Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Forskning och undersökning, deras historia

Forskning och undersökning, deras historia

Forskning och undersökning, deras historia

L. Ron Hubbard utforskar historien om människans forskning och undersökning på den mänskliga själens område. Efterhand som de mekaniska teknologierna fick övertaget kom inget parallellt fram som gjorde att religion kunde tillämpas i vardagen. Således betyder Scientologins ankomst allt för både individen och mänskligheten, för här har vi världens första helt praktiska religion, som ger vem som helst fungerande svar att använda dagligen i sitt eget liv.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_research_title

Mer om Forskning och undersökning, deras historia

Religion skulle driva iväg ordentligt om den inte hade teknologin om människans ande. Det vore det vitala för en religion att ha för att bli något praktiskt och vardagligt. – L. Ron Hubbard

Det finns tillräckligt mycket vapen idag för att förinta hela nationer. Och våld har blivit vardagligt och ofta utan hänsyn till mänskligt liv. Varför har det moraliska ansvaret gått ned så, och framför allt, vad kan man göra åt det?

Alltmedan L. Ron Hubbard ger svaren på dessa frågor utforskar han historien om människans forskning och undersökning inom den mänskliga själens område. Han beskriver detaljerat många anmärkningsvärda fenomen som var bekanta i tidigare tidsåldrar men som är okända för de flesta idag. Det som träder fram är att när de mekaniska teknologierna fick övertaget så kom inget annat upp parallellt med dessa som kunde göra att religion kunde tillämpas i vardagen. Följden blev istället att de moderna studierna helt förnekade anden och istället behandlade individen enbart som en stimulus–respons-mekanism helt utan samvete och värde.

Således betyder Scientologins ankomst allt för både individen och mänskligheten, för här har vi den första religionen som genom att tillämpa en faktisk teknologi, ger vem som helst användbara svar som kan användas dagligen i det egna livet. IQ stiger genom denna teknologi, en individs kraft och förmåga ökar, människan får möjlighet att återvinna sin förmåga till vänlighet och anständighet – och en ljusare framtid är säkrad.

« The Classics