Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Sinnets maskineri

Sinnets maskineri

Sinnets maskineri

Vad händer när någon sätter ett helt tankeområde ”på automatik”? Eller till och med hela sitt liv? Här får man reda på de mentala ”mekanismer” som underminerar en individs förmåga att fatta beslut, och hur man upptäcker dem hos både en själv och andra. Och det är en avgörande förmåga, för på samma sätt som man kan förlora kontrollen över en vanlig maskin, kan samma sak ske med mentala mekanismer. Lyckligtvis kan man återta kontrollen över ”maskineriet”, och faktiskt börja behärska sitt eget liv.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_machinery_title

Mer om Sinnets maskineri

Om man skulle gjuta lite liv i samhället, om man skulle få ordning på samhället igen, så att det hade en önskan att överleva, om man skulle göra livet lite bättre, skulle allt man behövde göra vara att få människan att ta lite bättre kontroll över sina handlingar och reaktioner. – L. Ron Hubbard

Alla utför vi några rutinhandlingar utan att tänka på vad vi gör. Att köra en bil skulle vara mycket märkligt om man måste tänka på minsta lilla procedur. Men vad händer när någon sätter ett helt område av tanke och handling ”på automatik”? Hans utbildning till exempel? Eller hans arbete? Eller till och med hela sitt liv?

Svaren finns här och de ger ett fullständigt nytt perspektiv på sinnet. Till den grad en individ har dragit sig tillbaka från att delta inom ett område av livet kommer han att sätta in en automatisk mental mekanism istället för sig själv. Här beskrivs dessa mekanismer och exakt hur de underminerar en persons förmåga att ta beslut. För att åter ge honom denna förmåga beskriver L. Ron Hubbard hur man kan känna igen dessa i en persons tankar, handlingar och sätt att tala, och därigenom känna igen dessa både hos en själv och hos andra. Och det är en avgörande förmåga. För på samma sätt som en vanlig maskin kan börja leva sitt eget liv utom kontroll från operatören, kan mentala mekanismer göra det. Och när det händer, bör ni se upp. För genom att kontrollera fullständiga beteendemönster kan ”maskinerna” i själva verket beröva en individ förmågan att tänka och att agera självständigt utan att han ens misstänker det.

Lyckligtvis finns det ett botemedel, och det återfinns i det L. Ron Hubbard kallar ”tillvarons centrala bindning”, vilken varje levande varelse innehar och som ingen mental mekanism kan stå emot. Alltså kan man ta kontroll över sinnets maskineri, och genom att göra det faktiskt börja bestämma över sitt eget liv.

« The Classics