Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi och förmåga

Scientologi och förmåga

Scientologi och förmåga

Medan L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man och studerade vid universitet uppmanade han kollegiet att använda fysikens principer på sinnets område. Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen satte han själv igång med uppgiften. Genom att finna en mängd svar om människan och hennes potential, löste han i sanning sinnets långvariga gåta. Resultatet har idag blivit att miljoner människor är gladare, mer framgångsrika och mer kapabla.

Läs vidare 
köp
150 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_scn_ability_title

Mer om Scientologi och förmåga

Scientologi betyder helt enkelt ”visdom, studiet av”. Men det skulle också kunna sägas betyda detta: Tillämpningen av vetenskapens metodiker på sinnets problem. Och det är vad det är, och det här är, för att vara mycket sanningsenlig, vad som hänt. – L. Ron Hubbard

När L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man som gick på universitetet observerade han att de som verkade inom de humanistiska områdena saknade utbildning inom de exakta vetenskaperna. Med tron att exaktheten i de vetenskapliga metoderna skulle kunna ge en lösning på problemen rörande liv och leverne, uppmanade han medlemmar av den psykologiska fakulteten att tillämpa principer från fysiken på sinnets område.

Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen – vare sig då eller under senare år – tog L. Ron Hubbard själv på sig uppgiften. Genom att finna en mängd svar om människan och hennes potential, löste han i sanning sinnets långvariga gåta. Med upptäckten av dess exakta natur kom landvinning efter landvinning och det kulminerade i den första teknologi som gav medlen till avsevärt ökad förmåga.

Här är således den anmärkningsvärda berättelsen om hur L. Ron Hubbard slog en bro över klyftan mellan två verksamhetsområden som befann sig i helt olika världar. Resultatet har blivit att idag miljoner människor är gladare, mer framgångsrika och mer kapabla. För detta är äventyret Scientologi.

« The Classics