Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Om andradynamiken: Sex, barn och familjen

Om andradynamiken: Sex, barn och familjen

Om andradynamiken: Sex, barn och familjen

Andradynamiken, drivkraften att överleva för familjen och den framtida generationen, har länge varit en källa till mysterium och förvirring. Det är därför ett avsevärt framsteg att till slut besvara frågan om hur man åstadkommer överlevnad i överflöd i denna kritiska del av livet. Vem som helst kan upptäcka vad andradynamiken faktiskt är och förstår dess exakta relation till resten av livet. Och på så sätt kan de, som individer, par och familjer slutligen förverkliga den fulla potentialen för lycka.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_second_dynamic_title

Mer om Om andradynamiken: Sex, barn och familjen

En familj är helt enkelt en grupp med syftet sexuell njutning och uppfostrandet av barn och gemensamma ekonomiska fördelar emellan oss själva. Ni vet, det är en liten grupp. Därför har vi den här faktiska gruppen. Släktet skulle inte vara någonstans utan familjen. – L. Ron Hubbard

I sin strävan efter att förstå människan, upptäckte L. Ron Hubbard att det finns en enda gemensam nämnare för existens: Överlev! Oavsett hur varierade individers erfarenheter eller aktiviteter är försöker de alla överleva och detta är den enda gemensamma nämnaren för allt liv.

När han så undersökte liv ännu närmre upptäckte han vidare att överlevnad delade upp sig i åtta separata strävanden eller drivkrafter kända som de åtta dynamikerna. Kortfattat: man försöker överleva som sig själv (1), familjen och den framtida generationen (2), ens grupp (3), mänskligheten (4), alla levande organismer (5), fysiska universum (6), som eller för andliga varelser (7), och det Högsta väsendet, eller oändlighet (8).

Andradynamiken har länge varit källa till mysterier och förvirring. En stor anledning till det har varit att tidigare studier av människan felaktigt utsåg sex till den enda orsaken för existens och samtidigt till den främsta orsaken till irrationalitet. Då dessa studier inte kände till de åtta dynamikerna ledde de många personer till misslyckande – inte enbart gällande andradynamiken, men i livet självt. Att deras teorier inte fungerade är bevittnat av dagens mängd misslyckade personliga relationer, uppbrutna hem och bekymrade ungdomar.

Trots att den bara är en dynamik bland åtta, är andradynamiken naturligtvis viktig för alla. Det är därför ett avsevärt framsteg att till slut besvara frågan om hur man åstadkommer överlevnad i överflöd i denna kritiska del av livet. Med denna kunskap kan vem som helst upptäcka vad andradynamiken egentligen är och förstå dess exakta relation till resten av livet. Och på så sätt kan de, som individer, par och familjer slutligen förverkliga den fulla potentialen för lycka.

« The Classics