Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Spel

Spel

Spel

Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet är ett spel. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_game_title

Mer om Spel

Vad är ett spel? Ett spel är en aktivitet som en eller flera individer ägnar sig åt för att bevara sitt intresse för kommunikation i livet. – L. Ron Hubbard

Vad är liv?

Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Efter att ha undersökt existensens alla sidor och beståndsdelar kom han fram till en på det hela taget förvånande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över alla livets olika fenomen.

Livet är ett spel.

I denna föreläsning förklarar L. Ron Hubbard varför livet bäst förstås genom att likna det vid ett spel, varpå han definierar både dess förutsättningar och dess villkor och visar att de följer reglerna för vilket spel som helst. Därför att oavsett vilket, var eller hur en individ spelar existensens spel – och oavsett om han har gått med på att spela eller inte – dessa regler är alltid desamma. Och med allt det som L. Ron Hubbard radar upp ger han en fullständigt ny förståelse av allt det som mänskligt beteende består av. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel.

« The Classics