Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Vetenskapen om överlevnad

Vetenskapen om överlevnad

Vetenskapen om överlevnad

Den mest användbara bok du någonsin kommer att äga. Vetenskapen om överlevnad bygger på Hubbard-tabellen för bedömning av människan och erbjuder den första exakta metoden för att förutse mänskligt beteende. Tabellen innehåller alla manifestationer av en individs överlevnadspotential, graderade från den högsta till den lägsta, vilket gör det här till den fullständiga boken om Tonskalan. Genom att bara känna till en eller två egenskaper hos en person och använda den här tabellen, kan du hitta hans eller hennes läge på Tonskalan och därigenom känna till resten och få ett korrekt mått på individens hela personlighet, beteende och karaktär. Innan den här boken utgavs var världen övertygad om att fall inte kunde förbättras utan bara försämras. Vetenskapen om överlevnad presenterar idén om olika falltillstånd och den splitternya idén att man kan höja sig själv på Tonskalan. Och däri finns grunden till dagens Gradtabell.

Läs vidare 
köp
390 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: Inbunden
sidor: 752

Ytterligare format

Ljudboks-cd 390 Skr Titta på fler

Mer om Vetenskapen om överlevnad

Dianetik avslöjade det tidigare okända reaktiva sinnet som förslavar människan och auditeringsprocedurerna för att bli av med det. Men det var bara Plan A, vilket lade grunden för vidare forskning av livskraften. Här har vi således theta (livskraft) och MEST (det fysiska universumet med Materia, Energi, Rum och Tid) och deras samspel som är livet självt. I detta ligger också strukturen för Tonskalan och både skälen för en individs nedgång och metoderna för att stiga uppåt. Denna bok är skriven runt den nu legendariska Tabellen för bedömning av människan som ger en komplett beskrivning av reaktioner, karaktärsdrag och beteendemönster för en individ vid varje given emotionsnivå. Genom att bara känna till ett eller två kännetecken för en person kan man känna till resten – hela deras personlighet, beteende och karaktär. Sedan, med helt nya auditeringsmetoder, kan man frigöra en individs fulla inneboende theta-potential så att denne kan ta sig upp till de högsta nivåerna av frihet. Här beskrivs de grundläggande genombrott som är grunden för själva Gradtabellen.

Bland annat följande ämnen tas upp här:

  • Tonskalan
  • De grundläggande lagarna för theta – Affinitet, Verklighet och Kommunikation
  • Dynamikerna
  • Individers och gruppers handlingsmönster, uppförande och beteende vad gäller emotion, tal, hanterandet av kommunikation, verklighet, sexuellt beteende och barn, omgivningen, värde för samhället, etiknivå, sanning, mod, ansvarsnivå, uthållighet med mera
  • De grundläggande principerna för processing
  • Aberrationens mekanismer
  • Nya processingmetoder inklusive Direktminne och Lås-skanning – processing som befriar en individs theta som är fångad i det reaktiva sinnet
  • Hur man diagnostiserar och auditerar vilket som helst fall

Vetenskapen om överlevnad är den grundläggande handboken för varje auditör, och ger metoderna för att förutsäga mänskligt beteende i livet. Och det är därför det är den mest användbara bok som du någonsin kommer att äga.

« Basics Books