Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar

Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar

Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar

Det som låg bakom utvecklingen av Tonskalan och Tabellen för bedömning av människan var ett monumentalt framsteg: Teorin Theta–MEST, som innehåller förklaringen om växelverkan mellan Liv – theta – och det fysiska universum av Materia, Energi, Rum (eng. Space) och Tid – MEST.I de här föreläsningarna, som gavs till studerande omedelbart efter utgivandet av boken, gav L. Ron Hubbard den mest omfattande beskrivningen av allt som ligger bakom Tabellen för bedömning av människan och dess tillämpning i själva livet. Dessutom finns här förklaringen på hur förhållandet mellan theta och en(turbulerad)-theta avgör ens läge på Tonskalan, och medlen för att höja sig till högre tillstånd.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 6

Mer om Vetenskapen om överlevnad – föreläsningar

Om man finner var han är på Tonskalan, kan man säga hur mycket ansvar han kommer att uppvisa, hur mycket uthållighet han kommer att uppvisa. Man kan säga hur han kommer att behandla barn, man kan säga hur han kommer att tala med en, hur han kommer att lyssna på en. Man kan säga vad han kommer att göra med ett meddelande som man ger till honom för att ge till någon annan. Man kan också säga, bara ganska automatiskt, det fysiologiska tillstånd som den här personen kommer att vara i. – L. Ron Hubbard

Människan har länge varit förbryllad över sina medmänniskors beteende. Varför beter sig människor som de gör? Hur kan man veta vem man kan lita på? Vem skall man se upp för? Vem kan man förlita sig på?

Det var på hösten 1950, och L. Ron Hubbard reste land och rike runt, från Elizabeth, New Jersey till Los Angeles och Kansas City, och försåg den snabbt växande Dianetik-rörelsen med vägledning och instruktioner.

Han fortsatte likväl sökandet efter den ”förbättrade Bron” som han efterlyste på sista sidan i Bok Ett. Hans nästa steg i att förverkliga den Bron var att vidga och stärka den så att den skulle klara alla fall – speciellt för att kunna erbjuda metoder att komma åt och knäcka alla fall på alla nivåer.

Nyckeln till detta ligger i själva Bok Ett – ”Överlevnadsdiagrammet”, som visar skalan från död och största möjliga smärta längst ner, till potentiell odödlighet och största möjliga njutning längst upp. Med detta som utgångspunkt, började L. Ron Hubbard undersöka de bakomliggande principer som kontrollerade en varelses nivå på den här skalan – och gav alltså metoderna att höja den.

Den forskning som blev en följd, gjordes i början av 1951 i hans hem, Palm Springs, Kalifornien, och resulterade snart i en upptäckt av vittgående betydelse. Det var faktiskt där och då som han avslöjade en helt ny syn på människan som en livskraft (efter den grekiska bokstaven theta) insnärjd i fysiska universums materia, energi, rum och tid (MEST). Från den här centrala Theta–mest-teorin, började allt annat snabbt uppenbara sig, och avslöjade de fullständiga manifestationerna av mänskliga emotioner, egenskaper och beteenden på varje nivå.

Snart hade detta enkla överlevnadsdiagram vuxit ut till att omfatta alla aspekter av mänskliga handlingar och reaktioner, och på så sätt tillkom den imponerande Hubbard-tabellen för bedömning av människan.Därnäst skrev Hubbard den omfattande, heltäckande texten som i detalj beskrev varje kolumn i tabellen och hur den skulle användas: Vetenskapen om överlevnad.

Här fanns inte bara de ”enklare, snabbare Dianetik-teknikerna”, som Ron hade efterforskat, utan även forskningsrön som gav en ny inriktning i ämnet vilket resulterade i vinster som till och med var utöver det man föreställt sig i Dianetik.

För att gå i spetsen för dessa framsteg skapade Hubbard ett centralt huvudkontor som var tillgängligt både från östkusten och västkusten, i Wichita, Kansas. Dianetiker från hela landet anslöt sig till honom i denna nya Stiftelse som låg på Douglas Avenue 211, där det fanns 26 rum och en stor föreläsningssal.

Den 21 maj var hallen fylld till sista plats inför L. Ron Hubbards första föreläsning: ”Theta–MEST-teorin”. I den här imponerande föreläsningen i två delar, beskriver Ron fullständigt det centrala genombrottet från vilket tabellen och hela teknologin om mänskligt beteende kommer. Och i ytterligare föreläsningar byggde han vidare på denna grund, och utforskade konsekvenserna av Theta-MEST-teorin både i livet och auditering. Han förmedlade ett nytt perspektiv på det reaktiva sinnet genom att definiera aberration från synvinkeln ARC och dynamikerna, och beskrev i detalj hur upptäckten av Theta–MEST-teorin helt och hållet hade förändrat var tyngdpunkten för auditörer låg.Istället för att attackera entheta, var målet att validera theta:

”Om ni vill att den här personen ska vara så högt på skalan som möjligt då ska ni validera honom. Och det sätt man validerar honom på är att plocka upp den högsta nivån av ARC som är tillgänglig på hans fall, därför att det är liv.

För att illustrera den nya tekniken avslutade han med en demonstration som gav en glimt av dessa möjligheter – han befriade en preclear från en ihållande huvudvärk som hade besvärat honom i nästan en månad.

Efter dessa inledande föreläsningar skrev han till alla Hubbard-Dianetik-auditörer och tillkännagav bildandet av en nationell grupp för utövare, både för att assistera dem och för att se till att de högsta normerna för auditering upprätthölls. Just i detta syfte sammankallade han i juni den första internationella konferensen för Hubbard-Dianetik-auditörer, och vid denna konferens gav han ännu en banbrytande föreläsning om ”Tabellen för bedömning av människan”.

Dessa föreläsningar utgör L. Ron Hubbards mest omfattande beskrivning av allt som låg bakom denna tabell och dess fullständiga tillämpning, vilket gav den första korrekta förutsägelsen av mänskligt beteende. Här är också den fullständiga förklaringen av vad som fastställer ens läge på Tonskalan – och således hur man tar sig upp till högre tillstånd.

« Basics Lectures