Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

En bruksanvisning för sinnet

En bruksanvisning för sinnet

En bruksanvisning för sinnet

Ditt sinne: det är din ständiga följeslagare. Trots detta har människan praktiskt taget inte vetat någonting om hur det fungerar. Och i stort sett varje mänsklig kris, från äktenskap som slutar med skilsmässa till yrkesbanor som slutar i frustration, kan ledas tillbaka till människans okunnighet om sinnet. Genom att studera den första ”bruksanvisningen” som i detalj beskriver hur sinnet är uppbyggt och hur det fungerar, kan vem som helst förstå de bakomliggande orsakerna till människans beteende och använda denna kunskap för att lösa vilken situation som helst i livet.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_operation_manual_title

Mer om En bruksanvisning för sinnet

Att försöka ta reda på varför man fungerar, varför man har så rätt som man har, varför man är igång över huvud taget, varför man tänker över huvud taget, skulle vara ett riktigt äventyr. – L. Ron Hubbard

Ditt sinne: det är din ständiga följeslagare. Du lever med det 24 timmar om dygnet, varje dag i ditt liv. Trots detta har människan praktiskt taget inte vetat någonting om hur det fungerar. Och i stort sett varje mänsklig kris, från äktenskap som slutar med skilsmässa till karriärer som slutar i frustration, från spänningar som stör arbete till konflikter som splittrar nationer, leder tillbaka till människans okunskap om sinnet.

Föreställ dig således de möjliga fördelarna med att hitta svaren. Nu är det inte bara så att organisationer kan frodas och nationer kan övervinna sina meningsskiljaktigheter, utan en individ försedd med sådan kunskap, som helt förstår sig själv och andra, skulle ha en mycket bättre möjlighet att uppnå sina mål.

Det är faktiskt så att miljoner människor har åstadkommit just detta. För första gången i historien har människan fått tillgång till en ”bruksanvisning” som detaljerat beskriver sinnets fullständiga struktur och exakt hur det fungerar. Genom att studera denna ”bruksanvisning” kan vem som helst förstå de underliggande orsakerna till det oändligt varierande mänskliga beteendet och använda sin kunskap för att lösa vilken situation han än står inför i livet.

Här har vi alltså äventyret att upptäcka hur den mest värdefulla tillgång en individ någonsin kommer att ha, fungerar.

« The Classics