Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Phoenix-föreläsningarna: Att befria människoanden

Phoenix-föreläsningarna: Att befria människoanden

Phoenix-föreläsningarna: Att befria människoanden

Här är panoramasynen på Scientologin i dess helhet. Efter att ha sammanställt ämnet Scientologi i Skapandet av mänsklig förmåga, gav L. Ron Hubbard en rad halvtimmelånga föreläsningar, specifikt som ett komplement till ett fullständigt studium av boken. Från de väsentligheter som ligger bakom teknologin –Axiomen, Existenstillstånden och Konsiderationer och Mekaniker, till processerna i Intensivproceduren, inklusive tolv föreläsningar som en efter en beskriver den exterioriserade thetanens processer från Rutt 1 –allt beskrivs fullständigt och ger en begreppsmässig förståelse av kunskapens vetenskap och det ursprungliga tillståndets OT-förmåga. Här har vi således de bergfasta principer som allting i Scientologin vilar på, vilket innefattar en grundlig översikt av religionen och dess arv – Scientologi, dess allmänna bakgrund.Denna föreläsningsserie är därför en milstolpe inom Scientologin, och utgör den axiomatiska grund på vilken all vidare forskning bygger.

Läs vidare 
köp
3.600 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 42

Mer om Phoenix-föreläsningarna: Att befria människoanden

Det vi huvudsakligen har blottat idag är det tillstånd av varande som man faktiskt har. Istället för spekulationer om människan har en själ eller inte, har vi data. Vi vet exakt vad en thetan är, vi vet ett oerhört antal saker med stor exakthet. – L. Ron Hubbard

Phoenix, Arizona, 1954: L. Ron Hubbard hade forskat, föreläst och grupprocessat nästan oavbrutet under det senaste året. Syftet med den här intensiva verksamheten var att uppnå ett mål lika gammalt som människan själv – att befria den mänskliga anden.

Kärnan i den verksamheten var en ny kursplan: avancerade kliniska kurser, som gav en djup insikt både i fenomenet med sinnet och anden och den logiska grunden i forskning och undersökning. Grupper av utbildade auditörer skrev in sig och deltog i sexveckorsperioder med studier och samauditering, och de fick personliga instruktioner och föreläsningar av L. Ron Hubbard. Och den utbildningen var oförtröttlig. Under en niomånadersperiod gav han faktiskt sju på varandra följande ACC-kurser som omfattade 450 föreläsningar.

Målet med utbildningen var tvåfaldigt: för det första att få auditörerna själva i ett exterioriserat tillstånd; och för det andra att öka deras villighet och förmåga att auditera andra till det tillståndet. Vid den 7:e ACC-n, och för just detta ändamål hade Hubbard framgångsrikt avslutat ett processingprogram, med vars hjälp vilken auditör som helst – även någon med ganska lite utbildning – kunde befria andra och faktiskt gjorde det. Och därigenom hade utbildning inte bara stabiliserats, utan han kunde tillkännage:

”Vi har nu, år 1954, processer som till och med när man använder dem på grupper, i klump producerar ett varandetillstånd som några få utvalda letade efter för 2 500 år sedan. Vi har mer kontroll över livets fenomen än någon någonsin tidigare har haft.”

L. Ron Hubbard började strax efter detta uttalande, återge sina svårvunna upptäckter i en kortfattad men ändå innehållsrik kurs som varje scientolog snabbt kunde tillgodogöra sig. Med andra ord stod han i begrepp att ge en uttömmande rundmålning av Scientologi.

Med bara detta i åtanke, sammanställde han en standardiserad lärobok, Handbok för auditörer, numera känd som Skapandet av mänsklig förmåga – En handbok för scientologer.Därefter gav han, i juli 1954, en serie halvtimmeslånga föreläsningar som åtföljde boken, vilka innehöll principer, utövning och kunskap om Scientologi.

Under de månader som följde, lade Hubbard till fler föreläsningar för att komplettera den här historiska serien. Först spelade han in fyra föreläsningar i augusti där axiomen behandlades. Därefter kom ytterligare tolv föreläsningar i augusti, där var och en av dem beskrev de legendariska processerna för exteriorisering av thetanen i Rutt ett.

Den slutliga sammanställningen av föreläsningar, handplockad av Hubbard, gavs ut i bred skala till scientologer som Professionella Phoenix-kursföreläsningarna och blev snart känd som Phoenix-föreläsningarna.

Här har vi en sammanfattning av Scientologin, själva grunden som ämnet vilar på, ett övergripande uttalande om religionen och dess arv och vi har således fått denna övergripande föreläsningsserie om just själva Scientologin.

Dessa föreläsningar, lika slutgiltiga som de är odödliga, utgör en orienteringspunkt L. Ron Hubbard fastslagit med sin översikt över Scientologin som religion. I serien tar han upp grunderna, axiomen och sanningarna som för första gången möjliggjorde en befrielse från den ändlösa spiralen av födelse och död.

« Basics Lectures