Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Skillnaden mellan Scientologi och andra filosofier

Skillnaden mellan Scientologi och andra filosofier

Skillnaden mellan Scientologi och andra filosofier

I denna klassiska föreläsning om sökandet efter sanning beskriver L. Ron Hubbard de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer genom vilka varje person tar itu med sitt eget personliga sökande för att upptäcka sanningen. Efterhand som individer fortsätter denna unika upptäcktsfärd och detta äventyr får de nya insikter och förståelser, tills de grundläggande frågorna om dem själva och livet har lösts. Och, allt medan de vandrar på den vägen, uppnår de den bestående frihet som bara kommer av att veta vad som är sant för dem.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_differences_title

Mer om Skillnaden mellan Scientologi och andra filosofier

Att sanningen är fri är inte någonting som människan gjort sig känd för. Hon har inte gjort sig känd för det alls. Tvärtom har hon gjort sig känd för ett slaveri under något som någon påstått vara sant. Och det är oerhört, oerhört mycket mer annorlunda än att sanningen är fri. – L. Ron Hubbard

Varje mänsklig individ försöker att lära känna sanningen om sig själv och att till sin egen belåtenhet lösa livets mysterier. Och därför har otaliga politiska och religiösa läror under många tusen år försökt upplysa folk med svar. Men där dess utövare insisterade på – verkligen krävde – att deras svar måste vara svaren, spärrade de vägen till större frihet för miljontals människor. För, så som historien lär oss, att tvinga en individ att acceptera sanning istället för att tillåta honom att finna sanning är inte vägen till frihet, utan vägen till tankens och trons slaveri.

I detta klassiska uttalande över individens sökande efter sanning, stakar L. Ron Hubbard ut de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer som tillåter att en person engagerar sig i ett personligt sökande i syfte att upptäcka sanning. Allt medan individer fortsätter denna unika upptäcktsfärd och detta äventyr, får de nya insikter och förståelser tills de grundläggande frågorna om dem själva och livet är lösta på ett för dem helt tillfredsställande sätt. Och, allt medan de vandrar på den vägen, uppnår de den bestående frihet som bara kommer av att veta vad som är sant för dem.

« The Classics