsningarna kunde reproduceras. Så började ett globalt sökande efter dessa ursprungliga inspelningar, som man i över femtio år hade trott vara förlorade, tills man slutligen hittade vart och ett av banden med originalinspelningarna av hans föreläsningar. Och med hjälp av enastående restaureringsmetoder finns nu dessa föreläsningar tillgängliga för första gången sedan studerande hörde dem i Los Angeles 1950.

Affinitet, Verklighet och Kommunikation är beståndsdelarna i Förståelse, och var den stabila grunden för L. Ron Hubbards forskning och upptäckter de nästkommande trettiofem åren, när han kontinuerligt byggde en bättre bro till frihet och förmåga. Men oavsett dessa framsteg, hänvisade Hubbard ständigt till denna första beskrivning – de här föreläsningarna – som den bästa beskrivningen om ARC, och den har aldrig överträffats.

« Basics Lectures